06/01/2014 | 18333 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/TB-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014

Căn cứ vào phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10525/VPCP-KGVX ngày 12/12/2013, công văn số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ thông báo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài chính biết và thực hiện, cụ thể như sau:

1. Dịp nghỉ tết Âm lịch

(i) Thời gian nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ (2014) (nghỉ 09 ngày): Từ Thứ Ba ngày 28/01/2014 đến hết ngày Thứ Tư 05/02/2014 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ);

(ii) Hoán đổi ngày làm việc (đi làm bù), vào các ngày:

+ Ngày 25 tháng 01 năm 2014 (Thứ Bảy)

+ Ngày 08 tháng 02 năm 2014 (Thứ Bảy)

2. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5

(i) Thời gian nghỉ (nghỉ 05 ngày): Từ thứ Ba ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014;

(ii) Hoán đổi ngày làm việc (đi làm bù) vào ngày:

+ Ngày 26 tháng 4 năm 2014 (Thứ Bảy)

3. Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9

(i) Thời gian nghỉ (nghỉ 04 ngày): Từ thứ Ba ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014;

(ii) Hoán đổi ngày làm việc (đi làm bù), vào ngày:

+ Ngày 06 tháng 9 năm 2014 (Thứ Bảy)

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ công tác an toàn trụ sở, tài sản cơ quan; phòng, chống cháy, nổ của đơn vị trong kỳ nghỉ Tết và các dịp nghỉ lễ trong năm 2014./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/TB-BTC, THONG BAO 09, BO TAI CHINH, NGHI TET AM LICH 2014, HOAN DOI NGAY NGHI DIP LE TET, LAO DONG - TIEN LUONG, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI