Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7652:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2007 Ngày hiệu lực:
ICS:13.340.50, 61.060 Tình trạng: Đã biết

Mã chỉ định

Phân loại

I

Giày, ủng được sản xuất từ da và các loại vật liệu khác, trừ các loại giày ủng làm toàn bộ từ cao su hoặc từ polyme.

II

Giày, ủng làm toàn bộ từ cao su (nghĩa là được lưu hoá toàn bộ) hoặc toàn bộ từ polyme (nghĩa là được đúc khuôn toàn bộ).

CHÚ THÍCH Mẫu E là ủng cao cổ (mẫu D) được nối hem vật liệu mỏng chống thấm được nối dài và có thể cắt để nối hem vào ủng cho người sử dụng

Hình 3 – Các mẫu giày ủng

5. Yêu cầu cơ bản đối với giày ủng an toàn

5.1. Qui định chung

Giày ủng an toàn phải tuân theo các yêu cầu cơ bản được nêu trong bảng 2 và một trong 5 lựa chọn được nêu ra trong bảng 3.

Giày ủng không có cả đế trong và lót mặt hoặc không có đế trong nhưng có lót mặt có thể tháo được không tuân theo tiêu chuẩn này.

Bảng 2 – Yêu cầu cơ bản đối vối giày ủng an toàn

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại

I

II

Mẫu

Độ cao của mũ giày ủng

5.2.1

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2

 

 

 

Mẫu A

 

 

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

Giày ủng

nguyên

chiếc

Đặc tính phần đế

5.3.1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết cấu

5.3.1.1

X

 

Độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài

5.3.1.2

X

 

Bảo vệ phần mũi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Qui định chung

5.3.2.1

X

X

Chiều dài bên trong của pho mũi

5.3.2.2

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền va đập

5.3.2.3

X

X

 

Đọ bền nén

5.3.2.4

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hoạt động của pho mũi

5.3.2.5

X

X

 

Độ kín của giày ủng

5.3.3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Yêu cầu egonomi

5.3.4

X

X

 

Qui định chung

5.4.1

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ dày

5.4.2

 

X

Mũ giày

Độ bền xé

5.4.3

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ủng

Đặc tính kéo

5.4.4

X

X

 

Độ bền uốn

5.4.5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

5.4.6

X

 

 

Giá trị pH

5.4.7

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ thủy phân

5.4.8

 

X

 

Hàm lượng Crom VI

5.4.9

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền xé

5.5.1

X

 

 

Độ bền mài mòn

5.5.2

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lót lắc

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

5.5.3

X

 

 

Giá trị pH

5.5.4

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hàm lượng Crom VI

5.5.5

X

 

 

Độ bền xé

5.5.1

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền mài mòn

5.5.2

O

 

Lót má

Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

5.5.3

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Giá trị pH

5.5.4

O

 

 

Hàm lượng Crom VI

5.5.5

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền xé

5.6.1

O

 

 

Giá trị pH

5.6.2

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưỡi gà

Hàm lượng Côm VI

5.6.3

O

 

 

Độ dày của đế ngoài không có vân

5.8.1

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền xé

5.8.2

X

 

Đế ngoài

Độ bền mài mòn

5.8.3

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền uốn

5.8.4

X

X

 

Độ thủy phân

5.8.5

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền mối ghép của các lớp trong

5.8.6

O

O

 

Độ chịu nhiên liệu đốt lò FO

5.8.7

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X phải đáp ứng yêu cầu. Trong một vài trường hợp yêu cầu chỉ liên quan đến các vật liệu đặc biệt trong sự phân loại - ví dụ giá trị pH của chi tiết bằng da. Điều này không có nghĩa là các vật liệu khác không sử dụng được.

