Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa - bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : bộ phận ngăn cách

Số hiệu: TCVN9311-8:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:13.220.50 Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9311-8:2012

ISO 834-8:2000

THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI

Fire - resistance test- Elemennts of building construction - Part 8: Specific requirements for non - loadbearing vertical separating elements

Lời nói đầu

TCVN 9311-8: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-8: 2002.

TCVN 9311-8 : 2012 được chuyển đi từ TCXDVN 348 : 2005 (ISO 834-8 : 2002) theo quy định tại khoản 1 Điu 69 của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật và đim a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là "Th nghiệm chịu la - Các bộ phận công trình xây dựng" bao gồm những phần sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- TCVN 9311-3:2012, Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng s liệu thử nghiệm.

- TCVN 9311-4:2012, Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải.

- TCVN 9311-5:2012, Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

- TCVN 9311-6:2012, Phần 6: Các yêu cầu riêng đối vi dầm.

- TCVN 9311-7:2012, Phần 7: Các yêu cầu riêng đối vi cột.

- TCVN 9311-8:2012, Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải.

Bộ ISO 834 Fire-resistance tests - Elements of building construction, còn có các phần sau:

- ISO 834-9:2003, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements

- ISO/DIS 834-10, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural elements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 9311-8: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thm đnh, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI

Fire - resistance test- Elemennts of building construction - Part 8: Specific requirements for non - loadbearing vertical separating elements

YÊU CU V AN TOÀN: Mọi cá nhân hay tổ chức quản lý hay trin khai thử nghiệm theo tiêu chun này cn chú ý, đây là dạng th nghiệm cháy thường có các yếu tố nguy hiểm như khả năng sinh khói ln khí độc. Nhng nguy him về máy móc và vận hành trong quá trình chế tạo mẫu và tiến hành th nghiệm cũng như khi b đi các phế thi sau thử nghiệm cn được quan tâm chặt chẽ

Cn phải có đánh giá v các yếu tố rủi ro và tính nguy hiểm đối với sức khỏe con người đ đưa ra những ch dẫn v an toàn cho toàn bộ công tác thử nghiệm. Cần có bản ch dẫn an toàn thử nghiệm. Ngoài ra cũng cn có chương trình tập hun thích hợp cho các cá nhân có liên quan đến công tác thử nghiệm. Nhân viên của phòng thử nghiệm phải tuân thủ đúng nhng điều trong bản chỉ dẫn an toàn thử nghiệm tại mọi thời điểm.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy đnh các trình tự phải tuân th để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chu tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt.

Việc thử nghiệm này không áp dụng cho tường rèm (các tường ngoài không chịu ti được treo từ các mép của các tấm sàn), cho các tường có bố trí ca đi và tường bao che có lắp kính.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Vì ISO/TR 12470 ch đưa ra hướng dẫn chung, nên việc phân tích đ m rộng áp dụng cho các trường hợp riêng ch được thực hiện bi các chuyên gia v kết cu chịu la.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9311-1 : 20121), Th nghiệm chịu la - Các bộ phận công trình xây dựng - Phn 1: Yêu cầu chung.

ISO/IEC 13943, Fire safety (An toàn cháy - Từ vựng).

3. Thuật ngữ định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 9311-1: 2012, ISO 13943 và các thuật ngữ sau đây.

3.1. Bộ phn ngăn cách đứng (vertical separating elements)

Các bộ phận của tòa nhà, chịu tải, theo phương thẳng đứng, có tác dụng như bộ phận ngăn cháy hoặc che chắn lửa. Các bộ phận đó chia tòa nhà thành các khoang cháy hoặc các vùng ngăn cháy, hoặc ngăn cách tòa nhà với các tòa nhà kế cận, nhằm ngăn chặn sự cháy lan tới các khoang hoặc tới các tòa nhà kế cận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ phận ngăn cách được thiết kế để không chịu bất kỳ một tải trọng nào ngoài trọng lượng bn thân.

3.3. Tường ngăn cách không chu lực (insulated non-loadbearing wall)

Bộ phận ngăn cách thỏa mãn cả hai tiêu chí v tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong thời hạn chịu lửa.

