Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9808:2013 về Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp

Số hiệu: TCVN9808:2013 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2013 Ngày hiệu lực:
ICS:81.040.20 Tình trạng: Đã biết

Chiu dày

Sai lệch chiu dày cho phép

Sai lệch kích thước theo chiều dài và chiều rộng

Nh hơn 1000

Từ 1000 đến 2000

Lớn hơn 2000

3

± 0,2

± 2

± 3

± 5

4

± 0,3

± 3

± 4

5

± 0,3

6

± 0,3

5.1.2. Kính phủ mm bức xạ thp

Các kích thước và sai lệch kích thước cho phép của kính phù hợp với tiêu chuẩn kính nền.

5.2. Khuyết tật ngoại quan

5.2.1. Kính phủ cứng bức xạ thấp

Khuyết tật ngoại quan cho phép của kính phủ cứng bức xạ thấp được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan cho phép đi với kính ph cứng bức xạ thấp

Dạng khuyết tật

Đặc điểm khuyết tật

Mức cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Không cho phép

2. Bọt khí, số bọt, không lớn hơn

Kích thước nh hơn 0,5 mm

Không cho phép ở dạng tập trung 1)

Kích thước lớn hơn 0,5 mm đến 1,0 mm trên diện tích 5 m2

1

Kích thước ln hơn 1,0 mm đến 3,0 mm trên diện tích 30 m2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

3. Vết xước 2)

Dài hơn 15 mm và tổng chiều dài hơn 45 mm trên diện tích 10 m2

Không cho phép

4. Các khuyết tật bề mặt khác

Khi quan sát ở khoảng cách hơn 2 m bằng mắt thường

Không cho phép nhìn thấy

5. Độ biến dạng quang học, độ, không nh hơn

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kính có chiều dày 3 mm, 4 mm

50

- Kính có chiều dày 5 mm, 6 mm

55

6. Độ cong vênh, %, không lớn hơn

-

0,3

1) Dạng tập trung: Từ 4 khuyết tật trở lên phân b trong vòng tròn đường kính không lớn hơn 200 mm.

2) Ch cho phép có vùng mép (cách mép kính không lớn hơn 15 mm).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khuyết tật ngoại quan cho phép của kính phủ mềm bức xạ thấp được quy định trong Bng 3.

Bảng 3 - Khuyết tật ngoại quan cho phép đối với kính ph mềm bức xạ thp

Dạng khuyết tật

Đặc điểm khuyết tật

Mức cho phép trên 1 m2

1. Độ không đồng đều của lớp phủ

-

Không cho phép

2. Vết xước sợi tóc 1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép

3. Vết màu, số vết, không lớn hơn

Kích thước lớn hơn 3,0 mm

Không cho phép

Kích thước từ 2,0 mm đến 3,0 mm

1

Kích thước nh hơn 2,0 mm

Không cho phép ở dạng tập trung 2)

4. Bong lớp ph

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

5. Các khuyết tật bề mặt khác

Khi quan sát ở khoảng cách hơn 2 m bằng mắt thường

Không cho phép nhìn thấy

6. Độ biến dạng quang học

-

Phù hợp với tiêu chuẩn kính nền

7. Độ cong vênh, %, không lớn hơn

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Ch cho phép có ở vùng mép (cách mép kính không lớn hơn 15 mm).

2) Dạng tập trung: Từ 2 khuyết tật trở n phân bố trong vòng tròn đường kính không lớn hơn 200 mm.

5.3. Các tính chất quang, nhiệt

Các tính chất quang, nhiệt của kính phủ bức xạ thấp được quy định ở Bảng 4.

Bảng 4 - Các tính cht quang, nhiệt

Tên ch tiêu

Mức cho phép

Kính phủ cứng bức xạ thp

Kính ph mềm bức xạ thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

2. Hệ số bức xạ, e, không lớn hơn2)

0,180

-

SC-1

-

Không lớn hơn 0,025

SC-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SC-3

Từ 0,061 đến 0,085

SC-4

Từ 0,086 đến 0,110

1) Không quy định mức, chỉ thử khi có yêu cầu

2) Đối với các loại kính phủ bức xạ thấp có màu, thì hệ số bức xạ được thử khi có yêu cu

5.4. Độ bền lớp phủ cứng

5.4.1. Độ bền ẩm

Kính phủ cứng bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ bn ẩm nếu đảm bảo được phép th theo 6.7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính phủ cứng bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ bền hóa học nếu đảm bảo được phép thử theo 6.8.

5.5. Độ bền lớp phủ mềm với tác động bên ngoài

Kính phủ mềm bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ bền lớp phủ mềm với tác động bên ngoài nếu đảm bảo được phép thử theo 6.9.

5.6. Độ đng đu của lớp ph mềm

Kính phủ mềm bức xạ thấp được coi là đạt yêu cầu về độ đồng đều của lớp phủ mềm nếu đảm bảo được phép thử theo 6.10.

6. Phương pháp thử

6.1. Kim tra kích thưc và sai lệch kích thước

Theo TCVN 7219:2002.

6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dựa trên sự quan sát bằng mắt khi chiếu ánh sáng vào tấm kính và đo kích thước của các khuyết tật nhìn thy.

6.2.2. Lấy mẫu và chuẩn b mẫu

Lấy 3 mẫu thử bất kỳ trong lô kính, kích thước (600 x 600) mm.

6.2.3. Thiết bị, dụng cụ

- Thước chuyên dụng có độ chia không lớn hơn 1 mm, có độ chính xác đến 0,5 mm;

- Kính lúp có độ chia không lớn hơn 0,25 mm.

6.2.4. Cách tiến hành

Tiến hành đo dưới ánh sáng phân tán hay ánh sáng nhân tạo tương tự, yêu cầu không chiếu thẳng trc tiếp. Tấm kính được đặt thẳng đứng. Độ sáng bề mặt kính không thp hơn 300 Lux. Quan sát bằng mắt ở khoảng cách cách tâm tm kính từ 0,6 m đến 0,8 m. Đếm số lượng, đo kích thước và khoảng cách giữa các khuyết tật. Các khuyết tật lớn hơn 1 mm đo bằng thước, các khuyết tật có kích thước nh hơn 1 mm thì đo bằng kính lúp. Kích thước các khuyết tật được xác định theo đường nét nhìn thấy rõ nhất. Khoảng cách giữa các khuyết tật được tính bằng khoảng cách giữa các tâm của khuyết tật và đo bằng thước.

6.2.5. Đánh giá kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Kim tra độ cong vênh của tấm kính

Theo TCVN 7219:2002.

6.4. Xác định độ biến dạng quang học

Theo TCVN 7219:2002.

6.5. Xác định h s truyền sáng

Theo TCVN 7219:2002.

6.6. Xác định hệ số bức xạ

6.6.1. Nguyên tắc

Dựa trên sự xác định đường cong ph phn xạ đo được trong dải bước sóng từ 5 mm đến 50mm khi góc tới của chùm tia sáng gần với đường pháp tuyến và tính hệ số bức xạ pháp tuyến en.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thí nghiệm được tiến hành trên các mẫu kính đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2. Mu thử được gia công theo yêu cầu hướng dẫn vận hành của thiết bị đo.

6.6.3. Thiết bị, dụng cụ

Phổ kế có bước sóng từ 5 mm đến 50 mm để đo phn xạ gương với góc tới của ánh sáng nh hơn 20o, sai số đo không lớn hơn 1 %.

6.6.4. Cách tiến hành

- Mẫu được đo ở điều kiện nhiệt độ phòng (27 ± 2)oC.

- Thí nghiệm được tiến hành phù hợp theo hướng dẫn vận hành phổ kế bằng cách đo hệ số phản xạ Ri của bề mặt mẫu đối với các độ dài sóng nêu trong Bảng 5. Hệ số phản xạ pháp tuyến Rn được xác định bằng giá tr trung bình của 30 giá tr hệ số phản xạ Ri theo công thức:

                                (1)

Trong đó:

Ri là hệ số phản xạ đối với độ dài sóng li;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rn là hệ số phản xạ pháp tuyến;

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp thiết bị phổ kế có khoảng độ dài sóng đến 25 mm, các giá trị hệ số phản xạ phổ ở các sóng có độ dài hơn 25 mm được lấy bằng giá tr nhận được tại sóng dài 25 mm, khi đó cần nêu trong biên bản thí nghiệm.

Bng 5 - Các độ dài sóng li để xác định hệ s phn xạ pháp tuyến Ri

Số thứ tự, i

Độ dài sóng li, mm

Số thứ tự, i

Độ dài sóng li, mm

1

5,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14,8

2

6,7

17

15,6

3

7,4

18

16,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,1

19

17,2

5

8,6

20

18,1

6

9,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19,2

7

9,7

22

20,3

8

10,2

23

21,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,7

24

23,3

10

11,3

25

25,2

11

11,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27,7

12

12,4

27

30,9

13

12,9

28

35,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13,5

29

43,9

15

14,2

30

50,0

Hệ số bức xạ pháp tuyến en được xác đnh theo công thức:

en = 1 - Rn                                              (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.6.5. Đánh giá kết quả

Hệ số bức xạ e được xác định bằng cách nhân hệ số bức xạ pháp tuyến en với hệ số A (Bảng 6) theo công thức:

e = en x A                                              (3)

Các giá tr trung gian của hệ số A tính theo nội suy tuyến tính.

Bảng 6 - Ch s để xác định hệ số bức xạ e

Hệ s bức xạ pháp tuyến, en

Hệ số A

0,01

1,30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,26

0,03

1,22

0,05

1,18

0,1

1,14

0,2

1,10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,06

0,4

1,03

0,5

1,00

0,6

0,98

0,7

0,96

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,95

0,89

0,94

CHÚ THÍCH: Cho phép sử dụng các thiết b đo khác đảm bảo kết quả xác đnh hệ số bức xạ nm trong các giới hạn với sai số không lớn hơn 1 %.

6.7. Xác định độ bền m của lớp ph cứng

6.7.1. Nguyên tắc

Xác định khả năng chịu tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian nht định mà không thay đổi ngoại quan của mẫu thử.

6.7.2. Ly mẫu và chuẩn b mẫu

Lấy 3 mẫu thử đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2, kích thước (100 x 300) mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bình chứa nước cất;

- Nhiệt kế với sai số không lớn hơn 1oC và khoảng đo từ 50oC đến 100oC.

6.7.4. Cách tiến hành

Các mẫu được đặt thẳng đứng trong bình nước ct, mẫu đặt cách mặt nước khoảng 100 mm, cách nhau và không tiếp xúc trực tiếp với thành bình. Đun nóng nước tới nhiệt độ (100 ± 2)oC. Giữ mẫu tại nhiệt độ này trong 2 h, sau đó làm nguội mẫu đến nhiệt độ phóng. Lấy mẫu ra khỏi bồn nước cất, dùng khăn sạch lau khô. Xác định số lượng và kích thước các khuyết tật xuất hiện trên mỗi mẫu.

6.7.5. Đánh giá kết quả

Các mẫu được coi là đạt nếu sau quá trình thí nghiệm quan sát ngoại quan của mẫu thử không thay đổi so với mẫu ban đầu.

6.8. Xác định độ bền hóa học của lớp ph cứng

6.8.1. Xác định độ bn axit

6.8.1.1. Nguyên tắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.8.1.2. Ly mẫu và chuẩn b mẫu

Chun bị 2 mẫu thử, kích thước (100 x 100) mm, trong đó một mẫu để thử, một mẫu giữ nguyên dùng đ so sánh với mẫu sau khi thử. Mu thử đạt yêu cầu về chỉ tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2.