O nếu có các chi tiết này thì phải đáp ứng các yêu cầu

 

 

 

Không có X hoặc O có nghĩa là không có yêu cầu.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lựa chọn

Chi tiết được đánh giá

Các yêu cầu

Độ

dày

5.7.1

pHa

5.7.2

Hấp thụ nước-giải hấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mài mòn

5.7.4.1

Cr VI

5.7.5

Mài

mòn

5.7.4.2

1

Không có đế trong hoặc nếu có không đáp ứng yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lót mặt

X

X

X

 

X

X

2

Có đế trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đế trong

X

X

X

X

X

 

Có lót đế

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lót mặt và đế trong

X

 

X

 

 

 

Lót mặt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

X

X

4

Lót mặt toàn bộ, tháo được và thấm nướcb

Đế trong

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

Lót mặt

 

X

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Lót mặt toàn bộ, tháo được và không thấm nuớcb

Đế trong

X

X

X

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

 

X

X

X có nghĩa là phải đáp ứng yêu cầu

CHÚ THÍCH Đối với lót mặt có thể tháo được xem 8.3

a các yêu cầu này chỉ dành riêng cho da

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Mẫu

Giày ủng phải tuân theo một trong các mẫu đưa ra trong hình 3.

5.2.1. Độ cao của mũ giày ủng

Độ cao của mũ giày ủng được đo theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.2 phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 4.

Bảng 4 - Độ cao của mũ giày ủng

Cỡ giày ủng

Độ cao

Hệ Pháp

Hệ Anh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm

Mẫu B

mm tối thiểu

Mẫu C

mm tối thiểu

Mẫu D

mm tối thiểu

≤ 36

≤ 31/2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

103

162

255

37 và 38

4 đến 5

< 105

105

165

260

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 1/2 đến 61/2

< 109

109

172

270

41 và 42

7 đến 8

< 113

113

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

280

43 và 44

8 1/2 đến 10

< 117

117

185

290

≥ 45

≥ 101/2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

121

192

300

5.2.2. Vùng gót

Vùng gót phải được khép kín.

5.3. Giày ủng nguyên chiếc

5.3.1. Đặc tính của phần đế

5.3.1.1. Kết cấu

Khi sử dụng đế trong thì phải đảm bảo rằng không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại trừ đế đã được khâu, khi thử giày ủng theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.2 thì độ bền mối ghép mũ giày ủng/đế ngoài không được nhỏ hơn 4,0 N/mm. Trường hợp để bị xé rách thì độ bền mối ghép này phải không nhỏ hơn 3,0 N/mm.

5.3.2. Bảo vệ phần mũi

5.3.2.1. Qui đinh chung

Pho mũi phải được liên kết chặt chẽ trong giày ủng sao cho chúng không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng

Loại trừ giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và bằng polyme, giày ủng được lắp pho mũi bên trong phải có lót lắc hay một chi tiết của mũ giày ủng được coi như lót, thêm vào đó cho mũi phải có các mép được bọc trùm lên và dài hơn mép sau của pho mũi ở dưới nó ít nhất 5 mm và theo hướng đối diện ít nhất 10 mm.

Các lớp bọc chống trầy xước cho vùng mũi phải có độ dày không nhỏ hơn 1 mm.

5.3.2.2 Chiều dài bên trong của pho mũi

Khi đo theo phương pháp qui định trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.3, chiều dài bên trong của pho mũi phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 5.

Bảng 5 – Chiều dài bên trong tối thiểu của pho mũi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài bên trong tối thiểu

mm

Hệ Pháp

Hệ Anh

≤ 36

≤ 3 1/2

34

37 và 38

4 đến 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39 và 40

5 1/2 đến 61/2

38

41 và 42

7 đến 8

39

43 và 44

8 1/2 đến 10

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥ 10 1/2

42

5.3.2.3. Độ bền va đập của giày ủng an toàn

Khi giày ủng an toàn được thử theo phương pháp qui định trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.4, với năng lượng va đập nhỏ nhất là 200 J ± 4 J, khoảng hở dưới pho mũi tại thời điểm va đập phải phù hợp với yêu cầu trong bảng 6. Thêm vào đó, pho mũi phải không có bất kỳ vết nứt nào theo trục thử xuyên qua vật liệu, nghĩa là qua đó ánh sáng có thể nhìn thấy được.

