16/08/2013 | 4299 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2687/TCT-TNCN
V/v trả lời đơn thư của bà Phạm Kim Chi về miễn thuế TNCN..

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Bà Phạm Kim Chi
Địa chỉ: Số 15 đường số 2 - phường Trường Thạnh - quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời đơn thư đề ngày 03/4/2013 của bà Phạm Kim Chi về việc xin miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với việc chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã nghiên cứu kiến nghị của Bà, tuy nhiên tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 quy định thu nhập miễn thuế:

"1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp vợ chồng bà Phạm Kim Chi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho ông Trần Văn Tiện phát sinh thu nhập không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1423/CV-CT-KTNB ngày 21/3/2013 và Chi cục Thuế quận 9 đã có công văn số 1219/PTĐ-CCT-KTNB ngày 1/3/2013 trả lời Bà.

Tổng cục Thuế trả lời để bà Phạm Kim Chi được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2687/TCT-TNCN, CONG VAN 2687 2013, TONG CUC THUE, MIEN GIAM THUE THU NHAP CA NHAN, MIEN GIAM THUE THU NHAP CHUYEN NHUONG BAT DONG SAN, THUE - PHI - LE PHI, BAT DONG SAN, VAN HOA - XA HOI