6.8.1.3. Thiết bị, dụng cụ

- Ống trụ thủy tinh bền hóa, đường kính 80 mm và chiều cao 50 mm;

- Keo mastit có giới hạn bền kéo từ 8,16 kPa đến 10,20 kPa, độ hút nước không lớn hơn 0,4 %, độ bền nhiệt (độ chảy) ở 70oC không lớn hơn 2 mm;

- Rượu methanol (CH3OH) hoặc etanol (C2H5OH);

- Nước cất;

- Dung dịch thí nghiệm: dung dịch axit clohydric (HCI), chế từ 30 ml axit clohydric (HCI) có tỷ trọng 1,19 g/ml và 970 ml nước cất.

6.8.1.4. Cách tiến hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.8.1.5. Đánh giá kết quả

Các mẫu được coi là bền axit khi quan sát bề mặt mẫu không thấy thay đổi so với bề mặt mẫu ban đầu.

6.8.2. Xác định độ bền kiềm

6.8.2.1. Nguyên tắc

Xác định khả năng chịu tác động của dung dịch kiềm đến bề mặt mẫu sau quá trình thử nghiệm mà không thay đổi khuyết tật ngoại quan.

6.8.2.2. Lấy mẫu và chuẩn bị mu

Chuẩn bị 2 mẫu thử, kích thước (100 x 100) mm, trong đó một mẫu để thử, một mẫu giữ nguyên dùng đ so sánh với mẫu sau khi thử. Mu thử đạt yêu cầu về ch tiêu khuyết tật ngoại quan theo 5.2.

6.8.2.3. Thiết b, dụng cụ

- Ống trụ thủy tinh bền hóa, đường kính 80 mm và chiều cao 50 mm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Rượu methanol (CH3OH) hoặc etanol (C2H5OH);

- Dung dịch thí nghiệm: dung dịch kiềm natri (NaOH) 0,1 %.

6.8.2.4. Cách tiến hành

Trước khi tiến hành thí nghiệm, mẫu được làm sạch cẩn thận bằng rượu methanol (CH3OH) hoặc etanol (C2H5OH). Bề mặt mẫu được gắn với ống trụ thủy tinh bằng keo mastit. Khi bề mặt mẫu đã bám dính chặt vào ống trụ thủy tinh và lớp keo đã khô thì rót dung dịch thí nghiệm vào trong ống trụ thủy tinh tới chiều cao (20 ± 1) mm. Mẫu được lưu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm là (27 ± 2)oC trong 7 ngày. Sau khi được 4 ngày thì thay dung dịch thí nghiệm, đủ 7 ngày nh nhàng tháo ống thủy tinh ra khỏi bề mặt mẫu kính, tránh gây ra các vết xước lên bề mặt mẫu. Lau sạch bề mặt kính bằng rượu methanol (CH3OH) hoặc etanol (C2H5OH) và sấy ở 110oC ± 5oC đến khối lượng không đi.

6.8.2.5. Đánh giá kết quả

Các mẫu được coi là bền kiềm khi quan sát bề mặt mẫu không thấy thay đổi so với bề mặt mẫu ban đầu.

6.9. Xác định độ bền lớp phủ mm với tác động bên ngoài

6.9.1. Nguyên tắc

Dựa trên sự xác định hệ số bức xạ của kính sau khi b tác động của không khí đến lớp phủ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy 3 mẫu thử, kích thước (500 x 500) mm.

6.9.3. Thiết bị, dụng cụ

- Tủ khí hậu, bảo đảm duy trì nhiệt độ (27 ± 2)oC và độ m không khí 65 % đến 90 %;

- Phổ kế có bước sóng từ 5 mm đến 50 mm để đo phản xạ gương với góc tới của ánh sáng nh hơn 20o, sai số đo không lớn hơn 1 %.

6.9.4. Cách tiến hành

Mẫu kính được đo hệ số bức xạ theo 6.6.4, hệ số bức xạ được đo trong vòng một gi sau khi cắt kính.

Mu kính đã đo hệ số bức xạ được đặt trong t khí hậu và lưu trong thời gian 2 ngày. Sau 2 ngày, lấy mẫu ra khỏi tủ khí hậu đo hệ số bức xạ theo 6.6.4.

6.9.5. Đánh giá kết quả

Hệ số bức xạ của các mẫu kính sau quá trình thí nghiệm không được vượt trị số trên của các giá trị của mẫu đo trước khi thử (kết quả phải nm trong dải trị số theo quy định tại 5.3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.10.1. Nguyên tắc

Độ đồng đều của lớp phủ được xác định bằng cách so sánh hệ số bức xạ tại các vị trí khác nhau trên các tấm kính của cùng một mẫu thử.

6.10.2. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Lấy 3 tấm kính từ các vị trí khác nhau, trên mỗi tấm cắt 3 mẫu thử có kích thước theo 6.6.2 từ các vị trí khác nhau (từ các v trí xa nhau nhất).

6.10.3. Thiết bị, dụng cụ

Phổ kế có bước sóng từ 5 mm đến 50 mm để đo phản xạ gương với góc tới của ánh sáng nh hơn 20o, sai số đo không lớn hơn 1 %.

6.10.4. Cách tiến hành

Xác đnh hệ số bức xạ theo 6.6.4.

6.10.5. Đánh giá kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.11. Báo cáo thử nghiệm

Kết quả thử được ghi vào báo cáo với đầy đủ các thông tin sau đây:

- Thông tin về mẫu thử (loại và nơi sản xuất, nếu có);

- Viện dẫn tiêu chuẩn này hoặc phương pháp đã sử dụng;

- Kết quả thử nghiệm;

- Nơi, ngày, tháng, năm và người thử nghiệm.

7. Quy tắc nghiệm thu

7.1. Việc nghiệm thu kính được tiến hành theo từng lô sản phm. Lô là số lượng kính có cùng chủng loại, cùng kích thước và được sản xuất trong cùng một điều kiện.

7.2. Mu kiểm tra được lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô kính theo Bảng 7. Mỗi lô kính ly 1 hoặc 2 tổ mẫu. Tổ mẫu thứ 2 chỉ thử khi có yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3.1. Lô kính được chấp nhận khi số tấm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất nh hơn hoặc bng số tấm chấp nhận (theo Bng 7).

7.3.2. Lô kính không được chấp nhận khi số tm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nht lớn hơn hoặc bng số tm không chấp nhận (theo Bảng 7).

7.3.3. Khi số tấm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất nằm giữa số tấm chấp nhận và số tấm không chấp nhận (theo Bảng 7) thì tiến hành kiểm tra tổ mẫu thứ hai. Số lượng mẫu của tổ mẫu thứ hai phải bằng với số lượng mẫu của t mẫu thứ nht.

7.4. Kim tra tổ mẫu thứ hai

7.4.1. Lô kính được chấp nhận khi số tấm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nhất cộng với số tấm không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ hai nh hơn hoặc bằng số tấm chấp nhận (theo Bảng 7).

7.4.2. Lô kính không được chp nhận khi số tm kính không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu thứ nht cộng với số tấm không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra tổ mẫu th hai lớn hơn hoặc bằng số tấm chp nhn (theo Bảng 7).

