Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7528:2005 về kính xây dựng - Kính phủ phản quang

Số hiệu: TCVN7528:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2005 Ngày hiệu lực:
ICS:81.040.20 Tình trạng: Đã biết

Dạng khuyết tật và mô tả

Giới hạn cho phép trên một mét vuông

Kích thước lớn nhất của khuyết tật

Mức

Khuyết tật dạng vân (dạng lượn sóng trên bề mặt lớp phủ)

Không cho phép

Độ không đồng đều của lớp phủ

Không cho phép

Lỗ châm kim

(lỗ thủng trên bề mặt lớp phủ phản quang)

Đường kính > 2 mm

Đường kính £ 2 mm

Không cho phép

Không nhiều hơn 5 lỗ/30 cm x 30 cm

Vết xước lớp phủ

Dài > 100 mm

Rộng từ 0,1mm đến 0,3mm

Rộng từ > 0,3mm đến 0,4mm

Không cho phép

Không nhiều hơn 04 vết

Không nhiều hơn 01 vết

5.4. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời của kính phủ phản quang được quy định theo Bảng 2.

Bảng 2 – Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

Tên chỉ tiêu

R 0,30

R 0,45

R 0,60

Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

Từ 0,30 đến 0,44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bằng hoặc lớn hơn 0,60

5.5. Độ bền

Độ bền của kính phủ phản quang đặc trưng bởi độ bền quang, độ bền mài mòn, độ bền axit và độ bền kiềm. Các chỉ tiêu độ bền được biểu thị thông qua giá trị tuyệt đối của chênh lệch độ truyền sáng của mẫu kích thước và sau các phép thử độ bền tương ứng, quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 – Các chỉ tiêu độ bền

Tên chỉ tiêu

Loại 1

Loại 2

Mức chênh lệch cho phép của độ truyền sáng, %, không lớn hơn

Điều kiện đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện đo

1. Độ bền quang

4

TCVN 7364-4:2004

2. Độ bền mài mòn

4

Khi quay 200 vòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi quay 100 vòng

3. Độ bền axit

4

Khi ngâm 24 giờ

4

Khi ngâm 6 giờ

4. Độ bền kiềm

4

Khi ngâm 24 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi ngâm 6 giờ

6. Phương pháp thử

6.1. Xác định kích thước tấm kính

- Theo TCVN 7219:2002.

6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan

Theo TCVN 7219:2002.

6.3. Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

6.3.1. Nguyên tắc

Đo hệ số truyền sáng (te) và hệ số hấp thụ nhiệt (µe) của mẫu kính phủ phản quang trong dải bước sóng l từ 300 nm đến 2 500 nm. Dùng công thức tính toán hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Máy quang phổ (spectrophotometer).

6.3.3. Cách tiến hành

Tiến hành đo hệ số truyền sáng (te) và hệ số hấp thụ nhiệt (µe) theo ISO 9050, hoặc có thể áp dụng phương pháp khác nhưng không gây chênh lệch đáng kể về kết quả thử so với ISO 9050.

6.3.4. Tính kết quả

Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời (R), được tính theo công thức:

R = 1 - h

Trong đó:

h là hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, được tính theo công thức:

h = te + N . µe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

te là hệ số truyền sáng đo được của tấm kính;

µe là hệ số hấp thụ nhiệt đo được của tấm kính;

N là hệ số lấy bằng 0,258 (được tính theo ISO 9050).

6.4. Xác định độ bền quang

6.4.1. Nguyên tắc

Độ bền quang được đánh giá bằng hiệu số các số đo độ truyền sáng của tấm mẫu kính phủ phản quang trước và sau khi thử bức xạ theo TCVN 7364-4:2004.

6.4.2. Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị 3 mẫu thử, kích thước 100 mm x 100 mm, được cắt ra từ tấm kính phủ phản quang.

Dùng cồn lau sạch hai mặt của mẫu thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng hệ thống thử bức xạ theo TCVN 7364-4:2004.

6.4.4. Cách tiến hành

Đo độ truyền sáng to của 3 mẫu thử đã được chuẩn bị ở trên theo TCVN 7219:2002.

Tiến hành thử bức xạ theo TCVN 7364-4:2004.

Đo độ truyền sáng tl của 3 mẫu thử sau khi thử bức xạ.

6.4.5. Tính kết quả

Chênh lệch độ truyền sáng tM(l) của kính được tính bằng %, theo công thức:

tM(l) = txl - t0l

Trong đó:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

txl là độ truyền sáng trung bình của mẫu sau khi thử bức xạ, tính bằng %.

6.5. Xác định độ bền mài mòn

6.5.1. Nguyên tắc

Độ bền mài mòn được đánh giá bằng sự thay đổi độ truyền sáng của kích trước và sau khi thử mài mòn lớp phủ phản quang.

6.5.2. Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị mẫu thử theo 6.4.2.

6.5.3. Thiết bị thử

Thiết bị thử độ chịu mài mòn có cấu tạo là một bàn quay đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, có khả năng quay với tốc độ (65 ± 10) vòng/phút. Trên mặt bàn quay có hai bánh mài, đường kính mỗi bánh từ 45 mm đến 50 mm, dày 12,5 mm, làm từ cao su có độ cứng trung bình, đặt cố định cách nhau 65 mm ± 3 mm và được lắp trên cùng một trục quay (xem Hình 1). Hai bánh mài chuyển động quay trên mặt mẫu kính tạo ma sát với mặt kính và áp lên mẫu thử một tải trọng 4,9 N (tương đương 500 gam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 2 – Vị trí xác định điểm đo

6.5.4. Cách tiến hành

Đo độ truyền sáng của mẫu thử theo TCVN 7219:2002 tại một điểm có ký hiệu “O” trên Hình 2, được giá trị t0l. Tiến hành cho máy quay 100 vòng thì dừng lại.

Đo độ truyền sáng tại 4 điểm trên mẫu theo Hình 2, tính giá trị trung bình t100l.

Nếu hiệu số t100l - t0l nhỏ hơn 4 % thì tiếp tục quay thêm 100 vòng nữa và sau đó đo độ truyền sáng của mẫu tại 4 điểm như đã chỉ ra trong Hình 2.

6.5.5. Tính kết quả

Độ bền mài mòn (tM(l)) của kính phủ phản quang, được tính bằng %, theo công thức:

            tM(l) = t100l - t0l

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó:

t0l là độ truyền sáng của mẫu trước khi thử mài mòn, tính bằng %;

t100lt200l là độ truyền sáng của mẫu sau khi thử mài mòn với số vòng quay là 100 vòng và 200 vòng, tính bằng %.

6.6. Xác định độ bền axit

6.6.1. Nguyên tắc

Độ bền axit được tính bằng chênh lệch độ truyền sáng của kích thước và sau khi ngâm mẫu kính phủ phản quang trong dung dịch axit clohydric (HCl) nồng độ 1 N trong thời gian 6 giờ và 24 giờ.

6.6.2. Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị mẫu thử theo 6.4.2.

6.6.3. Cách tiến hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đo độ truyền sáng t0l­ của mẫu trước khi thử theo TCVN 7219:2002.

Ngâm 3 mẫu kính trong dung dịch axit clohydric (HCl) 1 N trong vòng 6 giờ, sau đó lấy mẫu ra rửa sạch, lau khô và đo độ truyền sáng của các mẫu này, tính giá trị trung bình t6l.

Nếu hiệu số t6l - t0l nhỏ hơn 4 % thì tiếp tục ngâm đủ thời gian là 24 giờ, sau đó vớt mẫu ra rửa sạch, lau khô và đo độ truyền sáng theo TCVN 7219:2002. Tính giá trị trung bình t24l.