3.4. Kết cu đỡ (supporting construction)

Dạng kết cu được dùng để bao bọc lò và đ tường không chịu tải đã được đánh giá có khả năng chịu biến dạng nhiệt.

3.5. Bệ đỡ (plinth)

Dạng kết cấu dùng để đ, làm giảm chiều cao lỗ m bằng việc nâng cao đế đỡ để thích ứng với mẫu thử.

3.6. Tường không chịu lực không cách nhiệt (uninsulated non-loadbearing wall)

Bộ phận ngăn cách thỏa mãn tiêu chí về tính toàn vẹn trong thi hạn chịu lửa, nhưng không cần thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chí về tính cách nhiệt đã được quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt thích hợp cho th nghiệm này được nêu trong TCVN 9311-1: 2012.

5. Thiết bị thử nghiệm

Thiết bị được dùng trong th nghiệm này bao gồm lò thử nghiệm, thiết b chất tải, ngăn cản biến dạng, khung đ và các dụng cụ đỡ được nêu trong TCVN 9311-1:2012 và tiêu chuẩn này.

Khung thử nghiệm được sử dụng là khung có độ cứng được đánh giá bằng việc đặt một lực giãn n trong phạm vi tại điểm giữa hai thanh đối diện của khung và đo sự tăng lên của các kích thước bên trong tại các vị trí đó. Sự đánh giá này phải được xem xét theo hai hướng của khung và phải đo sự tăng các kích thước bên trong.

Sự tăng các kích thước bên trong của khung thí nghiệm không được vượt quá 5 mm với lực đặt vào khung bng 25 kN.

6. Điều kiện thử nghiệm

Điều kiện cấp nhiệt, áp lực và không khí trong lò phải tuân theo các quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

7. Chuẩn bị mẫu thử

7.1. Cu tạo mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu th phải đạt các yêu cu sau:

a) Hoàn toàn tiêu biểu cho kết cấu dự định sử dụng trong thực tế, với bất kỳ sự hoàn thiện bề mặt và các phụ tùng thiết yếu có th ảnh hưởng đến sự làm việc trong quá trình thử nghiệm;

b) Được thiết kế để có thể áp dụng rộng rãi cho các kết cấu tương tự khác.

Bn chất của thiết kế nh hưởng đến tính chịu lửa của mẫu thử có thể được áp dụng rộng rãi qua việc áp dụng trực tiếp các quy định được nêu trong Phụ lục A.

Mẫu thử không bao gồm hỗn hợp các loại kết cấu khác nhau. Ví dụ: gạch hoặc khối gạch trong tường tr khi loại kết cu đó tiêu biểu cho kết cấu trong thực tế.

7.1.2. Thiết bị kỹ thuật

Khi các bộ phận ngăn cách đứng có cả hệ thống kỹ thuật như các hộp đấu ni điện hoặc bề mặt hoàn thiện, là bộ phận không th tách rời của thiết kế thì cũng phải đưa vào mẫu thử.

7.2. Kích cỡ mẫu thử

Nếu trong thực tế, chiều cao hoặc chiều rộng của kết cu bằng 3 m hoặc nhỏ hơn thì kích thước của mẫu th nghiệm phải bằng kích thước thật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3. Số lượng mẫu thử

Đối với các kết cu đối xứng ch yêu cầu có một mẫu thử, trừ khi có những yêu cầu khác với những quy định đã nêu trong tiêu chun này. Đối với các kết cấu không đối xứng số lượng các mẫu thử phải tuân theo các quy đnh trong TCVN 9311-1: 2012.

7.4. Làm khô mẫu thử

Vào thời điểm th nghiệm, độ bền và lượng m trong mẫu thử phải gần đúng các điều kiện mong mun khi sử dụng bình thường. Mu thử phải bao gồm cả các vật liệu chèn và kết nối. Hướng dn về làm khô mẫu thử được quy định trong TCVN 9311-1: 2012. Sau khi sự cân bằng đã đạt được, hàm lượng m hoặc trạng thái làm khô phải được xác định và ghi chép lại. Bất kỳ kết cấu đỡ nào kể cả lớp lót lò của khung thí nghiệm đều không phải thực hiện yêu cầu này.

7.5. Lắp đặt mẫu thử và ngăn cản biến dạng

7.5.1. Yêu cầu chung

Mẫu thử và kết cấu đỡ (nếu có sử dụng) phải được lắp đặt trong khung thử nghiệm như trong thực tế.

Mẫu th được lắp dựng càng gần với mặt phẳng đứng tiếp xúc nhiệt của khung th nghiệm hoặc kết cấu đỡ thì càng tốt.

Toàn bộ diện tích của mẫu thử phải được tiếp xúc với các điều kiện cấp nhiệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu kích thước của mẫu thử nhỏ hơn lỗ m của khung thử nghiệm, thì mẫu thử phải được lắp đặt trong khung thử nghiệm và phải đạt các yêu cầu sau đây:

a) Nếu chiều cao của mẫu thử nh hơn chiều cao lỗ m của khung thử nghiệm thì phải có kết cấu đỡ để giảm không gian phần m theo chiều cao yêu cầu. Kết cấu đỡ phi đ ổn định để đ mẫu thử.

b) Nếu chiều rộng của mẫu thử nh hơn chiều rộng lỗ m của khung thử nghiệm thì phải có kết cấu đ tiêu chun trên các cạnh đứng và phải đ n định để đ mẫu thử.

7.5.3. Ngăn cản biến dạng

Trong thực tế, nếu chiều rộng kết cấu không lớn hơn chiều rộng cửa lò, thì các mép biên của mẫu th phải được ngăn cn biến dạng như trong thực tế. Trong thực tế chiều rộng của kết cấu lớn hơn chiều rộng cửa lò, thì một cạnh đứng của mẫu không phải ngăn cn biến dạng và giữa cạnh tự do của mẫu th với khung th nghiệm phải có khe h từ 25 mm đến 50 mm. Khe h này phải được chèn kín bằng vật liệu đàn hồi không cháy, ví dụ bông khoáng, tạo ra mạch được bít kín mà không ngăn cn biến dạng tự do chuyển động. Các mép còn lại phải được ngăn cản biến dạng như trong thực tế.

8. Lắp đặt dụng cụ đo

8.1. Đu đo nhiệt lò thử nghiệm

8.1.1. Bên trong lò th nghiệm

Đầu đo nhiệt phải được lắp đặt đ đo nhiệt của lò và phải được phân bố hợp lý để thu được các số đo đáng tin cậy về nhiệt độ qua các mặt tiếp xúc của mẫu thử. Các đầu đo nhiệt phải được gắn kết và đặt đúng vị trí phù hợp với quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng đầu đo nhiệt không được ít hơn một trên 1,5 m2 diện tích mặt tiếp xúc nhiệt của mẫu thử. Phải có tối thiểu bốn đầu đo nhiệt cho bất kỳ thử nghiệm nào và mỗi đầu đo nhiệt phải định hướng mặt “A" về phía mặt tường sau của lò.

8.2. Đầu đo nhiệt tại bề mặt không tiếp xúc với lửa

Đầu đo nhiệt b mặt không tiếp xúc với lửa phải được gắn chặt và đặt đúng vị trí phù hợp với quy định trong TCVN 9311-1: 2012. Để xác định nhiệt độ tối đa, các đầu đo nhiệt bề mặt không tiếp xúc với la không được đặt gn hơn 100 mm đến bất kỳ cạnh nào tại các vị trí sau:

a) Tại điểm đầu của mẫu th và tại điểm giữa chiều rộng;

b) Tại điểm đầu của mẫu th thẳng hàng với thanh đứng/thanh chống;

c) Tại mối liên kết của thanh đứng và thanh ngang trong hệ thống tường không chịu tải;

d) Ở giữa chiều cao của cạnh được cố định;

e) Ở giữa chiều cao của cạnh tự do;

f) Ở giữa chiều rộng vị trí liền kề với chỗ nối nằm ngang (vùng áp lực dương);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3. Đo biến dạng

8.3.1. Dụng cụ

Phải cung cấp các dụng cụ thích hợp để xác định diễn biến của độ biến dạng (lớn hơn 5 mm) của mẫu th trong thời gian thử nghiệm.

8.3.2. V trí đo

Phép đo phải được tiến hành điểm giữa chiều cao của mẫu thử cách 50 mm tính từ cạnh tự do. Khoảng đo phi phù hợp để thể hiện tiến trình chuyển động trong quá trình thử nghiệm.

8.3.3. Hướng dẫn áp dụng

Hướng dẫn áp dụng đo độ biến dạng được nêu trong TCVN 9311-1: 2012.

CHÚ THÍCH: Việc đo độ biến dạng là yêu cu bắt buộc mặc dù chưa có tiêu chí tính năng liên quan đến vấn đ đó. Độ biến dạng của mẫu th có th là yếu tố quan trọng khi m rộng lĩnh vực áp dụng kết quả thử nghiệm.

9. Quy trình thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc đo và kiểm tra các điều kiện như nhiệt độ, áp lực trong lò thử nghiệm phải tuân theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

9.2. Đo và quan sát

Việc giám sát mẫu thử phù hợp với tiêu chí về khả năng mang tải, tính toàn vẹn, tính cách nhiệt, được tiến hành đo và quan sát theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

10. Tiêu chí về tính năng

Tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải phải được đánh giá và so sánh với kh năng chịu ti, tính toàn vẹn và tiêu chí về tính cách nhiệt quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

11. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Việc th nghiệm được xem là hợp lệ khi các bước được tiến hành theo đúng các hướng dẫn trong phạm vi giới hạn đặc trưng cho các yêu cầu liên quan như:

- Dụng cụ th nghiệm;

- Các điều kiện th nghiệm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lắp đặt dụng cụ;

- Quy trình thử nghiệm tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này.

Thử nghiệm cũng được coi là hợp lệ khi các điều kiện tiếp xúc với lửa liên quan đến nhiệt độ lò thử nghiệm, áp lực và nhiệt độ xung quanh vượt quá các giới hạn trên của các dung sai được quy định trong tiêu chuẩn này và TCVN 9311-1:2012.

12. Biểu thị kết quả thử nghiệm

Các kết qu của thử nghiệm chịu lửa phải được trình bày theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

13. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo phải tuân theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng dẫn chung về phương pháp thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm chịu lửa có th áp dụng được cho các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải tương tự không qua thử nghiệm với điều kiện là các điều dưới đây là đúng:

a) Chiều cao không tăng;

b) Chiều dày không giảm;

c) Các điều kiện biên là không đi;

d) Cường độ đặc trưng và trọng lượng riêng của mọi vật liệu nào là không đi;

e) Tính cách nhiệt không gim tại bất kỳ điểm nào;

f) Không có sự thay đổi trong thiết kế mặt cắt ngang (ví dụ vị trí của các thanh cốt thép);

g) Kích thước các lỗ m không tăng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Vị trí của mọi lỗ m là không đổi.

 

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ định nghĩa

4. Ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt

5. Thiết bị thử nghiệm

6. Điều kiện thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Cấu tạo mẫu

7.2. Kích c mẫu thử

7.3. Số lượng mẫu thử

7.4. Làm khô mẫu thử

7.5. Lắp đặt mẫu thử và ngăn cản biến dạng

8. Lắp đặt dụng cụ đo

8.1. Đầu đo nhiệt lò thử nghiệm

8.2. Đầu đo nhiệt tại bề mặt không tiếp xúc với lửa

8.3. Đo biến dạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Kiểm tra lò thử nghiệm

9.2. Đo và quan sát

10. Tiêu chí về tính năng

11. Đánh giá kết quả thử nghiệm

12. Biểu thị kết quả thử nghiệm

13. Báo cáo thử nghiệm

Phụ lục A

1) TCVN sắp ban hành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000) về Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.135

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!