01/01/2007 | 4884 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7711 : 2007

XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT

Sulfate resistance blended portland cement

Lời nói đầu

TCVN 7711 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT

Sulfate resistance blended portland cement

1. Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7711:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7711:2007, ***, XI MANG POOCLANG HON HOP BEN SULFAT, TCVN 7711:2007, XAY DUNG