01/01/1996 | 7064 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6160:1996

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - NHÀ CAO TẦNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ

Fire protection - High rise building - Design requirements

1. Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng.

Tiêu chẩn này không áp dụng cho các nhà, công trình cao trên 100m và các nhà hát, nhà thể thao, hội trường.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6160:1996, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6160:1996, ***, TCVN 6160:1996, PHONG CHAY CHUA CHAY, NHA CAO TANG, YEU CAU THIET KE