Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Số hiệu: TCVN9250:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2012 Ngày hiệu lực:
ICS:33.020, 93.010 Tình trạng: Đã biết

Chiều dài của 01 sợi cáp nhánh

H

(m)

Các loại dây nối 24 AWG UTP/24 AWG ScTP

Các loại dây nối 26 AWG ScTP

Chiều dài lớn nhất của cáp vùng

Z

(m)

Tổng chiều dài lớn nhất gồm cáp vùng dây nối, và cáp thiết bị

C

(m)

Chiều dài lớn nhất của cáp vùng

Z

(m)

Tổng chiều dài lớn nhất gồm cáp vùng dây nối và cáp thiết bị

C

(m)

90

5

10

4

8

85

9

14

7

11

80

13

18

11

15

75

17

22

14

18

70

22

27

17

21

- Môi trường truyền dẫn:

Trên hệ thống cáp nhánh thường có nhiều đường truyền tải cùng hoạt động bao gồm các môi trường truyền dẫn sau:

+ Cáp xoắn 100 W, cáp Cat5, Cat5e

+ Cáp quang đa mode, lõi 62,5/125 mm hoặc 50/125 mm

+ Cáp quang đơn mode

+ Cáp đồng trục 75 W

4.2.3. Hệ thống cáp trục

- Quy định chung

+ Hệ thống cáp trục có chức năng kết nối giữa khu vực phân phối chính và khu vực phân phối nhánh, khu vực ra vào trong hệ thống cáp thuộc nhà trạm TTDL.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Hệ thống cáp trục phải được thiết kế có thể mở rộng và phát triển hệ thống cáp trong tương lai khi có nhu cầu mở rộng.

- Kiến trúc hệ thống cáp trục

Hệ thống cáp trục phải được thiết kế theo phân cấp như mô hình sao dưới đây:

Hình 5 - Hệ thống cáp trục hình sao

+ Mỗi bộ đấu chéo nhánh sẽ được đấu với một bộ đấu chéo chính, không nên có nhiều hơn một phân cấp đấu chéo trong hệ thống cáp trục, tức là chỉ bao gồm một bộ đấu chéo chính tới bộ đấu chéo nhánh.

+ Không bắt buộc phải có bộ đấu chéo nhánh. Hệ thống cáp có thể được nối thắng từ bộ đấu chéo chính tới phần đấu nối với thiết bị. Tuy nhiên, phải dự phòng chiều dài cáp trong trường hợp sau này có thể từ bộ đấu chéo chính kết nối qua bộ đấu chéo nhánh, sau đó mới nối tới phần đấu nối với thiết bị.

+ Trong trường hợp có nhiều phòng ra vào cáp, hệ thống cáp trục nối tới bộ đấu chéo nhánh cần phải tính toán để có khoảng cách thích hợp và không vượt quá khoảng cách truyền dẫn cho phép.

- Môi trường truyền dẫn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Cáp xoắn 100 W, cáp Cat5

+ Cáp quang đa mode, lõi 62,5/125 mm hoặc 50/125 mm

+ Cáp quang đơn mode

+ Cáp đồng trục 75 W

- Khoảng cách hệ thống cáp trục:

+ Khoảng cách lớn nhất phụ thuộc vào ứng dụng và môi trường. Khoảng cách lớn nhất của hệ thống cáp trục bao gồm tổng chiều dài của dây cáp, dây nối, dây nhảy và cáp thiết bị được nêu tại bảng dưới:

Bảng 2 - Chiều dài lớn nhất của cáp trục

Loại cáp

Khoảng cách lớn nhất (m)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ bộ đấu chéo chính đến bộ đấu chéo trung gian

Từ bộ đấu chéo trung gian đến bộ đấu chéo nhánh

Cáp đồng

800

500

300

Cáp sợi quang đa mode

2000

1700

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cáp sợi quang đơn mode

3000

2700

300

+ Trong trường hợp các nhà trạm TTDL sử dụng các loại dây nối dài hơn 5 m, khoảng cách lớn nhất của hệ thống cáp trục phải nhỏ hơn chiều dài cáp tối đa được nêu ở trên.

4.2.4. Lựa chọn môi trường truyền dẫn

Tùy theo đặc thù của từng ứng dụng, khi lựa chọn môi trường truyền dẫn cần xem xét các yếu tố sau:

+ Tính linh hoạt đối với các dịch vụ hỗ trợ

+ Tuổi thọ hệ thống cáp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Dung lượng của hệ thống cáp.

+ Các khuyến nghị của nhà cung cấp thiết bị và các chi tiết kỹ thuật.

4.2.5. Hệ thống cáp quang tập trung

- Hệ thống cáp tập trung cung cấp các kết nối từ khu vực phân phối thiết bị tới các bộ đấu chéo tập trung thông qua việc sử dụng cáp nối trực tiếp, bộ kết nối, hoặc mối hàn trong khu vực phân phối nhánh.

Hình 6 - Hệ thống cáp quang tập trung

- Khoảng cách lớn nhất khi sử dụng cáp quang nối trực tiếp là 300 m. Hệ thống cáp quang tập trung phải được đặt trong cùng tòa nhà với khu vực phân phối thiết bị. Việc quản lý di chuyển, thêm, thay đổi cáp được thực hiện qua bộ đấu chéo tập trung.

- Thiết kế hệ thống cáp tập trung phải đảm bảo khả năng di chuyển, mở rộng (một phần hoặc tất cả các phần cáp nối trực tiếp, bộ kết nối, mối hàn tới bộ đấu chéo. Phải có đủ không gian trống trong khu vực phân phối nhánh để đảm bảo thêm vào các bảng cắm cho việc di chuyển. Phải dự phòng chiều dài cáp khi thiết kế có thể kéo cáp tới bộ đấu chéo.

