01/01/2001 | 13327 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5738:2001

Soát xét lần 1

HỆ THỐNG BÁO CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Fire detection and alarm system - Technical requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

2.1 Hệ thống báo cháy tự động (Automatic fire alarm system): Hệ thống tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5738:2001, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5738:2001, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, HE THONG BAO CHAY TU DONG ', YEU CAU KY THUAT