Bảng 6 - Khoảng hở tối thiểu dưới pho mũi khi va đập

Cỡ giày ủng

Khoảng hở tối thiểu

mm

Hệ Pháp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 36

≤ 3 1/2

12,5

37 và 38

4 đến 5

13,0

39 và 40

5 1/2 đến 61/2

13,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 đến 8

14,0

43 và 44

8 1/2 đến 10

14,5

≥ 45

≥ 10 1/2

15,0

5.3.2.4. Độ bền nén của giày ủng an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2.5 Đặc tính của pho mũi

5.3.2.5.1. Độ bền ăn mòn của pho mũi bằng kim loại

Khi giày ủng loại II được thử và đánh giá theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), 5.6.1, pho mũi bằng kim loại phải không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn, và không chỗ nào có diện tích lớn hơn 2,5 mm 2.

Khi pho mũi bằng kim loại được sử dụng trong giày ủng loại I được thử và đánh giá theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.6.2, nó phải không được có nhiều hơn năm vùng bị ăn mòn, và không vùng nào có diện tích vượt quá 2,5 mm2.

5.3.2.5.2. Pho mũi không bằng kim loại

Pho mũi không bằng kim loại sử dụng trong giày ủng an toàn phải tuân theo các yêu cầu trong EN 12568: 1998, điều 4.3.

5.3.3. Độ kín của giày ủng

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.7 phải không có hiện tượng rò khí.

5.3.4. Đặc điểm egonomi đặc trưng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Mũ giày ủng

5.4.1. Qui định chung

Đối với giày ủng mẫu B,C, D và E, khu vực đáp ứng các yêu cầu của mũ giày ủng phải có độ cao tối thiểu được đo từ mặt phẳng nằm ngang ở dưới đế phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 7.

Bảng 7 - Độ cao tối thiểu mà thấp hơn nó các yêu cầu của mũ giày ủng phải được đáp ứng hoàn toàn

Cỡ giày ủng

Mẫu

Độ cao tối thiểu

mm

Hệ Pháp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

C

D

E

≤ 36

≤ 31/2

64

113

172

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37 và 38

4 đến 5

66

115

175

270

39 và 40

5 1/2 đến 61/2

68

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

182

280

41 và 42

7 đến 8

70

123

188

290

43 và 44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

72

127

195

300

≥ 45

≥ 10 1/2

73

131

202

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi cổ giày và vật liệu lót nằm ở trên độ cao đưa ra trong bảng 7, thì những vật liệu này phải phù hợp với các yêu cầu về lót mũ như độ bền xé, 5.5.1 và độ bền mài mòn, 5.5.2. Trong trường hợp vật liệu là da thì ngoài các yêu cầu trên nó phải phù hợp với các yêu cầu như độ pH, 5.4.7. và hàm lượng Crom VI, 5.4.9.

5.4.2. Độ dày

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.1, độ dày tại mọi điểm của mũ giày ủng loại II phải phù hợp với các giá trị nêu ra trong bảng 8.

Bảng 8 - Độ dày tối thiểu của mũ giày ủng

Loại vật liệu

Độ dày tối thiểu

mm

Cao su

1,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,00

5.4.3 Độ bền xé

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của mũ giày ủng loại I phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 9.

Bảng 9 - Độ bền xé tối thiểu của mũ giày ủng

Loại vật liệu

Lực tối thiểu

N

Cao su

120

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

5.4.4. Đặc tính kéo

Khi xác định theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.4, bảng 7, đặc tính kéo của mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra bảng 10.

Bảng 10 – Đặc tính kéo

Loại vật liệu

Độ bền kéo
N/mm2

Lực kéo đứt
N

Modun giãn dài 100%
N/mm2

Giãn dài khi đứt
%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tối thiểu 15

-

-

-

Cao su

-

Tối thiểu 180

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

1,3 đến 4,6

Tối thiểu 250

5.4.5. Độ bền uốn

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 6.5, độ bền uốn của mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 11.

