Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7654:2007 Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng lao động chuyên dụng

Số hiệu: TCVN7654:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2007 Ngày hiệu lực:
ICS:13.340.50, 61.060 Tình trạng: Đã biết

1       Mũ giày ủng

3           Đế cứng

5           Đế ngoài

2       Pho mũi

4           Riễu tăng cường đính

6           Đế gỗ

Hình 1b) - Các chi tiết của giày ủng có cấu trúc thường

Chú giải

1       Mũ giày ủng

3           Đế ngoài

2       Lắc giày ủng

4           Gót

Hình 2 - Các chi tiết của giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su (nghĩa là được lưu hóa) và giày ủng làm hoàn toàn bằng polyme (nghĩa là được đúc khuôn)

4. Phân loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 1 - Phân loại giày ủng

Mã chỉ định

Phân loại

I

Giày, ủng được sản xuất từ da và các loại vật liệu khác, trừ các loại giày ủng làm toàn bộ từ cao su hoặc từ polyme.

II

Giày, ủng làm toàn bộ từ cao su (nghĩa là được lưu hóa toàn bộ) hoặc toàn bộ từ polyme (nghĩa là được đúc khuôn toàn bộ)

1 Độ rộng có thể thay đổi để phù hợp với người sử dụng                       E

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                                C          Ủng thấp cổ                  E          Ủng cao tới đùi

CHÚ THÍCH       Mẫu E là ủng cao cổ (mẫu D) được nối thêm vật liệu mỏng chống thấm được nối dài và có thể cắt để nối thêm vào ủng cho người sử dụng.

Hình 3 - Các mẫu giày ủng

5. Yêu cầu cơ bản đối với giày ủng lao động chuyên dụng

5.1 Qui định chung

Giày ủng lao động chuyên dụng phải tuân theo các yêu cầu cơ bản được nêu trong bảng 2 và một trong 5 lựa chọn được nêu ra trong bảng 3 và thêm ít nhất một yêu cầu đối với giày ủng nguyên chiếc trong bảng 12.

Giày ủng không có cả đế trong và lót mặt hoặc không có đế trong nhưng có lót mặt có thể tháo được không tuân theo tiêu chuẩn này.

Bảng 2 - Yêu cầu cơ bản đối với giày ủng lao động chuyên dụng

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại

I

II

Mẫu

Độ cao của mũ giày ủng

Vùng gót

             Mẫu A

             Mẫu B  C  D  E

5.2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

 

X

X

 

X

X

Giày ủng nguyên chiếc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

            Kết cấu

            Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài

Độ kín của giày ủng

Yêu cầu egonomi

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2

5.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

X

 

 

 

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Qui định chung

Độ dày

Độ bền xé

Đặc tính kéo

Độ bền uốn

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Giá trị pH

Độ thủy phân

Hàm lượng Crom VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

X

X

 

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

 

X

Lót lắc

Độ bền xé

Độ bền mài mòn

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng Crom VI

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

O

O

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

 

Lót má

Độ bền xé

Độ bền mài mòn

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Giá trị pH

Hàm lượng Crom VI

5.5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.3

5.5.4

5.5.5

O

O

O

O

O

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền xé

Giá trị pH

Hàm lượng Côm VI

5.6.1

5.6.2

5.6.3

O

O

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đế ngoài

Độ dày của đế ngoài không có vân

Độ bền xé

Độ bền mài mòn

Độ bền uốn

Độ thủy phân

Độ bền mối ghép của các lớp trong

5.8.1

5.8.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.4

5.8.5

5.8.6

X

X

X

X

X

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

X

O

CHÚ THÍCH       Việc áp dụng các yêu cầu với sự phân loại riêng được nêu ra trong bảng như sau:

X          phải đáp ứng yêu cầu. Trong một vài trường hợp yêu cầu chỉ liên quan đến các vật liệu đặc biệt trong sự phân loại - ví dụ giá trị pH của chi tiết bằng da. Điều này không có nghĩa là các vật liệu khác không sử dụng được.

