01/01/2009 | 3825 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8248 : 2009

BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency

Lời nói đầu

TCVN 8248 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency

1. Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8248:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8248:2009, ***, BONG DEN HUYNH QUANG, BALAT DUNG CHO BONG DEN HUYNH QUANG, HIEU SUAT NANG LUONG, BA LAT DIEN TU, TCVN 8248:2009, DIEN - DIEN TU