Bảng 11 - Độ bền uốn

Loại vật liệu

Độ bền uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bị rạn nứt trước khi đạt 125 000 lần uốn

Polyme

Không bị rạn nứt trước khi đạt 150 000 lần uốn

5.4.6. Độ thấm hơi nuớc và hệ số hơi nước

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.6 và TCVN 7651 :2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.8, độ thấm hơi nước phải không được nhỏ hơn 0,8 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không được nhỏ hơn 15 mg/cm2.

5.4.7. Gíá trị pH

Khi da mũ giày được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.4.8. Độ thủy phân

Khi mũ giày bằng polyuretan được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.10, phải không có sự rạn nứt nào xuất hiện trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi mũ giày bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.5. Lót mũ

CHÚ THÍCH Các yêu cầu sau có thể áp dụng được cho lót lắc và lót má.

5.5.1. Độ bền xé

Khi xác định theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của lót mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 12.

Bảng 12 - Độ bền xé tối thiếu của lót mũ

Loại vật liệu

Lực tối thiểu, N

Da

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vải và vải tráng phủ

15

5.5.2. Độ bền mài mòn

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.12, lót mũ phải không có lỗ thủng nào trước khi đạt các số chu kỳ sau :

- khô: 25 600 chu kỳ;

- ướt: 12 800 chu kỳ.

5.5.3. Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.6 và TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.8, độ thấm hơi nước phải không được nhỏ hơn 2,0 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không được nhỏ hơn 20 mg/cm2.

CHÚ THÍCH Không có yêu cầu với phép thử các lót đã được làm cứng,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi lót mũ bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.5.5. Hàm lượng Crom VI

Khi lót mũ bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.6. Lưỡi gà

CHÚ THÍCH Lưỡi gà chỉ cần thử nếu vật liệu để làm nó hay độ dày của nó khác với vật liệu hay độ dày của mũ giày.

5.6.1. Độ bền xé

Khi xác định theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.3, độ bền xé của lưỡi gà phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 13.

Bảng 13 - Độ bền xé tối thiểu của lưỡi gà

Loại vật liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Da

36

Vải và vải tráng phủ

18

5.6.2. Giá trị pH

Khi lưỡi gà bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.6.3. Hàm lượng Crom VI

Khi lưỡi gà bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.7. Đế trong và lót mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi xác định theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.1, độ dày của đế trong phải không được nhỏ hơn 2,0 mm.

5.7.2. Giá trị pH

Khi đế trong và lót bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.9, giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và nếu giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7.

5.7.3. Độ hấp thụ hơi nước và độ giải hấp

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.2, độ hấp thụ hơi nước phải không được nhỏ hơn 70 mg/cm2 và độ giải hấp phải không được nhỏ hơn 80 % hơi nước đã hấp thụ.

5.7.4. Độ bền mài mòn

5.7.4.1. Đế trong

Khi thử đế trong không phải bằng da theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 7.3, phá huỷ mài mòn phải không được mạnh hơn so với sự phá huỷ được minh hoạ bởi miếng mẫu thử đối chứng của cùng loại vật liệu trước 400 chu kỳ (xem TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), 7.3.6).

5.7.4.2. Lót mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- khô: 25 600 chu kỳ;

- ướt: 12 800 chu kỳ.

5.7.5. Hàm lượng Crom VI

Khi đế trong bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.11, không được phép có Crom VI.

5.8. Đế ngoài

5.8.1. Độ dày của đế ngoài không có vân

Khi xác định theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.1, độ dày tổng cộng của đế ngoài không có vân tại mọi điểm phải không được nhỏ hơn 6 mm.

5.8.2. Độ bền xé

Khi đế ngoài không phải bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.2, độ bền xé không được nhỏ hơn :

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 5kN/m đối với vật liệu có tỉ trọng thấp hơn hoặc bằng 0,9 g/cm3.

