01/01/1985 | 7106 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN ISO 4085 : 1985

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Masonry structures - Codes for construction, check and acceptance

Quy phạm này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá (bao gồm: gạch đất nung, gạch silicát, các loại gạch không nung, đá đẽo, đá hộc và bê tông đá hộc) trong xây dựng cơ bản,

1. Quy định chung

1.1. Thi công các kết cấu gạch đá, ngoài những quy định của quy phạm này cần phải tuân theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước có liên quan: TCVN 4459 : 1987, "Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng"...

1.2. Mốc cao độ cơ bản ở nơi xây nhà và công trình phải tiến hành được xác định theo mốc cao độ cố định. Cho phép xác định mốc cao độ cơ bản theo các mốc có sẵn ở những nhà và công trình lân cận hoặc các mốc đặc biệt khác nếu các mốc này có đủ cơ sở tin cậy.

1.3. Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải theo đúng các quy định trong các tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành.

2. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu khi thi công kết cấu gạch đá

Mặt bằng và nền móng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4085:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4085:1985, ***, KET CAU GACH DA, QUY PHAM THI CONG VA KIEM TRA, TCVN 4085:1985, XAY DUNG