01/01/1963 | 4634 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 96-63

BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M12 x 40 TCVN 96-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63

có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 96-63
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN96:1963, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN96:1963, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, BULONG TINH DAU SAU CANH NHO, KICH THUOC BULONG TINH, BULONG TINH DAU SAU CANH, KICH THUOC BULONG TINH DAU SAU CANH, TCVN 96:1963, CONG NGHIEP