6.6.4. Tính kết quả

Độ bền axit của kính được tính bằng % theo công thức:

                        tM(l) = t6l - t0l

Và                    tM(l) = t24l - t0l

Trong đó:

t0l là độ truyền sáng của kính phủ phản quang khi chưa ngâm trong dung dịch axit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7. Xác định độ bền kiềm

6.7.1. Nguyên tắc

Độ bền kiềm được tính bằng chênh lệch độ truyền sáng của kích trước và sau khi ngâm mẫu kính phủ phản quang trong dung dịch natri hydroxit (NaOH) 1 N ở nhiệt độ (27 ± 2) oC trong thời gian 6 giờ và 24 giờ.

6.7.2. Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị mẫu thử theo 6.4.2.

6.7.3. Cách tiến hành

Mẫu được tiến hành thử ở môi trường nhiệt độ (27 ± 2) oC.

Đo độ truyền sáng t0l của mẫu trước khi thử theo TCVN 7219:2002. Ngâm ngập 3 mẫu kính trong dung dịch natri hydroxit (NaOH) 1 N trong thời gian 6 giờ, sau đó lấy mẫu ra rửa sạch, lau khô và đo độ truyền sáng, tính giá trị trung bình t6l.

Nếu hiệu số t6l - t0l nhỏ hơn 4 % thì tiếp tục ngâm đủ thời gian là 24 giờ, sau đó vớt mẫu ra rửa sạch, lau khô và đo độ truyền sáng theo TCVN 7219:2002. Tính giá trị trung bình độ truyền sáng của 3 mẫu này ta có t24l.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền kiềm của kính được tính bằng % theo công thức:

tM(l) = t6l - t0l

Và                                                        tM(l) = t24l - t0l

Trong đó:

t0l là độ truyền sáng của kính phủ phản quang khi chưa ngâm dung dịch kiềm;

t6l t24l là độ truyền sáng của kính phủ phản quang sau khi ngâm trong dung dịch kiềm với thời gian là 6 giờ và 24 giờ.

7. Ký hiệu quy ước

Kính phủ phản quang phù hợp với tiêu chuẩn này có ký hiệu quy ước đảm bảo các thông tin theo những trình tự sau:

- Tên kính;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Loại độ bền (loại 1 hoặc loại 2);

- Chiều dày;

- Kích thước dài và rộng;

- Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời;

- Ký hiệu tiêu chuẩn này.

VÍ DỤ: Kính phủ phản quang màu nâu (trà), độ bền loại 1, có chiều dày 5 mm, chiều dài 6,00 m, chiều rộng 3,21 m, hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời 0,45, được ký hiệu như sau:

Kính phủ phản quang màu nâu (trà), Loại 1

5 mm, 6000 mm x 3210 mm, R 0,45

TCVN 7528:2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1. Đóng gói

Kính được đóng gói trong các kiện chuyên dùng theo cùng loại và kích thước, có sử dụng các vật liệu đệm lót mềm, giảm chấn đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng kính. Để bảo vệ lớp phủ phản quang, giữa hai bề mặt lớp phủ phản quang có lớp giấy xốp phủ toàn bộ mặt tấm kính và giữa hai mặt kính không phủ phản quang có lớp giấy lót thường phủ kín mặt kính.

Trên kiện kính phải có dấu hiệu cảnh báo đề phòng dễ vỡ.

8.2. Ghi nhãn

Trên mỗi kiện kính phải có nhãn ghi các nội dung sau:

- Tên cơ sở sản xuất;

- Ký hiệu quy ước theo điều 5;

- Số lượng tấm kính hoặc số mét vuông (khối lượng) trong một kiện hoặc trên một đơn vị bao gói;

- Ngày, tháng, năm sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính phủ phản quang phải được bảo quản trong kho khô ráo. Các kiện được xếp ngay ngắn theo đúng loại trên giá đỡ và nghiêng một góc từ 10o – 15o theo chiều thẳng đứng.

8.4. Vận chuyển

Các kiện kính được vận chuyển bằng mọi phương tiện có gông chèn chặt, có bao che tránh bị ẩm ướt và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7528:2005 về kính xây dựng - Kính phủ phản quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.325

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!