O          nếu có các chi tiết này thì phải đáp ứng các yêu cầu

Không có X hoặc O có nghĩa là không có yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lựa chọn

Chi tiết được đánh giá

Các yêu cầu

Độ dày 5.7.1

pHa

5.7.2

Hấp thụ nước-giải hấp 5.7.3

Mài mòn 5.7.4.1

Cr VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mài mòn 5.7.4.2

1

Không có đế trong hoặc nếu có không đáp ứng yêu cầu

Lót mặt không tháo được

Lót mặt

X

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

2

Có đế trong

Không có lót mặt

Đế trong

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Có lót đế

3

Lót mặt toàn bộ, không tháo được

Lót mặt và đế trong

X

 

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Lót mặt

 

X

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đế trong

X

X

X

X

X

 

Lót mặt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

X

X

5

Lót mặt toàn bộ, tháo được và không thấm nước b

Đế trong

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

Lót mặt

 

X

X

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X          có nghĩa là phải đáp ứng yêu cầu

CHÚ THÍCH       Đối với lót mặt có thể tháo được xem 8.3

a  các yêu cầu này chỉ dành riêng cho da

b lót mặt thấm nước là loại lót mà khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.2, nước có thể ngấm qua trong vòng 60 giây hoặc ít hơn.

5.2 Mẫu

Giày ủng phải tuân theo một trong các mẫu đưa ra trong hình 3.

5.2.1 Độ cao của mũ giày ủng

Độ cao của mũ giày ủng được đo theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.2 phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 4.

Bảng 4 - Độ cao của mũ giày ủng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ cao

Hệ Pháp

Hệ Anh

Mẫu A

mm

Mẫu B

mm

tối thiểu

Mẫu C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

tối thiểu

Mẫu D

mm

tối thiểu

≤ 36

≤ 3 1/2

< 103

103

162

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37 và 38

4 đến 5

< 105

105

165

260

39 và 40

5 1/2 đến 6 1/2

< 109

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

172

270

41 và 42

7 đến 8

< 113

113

178

280

43 và 44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 117

117

185

290

≥ 45

≥ 10 1/2

< 121

121

192

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2 Vùng gót

Vùng gót phải được khép kín.

5.3 Giày ủng nguyên chiếc

5.3.1 Đặc tính của phần đế

5.3.1.1 Kết cấu

Khi sử dụng đế trong thì phải đảm bảo rằng không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

5.3.1.2 Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài

Loại trừ đế đã được khâu, khi thử giày ủng theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.2 thì độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài không được nhỏ hơn 4,0 N/mm. Trường hợp đế bị xé rách thì độ bền mối ghép này phải không nhỏ hơn 3,0 N/mm.

5.3.2 Độ kín của giày ủng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.3 Đặc điểm egonomi đặc trưng

Giày ủng được coi là thỏa mãn các yêu cầu egonomi nếu tất cả các câu trả lời trong bảng câu hỏi nêu trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.1 đều là có.

5.4 Mũ giày ủng

5.4.1 Qui định chung

Đối với giày ủng mẫu B, C, D và E, khu vực đáp ứng các yêu cầu của mũ giày ủng phải có độ cao tối thiểu được đo từ mặt phẳng nằm ngang ở dưới đế phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 5.

Bảng 5 - Độ cao tối thiểu mà thấp hơn nó các yêu cầu của mũ giày ủng phải được đáp ứng hoàn toàn

Cỡ giày ủng

Mẫu

Độ cao tối thiểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ Pháp

Hệ Anh

B

C

D

E

≤ 36

≤ 3 1/2

64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

172

265

37 và 38

4 đến 5

66

115

175

270

39 và 40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

68

119

182

280

41 và 42

7 đến 8

70

123

188

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43 và 44

8 1/2 đến 10

72

127

195

300

≥ 45

≥ 10 1/2

73

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

202

310

Khi cổ giày ủng và vật liệu lót nằm ở trên độ cao đưa ra trong bảng 5, thì những vật liệu này phải phù hợp với các yêu cầu về lót như độ bền xé, 5.5.1 và độ mài mòn, 5.5.2. Trong trường hợp vật liệu là da thì ngoài các yêu cầu trên nó phải phù hợp với các yêu cầu như độ pH, 5.4.7 và hàm lượng Crom VI, 5.4.9.

5.4.2 Độ dày

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.1, độ dày tại mọi điểm của mũ giày ủng loại II phải phù hợp với các giá trị nêu ra trong bảng 6

Bảng 6 - Độ dày tối thiểu của mũ giày ủng

Loại vật liệu

Độ dày tối thiểu

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,50

Polyme

1,00

5.4.3 Độ bền xé

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của mũ giày ủng loại I phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 7.

Bảng 7- Độ bền xé tối thiểu của mũ giày ủng

Loại vật liệu

Lực tối thiểu

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

120

Vải và vải tráng phủ

60

5.4.4 Đặc tính kéo

Khi xác định theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.4, bảng 7, đặc tính kéo của mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra bảng 8.

Bảng 8 - Đặc tính kéo

Loại vật liệu

Đặc tính kéo

N/mm2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

Modun giãn dài 100 %

N/mm2

Giãn dài khi đứt

%

Da váng

Tối thiểu 15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cao su

Tối thiểu 180

Polyme

1,3 đến 4,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.5 Độ bền uốn

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.5, độ bền uốn của mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 9.

Bảng 9 - Độ bền uốn

Loại vật liệu

Độ bền uốn

Cao su

Khi bị rạn nứt trước khi đạt 125 000 lần uốn

Polyme

Khi bị rạn nứt trước khi đạt 150 000 lần uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.6 và TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.8, độ thấm hơi nước phải không được nhỏ hơn 0,8 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không được nhỏ hơn 15 mg/cm2.

5.4.7 Giá trị pH

Khi da mũ giày được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.4.8 Độ thủy phân

Khi mũ giày bằng polyuretan được thử theo TCVN 7651: 2007  (ISO 20344: 2004), điều 6.10, phải không có sự rạn nứt nào xuất hiện trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn

5.4.9 Hàm lượng Crom VI

Khi mũ giày bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.5 Lót mũ

CHÚ THÍCH Các yêu cầu sau có thể áp dụng được cho lót lắc và lót má.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi xác định theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của lót mặt phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 10.

Bảng 10 - Độ bền xé tối thiểu của lót mũ

Loại vật liệu

Lực tối thiểu, N

Da

30

Vải và vải tráng phủ

15

5.5.2 Độ bền mài mòn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- khô: 25 600 chu kỳ;

- ướt: 12 800 chu kỳ;

5.5.3 Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.6 và TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.8, độ thấm hơi nước phải không được nhỏ hơn 2,0 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không được nhỏ hơn 20 mg/cm2.

CHÚ THÍCH       Không có yêu cầu với phép thử các lót đã được làm cứng.

5.5.4 Giá trị pH

Khi lót mũ bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.5.5 Hàm lượng Crom VI

Khi thử lót mũ bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH       Lưỡi gà chỉ cần thử nếu vật liệu để làm nó hay độ dày của nó khác với vật liệu hay độ dày của mũ giày.

5.6.1 Độ bền xé

Khi xác định theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của lưỡi gà phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 11.

Bảng 11 – Độ bền xé tối thiểu của lưỡi gà

Loại vật liệu

Lực tối thiểu, N

Da

36

Vải và vải tráng phủ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6.2 Giá trị pH

Khi lưỡi gà bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.6.3 Hàm lượng Crom VI

Khi lưỡi gà bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.7 Đế trong và lót mặt

5.7.1 Độ dày

Khi xác định theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.1, độ dày của đế trong phải không được nhỏ hơn 2,0 mm.

5.7.2 Giá trị pH

Khi đế trong và lót bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.2, độ hấp thụ hơi nước phải không được nhỏ hơn 70 mg/cm2 và độ giải hấp phải không được nhỏ hơn 80 % hơi nước đã hấp thụ.

5.7.4 Độ bền mài mòn

5.7.4.1 Đế trong

Khi thử đế trong không phải bằng da theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.3, phá hủy mài mòn phải không được mạnh hơn so với sự phá hủy được minh họa bởi miếng mẫu thử đối chứng của cùng loại vật liệu trước khi đạt 400 chu kỳ (xem TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), 7.3.6).

5.7.4.2 Lót mặt

Khi thử lót mặt không phải bằng da theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.12, bề mặt đó phải không có bất kỳ lỗ nào trước khi đạt được các số chu kỳ sau:

- khô: 25 600 chu kỳ;

- ướt: 12 800 chu kỳ;

5.7.5 Hàm lượng Crom VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8 Đế ngoài

5.8.1 Độ dày của đế ngoài không có vân

Khi xác định theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.1, độ dày tổng cộng của đế ngoài không có vân tại mọi điểm phải không được nhỏ hơn 6 mm.

5.8.2 Độ bền xé

Khi đế ngoài không phải bằng da được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.2, độ bền xé không được nhỏ hơn:

- 8 kN/m đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/cm3.

- 5 kN/m đối với vật liệu có tỉ trọng thấp hơn hoặc bằng 0,9 g/ cm3.

5.8.3 Độ bền mài mòn

Khi đế ngoài không phải bằng da, loại trừ loại làm hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.3, phần thể tích mất mát tương đối không được lớn hơn 250 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng bằng hoặc nhỏ hơn 0,9 g/ cm3 và không được lớn hơn 150 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/ cm3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.4 Độ bền uốn

Khi đế ngoài bằng polyuretan và đế có lớp ngoài cùng bao gồm polyuretan được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.5, sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

5.8.6 Độ bền mối ghép các lớp bên trong

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.2, độ bền mối ghép giữa lớp ngoài hoặc lớp có vân đế và lớp đế liền kề không được nhỏ hơn 4,0 N/mm, trừ khi đế bị xé, trong trường hợp này độ bền mối ghép không được nhỏ hơn 3,0 N/mm.

6. Các yêu cầu bổ sung cho giày ủng lao động chuyên dụng

6.1 Qui định chung

Các yêu cầu bổ sung có thể cần thiết cho giày ủng lao động chuyên dụng, tùy thuộc vào rủi ro có thể gặp tại nơi làm việc. Trong những trường hợp này, giày ủng lao động chuyên dụng phải tuân theo các yêu cầu bổ sung phù hợp và việc ghi nhãn tương ứng, đưa ra trong bảng 12.

Bảng 12 - Các yêu cầu bổ sung cho các ứng dụng đặc biệt với các ký hiệu tương ứng khi ghi nhãn

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại

Kí hiệu

I

II

Giày ủng nguyên chiếc

Chống đâm xuyên

6.2.1

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính điện

6.2.2

 

 

 

          Giày ủng dẫn điện

6.2.2.1

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

          Giày ủng chống tĩnh điện

6.2.2.2

X

X

A

          Giày ủng cách điện

6.2.2.3

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chịu đựng môi trường khắc nghiệt

6.2.3

 

 

 

          Độ cách nhiệt của tổ hợp đế

6.2.3.1

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

          Độ cách lạnh của tổ hợp đế

6.2.3.2

X

X

CI

Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót

6.2.4

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền nước

6.2.5

X

 

WR

Bảo vệ mắt cá chân

6.2.6

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mũ giày

Độ thấm nước và hấp thụ nước

6.3.1

X

 

WRU

Kết cấu

6.3.2

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Đế ngoài

Vùng vân đế

6.4.1

X

X

 

Độ dày của đế ngoài có vân đế

6.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

Độ cao của vân đế

6.4.3

X

X

 

Độ bền với nhiệt tiếp xúc nóng

6.4.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

HRO

Độ chịu nhiên liệu đốt lò FO

6.4.5

X

X

FO

CHÚ THÍCH       Việc áp dụng một yêu cầu với sự phân loại riêng được nêu ra trong bảng này như sau:

X          Nếu đặc tính được yêu cầu thì phải tuân theo các yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.1 Chống đâm xuyên

6.2.1.1 Xác định lực đâm xuyên

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.8.2, lực cần để đâm xuyên qua đế phải không được nhỏ hơn 1 100 N.

6.2.1.2 Kết cấu

Lót chống đâm xuyên phải được lắp vào phần đế của giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng. Lót này không được nằm trên gờ mép của pho mũi an toàn hoặc bảo vệ và không được gắn vào pho mũi.

6.2.1.3 Kích thước

Kích thước của lót chống đâm xuyên được đo theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.8.1. Trừ vùng gót, lót chống đâm xuyên phải có kích thước sao cho khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và đường mép của lót (X) là 6,5 mm. Ở vùng gót, khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và lót (Y) là 17 mm (xem hình 4).

Lót chống đâm xuyên phải có không quá ba lỗ với đường kính tối đa là 3 mm để gắn nó vào đế của giày ủng.

Các lỗ này không được nằm ở vùng gạch chéo 1 (xem hình 4).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

chú giải

1          Đường mép của phần gờ mỏng của phom

2          Hình dạng thay đổi của lót

3          Lót

4          Vùng gót

5          Vùng gạch chéo 1

6          Vùng gạch chéo 2

L          Chiều dài mặt trong của phần đế giày ủng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.1.4 Độ bền uốn của lót chống đâm xuyên

Khi lót chống đâm xuyên của tất cả các loại giày ủng được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.9, phải không có vết nứt nào nhìn thấy được bằng mắt thường sau khi đạt 1 x 10 6 lần uốn.

6.2.1.5 Đặc tính của lót chống đâm xuyên

6.2.1.5.1 Độ bền ăn mòn của lót chống đâm xuyên bằng kim loại

Khi giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.6.1, lót chống đâm xuyên bằng kim loại không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn, và diện tích mỗi chỗ không được lớn hơn 2,5 mm2. Khi lót chống đâm xuyên bằng kim loại của tất cả các loại giày ủng khác được thử theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.6.3 thì nó không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn, và diện tích mỗi chỗ không được lớn hơn 2,5 mm2.

6.2.1.5.2 Lót chống đâm xuyên không phải bằng kim loại

Lót chống đâm xuyên không bằng kim loại phải phù hợp với yêu cầu của EN 12568: 1998, 5.2, phép đo lực tối đa sau khi được xử lý như mô tả trong EN 12568: 1998, 7.1.5.

6.2.2 Đặc tính điện

6.2.2.1 Giày ủng dẫn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2.2 Giày ủng chống tĩnh điện

Khi đo theo phương pháp trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10, sau khi điều hòa trong môi trường khô và ướt (TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10.3.3 a) và b)), điện trở phải lớn hơn 100Ω và nhỏ hơn hoặc bằng 1000 MΩ.

6.2.2.3 Giày ủng cách điện

Khi đo theo phương pháp trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.11, giày ủng phải phù hợp với loại O hoặc loại OO.

6.2.3 Độ chịu đựng môi trường khắc nghiệt

6.2.3.1 Độ cách nhiệt của tổ hợp đế

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.12, độ tăng nhiệt độ của bề mặt phía trên của đế trong không được lớn hơn 22 0C.

Không được có bất kỳ sự bóp méo hoặc làm giòn để dẫn đến giảm chức năng của nó.

Chi tiết cách nhiệt phải được lắp trong giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.13, độ giảm nhiệt độ của bề mặt phía trên của đế trong không được lớn hơn 10 0C.

Chi tiết cách lạnh phải được lắp trong giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

6.2.4 Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651: 2007 (20344: 2004), điều 5.14, độ hấp thụ năng lượng của vùng gót không được nhỏ hơn 20 J.

6.2.5 Độ bền nước

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.15.1, vùng diện tích thấm nước tổng cộng sau 100 lần đi theo chiều dài máng nước không được lớn hơn 3 cm2 hoặc khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.15.2, không có hiện tượng thấm nước xảy ra sau 15 phút.

6.2.6 Bảo vệ mắt cá chân

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.17, giá trị trung bình của kết quả thử phải không được lớn hơn 20 kN và không có giá trị đơn lẻ nào lớn hơn 30 kN.

6.3 Mũ giày ủng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.13, độ thấm nước (được biểu thị bằng sự tăng khối lượng của vải hấp thụ sau 60 phút) phải không được lớn hơn 0,2 g và độ hấp thụ nước không được lớn hơn 30 %.

6.3.2 Kết cấu

Đường khâu trang trí và sự xuyên thủng không được sử dụng với giày ủng mà độ chịu nước của mũ giày được yêu cầu.

6.4 Đế ngoài

6.4.1 Vùng vân đế

Ngoại trừ vùng dưới cạnh của pho mũi, ít nhất vùng có gạch chéo như chỉ ra trong hình 6 phải có vân ở cả bề mặt.

Hình 6 - Vùng vân đế

6.4.2 Độ dày của đế ngoài có vân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.3 Độ cao của vân đế

Khi thử theo phương pháp trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.1, đối với đế ngoài phun đúc trực tiếp, lưu hóa hay dán, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm. Đối với đế ngoài nhiều lớp, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm và đối với giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và polyme, độ cao vấn đế không được nhỏ hơn 4 mm.

CHÚ THÍCH       Đế ngoài có độ cao vân đế nhỏ hơn 2,5 mm được coi như không có vân.

6.4.4 Độ chịu nhiệt tiếp xúc nóng

Khi thử theo phương pháp trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.7, đế ngoài bằng cao su và polyme không được bị chảy và không được có bất kỳ vết rạn nào khi uốn quanh trục. Khi thử theo cách tương tự với đế ngoài bằng da, đế phải không được có bất kỳ vết rạn nào hoặc hóa than mở rộng đến lớp liên kết khi uốn quanh trục.

6.4.5 Độ chịu nhiên liệu đốt lò FO

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6, độ tăng thể tích không được lớn hơn 12 %.

Nếu sau khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6, mẫu thử co lại quá 0,5 % thể tích hoặc tăng độ cứng hơn 10 đơn vị cứng Shore A, phải tiến hành thử thêm mẫu thử theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6.2.3 và sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

7. Ghi nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a)         kích cỡ;

b)         nhãn hiệu nhận biết nhà sản xuất;

c)         định kiểu của nhà sản xuất;

d)         thời gian sản xuất (ít nhất là ghi quí và năm);

e)         viện dẫn tiêu chuẩn này;

f)          những kí hiệu từ bảng 12 phù hợp với nội dung bảo vệ hoặc, nếu có thể, phân loại (OB, O1…O5) như mô tả trong bảng 13.

CHÚ THÍCH       Ghi nhãn theo mục e) và f) phải để liền kề nhau.

Bảng 13 - Phân loại ghi nhãn của giày ủng lao động chuyên dụng

Hạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Bảng 2 và Bảng 3)

Yêu cầu bổ sung

OB

I hoặc II

Thêm một trong các yêu cầu cho giày ủng nguyên chiếc nêu ra trong bảng 12

O1

I

Vùng gót được khép kín

Đặc tính chống tĩnh điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O2

I

Giống như O1 thêm

Độ thấm nước và hấp thụ nước

O3

I

Giống như O2 thêm

Độ chống đâm xuyên

Đế ngoài có vân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Đặc tính chống tĩnh điện

Hấp thụ năng lượng vùng gót

O5

II

Giống như O4 thêm

Độ chống đâm xuyên

Đế ngoài có vân

CHÚ THÍCH       Để dễ dàng cho việc ghi nhãn, hạng giày ủng lao động chuyên dụng trong bảng 13 được sử rộng nhiều nhất để kết hợp các yêu cầu cơ bản và yêu cầu bổ sung.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1 Qui định chung

Giày ủng lao động chuyên dụng phải được cung cấp đến người sử dụng với những thông tin được viết ít nhất bằng ngôn ngữ chính thống của quốc gia được gửi đến. Tất cả các thông tin phải rõ ràng. Các thông tin sau cần phải có:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất và/hoặc nhà đại diện được ủy quyền;

b) Người được chỉ định tham gia vào việc kiểm tra chủng loại; đối với sản phẩm loại III người được chỉ định liên quan đến điều khoản 11;

c) viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) Sự giải thích các biểu tượng, các nhãn hiệu và cấp độ thực hiện. Nếu có thể, giải thích cơ bản về các phép thử đã áp dụng cho giày ủng;

e) Hướng dẫn sử dụng:

1)         các phép thử được thực hiện bởi người đi trước khi sử dụng, nếu có yêu cầu;

2)         sự vừa vặn; cách đi và tháo giày ủng, nếu cần thiết;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4)         các giới hạn sử dụng (ví dụ khoảng nhiệt độ v.v…);

5)         hướng dẫn cất giữ và bảo quản, khoảng thời gian tối đa giữa các lần kiểm tra bảo quản (nếu quan trọng, qui trình làm khô phải được qui định);

6)         hướng dẫn làm sạch và/hoặc loại bỏ vết bẩn;

7)         thời hạn sử dụng hoặc khoảng thời gian sử dụng;

8)         nếu thích hợp, cảnh báo để đối phó với các vấn đề bất ngờ gặp phải (sự thay đổi có thể làm mất hiệu lực sự chấp nhận chủng loại, ví dụ giày ủng chỉnh hình)

9)         nếu cần, minh họa bổ sung, số các phần v.v…

f)          đề cập đến các phụ kiện và phần dự phòng, nếu cần thiết;

g)         cách đóng gói phù hợp để vận chuyển, nếu cần thiết.

8.2 Đặc tính điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi đôi giày ủng dẫn điện phải được cung cấp với một phiếu đính kèm có phần lời như sau:

"Giày ủng dẫn điện phải được sử dụng khi cần phải giảm thiểu điện tích tĩnh điện trong thời gian ngắn nhất có thể, ví dụ khi tiếp xúc với chất dễ nổ. Giày ủng dẫn điện không được sử dụng nếu có nguy cơ xảy ra điện giật từ thiết bị điện nào đó hoặc các bộ phận của cơ thể chưa được loại trừ hoàn toàn khỏi nguy cơ bị điện giật. Để đảm bảo loại giày này dẫn điện, qui định giới hạn điện trở trên là 100 kΩ khi giày ủng còn mới.

Trong quá trình sử dụng, điện trở của giày ủng được làm từ vật liệu dẫn điện có thể thay đổi đáng kể nếu bị uốn cong và nhiễm bẩn và cần phải đảm bảo rằng giày ủng dẫn điện có khả năng đáp ứng các chức năng được thiết kế là tiêu hao điện tích tĩnh điện qua toàn bộ quá trình sử dụng của nó. Khi cần, người sử dụng nên kiểm tra điện trở trong nhà và nên tiến hành theo chu kỳ thường xuyên. Việc kiểm tra này và các việc được nêu dưới đây phải là một phần của thói quen hàng ngày để ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc.

Nếu giày ủng được dùng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn do các chất có thể làm tăng điện trở của giày ủng thì người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra các đặc tính điện của giày ủng trước khi dùng ở khu vực nguy hiểm.

Nơi mà giày ủng dẫn điện được sử dụng, điện trở của nền nhà phải đủ để nó không làm mất tác dụng bảo vệ của giày ủng.

Khi sử dụng, không có yếu tố cách điện nào ngoại trừ bít tất thông thường, phải được dùng giữa đế trong của giày ủng và bàn chân của người sử dụng. Nếu có lót mặt nào đó được đưa vào giữa đế trong và bàn chân thì tổ hợp giày ủng / lót mặt phải được kiểm tra về các đặc tính điện của nó".

8.2.2 Giày ủng chống tĩnh điện

Mỗi đôi giày ủng chống tĩnh điện phải được cung cấp với một hiếu đính kèm có phần lời như sau.

"Giày ủng chống tĩnh điện phải được sử dụng khi cần giảm thiểu tĩnh điện nhờ tiêu hao điện tích tĩnh điện, nhờ đó tránh được rủi ro phát tia lửa điện, ví dụ hơi và các chất dễ cháy và rủi ro do điện giật do các thiết bị điện hoặc các bộ phận cơ thể chưa được loại trừ hoàn toàn khỏi nguy cơ bị điện giật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giày ủng chống tĩnh điện không thể bảo đảm sự bảo vệ thích hợp khi bị điện giật mà chỉ cách điện giữa bàn chân và nền nhà. Nếu nguy cơ điện giật không được loại trừ hoàn toàn thì rất cần các biện pháp phòng ngừa bổ sung. Các biện pháp này cũng như các thử nghiệm bổ sung được nêu dưới đây phải là công việc thường xuyên để ngăn ngừa tai nạn ở nơi làm việc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện trở của loại giày ủng này có thể bị thay đổi đáng kể khi uốn, bị bẩn hay bị ẩm ướt. Giày ủng sẽ không đáp ứng được các công dụng dự định nếu sử dụng ở điều kiện ẩm ướt. Do vậy, cần phải đảm bảo là giày ủng chống tĩnh điện có khả năng thực thi các chức năng được thiết kế là tiêu hao tĩnh điện và có một vài sự bảo vệ trong toàn bộ quá trình sử dụng của nó. Người sử dụng nên thực hiện việc kiểm tra độ cách điện trong nhà và thực hiện nó thường xuyên, định kỳ.

