05/01/2005 | 8346 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC CÁC QUẬN BA ĐÌNH, CẦU GIẤY VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc quận Ba Đình:

a) Điều chỉnh 01 ha diện tích tự nhiên và 200 nhân khẩu của phường Cống Vị về phường Ngọc Khánh quản lý.

b) Điều chỉnh 5,58 ha diện tích tự nhiên và 805 nhân khẩu của phường Ngọc Khánh về phường Cống Vị quản lý.

c) Thành lập phường Liễu Giai trên cơ sở 52,88 ha diện tích tự nhiên và 13.415 nhân khẩu của phường Cống Vị, 19,90 ha diện tích tự nhiên và 5.226 nhân khẩu của phường Ngọc Hà.

Phường Liễu Giai có 72,78 ha diện tích tự nhiên và 18.641 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Liễu Giai : Đông giáp các phường Ngọc Hà, Đội Cấn; Tây giáp các phường Vĩnh Phúc, Cống Vị; Nam giáp các phường Ngọc Khánh, Kim Mã, Bắc giáp quận Tây Hồ.

d) Thành lập phường Vĩnh Phúc trên cơ sở 73,72 ha diện tích tự nhiên và 15.743 nhân khẩu của phường Cống Vị.

Phường Vĩnh Phúc có 73,72 ha diện tích tự nhiên và 15.743 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vĩnh Phúc : Đông giáp phường Liễu Giai; Tây giáp quận Cầu Giấy, Nam giáp phường Cống Vị; Bắc giáp quận Tây Hồ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường:

Phường Cống Vị còn lại 52,48 ha diện tích tự nhiên và 14.786 nhân khẩu.

Phường Ngọc Hà còn lại 80,10 ha diện tích tự nhiên và 16.774 nhân khẩu.

Phường Ngọc Khánh có 104,42 ha diện tích tự nhiên và 24.395 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc quận Cầu Giấy :

a) Điều chỉnh 12,44 ha diện tích tự nhiên và 1.370 nhân khẩu của phường Quan Hoa về phường Dịch Vọng quản lý.

b) Điều chỉnh 48,10 ha diện tích tự nhiên và 9.898 nhân khẩu của phường Dịch Vọng về phường Quan Hoa quản lý.

c) Thành lập phường Dịch Vọng Hậu trên cơ sở 52,88 ha diện tích tự nhiên và 8.684 nhân khẩu của phường Quan Hoa, 94,84 ha diện tích tự nhiên và 11.281 nhân khẩu của phường Dịch Vọng.

Phường Dịch Vọng Hậu có 147,72 ha diện tích tự nhiên và 19.965 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Dịch Vọng Hậu : Đông giáp phường Dịch Vọng; Tây giáp phường Mai Dịch; Nam giáp phường Yên Hòa và huyện Từ Liêm; Bắc giáp phường Nghĩa Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường :

Phường Quan Hoa còn lại 82,68 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu.

Phường Dịch Vọng còn lại 132,20 ha diện tích tự nhiên và 11.301 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Trâu Quỳ - thị trấn huyện lỵ huyện Gia Lâm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Trâu Quỳ.

Thị trấn Trâu Quỳ có 734,57 ha diện tích tự nhiên và 21.772 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Trâu Quỳ : Đông giáp các xã Phú Thị, Dương Xá; Tây giáp xã Đông Dư và quận Long Biên; Nam giáp xã Đa Tốn; Bắc giáp các xã Cổ Bi, Đặng Xá và quận Long Biên.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 02/2005/ND-CP, NGHI DINH 02 2005, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP PHUONG, QUAN BA DINH, QUAN CAU GIAY, HUYEN GIA LAM, THANH LAP THI TRAN, THI TRAN TRAU QUY, HA NOI, BO MAY HANH CHINH