13/02/2015 | 7831 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định về cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc

Tags: 03/2015/TT-BTNMT, THONG TU 03 2015, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, TAI NGUYEN KHOANG SAN, TRU LUONG TAI NGUYEN KHOANG SAN VANG, THAM DO TAI NGUYEN VANG, TAI NGUYEN - MOI TRUONG