Giày ủng loại I có thể hấp thu hơi ẩm nếu được sử dụng trong thời gian dài và trong điều kiện ẩm ướt nó có thể trở thành giày ủng dẫn điện.

Nếu giày ủng được sử dụng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn, người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra các đặc tính điện của giày ủng trước khi đi vào khu vực nguy hiểm.

Nơi giày ủng chống tĩnh điện được sử dụng, yêu cầu điện trở của nền nhà phải ở mức không làm mất tác dụng bảo vệ của giày ủng.

Khi sử dụng, không có yếu tố cách điện nào ngoại trừ bít tất thông thường, phải được dùng giữa đế trong của giày ủng và bàn chân của người sử dụng. Nếu có lót mặt nào đó được đưa vào giữa đế trong và bàn chân thì tổ hợp giày ủng / lót mặt phải được kiểm tra về đặc tính điện của nó."

8.2.3 Giày ủng cách điện

Giày ủng có đặc tính cách điện bảo vệ có giới hạn chống lại sự tiếp xúc vô ý với các thiết bị điện nguy hiểm và vì vậy mỗi đôi giày ủng cách điện phải được cung cấp với một phiếu đính kèm có phần lời như sau.

a) Giày ủng cách điện phải được sử dụng nếu có nguy cơ bị điện giật, ví dụ từ thiết bị điện đang làm việc có nguy hiểm.

b) Giày ủng cách điện không thể bảo vệ 100 % khỏi bị điện giật và các giới hạn bổ sung để tránh rủi ro này là cần thiết. Các giới hạn này, cũng như những thử nghiệm bổ sung được nêu ra dưới đây phải là công việc thường xuyên trong quá trình đánh giá rủi ro.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Mức độ bảo vệ có thể bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng, bởi:

1) Giày ủng bị phá hủy do các vết khía, cắt, bị ăn mòn hoặc nhiễm bẩn hóa chất, cần phải kiểm tra thường xuyên, không sử dụng giày ủng đã dùng và bị phá hủy.

2) Giày ủng loại I có thể hấp thụ hơi ẩm nếu sử dụng trong thời gian dài và trong điều kiện ẩm ướt nó có thể trở thành giày ủng dẫn điện.

e) Nếu giày ủng được sử dụng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn, ví dụ do hóa chất, phải cẩn thận khi đi vào các khu vực nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng đến các đặc tính điện của giày.

f) Người sử dụng nên trang bị các phương tiện thích hợp để kiểm tra và thử các đặc tính cách điện của giày ủng trong khi làm việc.

8.3 Lót mặt

Nếu giày ủng có sử dụng một lót mặt có thể tháo được thì nó phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm rằng phép thử đã được thực hiện với giày có lót mặt. Phải đưa ra cảnh báo rằng giày ủng chỉ được sử dụng với lót mặt ở đúng vị trí và lót này chỉ được thay thế bởi một lót có thể so sánh, được cung cấp bởi nhà sản xuất giày ủng.

Nếu giày ủng không có lót mặt thì nó cũng phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm là các phép thử này đã được tiến hành với giày không có lót. Phải đưa ra cảnh báo rằng giày ủng nếu có thêm lót có thể ảnh hưởng đến đặc tính bảo vệ của nó.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[1]        prISO 19952, Footwear - Vocabulary (Giày ủng - Từ vựng).

[2]        TCVN 7652: 2007 (ISO 20345: 2004), Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn.

[3]        EN 50321: 1999 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations (Giày ủng cách điện sử dụng trong khu vực có điện thế thấp).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Yêu cầu cơ bản đối với giày ủng an toàn

5.1 Qui định chung

5.2 Mẫu

5.3 Giày ủng nguyên chiếc

5.4 Mũ giày ủng

5.5 Lót mũ

5.6 Lưỡi gà

5.7 Đế trong và lót mặt

5.8 Đế ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1 Qui định chung

6.2 Giày ủng nguyên chiếc

6.3 Mũ giày ủng

6.4 Đế ngoài

7 Ghi nhãn

8 Thông tin cần cung cấp

8.1 Qui định chung

8.2 Đặc tính điện

8.3 Lót mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7654:2007 (ISO 20347 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng lao động chuyên dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.805

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!