Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2090:2007 Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Số hiệu: TCVN2090:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2007 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tổng số vật chứa N

Số lượng tối thiểu các vật chứa được lấy mẫu n

1 đến 2

tất cả

3 đến 8

2

9 đến 25

3

26 đến 100

5

101 đến 500

8

501 đến 1 000

13

và tiếp tục đến N

n =

Nếu lô hàng gồm các vật chứa từ các mẻ sản xuất khác nhau, khi đó phải lấy mẫu từ vật chứa của mỗi mẻ.

6.4.2.2 Chất lỏng

Mẫu riêng lẻ có thể được lấy làm mẫu đỉnh bằng gàu (5.1.2). Mẫu từ mỗi độ cao, mẫu hỗn hợp hoặc mẫu đáy cũng có thể được lấy bằng ống lấy mẫu (5.1.3).

6.4.2.3 Sản phẩm ở dạng bột nhdo

Lấy mẫu ở dạng bột nhão phải được thực hiện như đã mô tả trong 6.4.1.3.

6.4.2.4 Chất rắn

Lấy mẫu chất rắn phải được thực hiện như đã mô tả trong 6.4.1.4.

6.5 Rút gọn mẫu

Trộn thật kỹ toàn bộ mẫu được lấy theo qui trình thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với chất rắn, chia tư mẫu bằng dụng cụ chia mẫu quay tròn. Lấy ba mẫu 500 g, hoặc lớn hơn ba đến bốn lần số lượng cần để thực hiện các phép thử theo yêu cầu, và để trong vật chứa phù hợp với 5.2.

6.6 Ghi nhãn

Sau khi lấy mẫu, mẫu phải được ghi nhãn để đánh dấu phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng. Nhãn phải gồm có ít nhất các thông tin sau:

− ký hiệu mẫu;

− tên thương mại và/hoặc mã số;

− ngày lấy mẫu;

− số mẫu và/hoặc số mẻ;

− nơi lấy mẫu, như nhà máy sản xuất, kho lưu trữ hoặc các cửa hàng;

− số mẻ hay lô hàng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

− các ký hiệu độc hại cần thiết.

6.7 Bảo quản

Các mẫu đối chứng được bảo quản trong điều kiện bảo quản thích hợp trong vật chứa kín, nếu cần, bảo vệ tránh khỏi ánh sáng và độ ẩm trong thời gian qui định và phù hợp với tất cả các qui định an toàn có liên quan.

6.8. Báo cáo lấy mẫu

Báo cáo lấy mẫu, có thể được giữ ở dạng điện tử, bao gồm các thông tin dưới đây ngoài các thông tin ghi nhãn đã cho trong 6.6.

− viện dẫn tiêu chuẩn này;

− dụng cụ lấy mẫu được sử dụng;

− loại vật chứa được lấy mẫu, ví dụ xi-tec xe tải đường bộ, xi-tec tàu hoả, khoang chứa tàu biển, thùng phuy, túi, xi-tec, dòng sản xuất;

− các nhận xét bất kỳ liên quan đến điều kiện bao gói vật chứa và/hay đơn hàng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

− độ sâu mẫu được lấy.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tiêu chuẩn khác liên quan đến lấy mẫu:

[1] TCVN 5669 (ISO 1513) Sơn và vecni − Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

[2] ISO 8130-9:1992 Coating powders − Part 9: Sampling (Bột sơn − Phần 9: Lấy mẫu).

[3] ISO 8213:1986 Chemical products for industrial use − Sampling techniques − Solid chemical products in the form of particles varying from powders to coarse lumps (Sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp − Kỹ thuật lấy mẫu − Sản phẩm hoá học dạng rắn có dạng hạt biến đổi từ bột đến tảng thô).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2090:2007 (ISO 15528 : 2000) về Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.788

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!