14/12/2004 | 101845 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Tiền lương của Bí thư thành ủy Hà Nội, Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Bảng lương của Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị năm 2016

Tags: 128/QD-TW, QUYET DINH 128 2004, BAN CHAP HANH TRUNG UONG, CHE DO TIEN LUONG, CAN BO CONG CHUC, CO QUAN DANG NHA NUOC, LAO DONG - TIEN LUONG