5.8.3. Độ bền mài mòn

Khi đế ngoài không phải bằng da, loại trừ loại làm hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.3, phần thể tích mất mát tương đối không được lớn hơn 250 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng bằng hoặc nhỏ hơn 0,9 g/cm3  và không được lớn hơn 150 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/cm3.

Khi thử đế ngoài làm hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme như mô tả trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.3, thể tích mất mát tương đối không được lớn hơn 250 mm3.

5.8.4. Độ bền uốn

Khi đế ngoài không phải bằng da được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.4, sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 4 mm trước khi đạt 30 000 chu kỳ uốn.

5.8.5. Độ thuỷ phân

Khi đế ngoài bằng polyuretan và đế có lớp ngoài cùng bao gồm polyuretan được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.5, sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

5.8.6 Độ bền mối ghép các lớp bên trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.7 Độ chịu nhiên liệu đốt lò FO

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6.1, độ tăng thể tích không được lớn hơn 12 %.

Nếu sau khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6.1, mẫu thử co lại quá 0,5 % thể tích hoặc tăng độ cứng hơn 10 đơn vị cứng Shore A, phải tiến hành thử thêm mẫu thử theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.6.2 và sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

6. Các yêu cầu bổ sung cho giày ủng an toàn

6.1 Qui định chung

Các yêu cầu bổ sung có thể cần thiết cho giày ủng an toàn, tuỳ thuộc vào rủi ro có thể gặp tại nơi làm việc. Trong những trường hợp này, giày ủng an toàn phải tuân theo các yêu cầu bổ sung phù hợp và việc ghi nhãn tương ứng. đưa ra trong bảng 14.

Bảng 14 - Các yêu cầu bổ sung cho các ứng dụng đặc biệt với các ký hiệu tương ứng khi ghi nhãn

 

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại

Kí hiệu

 

 

 

I

II

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.1

X

X

P

 

Đặc tính điện

6.2.2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Giày ủng dẫn điện

6.2.2.1

X

X

C

 

Giày ủng chống tĩnh điện

6.2.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

A

Giày ủng nguyên chiếc

Giày ủng cách điện

6.2.2.3

 

X

I

Độ chịu đựng môi trường khắc nghiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Độ cách nhiệt của tổ hợp đế

6.2.3.1

X

X

HI

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.3.2

X

X

Cl

 

Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót

6.2.4

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền nước

6.2.5

X

 

WR

 

Bảo vệ xương bàn chân

6.2.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

M

 

Bảo vệ mắt cá chân

6.2.7

X

X

AN

Mũ giày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1

X

 

WRU

 

Kết cấu

6.3.2

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ bền cắt

6.3.3

X

X

CR

Đế

ngoài

Vùng vân đế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

Độ dày của đế ngoài có vân đế

6.4.2

X

X

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.3

X

X

 

 

Độ bền với nhiệt tiếp xúc nóng

6.4.4

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Việc áp dụng một yêu cầu với sự phân loại riêng được nêu ra trong bảng này như sau:

X Nếu đặc tính được yêu cầu thì phải tuân theo các yêu cầu.

6.2. Giày ủng nguyên chiếc

6.2.1. Chống đâm xuyên

6.2.1.1. Xác định lực đâm xuyên

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344; 2004), điều 5.8.2, lực cần để đâm xuyên qua đế phải không được nhỏ hơn 1 100 N.

6.2.1.2. Kết cấu

Lót chống đâm xuyên phải được lắp vào phần đế của giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng. Lót này không được nằm trên gờ mép của pho mũi an toàn hoặc bảo vệ và không được gắn vào pho mũi.

6.2.1.3. Kích thước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trừ vùng gót, lót chống đâm xuyên phải có kích thước sao cho khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và đường mép của lót (X) là 6,5 mm. Ở vùng gót, khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và lót (Y) là 17 mm (xem hình 4).

Lót chống đâm xuyên phải có không quá ba lỗ có đường kính tối đa là 3 mm để gắn nó vào đế của giày ủng. Các lỗ này không được nằm ở vùng gạch chéo 1 (xem hình 4).

Các lỗ nằm ở vùng gạch chéo 2 không cần quan tâm (xem hình 4).

Chú giải

1 Đường mép của phần gờ mỏng của phom

2 Hình dạng thay đổi của lót

3 Lót

4 Vùng gót

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6 Vùng gạch chéo 2

L Chiều dài mặt trong của phần đế giày ủng.

Hình 4 - Vị trí của lót chống đâm xuyên

6.2.1.4. Độ bền uốn của lót chống đâm xuyên

Khi lót chống đâm xuyên của tất cả các loại giày ủng được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.9, phải không có vết nứt nào nhìn thấy được bằng mắt thường sau khi đạt 1 X 10 6 lần uốn.

6.2.1.5. Đặc tính của lót chống đâm xuyên

6.2.1.5.1 Độ bền ăn mòn của lót chống đâm xuyên bằng kim loại

Khi giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.6.1, lót chống đâm xuyên bằng kim loại không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn, và diện tích mỗi chỗ không được lớn hơn 2,5 mm2. Khi lót chống đâm xuyên bằng kim loại của tất cả các loại giày ủng khác được thử theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.6.3 thì nó không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn, và diện tích mỗi chỗ không được lớn hơn 2,5 mm2.

6.2.1.5.2. Lót chống đâm xuyên không phải bằng kim loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2. Đặc tính điện

6.2.2.1. Giày ủng dẫn điện

Khi đo theo phương pháp trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10, sau khi điều hoà trong môi trường khô (TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10.3.3 a)), điện trở không được lớn hơn 100 kW.

6.2.2.2 Giày ủng chống tĩnh điện

Khi đo theo phương pháp trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10, sau khi điều hoà trong môi trường khô và ướt (TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.10.3.3 a) và b)), điện trở phải lớn hơn 100 kW và nhỏ hơn hoặc bằng 1 000 MW.

6.2.2.3 Giày ủng cách điện

Khi đo theo phương pháp trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.11, giày ủng phải phù hợp với loại O hoặc loại OO.

6.2.3 Độ chịu đựng môi trường khắc nghiệt

6.2.3.1 Độ cách nhiệt của tổ hợp đế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không được có bất kỳ sự bóp méo hoặc làm giòn đế dẫn đến giảm chức năng của nó.

Chi tiết cách nhiệt phải được lắp trong giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

6.2.3.2. Độ cách lạnh của tổ hợp đế

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 5.13, độ giảm nhiệt độ của bề mặt phía trên của đế trong không được lớn hơn 10 oC.

Chi tiết cách lạnh phải lắp trong giày ủng sao cho nó không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng.

6.2.4. Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót

Khi giày ủng được thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 5.14, độ hấp thụ năng lượng của vùng gót không được nhỏ hơn 20 J.

6.2.5. Độ bền nước

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 5.15.1, vùng diện tích thấm nước tổng cộng sau 100 lần đi theo chiều dài máng nước không được lớn hơn 3 cm2 hoặc khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.15.2, không có hiện tượng thấm nước xảy ra sau 15 phút.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.6.1. Kết cấu

Chi tiết bảo vệ xương bàn chân được làm bằng vật liệu thích hợp và phải có hình dáng thích hợp sao cho khi va chạm thì lực tác động đươc phân bố trên phần đế, phần pho mũi và càng rộng trên vùng bàn chân càng tốt.

Chi tiết bảo vệ xương bàn chân phải được lắp vào giày ủng sao cho không thể tháo ra được nếu không phá hỏng giày.

Chi tiết bảo vệ xương bàn chân phải vừa với hình dáng của giày ủng ở bên trong và bên ngoài của bàn chân và phải được thiết kế sao cho không làm ảnh hưởng đến sự chuyển động bình thường của bàn chân.

6.2.6.2. Độ bền va đập của chi tiết bảo vệ xương bàn chân

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 5.16, khoảng hở tối thiểu tại thời điểm va đập phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 15.

