01/01/2009 | 4675 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7043:2009

RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

White spirit - Specification

Lời nói đu

TCVN 7043:2009 thay thế TCVN 7043:2002;

TCVN 7043:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng đ nghị, Bộ Khoa học và Công ngh công bố.

 

RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

White spirit - Specification
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7043:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7043:2009, ***, RUOU TRANG, QUY DINH KY THUAT, TCVN 7043:2009, CONG NGHE- THUC PHAM