Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11566:2016 về Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp - Quy định trình bày và thể hiện nội dung

Số hiệu: TCVN11566:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Tên lớp bản đồ

Loại

Mô tả

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Các lớp bản đồ dạng điểm

1

(tên đơn vị HC)_ point

Điểm

Lớp điểm độ cao, điểm UB, trạm xá, trường học, bưu điện, nhà thờ..

B

Các lớp bản đồ dạng đường

1

(tên đơn v HC)_khung

Đường

Lớp lưới tọa độ, khung bản đồ

2

(tên đơn vị HC)_rghcl

Đường

Lớp ranh giới hành chính các cấp

3

(tên đơn vị HC)_rgln

Đường

Lớp ranh giới tiểu khu, khoảnh dạng đường

4

(tên đơn vị HC)_cnrl

Đường

Lớp ranh giới ba loại rừng

5

(tên đơn v HC)_cql

Đường

Lớp ranh giới chủ quản lý

6

(tên đơn vị HC)_gt

Đường

Lớp mạng lưới giao thông

7

(tên đơn vị HC)_tv1

Đường

Lớp mạng lưới thủy văn 1 nét

8

(tên đơn vị HC)_dh1

Đường

Lớp đường bình độ cái, có thông tin giá độ cao

9

(tên đơn vị HC)_dh2

Đường

Lớp đường bình độ con, có thông tin giá độ cao

C

Các lớp bản đồ dạng vùng

1

(tên đơn vị HC)_tv2

Vùng

Lớp mạng lưới thủy văn 2 nét

2

(tên đơn vị HC)_rungqh

Vùng

Lớp bản đồ quy hoạch lâm nghiệp (bản đồ chuyên đề quy hoạch lâm nghiệp, kế thừa các thông tin trong lớp bản đồ hiện trạng rừng và bổ sung thông tin quy hoạch)

Bảng 1 - Cách đặt tên các lớp bản đồ (tiếp theo)

3

(tên đơn vị HC)_ph

Vùng

Lớp bản đồ phân khu của rừng phòng hộ

4

(tên đơn vị HC)_dd

Vùng

Lớp bản đồ phân khu của rừng đặc dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tên đơn vị HC)_tkkp

Vùng

Lớp vùng tiểu khu, khoảnh

6

(tên đơn vị HC)_bo

Vùng

Lớp đường viền các cấp hành chính

3.6  Mức độ thể hiện thông tin trên bản đồ khi biên tập, trình bày

Tùy từng cấp xây dựng bản đồ mà nội dung bản đồ nền cần thể hiện chi tiết khác nhau: ở tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000, 1:25.000 cần thể hiện đầy đủ và chi tiết. tỷ lệ 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000; 1:1.000.000 cần lược bỏ những yếu t nhỏ, cụ thể được quy định trong Bảng 03:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ lệ bản đồ

Nội dung

1:5.000;
1:10.000;
1:25.000

1:50.000

1:100.000

1:250.000;
1:1.000.000

(1)

(2)

(3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5)

Các đối tượng dạng chữ

 

- Tên đơn vị hành chính các cấp

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Tên xã, huyện

Tên tỉnh, huyện

- Tên địa danh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Tên sông suối, hồ lớn, quốc lộ, dãy, đnh núi lớn

Tên sông suối, hồ lớn, quốc lộ, dãy, đỉnh núi lớn

- Các ghi chú liên quan đến Lâm nghiệp

Thể hiện đầy đù

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

- Ghi chú giá trị đường bình độ, điểm độ cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường bình độ cái, một số đỉnh

Đường bình độ cái, một số đỉnh

Đường bình độ cái, một số đỉnh

Các đối tượng dạng điểm

 

- Lớp điểm độ cao

Th hiện đầy đủ

Trên một số đỉnh núi, đồi

Trên một số đỉnh núi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lớp các loại điểm UB, trạm xá, trường học, bưu điện...

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Điểm UB xã, huyện, tnh

Điểm UB huyện, tỉnh

Các đối tượng dạng đường

 

- Ranh giới quốc gia

Thể hiện đầy đủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Bng 2 - Quy định mức độ hiển thị thông tin nội dung bản đồ (tiếp theo)

Tỷ lệ bản đồ

Nội dung

1:5.000;
1:10.000;
1:25.000

1:50.000

1:100.000

1:250.000;
1:1.000.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)

(3)

(4)

(5)

- Ranh giới tỉnh

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

- Ranh giới xã

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

 

 

- Ranh giới khoảnh

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

 

- Thủy văn một nét

Thể hiện đầy đủ

Sông, suối chính, lược b những nhánh sui phụ

Sông, suối chính, lược b những nhánh sui phụ

Sông, suối chính, lược b những nhánh sui phụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

+ Đường sắt

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện

Quốc lộ, tỉnh lộ

Quốc lộ

- Đường bình độ

Th hiện đầy đủ

Đường bình độ cái

Đường bình độ cái

Đường bình độ cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Ranh giới lô hiện trạng rừng

(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

Ranh giới các loại quy hoạch rừng

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thể hiện đầy đủ

Thủy văn 2 nét, hồ ao, sông biển

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

Thể hiện đầy đủ

3.7  Cấu trúc, thông tin thuộc tính các đối tượng

3.7.1  Thông tin thuộc tính cho các đối tượng của lớp bản đồ quy hoạch lâm nghiệp: kế thừa các thông tin tỉnh, huyện, xã, tiểu khu, khoảnh, loại đất loại rừng, chức năng rừng, chủ quản lý, đối tượng rừng,... từ bản đồ hiện trạng rừng và bổ sung các thông tin quy hoạch lâm nghiệp như biện pháp quy hoạch, kỳ quy hoạch,...

Cấu trúc trường dữ liệu phải được tạo lập thống nhất chung giữa các cấp xây dựng bản đồ quy hoạch lâm nghiệp (nếu có cùng thông tin).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Cấu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ đường bình độ phi có thông tin thuộc tính giá trị độ cao của từng đối tượng.

b) Cấu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ giao thông phải có thông tin thuộc tính tên đầy đủ của từng đối tượng (mã, tên đường).

c) Cu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ thủy văn phải có thông tin thuộc tính tên đầy đủ của từng đối tượng (như tên sông, tên suối,...).

d) Cấu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ ranh giới hành chính xã, huyện, tnh (dạng vùng) phải có các thông tin là mã đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính và diện tích của đơn vị hành chính (theo số liệu của Tổng cục thng kê ban hành).

e) Cấu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ ranh giới tiểu khu, khoảnh phải có thông tin số hiệu tiểu khu, số hiệu khoảnh, xã, huyện, tỉnh.

f) Cu trúc bảng, thông tin thuộc tính lớp bản đồ ranh giới quy hoạch 3 loại rừng phải có thông tin mã quy hoạch ba loại rừng và tên quy hoạch đầy đủ.

3.8  Trình bày b cục bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

a) Các yếu tố nội dung bản đồ được biên tập theo đúng quy định về phân nhóm lớp và lớp;

b) Màu sắc, kích thước và hình dáng của các ký hiệu dùng để biểu thị nội dung bản đồ phải tuân thủ theo các quy định như đối với bản đồ in ra giấy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Ký hiệu bản đồ quy hoạch lâm nghiệp các tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000 và 1:1.000.000

4.1  Yêu cầu chung

4.1.1  Ký hiệu bản đồ quy hoạch lâm nghiệp tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000 và 1:1.000.000 được áp dụng thống nhất cho việc biên tập, trình bày bản đồ quy hoạch lâm nghiệp của cả nước; vùng địa lý tự nhiên - kinh tế; tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) hoặc các đơn vị quản lý rừng.

4.1.2  Kích thước và lực nét ghi chú bên cạnh ký hiệu tính bằng milimét, nếu ký hiệu không có ghi chú lực nét thì quy ước lực nét là 0,1 - 0,15 mm.

4.1.3  Trong phần giải thích ký hiệu ch giải thích những khái niệm chưa được phổ biển rộng rãi hay dễ nhầm lẫn và có thể đưa ra một số quy định hoặc ch dẫn biểu thị.

4.1.4  Trong trường hợp phải biểu thị chính xác, tâm của ký hiệu phải trùng với tâm của đối tượng biểu thị. Quy định vị trí tâm của ký hiệu như sau:

Ký hiệu có dạng hình học: tròn, vuông, tam giác... thì tâm ký hiệu là tâm của các hình đó.

Ký hiệu tượng hình có đường đáy: đình, chùa, miếu, đền, bưu điện ...thì tâm của ký hiệu là điểm giữa của đường đáy.

Ký hiệu hình tuyến: biên giới, địa giới, đường sắt, đường giao thông... thì trục tâm là đường giữa của ký hiệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.1  Các ký hiệu dạng điểm (các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội) dự kiến quy hoạch của ngành Lâm nghiệp biểu thị trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp được quy định tại Phụ lục A (quy định).

4.2.2  Các ký hiệu dạng điểm khác (các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội) biểu thị trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp (của bản đồ nền) được quy định tại Phụ lục B (quy định)

4.3  Biểu th ký hiệu cho các đối tượng dạng đường

4.3.1 Các ký hiệu dạng đường (ranh giới, đường giao thông, thủy hệ, dáng đất và các đối tượng liên quan) dự kiến quy hoạch của ngành Lâm nghiệp biu th trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp được quy định tại Phụ lục A (quy định).

4.3.2  Các ký hiệu dạng đường khác (ranh giới, đường giao thông, thủy hệ, dáng đất và các đối tượng liên quan) biểu thị trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp (của bn đồ nền) được quy định tại Phụ lục B (quy định).

4.4  Biểu thị ký hiệu cho các đối tượng dạng vùng

4.4.1  Các ký hiệu dạng vùng của các loại đất, loại rừng và các đối tưng liên quan dự kiến quy hoạch của ngành Lâm nghiệp biểu thị trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp được quy định tại Phụ lục A (quy định).

4.4.2  Các ký hiệu dạng vùng khác (các loại đất và các đối tưng liên quan) biểu thị trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp (của bản đồ nền) được quy định tại Phụ lục B (quy định).

4.5  Ghi chú, chú dẫn và sơ đồ bố cục trình bày bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5.2  Chú dẫn bản đồ

Chú dẫn các nội dung quy hoạch đúng theo bản đồ quy hoạch lâm nghiệp biên tập (không được thiếu hoặc thừa nội dung).

Chú dẫn tất cả các đối tượng dạng điểm hiện có trên bản đồ liên quan đến ngành Lâm nghiệp trên bản đồ, như: Trạm chế biến lâm sản, chòi canh...v.v. Ngoài ra cần chú dẫn những điểm chính như trụ sở y ban, trường học, trạm xá...

Chú dẫn các đối tượng dạng đường trên bản đồ: giao thông, sông suối, ranh giới hành chính...

Chú dẫn các đối tượng dạng text: Tên địa danh, tên dân cư...

Đối với kích cỡ khung cho ô chú dẫn tùy theo số lượng đối tượng cần chú dẫn và khung bản đồ để bố trí sao cho cân đối.

4.5.3  Tên bản đồ, c chữ, kiểu chữ trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

Tên bản đồ:

BẢN Đ QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 20...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cỡ chữ, kiểu dáng chữ của tên, chú dẫn bản đồ quy định tại Phụ lục C.

4.5.4  Quy định đường viền ranh giới hành chính các cấp

Đường viền ranh giới hành chính bản đồ tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; 1:250.000 và 1:1.000.000 được quy định Phụ lục D.

5.5.5  Trình bày bố cục bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

Tên của bản đồ: được bố trí cân đi ở giữa phía trên của khung bản đồ, tùy theo khổ giấy khi in mà bố trí cỡ chữ cho cân đối phù hợp.

Góc trên (trái hoặc phải) của khung bản đồ bố trí sơ đồ thu nhỏ của đơn vị hành chính và ký hiệu chỉ hướng Bắc. Tùy theo khoảng trống của khung để bố trí hai nội dung này cho phù hợp.

Ký hiệu chỉ hướng Bắc của bản đồ quy định theo mẫu sau:

- Góc dưới (trái hoặc phải) của khung bản đồ bố trí ô chú dẫn và các ô ký duyệt, tùy theo khoảng trống của khung để bố trí hai nội dung này cho phù hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ghi chú giữa bên dưới khung: Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ

- Ghi chú phía phải bên dưới khung: ghi Đơn vị xây dựng bản đồ, ngày tháng năm xây dựng.

- Khung bản đồ quy hoạch lâm nghiệp được vẽ theo các mẫu trong Phụ lục quy đnh D.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Phụ lục E

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kinh tuyến trục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

TT

Tỉnh, thành phố

Kinh tuyến trục

TT

Tỉnh, thành phố

Kinh tuyến trục

1

Lai Châu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

Tiền Giang

105° 45’

2

Điện Biên

103° 00’

34

Bến Tre

105° 45’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sơn La

104° 00'

35

Hải Phòng

105° 45’

4

Kiên Giang

104° 30'

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

105° 45’

5

Cà Mau

104° 30'

37

Bình Dương

105° 45’

6

Lào Cai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38

Tuyên Quang

106° 00’

7

Yên Bái

104° 45’

39

Hòa Bình

106° 00’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nghệ An

104° 45’

40

Quảng Bình

106° 00’

9

Phú Thọ

104° 45'

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

106° 15’

10

An Giang

104° 45’

42

Bình Phước

106° 15’

11

Thanh Hoá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

Bắc Kạn

106° 30’

12

Vĩnh Phúc

105° 00’

44

Thái Nguyên

106° 30’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đồng Tháp

105° 00’

45

Bắc Giang

107° 00’

14

Cần Thơ

105° 00’

46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

107° 00’

15

Hậu Giang

105° 00'

47

Lạng Sơn

107° 15’

16

Bạc Liêu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48

Kon Tum

107° 30’

17

Hà Nội

105° 00'

49

Quảng Ninh

107° 45’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ninh Bình

105° 00’

50

Đồng Nai

107° 45’

19

Hà Nam

105° 00’

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

107° 45'

20

Hà Giang

105° 30’

52

Quảng Nam

107° 45'

21

Hải Dương

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

53

Lâm Đồng

107° 45’

22

Hà Tĩnh

105° 30’

54

Đà Nng

107° 45’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắc Ninh

105° 30’

55

Quảng Ngãi

108° 00’

24

Hưng Yên

105° 30’

56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

108° 15’

25

Thái Bình

105° 30’

57

Khánh Hoà

108° 15’

26

Nam Định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

58

Bình Định

108° 15’

27

Tây Ninh

105° 30’

59

Đắc Lắc

108° 30’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vĩnh Long

105° 30’

60

Đắc Nông

108° 30’

29

Sóc Trăng

105° 30’

61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

108° 30’

30

Trà Vinh

105° 30’

62

Gia Lai

108° 30’

31

Cao Bằng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

Bình Thuận

108° 30’

32

Long An

105° 45’

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Thuật ngữ và định nghĩa

3  Trình bày và th hiện nội dung trên bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

3.1  Yêu cầu chung

3.2  Hệ thống ký hiệu thể hiện các nội dung bản đồ

3.3  Các nhóm lớp của nội dung bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

3.4  Tính logic, tính chính xác của dữ liệu s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6  Mức độ thể hiện thông tin trên bản đồ khi biên tập, trình bày

3.7  Cấu trúc, thông tin thuộc tính các đối tượng

3.8  Trình bày bố cục bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

4  Ký hiệu bản đồ quy hoạch lâm nghiệp các tỷ lệ 1:5.000,1:10.000,1:25.000, 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000 và 1:1.000.000

4.1  Yêu cầu chung

4.2  Biểu thị ký hiệu cho các đối tượng dạng điểm

4.3  Biểu thị ký hiệu cho các đối tượng dạng đường

4.4  Biểu thị ký hiệu cho các đối tượng dạng vùng

4.5  Ghi chú, chú dẫn và sơ đồ bố cục trình bày bản đồ quy hoạch lâm nghiệp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B

Phụ lụcC

Phụ lục D

Phụ lục E

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11566:2016 về Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp - Quy định trình bày và thể hiện nội dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!