01/01/2012 | 5808 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7830 : 2012

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Non - ducted air conditioners - Energy Efficiency

Lời nói đầu

TCVN 7830:2012 thay thế cho TCVN 7830:2007;

TCVN 7830:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Non - ducted air conditioners - Energy Efficiency
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7830:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7830:2012, ***, HIEU SUAT NANG LUONG, HIEU SUAT NANG LUONG DIEU HOA KHONG KHI, MAY DIEU HOA KHONG KHI, TIEU CHUAN QUOC GIA MAY DIEU HOA KHONG KHI, TCVN 7830:2012, DIEN - DIEN TU, CONG NGHIEP