01/01/2005 | 3506 Lượt xem |

 

TIÊU CHUẨN NGÀNH

14 TCN 139 - 2005

 

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI -

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils. Laboratory methods of determination of permeability coefficent

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14TCN139:2005, TIEU CHUAN NGANH 14TCN139:2005, ***, XAC DINH HE SO THAM CUA DAT, DAT XAY DUNG CONG TRINH THUY LOI, 14 TCN 139:2005, XAY DUNG