25/06/1999 | 4657 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦACHÍNH PHỦ SỐ 41/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG THUỘC THỊ XÃ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Khương.

Phường Phú Khương có 597 ha diện tích tự nhiên và 15.414 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Khương : Đông giáp phường 8; Tây giáp xã Sơn Đông; Nam giáp phường 4 và phường 6; Bắc giáp xã Phú Hưng và huyện Châu Thành.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 41/1999/ND-CP, NGHI DINH 41 1999, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA BEN TRE, TINH BEN TRE, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH