30/12/2008 | 12202 Lượt xem |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

 

QCVN 02:2008/BCT

 

 

 

 

 

VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

National technical regulation on safety in the  storage, transportation, use and disposal of industrial explosive materials
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN02:2008/BCT, QUY CHUAN QCVN02:2008, BO CONG THUONG, QCVN 02:2008/BCT, AN TOAN TRONG BAO QUAN VAN CHUYEN, TIEU HUY VAT LIEU NO CONG NGHIEP, SU DUNG VA TIEU HUY VAT LIEU NO, HOA CHAT