08/01/2014 | 8463 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Tham dự Hội nghị có các y viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, y viên Ban Thường trực; lãnh đạo và thành viên Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu tham luận của các đại biểu dự họp và phát biểu của các y viên Ủy ban, Ban Thường trực và lãnh đạo Ban An toàn giao thông một số địa phương, Phó Thtướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thống nhất với báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đánh giá các mặt công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2013.

1. Về những kết quả nổi bật

Năm 2013 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông và là năm thứ hai số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục giảm xuống dưới 10.000 người. Điều đó thể hiện quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, đặc biệt có sự cố gắng của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, đoàn thể như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,... đã có đóng góp tích cực với nhiều giải pháp và mô hình mới, sáng tạo. Nhiều địa phương đã triển khai hiệu qunhiều mô hình mới. Có 21 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong đó có 17 tỉnh, thành phố có số người chết giảm trên 10%, vượt chỉ tiêu đề ra là: Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Quảng Nam, Tây Ninh, Vĩnh Long, Hòa Bình, Sóc Trăng, Quảng Bình, An Giang, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Bình Định, Thái Nguyên, Kon Tum, Yên Bái, Bạc Liêu, Long An. Đặc biệt, có 3 tỉnh giảm trên 20% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương là: Đồng Nai, Quảng Nam và Tây Ninh.

Nhiều địa phương đã đưa nội dung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là tiêu chí quan trọng để bình xét, thi đua, khen thưởng cuối năm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh và bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp đột phá được thực hiện quyết liệt, góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông.

2. Một số hạn chế, tồn tại

Nhìn chung, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn còn ở mức cao, số người chết vì tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa đạt mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra là giảm từ 5 - 10% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm trước. Năm 2013 vẫn còn 19 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng là: Gia Lai, Trà Vinh, Lâm Đồng, Đà Nng, Nam Định, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Cao Bằng, Khánh Hòa, Hà Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Lai Châu, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Bến Tre, Ninh Thuận. Trong đó, có 04 tỉnh tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông là: Gia Lai, Trà Vinh, Cần Thơ, Lai Châu; có 3 tỉnh có số người chết tăng cao trên 20% là: Ninh Thuận (39,2%), Bến Tre (27,7%), Lào Cai (23,8%).

Nguyên nhân chính của các tồn tại là:

- Một số Bộ, ngành, địa phương còn nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương; có hiện tượng chủ quan, lơ là, thậm chí buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm so với kế hoạch, vẫn còn những quy định chưa sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra, một số quy định có tính khả thi chưa cao, còn tồn tại những sơ hở để vi phạm pháp luật hoặc gây khó khăn cho việc xlý vi phạm.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên mà chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm. Nội dung tuyên truyền còn chung chung, chưa sát với thực tế sát với đối tượng được tuyên truyền; hình thức tuyên truyền còn thiếu sáng tạo.

- Công tác tổ chức giao thông vẫn còn nhiều bất cập như việc phân làn, phân luồng giao thông chưa phù hp, thiếu khoa học dẫn đến phải thay đổi nhiều lần; hệ thống bến, bãi trông giữ xe, các điểm đón, trả khách còn thiếu và chưa đủ các công trình phụ trợ. Tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn xảy ra vào giờ cao điểm.

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy tại một số đơn vị, địa phương còn buông lỏng; hiệu lực của công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, cơ sở đăng kiểm chưa kịp thời. Tại nhiều địa phương, lực lượng Thanh tra giao thông mới chtập trung phát hiện, xử lý vi phạm ca lái xe, chưa quan tâm đến kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải, chủ phương tiện. Một số cán bộ đăng kiểm còn thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CUỐI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

1. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các lễ hội Xuân 2014

Các Bộ, cơ quan và địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện s 484/CĐ-UBATGTQG ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đt nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014.

2. Trong năm 2014

a) Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; hoàn thiện ngay bộ tiêu chí đánh giá, ban hành quy định và hướng dẫn quy trình triển khai để gắn nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với kết quả thực hiện công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với những cán bộ, đảng viên trực tiếp thực thi công vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

b) Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, như: tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; cấp Giấy phép vận tải. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp Giy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, hoạt động vận tải,...; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Phân công, phân cấp cụ thể trong quản lý, điều hành giao thông, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương trong giải quyết, khc phục tai nạn giao thông.

c) Các Bộ, ngành rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật đã nêu trong Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Những văn bản nào chưa ban hành cần nghiên cứu xây dựng và ban hành bổ sung ngay theo thẩm quyền trong năm 2014, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp đến các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

d) Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2014 "Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện", cụ thể:

- Triển khai thực hiện quyết liệt Công điện số 1966/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ. Hoạt động kiểm soát tải trọng xe phải triển khai đồng loạt ở tt cả các địa phương, trên các tuyến giao thông, tập trung vào đối tượng xe chở khách, xe tải nặng, xe container, xe chở vật liệu xây dựng; các vi phạm chở quá tải trọng phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách 2 tầng, xe giường nằm, trong đó quy định cụ thể về tuyến đường, khung giờ chạy xe, độ tuổi lái xe và bằng lái xe,... đối với loại hình vận tải này.

- Tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe container, xe tải nặng; khẩn trương đưa Trung tâm tích hp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương quản lý chặt chẽ hoạt động sn xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện. Tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, điều chnh, ban hành quy chuẩn mũ bảo hiểm phù hợp với người sử dụng.

- Tăng cường kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, công tác kiểm định phương tiện giao thông; sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát quá trình sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch, cơ sở đăng kiểm vi phạm quy định về quản lý. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ sát hạch viên, đăng kiểm viên.

- Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy nhanh rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Năm 2014 hoàn thành hệ thống biển báo trên các quốc lộ trọng điểm. Thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đến, vị trí mất an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là trên các dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua thường xuyên rà soát, kiểm tra các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ các đường ngang trái phép; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn, thoát hiểm; kết hợp tổ chức điều tiết, khống chế bảo đảm giao thông với chống va trôi tại các vị trí cầu trọng điểm vào mùa mưa bão.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật van toàn hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay, máy bay, cơ sở cung cp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức về an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền, cảng biển; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đội ngũ thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; chất lượng đăng kiểm, cấp giy chứng nhận an toàn kỹ thuật, an ninh đi với tàu bin.

đ) Bộ Công an:

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chở hàng quá khổ, quá tải đối với xe tải nặng, xe container, xe chở vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối phương tiện thủy. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách, nhất là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, luồng tuyến, vi phạm quy định về thời gian lái xe, lái tàu, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; huy động các lực lượng cảnh sát khác tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm pháp luật.

- Đổi mới phương pháp tuần tra, kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đẩy nhanh việc rà soát và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu giáo dục về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo đnội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa.

g) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông trong cộng đồng, trước mắt thí điểm tập huấn cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

h) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành Thông tư quy định quản lý việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện truyền thông, yêu cầu khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phối hợp với thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền tiêu chí "Văn hóa giao thông" đến người tham gia giao thông.

i) Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông và triển khai Đ án "Tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2013-2015".

k) Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã ký kết, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" tới mọi gia đình, khu dân cư; tuyên truyền tiêu chí "Văn hóa giao thông" đến hội viên, đoàn viên.

l) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông; phối hợp với các đài địa phương để sắp xếp, bố trí hợp thời gian phát sóng chương trình An toàn giao thông vào buổi tối để thu hút người xem.

m) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, nhất là trên các Đài truyền hình, phát thanh của Trung ương và địa phương.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ an toàn giao thông cho học sinh khi hoàn thành khóa học.

- Tổ chức đánh giá năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo bộ tiêu chí đánh giá.

n) Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2014 với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện", trong đó tập trung vào các nội dung:

- Phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông triển khai thực hiện quyết liệt Công điện số 1966/CĐ-TTg về tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chở hàng quá khổ, quá tải đối với xe tải nặng, xe container, xe chở vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt; kiên quyết không để phát sinh thêm đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép.

- Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không bảo đảm an toàn; các cảng, bến thủy nội địa cho tàu thuyền chở khách du lịch ra, vào đón trả khách trái quy định. Gắn trách nhiệm lãnh đạo xã nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, không có đủ phao cứu sinh.

o) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án vận chuyển hành khách công cộng khối lượng ln; xây dựng cầu vượt thép, hầm cho người đi bộ ở hai thành phố; thực hiện các biện pháp để hạn chế xe môtô, xe gắn máy và xe ôtô lưu thông trên một số tuyến phố vào một số giờ nhất định phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực trong thành phố.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, các địa phương, các y viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang B, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh VN;
- Trung ương Hội Nông dân VN;
- Các PCT, y viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực Ủy ban ATGTQG;
- Ban ATGT tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng UBATGTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, V.III, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 05/TB-VPCP, THONG BAO 05, VAN PHONG CHINH PHU, BAO DAM TRAT TU AN TOAN GIAO THONG HAI DUONG, BAO DAM TRAT TU ATGT, BO MAY HANH CHINH, GIAO THONG - VAN TAI, VAN HOA - XA HOI