Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6626:2000 chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ

Số hiệu: TCVN6626:2000 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2000 Ngày hiệu lực:
ICS:13.060 Tình trạng: Đã biết

Chất khác

Chất thêm vào

Nồng độ chất khác mg/l

ảnh hưởng của chất khác(μg/l) đến sự xác định asen ở nồng độ

0,0 μg/l

1,0 μg/l

Bạc                  Ag+

Nhôm               Al3+

Cadmi               Cd2+

Crôm                Cr3+

Đồng                Cu2+

Đồng                Cu2+

Đồng                Cu2+

Đồng                Cu2+

Đồng                Cu2+

Đồng                Cu2+

Sắt                   Fe3+

Thủy ngân         Hg2+

Mangan            Mn2+

Niken                Ni2+

Niken                Ni2+

Niken                Ni2+

Niken                Ni2+

Chì                   Pb2+

Antimon            Sb5+

Antimon            Sb5+

Antimon            Sb5+

Antimon            Sb5+

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Perclorat

Clorua

Clorua

Clorua

Clorua

10,0

10,0

10,0

10,0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

20,0

10,0

10,0

10,0

0,5

1,0

2,0

10,0

10,0

0,2

0,5

1,0

2,0

+ 0,06

0,00

+ 0,12

0,00

0,00

0,00

+ 0,13

+ 0,09

0,00

0,00

0,00

+ 0,02

- 0,03

+ 0,03

- 0,01

- 0,04

- 0,06

- 0,06

- 0,15

- 0,19

- 0,30

0,00

- 0,04

+ 0,04

- 0,02

- 0,03

- 0,03

- 0,10

- 0,05

- 0,04

- 0,12

- 0,23

- 0,26

Antimon           Sb5+

Antimon           Sb5+

Selen               Se4+

Selen               Se4+

Selen               Se4+

Selen               Se4+

Selen               Se4+

Selen               Se4+

Thiếc                Sn4+

Thiếc                Sn4+

Thiếc                Sn4+

Thiếc                Sn4+

Thiếc                Sn4+

Kẽm                 Zn2+

Nitrat                NO3-

Nitrat                NO3-

Nitrat                NO3-

Nitrat                NO3-

Perclorat          ClO4-

Phosphat         PO43-

Sunfat              SO42-

Clorua

Clorua

Nitrat

Nitrat

Nitrat

Nitrat

Nitrat

Nitrat

Clorua

Clorua

Clorua

Clorua

Clorua

Clorua

Axit nitric

Axit nitric

Axit nitric

Axit nitric

Axit percloric

Kali dihydro

Axit sunfuric

5,0

10,0

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

100,0

250,0

10,0

10,0

250,0

+ 0,24

0,00

+ 0,09

+ 0,04

0,00

+ 0,09

0,00

+ 0,04

- 0,28

- 0,57

+ 0,03

+ 0,01

- 0,07

- 0,28

- 0,42

- 0,81

0,00

- 0,05

- 0,04

- 0,05

- 0,08

+ 0,01

- 0,04

0,00

- 0,09

- 0,21

- 0,07

+ 0,02

+ 0,01

1) Nếu các chất khác không gây ảnh hưởng, hiệu ứng sẽ là 0,00 μg/l ±0,02 μg/l và 0,00 μg/l ±,08 μg/l ở nồng độ asen tương ứng là 0,0 μg/l và 1,0 μg/l.

 

Phụ lục B

(tham khảo)

DỮ LIỆU VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC

Mẫu

n

o

na

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

μ/l

xtheor

μ/l

RR

%

sr

μ/l

VCr

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

μ/l

VCR

%

1

60

1

2

1,40

1,30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,084

6,0

0,268

19

2

60

1

2

4,38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

109

0,172

3,9

0,509

12

3

60

ư

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,50

107

0,572

7,1

0,919

12

n                      là giá trị đo dùng được                            RR       tìm thấy

o                     là giá trị đo loại bỏ                                   sr         là độ lệch chuẩn lặp lại

na                     là phần trăm loại bỏ                                 VCr       là hệ số độ lệch lặp lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xtheor                 là giá trị lý thuyết                                     VCR      là hệ số độ lệch tái lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6626:2000 (ISO 11969 : 1996) về chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.439

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!