- Phần cáp thừa, cáp chùng phải được đặt trong hộp tủ hoặc tủ viễn thông của khu vực phân phối nhánh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hệ thống cáp tập trung phải tuân thủ các yêu cầu về đánh số nhãn tại phụ lục B của Quy chuẩn này. Ngoài ra, mối hàn và kết nối phần cứng phải được đánh số nhãn theo định danh duy nhất trên mỗi vị trí đầu cuối. Các mã màu phải phân biệt với nhau. Các vị trí đầu cuối của bộ đấu chéo tập trung trong khu vực phân phối chính phải được đánh số nhãn là màu xanh, và kết nối tới bộ đấu chéo nhánh tại khu vực phân phối nhánh.

4.3. Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn cáp trong TTDL

4.3.1. Quy định chung

- Cáp viễn thông đi ra bên ngoài hay sang tòa nhà khác phải được đặt trong ống dẫn hoặc các đường dẫn an toàn.

- Các bể bảo trì cáp, các hộp đấu dây và hộp mối hàn đều phải được khóa an toàn.

- Các bể bảo trì cáp bên trong khu vực nhà trạm phải được giám sát bằng hệ thống an ninh như máy quay, chuông báo động.

- Các hộp đấu dây nằm trong các không gian công cộng đều phải có khóa và được giám sát bằng hệ thống an ninh sử dụng máy quay, chuông báo động hoặc cả hai phương tiện này.

- Các đường ống dẫn cáp tại phòng đấu nối cáp viễn thông phải được khóa an toàn. Nếu đường ống dẫn cáp được sử dụng bởi nhiều chủ sở hữu hoặc vì một số lý do không thể khóa an toàn, hệ thống cáp phải được đi trong ống dẫn cứng hoặc các đường dẫn cáp an toàn khác.

4.3.2. Khoảng ngăn cách giữa cáp nguồn và cáp viễn thông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Để giảm hiệu ứng ghép dọc giữa cáp điện và cáp đồng đôi xoắn, phải đảm bảo khoảng cách an toàn sau:

Bảng 3 - Khoảng cách giữa cáp đôi xoắn và cáp nguồn có bọc chống nhiễu

Số sợi

Loại mạch điện

Khoảng cách (mm)

1 - 15

20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc hoặc cáp trần

<50 mm

16 - 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50 mm

31 - 60

20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ

100 mm

61 - 90

20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc

150 mm

91+

20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 +

100A 415V 3 pha, cáp chính có vỏ bọc

300 mm

+ Nếu cáp nguồn thuộc loại không bọc, khoảng ngăn cách an toàn phải tăng gấp đôi lần so với khoảng cách nêu trong bảng trên. Tuy nhiên, nếu cáp nguồn và cáp dữ liệu được lắp đặt trong các máng cáp kim loại được tiếp đất thì có thể áp dụng khoảng cách như bảng trên. Cạnh bên hoặc đáy của máng cáp kim loại phần ngăn cách cáp nguồn và cáp sợi xoắn phải được làm bằng kim loại cứng.

+ Dây cáp phải được bọc toàn bộ (ngoài từ phần đầu ổ cắm) và phải được tiếp đất theo các yêu cầu về an toàn điện.

- Phân cách cáp quang và cáp đồng:

+ Để thuận tiện trong quản lý, khai thác và tối giảm hư hại do sợi quang có đường kính nhỏ, cáp đồng và cáp quang đặt trong các máng cáp và các loại đường dẫn cáp khác phải được đặt phân cách nhau.

+ Nếu không thể phân cách cáp đồng và cáp quang thì cáp quang phải được đặt trên cáp đồng.

4.3.3. Đường dẫn cáp viễn thông lối vào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kích thước, số lượng:

+ Số lượng ống dẫn cáp vào phụ thuộc vào số lượng dịch vụ bên ngoài kết nối vào nhà trạm viễn thông.

+ Nên dành ít nhất 100 mm kích thước ống dẫn cáp cho mỗi dịch vụ kết nối từ bên ngoài tại mỗi điểm vào. Các ống dẫn vào sử dụng cáp quang chứa 3 ống nhỏ (2 ống 38 mm và 1 ống 25 mm hoặc 3 ống 33 mm) để bảo vệ sợi quang.

4.3.4. Hệ thống sàn nâng

- Quy định chung:

+ Hệ thống sàn nâng được sử dụng trong nhà trạm TTDL với chức năng hỗ trợ thiết kế đi cáp dưới sàn kết nối các hệ thống thiết bị với nhau.

+ Không được để các loại cáp thừa ở dưới sàn nâng. Dây cáp phải kết nối tới ít nhất một điểm cuối trong khu vực phân phối chính hoặc khu vực phân phối nhánh, nếu không sợi cáp phải được tháo bỏ.

- Máng dẫn cáp viễn thông dưới sàn nâng

+ Hệ thống cáp viễn thông bên dưới sàn nâng phải thông thoáng, đủ để không khí lưu thông trong máng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Máng cáp kim loại phải liên kết với hệ thống tiếp đất trong nhà trạm viễn thông, CNTT. Chiều sâu lớn nhất của máng cáp không quá 150 mm.

- Yêu cầu đối với hệ thống sàn nâng

+ Mặt sàn nâng phải được phân chia thành lưới mặt phẳng với các đường ngang và đường dọc tạo thành các ô nhỏ. Mỗi ô có kích thước 600x600 mm, được quản lý theo mặt phẳng tọa độ, trục ngang thể hiện bằng 02 chữ cái (AA, AB, AC…), trục dọc thể hiện bằng số có 02 chữ số (từ 00 đến 99).

- Tấm sàn nâng

+ Cạnh của các tấm sàn nâng được viền nhựa xung quanh và không gây trở ngại đến việc vị trí lắp đặt các tủ giá và tủ viễn thông.

4.3.5. Hệ thống máng cáp treo trên trần

- Quy định chung

+ Hệ thống máng cáp treo trên trần có chức năng hỗ trợ, giảm bớt mật độ cáp bên dưới sàn nâng và không cần phải sử dụng sàn đứng để đi cáp từ bên dưới lên.

+ Các máng cáp treo trên trần được lắp đặt theo các tầng để tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả sử dụng máng cáp. Mỗi tầng cáp thường có các giá treo và nối với hệ thống tiếp đất của nhà trạm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Chiều sâu lớn nhất của máng cáp không quá 150 mm.

- Phần phụ trợ của máng cáp

+ Máng cáp phải được treo trên trần nhà.

+ Các loại máng cáp treo trên trần thường gồm các thang cáp, máng cáp trục, hộp dây.

+ Hệ thống máng cáp phải liên kết với hệ thống tiếp đất của nhà trạm.

- Khi thiết kế các máng dẫn cáp viễn thông loại treo phải xem xét cả các hệ thống khác như hệ thống ánh sáng, hệ thống ống nước, ống dẫn không khí, hệ thống nguồn và phòng cháy chữa cháy. Hệ thống chiếu sáng và vòi phun nước phải được đặt giữa các máng cáp, không đặt ngay trên các máng cáp.

4.4. Yêu cầu về dự phòng cho TTDL

4.4.1. Tổng quan

Các Trung tâm Dữ liệu được trang bị nhiều thiết bị viễn thông có thể duy trì chức năng của chúng dưới các điều kiện xấu, các điều kiện này có gây gián đoạn dịch vụ viễn thông của TTDL.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4.2. Dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp

Các lỗ bảo trì và các tuyến vào nên ở phía đối diện của tòa nhà và cách tối thiểu 20 m.

Trong các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào và hai lỗ bảo trì, không cần lắp đặt các đường điện từ mỗi phòng lối vào đến từng lỗ bảo trì. Trong cấu hình như vậy, mỗi nhà cung cấp truy cập thường được yêu cầu lắp đặt hai cáp vào, một nối đến phòng lối vào đầu tiên qua lỗ bảo trì đầu tiên và một đến phòng lối vào thứ hai qua lỗ bảo trì thứ hai. Các đường điện từ lỗ bảo trì đầu tiên đến phòng vào thứ hai và từ lỗ bảo trì thứ hai đến phòng lối vào đầu tiên tạo nên sự linh hoạt, nhưng không cần thiết phải có.

Đối với các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào, các đường điện có thể được lắp đặt giữa hai phòng lối vào để cung cấp một đường trực tiếp cho nhà cung cấp truy cập đi cáp giữa hai phòng này (ví dụ, để hoàn chỉnh một vòng SONET hoặc SDH).

4.4.3. Dự phòng cho các dịch vụ nhà cung cấp truy cập

Tính liên tục của các dịch vụ của nhà cung cấp truy cập viễn thông đến trung tâm dữ liệu có thể được bảo đảm bằng cách sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp truy cập, nhiều văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập, và nhiều tuyến từ các văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập đến trung tâm dữ liệu.

Sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập đảm bảo rằng dịch vụ sẽ duy trì trong trường hợp một nhà cung cấp ngừng hoạt động hoặc xảy ra các rối loạn về tài chính của nhà cung cấp mà có thể ảnh hưởng đến dịch vụ.

Sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập không đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, vì các nhà cung cấp thường chia sẻ không gian trong các văn phòng trung tâm và quyền sử dụng các đường.

Khách hàng nên đảm rằng các dịch vụ của mình được giám sát từ các văn phòng trung tâm khác nhau và các tuyến đến các văn phòng trung tâm này được định tuyến khác nhau. Các tuyến được định tuyến khác nhau này cần được phân tách về mặt vật lý tối thiểu ở khoảng cách 20 m tại tất cả mọi điểm trên tuyến.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều phòng lối vào có thể được lắp đặt nhằm mục đích dự phòng hơn là chỉ để giảm bớt các giới hạn về khoảng cách đường truyền cực đại. Nhiều phòng vào làm tăng độ dự phòng, nhưng làm phức tạp việc quản lý. Cần chú ý phân bố mạch giữa các phòng lối vào.

Các nhà cung cấp truy cập cần lắp đặt thiết bị giám sát mạch ở hai phòng lối vào để tất cả các loại mạch đều có thể được giám sát từ hai phòng. Thiết bị giám sát của nhà cung cấp truy cập trong một phòng vào không được phụ thuộc vào thiết bị trong phòng kia. Thiết bị trong từng phòng phải hoạt động được khi xảy ra hỏng trong phòng kia.

Hai phòng lối vào nên cách nhau tối thiểu 20 m và trong hai khu vực được bảo vệ riêng biệt khỏi hỏa hoạn. Hai phòng vào không nên chung các khối cấp điện hoặc điều hòa không khí.

4.4.5. Dự phòng cho khu vực phân phối chính

Một khu vực phân bố thứ cấp làm tăng tính dự phòng, nhưng cũng làm tăng sự phức tạp trong quản lý. Các bộ định tuyến và chuyển mạch lõi nên được phân bố giữa khu vực phân bố chính và thứ cấp. Mạch điện cũng nên được phân bố giữa hai không gian này.

Một khu vực phân bố thứ cấp có thể không có ý nghĩa gì nếu phòng máy tính là một không gian liên tục, giống như hỏa hoạn ở một phần của trung tâm dữ liệu sẽ khiến toàn bộ trung tâm ngừng làm việc. Khu vực phân bố thứ cấp và chính nên ở trong hai khu tách biệt nhau về tránh hỏa hoạn, sử dụng các khối cấp điện riêng, và có thiết bị điều hòa không khí riêng.

4.4.6. Dự phòng cho hệ thống cáp trục

Việc đi cáp trục dự phòng tránh được trường hợp ngừng hoạt động do các hư hỏng đến cáp trục. Cáp dự phòng có thể được cung cấp bằng nhiều cách tùy vào mức độ bảo vệ mong muốn.

Đi cáp trục giữa hai không gian, ví dụ, một vùng phân phối nhánh và một vùng phân phối chính, có thể thực hiện bằng cách chạy hai đường cáp giữa hai không gian, thường là theo hai tuyến khác nhau. Nếu trung tâm dữ liệu có cả vùng phân phối chính và thứ cấp, việc đi cáp trục dự phòng đến vùng phân phối nhánh là không cần thiết, mặc dù tuyến đi cáp đến vùng phân phối chính và thứ cấp nên theo các hướng khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4.7. Dự phòng cho hệ thống cáp nhánh

Đi cáp nhánh đến các hệ thống tới hạn có thể được định tuyến bằng nhiều cách để tăng sự dự phòng. Cần chú ý để không vượt quá chiều dài cáp nhánh cực đại khi chọn tuyến đường.

Các hệ thống tới hạn có thể được hỗ trợ bởi hai vùng phân phối nhánh khác nhau chỉ cần chiều dài cáp cực đại không bị vượt quá. Mức độ dự phòng này có thể không có độ bảo vệ  cao hơn sơ với định tuyến cáp nhánh theo nhiều đường nếu hai vùng phân bố nhánh ở trong cùng một khu vực bảo vệ khỏi cháy.

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

PHÂN CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG NHÀ TRẠM TTDL

A.1. Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông

Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông trong Bảng A.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc trong Bảng A.2.

A.3. Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện

Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện trong Bảng A.3.

A.4. Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học

Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học trong Bảng A.4.

Bảng A.1 - Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông

 

Cấp 1

Cấp 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấp 4

Hệ thống cáp, tủ, giá và đường dẫn cáp đáp ứng các chỉ tiêu của tiêu chuẩn

Các đường cáp vào có hướng khác nhau của nhà cung cấp dịch vụ và hố bảo dưỡng cáp có khoảng cách tối thiểu 20 m

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có kết nối viễn thông dự phòng hoặc kết nối đến nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác

Không

Không

Phòng đấu nối cáp viễn thông cấp 2

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khu vực phân phối cáp cấp 2

Không

Không

Không

Tùy ý

Đường dẫn cáp trục dự phòng

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống cáp nhánh dự phòng

Không

Không

Không

Tùy ý

Các bộ định tuyến và chuyển mạch có nguồn cấp điện và bộ xử lý dự phòng

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ định tuyến và chuyển mạch dự phòng

Không

Không

Dây nối và dây nhảy được dán nhãn trên cả hai đầu theo tên của kết nối tại cả hai đầu cáp

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.2 - Các yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc

 

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I. Lựa chọn vị trí

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Xa khu có nguy cơ lũ lụt

Không yêu cầu

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt

Khoảng cách đến biển hay sông ngòi gần nhất

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không ít hơn 91 m

Không ít hơn 0,8 km

Khoảng cách đến trục giao thông chính gần nhất

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không ít hơn 91 m

Không ít hơn 0,8 km

Khoảng cách đến sân bay

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không ít hơn 1,6 km

Không ít hơn 8 km

Khoảng cách đến khu trung tâm

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không lớn hơn 48 km

Không lớn hơn 16 km

II. Bãi đỗ xe

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tách biệt vùng đậu xe giữa nhân viên và khách hàng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Tách biệt giữa khu vực đậu xe và khu vực nhập hàng hóa

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường)

Khoảng cách từ bãi đậu xe của khách đến tường ngoài của trung tâm dữ liệu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu 9,1 m

Tối thiểu 18,3 m, phân cách bằng rào chắn

Nhiều tổ chức trong cùng tòa nhà

Không giới hạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác

Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác

III. Giới hạn chịu lửa của tòa nhà

 

 

 

 

Tường ngoài chịu lực

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít nhất 4 giờ

Tường trong chịu lực

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Tường ngoài không chịu lực

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 4 giờ

Kiến trúc khung

Ít nhất 1 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vách phân khu vực phòng thường

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 1 giờ

Vách phân khu vực phòng máy chủ

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Khả năng chịu đựng phá hủy của tường bên trong của phòng thông hơi trung tâm dữ liệu

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

Trần hoặc mái

Ít nhất 1 giờ

Ít nhất 2 giờ

IV. Các thành phần của tòa nhà trung tâm dữ liệu

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có lớp ngăn hơi ẩm cho trần và tường của phòng máy tính

Không yêu cầu

Có nhiều lối ra vào tòa nhà và có đặt trạm kiểm soát an ninh

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiến trúc tấm sàn

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Sàn thép

Sàn bê tông cốt thép

Cấu trúc trần

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Phải có trần giả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao trần

Tối thiểu 2,6 m

Tối thiểu 2,7 m

Tối thiểu 3 m hoặc phải cao hơn 460 mm so với phần cao nhất của thiết bị

Tối thiểu 3 m hoặc phải cao hơn 600 mm so với phần cao nhất của thiết bị

V. Mái lợp

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

Không yêu cầu

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất

Kiểu mái

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Mái chống cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chống tốc mái

Không yêu cầu

Chịu được bão cấp 12

Chịu được bão cấp 12

Chịu được bão cấp 16

VI. Cửa ra vào và cửa sổ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng chịu lửa

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu ¾ giờ tại phòng máy tính

Tối thiểu ½  giờ tại phòng máy tính

Kích thước cửa

Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao

Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao

Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao với phòng chứa máy chủ, phòng điện, phòng cơ khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép

Không có cửa sổ hoặc hàng rào bên ngoài phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngăn chặn bức xạ điện từ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

VII. Hành lang

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cách biệt với khu vực khác của trung tâm dữ liệu

Không yêu cầu

Cô lập lửa với các phần khác của tòa nhà trung tâm dữ liệu

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

Bàn kiểm tra an ninh

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào.

Không yêu cầu

Không yêu cầu

VIII. Phòng quản trị

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tách biệt với các khu vực khác

Không yêu cầu

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890 : 2009 và QCVN 06:2010/BXD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

IX. Phòng bảo vệ

 

 

 

 

Tách biệt với các khu vực khác

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890 : 2009 và QCVN 06:2010/BXD

Gương cầu lồi quan sát 180 độ tại phòng giám sát và các phòng thiết bị

Không yêu cầu

Phòng bảo vệ riêng với thiết bị bảo vệ và giám sát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không yêu cầu

Đề nghị trang bị

Đề nghị trang bị

X. Trung tâm điều hành

 

 

 

 

Tách biệt với các khu vực khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không yêu cầu

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

XI. Phòng vệ sinh và khu vực nghỉ ngơi

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí so với phòng đặt máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Nếu nối trực tiếp với phòng đặt máy tính, cần

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

Ít nhất chịu lửa 1 giờ

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Chiều rộng lối đi dành cho việc bảo dưỡng, sữa chữa hoặc di chuyển thiết bị

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Ít nhất 1 m

Ít nhất 1,2 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Liền kề

Liền kề

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

Ít nhất chịu lửa 1 giờ

Ít nhất chịu lửa 2 giờ

XIII. Hành lang thoát hiểm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Cách ly lửa với các khu vực khác

Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD

Chiều rộng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Ít nhất 1 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XIV. Khu vực giao nhận thiết bị

 

 

 

 

Tách biệt với các khu vực khác của nhà trạm

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cách ly lửa với các khu vực khác

Không có yêu cầu

Không yêu cầu

1 giờ

1 giờ

Tường được bảo vệ chống lại va đập khi vận chuyển đồ

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng điểm nhận hàng

Không yêu cầu

1 cho 2500 m2 của phòng máy tính

1 cho 2500 m2 của phòng máy tính

1 cho 2500 m2 của phòng máy tính

Điểm trả hàng tách biệt với khu vực đỗ xe

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phòng bảo vệ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

XV. Khu vực phát điện và chứa nhiên liệu

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách tới phòng đặt máy tính và các khu vực hỗ trợ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Nếu đặt trong tòa nhà TTDL thì phải cách biệt tối thiểu 2 giờ dẫn lửa tới các khu vực khác

Phải nằm trong một tòa nhà khác hoặc được bao bọc bởi lớp phòng chống thỏa mãn yêu cầu về phân tách hai tòa nhà

Khoảng cách đến khu vực công cộng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cách tối thiểu 9 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XVI. Bảo vệ

 

 

 

 

Công suất UPS cho CPU

Không yêu cầu

Theo khả năng UPS của tòa nhà

Theo khả năng UPS của tòa nhà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Năng lực UPS cho bảng thu nhận thông tin

Không yêu cầu

UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ)

UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ)

UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 24 giờ)

Năng lực UPS của thiết bị trường

Không yêu cầu

Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ)

Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số nhân viên mỗi ca trực

Không yêu cầu

1 người cho mỗi 3000 m2

1 người cho mỗi 3000 m2

1 người cho mỗi 3000 m2

XVII. Giám sát và kiểm soát bảo vệ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khu vực đặt máy phát điện

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Phòng UPS, điện thoại, phòng cơ điện

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khu vực cáp quang

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Cửa thoát hiểm

Khóa công nghiệp

Theo dõi qua màn hình

Giảm truy xuất dần theo mã

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa sổ ra bên ngoài

Giám sát gián tiếp

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Máy phát hiện xâm hại

Trung tâm điều khiển bảo vệ

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Dùng thẻ an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung tâm điều khiển mạng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Dùng thẻ an ninh

Dùng thẻ an ninh

Phòng thiết bị bảo vệ

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa vào phòng máy tính

Khóa công nghiệp

Máy phát hiện xâm hại

Thẻ an ninh hoặc an sinh trắc học cho cả vào lẫn ra

Thẻ an ninh hoặc an sinh trắc học cho cả vào lẫn ra

Cửa ở tường bao

Giám sát gián tiếp

Máy phát hiện xâm hại

Dùng thẻ an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa từ tiền sảnh lên tầng

Khóa công nghiệp

Dùng thẻ an ninh

Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học

Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học

XVIII. Tường, cửa sổ và cửa ra vào chống đạn

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quầy kiểm tra an ninh tại sảnh

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có yêu cầu

Có yêu cầu

Quầy kiểm tra an ninh tại khu vực giao nhận hàng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XIX. Hệ thống Camera giám sát

 

 

 

 

Chỗ đỗ xe và xung quanh tòa nhà

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy phát điện

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Cửa có điều khiển ra vào

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sàn phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Các phòng UPS, điện thoại và MEP

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XX. Camera giám sát

 

 

 

 

Ghi lại tất cả các hoạt động trên các camera

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có; số hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ ghi (số khung/giây)

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Tối thiểu 20 khung/s

Tối thiểu 20 khung/s

Khả năng chịu rung chấn…

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng chịu tải của sàn

7,2 kPa

8,4 kPa

12 kPa

12 kPa

Khả năng chịu tải treo của sàn đối với các tải trọng phụ được treo ở dưới

1,2 kPa

1,2 kPa

2,4 kPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.3 - Yêu cầu đối với các phân cấp về điện

 

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I. Yêu cầu chung

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Số đường điện

1

1

1 hoạt động, 1 dự phòng

2 hoạt động

Số nguồn điện

Một nguồn

Một nguồn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai nguồn (từ 600 V trở lên) kéo từ hai trạm điện khác nhau

Hệ thống điện cho phép bảo trì nóng

Không

Không

Dây nguồn cho máy tính và thiết bị viễn thông

Dây đơn 100 % công suất

Dây đôi và 100% công suất vào mỗi dây

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dây đôi và 100% công suất vào mỗi dây

Tất cả các thiết bị điện được đóng dấu bảo đảm từ phòng kiểm định độc lập với hãng sản xuất

Các điểm hư hỏng đơn

Một hoặc nhiều điểm hư hỏng đơn trong cho hệ thống phân phối nguồn đến thiết bị điện và cơ khí

Một hoặc nhiều điểm hư hỏng đơn trong cho hệ thống phân phối nguồn đến thiết bị điện và cơ khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có điểm hư hỏng đơn

Hệ thống chuyển nguồn điện tự động những khu vực trọng yếu

Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải

Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải

Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải

Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải

Bộ chuyển nguồn từng vùng

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dùng máy cắt mạch không khí cố định hoặc máy cắt đúc dạng cố định có khóa liên động, các bộ chuyển mạch này có thể tắt để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn các khu vực trọng yếu

Máy phát đáp ứng được công suất của hệ thống UPS đang sử dụng

Nhiên liệu cung cấp cho máy phát (ở mức hoạt động 100%)

8 giờ (không yêu cầu máy phát điện nếu UPS lưu điện được 8 phút)

24 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

96 giờ

II. Bộ lưu điện UPS

 

 

 

 

UPS dự phòng

N

N+1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2N

Cấu hình UPS

Module đơn hoặc chạy song song các module không dự phòng

Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng

Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng hoặc hệ thống dự phòng

Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng hoặc hệ thống dự phòng

Mức điện thế yêu cầu cho hệ thống phân phối nguồn cho UPS

Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA

Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA

Tủ điện phân phối nguồn cho UPS

Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn

Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn

Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn

Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn

PDUs cung cấp nguồn cho toàn bộ máy tính và thiết bị viễn thông

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biến thế K-factor được gắn trong PDUs

Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài

Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài

Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài

Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài

Thiết bị đồng bộ tải

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thành phần dự phòng (UPS)

UPS tĩnh

UPS tĩnh hoặc quay

UPS tĩnh hoặc quay

UPS tĩnh hoặc quay hoặc kết hợp

UPS được lắp trên tấm tách biệt với máy tính và thiết bị viễn thông

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Hệ thống nối đất

QCVN 9:2010/BTTTT

 

 

 

Nguồn điện chính cung cấp cho tòa nhà và nguồn điện do máy phát điện cung cấp đều được tiếp đất phù hợp với quy định hiện hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dây trung tính của hệ thống chống sét cách ly với hệ thống nối đất tòa nhà

Hệ thống nối đất tại các phòng máy tính

Không yêu cầu

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. Hệ thống tắt nguồn khẩn cấp (EPO) cho phòng máy tính

 

 

 

 

Được kích hoạt bởi chức năng EPO tại lối vào nhưng chỉ hệ thống viễn thông và máy tính bị ngắt điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngắt chống cháy tự động sau khi hệ thống viễn thông và máy tính bị ngắt điện

Kích hoạt hệ thống báo cháy khu vực cấp 2 khi ngắt EPO nhân công

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ điều khiển chính ngắt ắc quy và cắt chống cháy từ một trạm có người trực 24/7.

Không

Không

Không

V. Hệ thống ngắt nguồn điện khẩn cấp (EPO) cho phòng ắc quy

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Được kích hoạt bởi các nút EPO tại lối vào

Ngắt chống cháy cho hệ thống vùng sau khi ngắt EPO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích hoạt hệ thống báo cháy khu vực cấp 2

Không

Không

Bộ điều khiển chính ngắt ắc quy và cắt chống cháy từ một trạm có người trực tiếp 24/7.

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. Hệ thống ngắt điện khẩn cấp (EPO)

 

 

 

 

Cắt điện các ổ cắm điện nguồn UPS trong khu vực phòng máy tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cắt điện nguồn AC cho các CRAC và thiết bị làm mát

Tuân thủ quy định nội bộ (ví dụ, các hệ thống riêng cho UPS và HVAC)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VII. Giám sát hệ thống

 

 

 

 

Hiển thị ngay tại UPS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống điều khiển và giám sát môi trường và nguồn trung tâm (PEMCS) có bảng điều khiển từ xa

Không

Không

Giao tiếp với BMS

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều khiển từ xa

Không

Không

Không

Tự động nhắn tin văn bản vào máy của nhà cung cấp dịch vụ

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu hình ắc quy

 

 

 

 

Tổ ắc quy chung cho tất cả các modun

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

1 tổ ắc quy/modun

Không

Thời gian tối thiểu duy trì hoạt động cho hệ thống

5 phút

10 phút

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15 phút

Loại ắc quy

Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước

Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước

Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước

Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước

VIII. Ắc quy nước

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Lắp đặt trên

Tủ hoặc giá

Tủ hoặc giá

Tủ mở

Tủ mở

Tấm bọc

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kế hoạch đo/kiểm tra đầy tải cho ắc quy

2 năm/1 lần

2 năm/1 lần

2 năm/1 lần

2 năm/1 lần hoặc 1 năm/1 lần

IX. Phòng chứa ắc quy

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cách ly với phòng UPS/thiết bị đóng cắt điện

Không

Các tổ ắc quy được đặt cách nhau

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kính quan sát có độ bền cao tại cửa ra vào phòng ắc quy

Không

Không

Không

Thiết bị ngắt ắc quy đặt ngoài phòng ắc quy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống giám sát ắc quy

Tự giám sát UPS

Tự giám sát UPS

Tự giám sát UPS

Hệ thống giám sát tập trung tự động kiểm tra nhiệt độ, điện áp và trở kháng của từng ắc quy

X. Hệ thống UPS dạng động cơ (với máy phát diesel)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Các khối thiết bị được bọc phân cách bằng tường chịu lửa

Không

Không

Các thùng nhiên liệu được để bên ngoài

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thùng nhiên liệu được để cùng phòng với các khối thiết bị

Không

Không

XI. Hệ thống máy phát điện dự phòng

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Công suất máy phát

Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan

Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan

Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan, cộng 1 dự phòng

Cho toàn bộ tòa nhà và cộng 1 dự phòng

Kết nối đơn tuyến đến máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Một máy phát điện hoạt động và một máy phát điện dự phòng cho từng hệ thống

Không

Nối đất chống giật điện cho mỗi máy phát điện chôn sâu 20m

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XII. Kiểm thử

 

 

 

 

Chỉ kiểm thử các module UPS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Chỉ kiểm thử các máy phát điện

Không

Kiểm thử cả module UPS và máy phát điện

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đóng ngắt UPS

Không

Không

Không

Lắp đặt lâu dài

Không-thuê bên ngoài

Không-thuê bên ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XIII. Bảo dưỡng thiết bị

 

 

 

 

Nhân viên bảo dưỡng

Có mặt giờ hành chính, qua điện thoại ngoài giờ hành chính

Có mặt giờ hành chính, qua điện thoại ngoài giờ hành chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có mặt 24 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, qua điện thoại vào ngày cuối tuần

Bảo dưỡng dự phòng

Không

Không

Có quy trình bảo dưỡng giới hạn

Có quy trình bảo dưỡng toàn diện

Các chương trình tập huấn về thiết bị

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương trình đào tạo toàn diện bao gồm các thủ tục vận hành bằng tay nếu cần phải bỏ qua hệ thống kiểm soát

Bảng A.4 - Các yêu cầu đối với Hệ thống cơ học

 

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I. Yêu cầu chung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ống cấp nước và thoát nước không tiếp xúc với thiết bị trung tâm dữ liệu, trong khuôn viên khu TTDL

Cho phép nhưng không khuyến khích

Cho phép nhưng không đề nghị

Không cho phép

Không cho phép

Áp suất dương trong phòng máy tính và khu vực liên quan so với bên ngoài

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống thoát nước sàn phòng máy tính

Các hệ thống cơ khí trên máy phát điện dự phòng

Không yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Hệ thống làm mát bằng nước

 

 

 

 

Thiết bị lạnh đặt trong tòa nhà

Không dự phòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng đủ để duy trì khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Số lượng đủ để duy trì khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Hệ thống kiểm soát độ ẩm trong phòng máy tính

Cung cấp điện cho thiết bị cơ khí

Một dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều. Kết nối theo cách để có thể kiểm soát hệ thống làm mát dự phòng

Nhiều dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều. Kết nối theo cách để có thể kiểm soát hệ thống làm mát dự phòng

III. Hệ thống chống nóng

 

 

 

 

Thiết bị làm lạnh khô

Không có dự phòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số thiết bị làm mát khô đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Số thiết bị làm mát khô đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Thiết bị làm lạnh bằng chất lỏng khép kín

Không có dự phòng

Một dự phòng cho mỗi hệ thống

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Bơm tuần hoàn

Không có dự phòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Ống dẫn nước ngưng tụ

1

1

2

2

IV. Hệ thống nước Chilled

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Thiết bị lạnh đặt trong tòa nhà

Không có dự phòng

Một dự phòng cho mỗi hệ thống

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Hệ thống kiểm soát độ ẩm cho phòng máy tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cung cấp điện cho thiết bị cơ khí

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

V. Hệ thống chống nóng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ống dẫn nước lạnh

Không có

Một bơm dự phòng

Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Máy bơm nước lạnh

Không có dự phòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp

Máy làm lạnh không khí

Không có dự phòng

Một bộ/khu vực chính

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Máy làm lạnh nước

Không có dự phòng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Tháp làm lạnh

Không có dự phòng

Một bộ/khu vực chính

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện

Máy bơm chất lỏng ngưng tụ

Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng một đường ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng hai đường ống

Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng hai đường ống

Hệ thống ống dẫn chất lỏng ngưng tụ

Hệ thống ống dẫn một đường

Hệ thống ống dẫn một đường

Hệ thống ống dẫn hai đường

Hệ thống ống dẫn hai đường

VI. Hệ thống làm mát không khí

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bộ điều hòa không khí đặt trong nhà/bình ngưng đặt ngoài trời

Không dự phòng

Có dự phòng một thiết bị dùng điện xoay chiều tại mỗi vùng

Số thiết bị dùng điện xoay chiều đủ duy trì các vùng trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện

Số thiết bị dùng điện xoay chiều đủ duy trì các vùng trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện

Cung cấp điện

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

Nguồn xoay chiều, từ một dây điện

Hệ thống kiểm soát độ ẩm

VII. Hệ thống điều khiển điều hòa không khí HVAC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hệ thống điều khiển HVAC

Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu

Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu

Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu

Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu

Nguồn điện cho hệ thống điều khiển HVAC

Một đường cấp điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dự phòng từ UPS tới thiết bị điện xoay chiều

Dự phòng từ UPS tới thiết bị điện xoay chiều

VIII. Máy bơm nước (dùng cho hệ thống làm mát bằng nước)

 

 

 

 

Cấp nước từ hai nguồn

Một nguồn cấp nước, không có bể chứa dự phòng tại trạm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai nguồn cấp nước hoặc một nguồn + bể chứa dự phòng tại trạm

Hai nguồn cấp nước, hoặc một nguồn + bể chứa dự phòng tại trạm

Điểm thu nhận nước ngưng tụ

Một điểm

Một điểm

Hai điểm

Hai điểm

IX. Hệ thống nhiên liệu dầu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bể chứa lớn

Một bể chứa

Nhiều bể chứa

Nhiều bể chứa

Nhiều bể chứa

Bơm và ống dẫn vào bể chứa

Một bơm và/hoặc một ống dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều bơm, nhiều ống dẫn