Bảng 7 - Quy tắc nghiệm thu

Lô sn phẩm, tm

Tổ mẫu kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng số lượng tấm ly

S tm chấp nhận

Số tm không chấp nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

3

3

0

2

2

3

6

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T 91 đến 150

1

5

5

0

2

2

5

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Từ 151 đến 280

1

8

8

0

2

2

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

Từ 281 đến 500

1

13

13

0

3

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

3

4

Từ 501 đến 1200

1

20

20

1

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

40

4

5

Từ 1201 đến 3200

1

32

32

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

32

64

6

7

8. Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

8.1. Đóng gói

Kính phủ bức xạ thấp được đóng gói trong các kiện chuyên dùng theo từng loại và kích thước, phải có giấy lót, đệm không cha các phần tử gây xước đảm bảo không nh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Không gian giữa các chồng kính và thành kiện phải nhồi các vật liệu đệm lèn chặt và trong mỗi kiện kính chỉ xếp các tấm kính có cùng kích thước và chiều dày.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính ph mềm bức xạ thp, khi được xếp trong kiện, phải được bảo vệ kín bằng băng keo không thm hơi m theo chu vi. Giữa các cạnh tấm kính và băng keo phải có các vật liệu hút ẩm. Trong trường hợp khác cần thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Trên mỗi kiện kính cần có các du hiệu cảnh báo đề phòng dễ v, phía trên, không lật, xếp theo chiều mũi tên, tránh ẩm.

8.2. Ghi nhãn

Không ghi nhãn lên kính. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, việc ghi nhãn lên kính có thể được chấp nhận theo thỏa thuận của các bên liên quan.

Trên mỗi kiện kính phủ bức xạ thấp phải có nhãn ghi các nội dung sau:

- Tên hay logo cơ sở sản xuất;

- Ký hiệu quy ước của kính;

- Số lượng tm kính hoặc số mét vuông (khối lượng) trong một kiện hoặc trên một đơn vị bao gói;

- Ngày, tháng, năm sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các kiện kính cần được bảo quản trong các kho khô, kín và chống lạnh.

Kính phủ bức xạ thấp phải được bảo quản ở nơi khô ráo. Các kiện sản phẩm được xếp ngay ngắn, theo đúng loại, và đặt trên giá đỡ theo chiều mũi tên và nghiêng một góc từ 10o đến 15o theo chiều thẳng đứng.

Kính phủ mềm bức xạ thấp có thời hạn bảo qun không quá 3 tháng kể từ khi giao hàng hay 9 tháng kể từ ngày chế tạo trong các điều kiện khô, chống lạnh, trong kho kín, và trong các thùng đựng không bị hư hại, nếu như không có các quy định khác. Sau khi mở kiện kính, thời hạn bảo quản không lâu hơn 1 tuần. Sau khi cắt, cần đặt kính ph mềm bức xạ thp vào kết cấu kính trong vòng 48 h.

Trong trường hợp kiện hàng b m khi vận chuyển, cn dỡ ngay tại kho của khách hàng.

8.4. Vận chuyển

Các kiện kính ph bức xạ thp được vận chuyển bằng mọi phương tiện có neo buộc chặt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Các kiện chứa kính có chiều dài lớn hơn 1800 mm được phép vận chuyển trong các toa tàu và ôtô chuyên dụng chống mưa, ẩm.

Khi vận chuyển, các kiện kính phải được xếp sao cho mép của các tm kính dọc theo hướng chuyển động.

Khi vận chuyển và xếp d kính, phải áp dụng các chỉ dn cảnh báo và biện pháp chống hư hại do va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Phân loại và ký hiệu quy ước

4.1. Phân loại

4.2. Ký hiệu quy ước

5. Yêu cầu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Khuyết tật ngoại quan

5.3. Các tính chất quang nhiệt

5.4. Độ bền lớp phủ cứng

5.5. Độ bền lớp phủ mềm vi tác động bên ngoài

5.6. Độ đồng đều của lớp ph mềm

6. Phương pháp thử

6.1. Kim tra kích thước và sai lệch kích thước

6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan

6.3. Kiểm tra độ cong vênh của tấm kính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5. Xác định hệ số truyền sáng

6.6. Xác định hệ s bức xạ

6.7. Xác định độ bền m của lớp phủ cứng

6.8. Xác định độ bền hóa học của lớp phủ cứng

6.9. Xác định độ bền lớp phủ mềm với tác động bên ngoài

7. Quy tắc nghiệm thu

8. Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

8.1. Đóng gói

8.2. Ghi nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4. Vận chuyển

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9808:2013 về Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.205

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!