01/01/2011 | 16559 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4085:2011

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Masonry structures - Code for construction and acceptance

Lời nói đầu

TCVN 4085:2011 thay thế cho TCVN 4085 : 1985.

TCVN 4085:2011 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Masonry structures - Code for construction and acceptance
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4085:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4085:2011, ***, KET CAU GACH DA, TIEU CHUAN THI CONG VA NGHIEM THU, TCVN 4085:2011, XAY DUNG