Nhiều bơm, nhiều ống dẫn

X. Hệ thống chữa cháy

 

 

 

 

Hệ thống báo cháy

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống bình phun

Khi có yêu cầu

Kích hoạt trước (khi có yêu cầu)

Kích hoạt trước (khi có yêu cầu)

Kích hoạt trước (khi có yêu cầu)

Hệ thống chữa cháy bằng khí

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống báo khói cảnh báo sớm

Không

Hệ thống báo rò nước

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC B

(tham khảo)

QUẢN LÝ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

C1. Quản lý không gian sàn

Mặt sàn nâng được phân chia thành lưới mặt phẳng với các đường ngang và đường dọc tạo thành các ô nhỏ. Mỗi ô có kích thước 600 mm x 600 mm, được quản lý theo mặt phẳng tọa độ, trục dọc thể hiện bằng 02 chữ cái (AA, AB, AC…), trục ngang thể hiện bằng số có 02 chữ số (từ 00 đến 99).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2. Quản lý tủ giá và tủ viễn thông

Trong phòng thiết bị có hệ thống sàn nâng, các tủ giá và tủ viễn thông được đặt theo lưới mặt phẳng trong không gian sàn. Mỗi tủ rack và tủ viễn thông có tên định danh duy nhất. Định danh có thể đặt theo tọa độ của ô tương ứng của 1 góc quy ước (ví dụ như góc phải mặt trước) trên lưới mặt phẳng.

Định danh bao gồm phần ký tự và số định danh. Phần chữ gồm 02 ký tự theo thứ tự từ A đến Z. Phần số từ 00 đến 99.

Ví dụ: Tủ viễn thông đặt tại hàng ngang 05, hàng dọc AJ có tên định danh AJ05.

Đối với nhà trạm viễn thông, CNTT có nhiều lớp sàn, thêm một số ở đầu tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông để chỉ lớp sàn đặt thiết bị. Quản lý không gian sàn theo ký hiệu sau:

nx1y1

trong đó:

n: là lớp sàn đặt thiết bị

x1y1: là tên định danh của thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.3. Quản lý các bảng cắm

C.3.1. Ký hiệu bảng cắm

Ký hiệu bảng cắm bao gồm tên tủ rack, tủ viễn thông và một hoặc nhiều ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông. Ký hiệu tên định danh bảng cắm như sau:

x1y1-a

trong đó:

x1y1: tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông

a: một hoặc hai ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông

Ví dụ: Bảng cắm thứ hai (từ trên xuống) thuộc tủ rack AJ05 có ký hiệu: AJ05-B

C.3.2. Ký hiệu cổng trên bảng cắm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x1y1-an

trong đó:

x1y1: tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông

a: một hoặc hai ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông

n: 2 hoặc 3 số, ký hiệu thể hiện cổng trên bảng cắm

Ví dụ: Cổng số 04 trên bảng cắm thứ 2 có ký hiệu như sau: AJ05-B04.

C.3.3. Ký hiệu kết nối bảng cắm

Quản lý kết nối giữa các khu vực như sau:

p1 tới p2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p1: ký hiệu gồm khu vực, dãy bảng cắm, số cổng kết nối đi

p2 : ký hiệu gồm khu vực, dãy bảng cắm, số cổng kết nối đến

Ví dụ: bảng cắm có 24 cổng với 24 sợi cáp Cat6 nối từ khu vực phân phối chính tớ khu vực phân phối nhánh số 1 được ký hiệu như sau: MDA tới HAD1 Cat6 UTP 1-24

Quản lý kết nối giữa các bảng cắm và các cổng với nhau được ghi tại bảng cắm.

Hình dưới thể hiện ký hiệu của bảng cắm AJ05-A kết nối tới bảng cắm AQ03, sử dụng hết 24 cổng trên mỗi bảng cắm.

Hình B.2 - Ký hiệu bảng cắm

C.4. Quản lý kết nối dây cáp và dây nối

Dây cáp và dây nối được đánh số nhãn ký hiệu ở 2 đầu là ký hiệu của kết nối giữa hai đầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ANSI/TIA-942:2005, Telecommunication infrastructure standard for data center.

 

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

4. Yêu cầu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1.1. Cấu trúc nhà tạm TTDL

4.1.2. Yêu cầu đối với phòng máy tính

4.1.3. Yêu cầu đối với phòng đấu nối cáp viễn thông

4.1.4. Yêu cầu đối với khu vực phân phối chính

4.1.5. Yêu cầu đối với khu vực phân phối nhánh

4.1.6. Yêu cầu đối với khu vực phân phối vùng

4.1.7. Yêu cầu đối với khu vực phân phối thiết bị

4.1.9. Yêu cầu đối với các khu vực hỗ trợ

4.1.10. Yêu cầu đối với tủ và giá thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.1. Cấu trúc hệ thống cáp TTDL

4.2.2. Hệ thống cáp nhánh

4.2.3. Hệ thống cáp trục

4.2.4. Lựa chọn môi trường truyền dẫn

4.2.5. Hệ thống cáp quang tập trung

4.3. Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn cáp trong TTDL

4.3.1. Quy định chung

4.3.2. Khoảng ngăn cách giữa cáp nguồn và cáp viễn thông

4.3.3. Đường dẫn cáp viễn thông lối vào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.5. Hệ thống máng cáp treo trên trần

4.4. Yêu cầu về dự phòng cho TTDL

4.4.1. Tổng quan

4.4.2. Dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp

4.4.3. Dự phòng cho các dịch vụ nhà cung cấp truy nhập

4.4.4. Dự phòng cho phòng lối vào

4.4.5. Dự phòng cho khu vực phân phối chính

4.4.6. Dự phòng cho hệ thống cáp trục

4.4.7. Dự phòng cho hệ thống cáp nhánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B (tham khảo) Quản lý hạ tầng viễn thông

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.575

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240