Bảng 15 - Khoảng hở tối thiểu khi va đập

Cỡ giày ủng

Khoảng hở tối thiểu sau va đập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ Pháp

Hệ Anh

≤ 36

≤ 31/2

37,0

37 và 38

4 đến 5

38,0

39 và 40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39,0

41 và 42

7 đến 8

40,0

43 và 44

8 1/2 đến 10

40,5

≥ 45

≥ 10 1/2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.7. Bảo vệ mắt cá chân

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 5.17, giá trị trung bình của kết quả thử phải không được lớn hơn 20 kN và không có giá trị đơn lẻ nào lớn hơn 30 kN.

6.3. Mũ giày ủng

6.3.1 Độ thấm nước và hấp thụ nước

Khi thử theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.13, độ thấm nước (được biểu thị bằng sự tăng khối lượng của vải hấp thụ sau 60 phút) phải không được lớn hơn 0,2 g và độ hấp thụ nước không được lớn hơn 30 %.

6.3.2. Kết cấu

Đường khâu trang trí và sự xuyên thủng không được sử dụng với giày ủng mà độ chịu nước của mũ giày được yêu cầu.

6.3.3. Độ bền cắt

6.3.3.1. Mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.3.2. Kết cấu

Giày ủng phải có vùng bảo vệ mở rộng từ mép biên giày ủng lên phía trên ít nhất 30 mm và từ pho mũi đến gót sau của giày ủng. Nó phải mở rộng trùm lên mép sau pho mũi ít nhất 10 mm.

Không được có khe hở nào giữa pho mũi và vật liệu bảo vệ. Vật liệu bảo vệ phải được gắn cố định vào giày ủng. Nếu có sử dụng các vật liệu bảo vệ chống cắt khác nhau, thì chúng hoặc là được gắn với nhau hoặc là chồng lên nhau (xem hình 5).

6.3.3.3 Độ bền cắt

Khi thử theo phương pháp mô tả trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.14, hệ số / không được nhỏ hơn 2,5.

6.3.3.4. Độ chống đâm xuyên

Giày ủng cũng phải tuân theo các yêu cầu trong điều 6.2.1.

6.4. Đế ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngoại trừ vùng dưới cạnh của pho mũi, ít nhất vùng có gạch chéo như chỉ ra trong hình 6 phải có vân ở cả bề mặt.

Hình 6 - Vùng vân đế

6.4.2. Độ dày của đế ngoài có vân

Khi thử theo phương pháp trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.1, đối với đế ngoài phun đúc trực tiếp, lưu hoá hay dán, độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 4 mm. Đối với đế ngoài nhiều lớp, độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 4 mm và đối với giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và polyme độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 3 mm và độ dày d3 phải không được nhỏ hơn 6 mm.

6.4.3. Độ cao của vân đế

Khi thử theo phương pháp trong TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344: 2004), điều 8.1, đối với đế ngoài phun đúc trực tiếp, lưu hoá hay dán, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm. Đối với đế ngoài nhiều lớp, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm và đối với giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và polyme, độ cao vân đế không được nhỏ hơn 4 mm.

CHÚ THÍCH Đế ngoài có độ cao vân đế nhỏ hơn 2,5 mm được coi như không có vân.

6.4.4. Độ chịu nhiệt tiếp xúc nóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ghi nhãn

Mỗi chiếc giày, ủng an toàn phải có nhãn hiệu rõ ràng và bền vững, ví dụ bằng cách dập nổi hoặc đóng dấu, với các nội dung sau :

a) kích cỡ;

b) nhãn hiệu nhận biết nhà sản xuất;

c) định kiểu của nhà sản xuất:

d) thời gian sản xuất (ít nhất là ghi quí và năm);

e) viện dẫn tiêu chuẩn nàỵ:

f) những kí hiệu từ bảng 14 phù hợp với nội dung bảo vệ hoặc, nếu có thể, phân loại (SB, S1 ...S5) như mô tả trong bảng 16.

