23/12/1976 | 3228 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1899 - 76

ĐAI ỐC SÁU CẠNH NHỎ, THẤP (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon leck nuts with reduced width across flats (Standard precision) - Dimensions

1. Kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

Đường kính danh nghĩa của ren

8

10

12
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN1899:1976, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1899:1976, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, DAI OC SAU CANH NHO THAP NUA TINH, KICH THUOC BULONG, DAI OC SAU CANH NHO NUA TINH, TCVN 1899:1976, CONG NGHIEP