CHÚ THÍCH Ghi nhãn theo mục e) và f) phải để liền kề nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạng

Yêu cầu cơ bản (Bảng 2 và Bảng 3)

Yêu cầu bổ sung

SB

I hoăc II

 

S1

I

Vùng gót được khép kín

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hấp thụ năng lượng vùng gót

S2

I

Giống như S1 thêm

Độ thấm nước và hấp thụ nước

S3

I

Giống như S2 thêm

Độ chống đâm xuyên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S4

II

Đặc tính chống tĩnh điện

Hấp thụ năng lượng vùng gót

S5

II

Giống như S4 thêm

Độ chống đâm xuyên

Đế ngoài có vân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Thông tin cần cung cấp

8.1. Qui định chung

Giày ủng an toàn phải được cung cấp đến người sử dụng với những thông tin được viết ít nhất bằng ngôn ngữ chính thống của quốc gia được gửi đến. Tất cả các thông tin phải rõ ràng. Các thông tin sau cần phải có:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất và/hoặc nhà đại diện được uỷ quyền;

b) Người được chỉ định tham gia vào việc kiểm tra chủng loại; đối với sản phẩm loại III người được chỉ định liên quan đến điều khoản 11;

c) viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) Sự giải thích các biểu tượng, các nhãn hiệu và cấp độ thực hiện. Nếu có thể, giải thích cơ bản về các phép thử đã áp dụng cho giày ủng;

e) Hướng dẫn sử dụng :

1) các phép thử được thực hiện bởi người đi trước khi sử dụng, nếu có yêu cầu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) sử dụng; thông tin cơ bản để sử dụng đúng và nguồn gốc nếu đưa ra các thông tin chi tiết;

4) các giới hạn sử dụng (ví dụ khoảng nhiệt độ v.v..);

5) hướng dẫn cất giữ và bảo quản, khoảng thời gian tối đa giữa các lần kiểm tra bảo quản ( nếu quan trọng, qui trình làm khô phải được qui định);

6) hướng dẫn làm sạch và/hoặc loại bỏ vết bẩn;

7) thời hạn sử dụng hoặc khoảng thời gian sử dụng;

8) nếu thích hợp, cảnh báo để đối phó với các vấn đề bất ngờ gặp phải (sự thay đổi có thể làm mất hiệu lực sự chấp nhận chủng loại, ví dụ giày ủng chỉnh hình)

9) nếu cần, minh hoạ bổ sung, số các phần v.v...

f) đề cập đến các phụ kiện và phần dự phòng, nếu cần thiết;

g) cách đóng gói phù hợp để vận chuyển, nếu cần thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.1. Giày ủng dẫn điện

Mỗi đôi giày ủng dẫn điện phải được cung cấp với một phiếu đính kèm có phần lời như sau.

“Giày ủng dẫn điện phải được sử dụng khi cần phải giảm thiểu điện tích tĩnh điện trong thời gian ngắn nhất có thể, ví dụ khi tiếp xúc với chất dễ nổ. Giày ủng dẫn điện không được sử dụng nếu có nguy cơ xảy ra điện giật từ thiết bị điện nào đó hoặc các bộ phận của cơ thể chưa đựợc loại trừ hoàn toàn khỏi nguy cơ bị điện giật. Để đảm bảo loại giày này dẫn điện, qui định giới hạn điện trở trên là 100 kW khi giày ủng còn mới.

Trong quá trình sử dụng, điện trở của giày ủng được làm từ vật liệu dẫn điện có thể thay đổi đáng kể nếu bị uốn cong và nhiễm bẩn và cần phải đảm bảo rằng giày ủng dẫn điện có khả năng đáp ứng các chức năng được thiết kế là tiêu hao điện tích tĩnh điện qua toàn bộ quá trình sử dụng của nó. Khi cần, người sử dụng nên kiểm tra điện trở trong nhà và nên tiến hành theo chu kỳ thường xuyên. Việc kiểm tra này và các việc được nêu dưới đây phải là một phần của thói quen hàng ngày để ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc.

Nếu giày ủng được dùng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn do các chất có thể làm tăng điện trở của giày ủng thì người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra các đặc tính điện của giày ủng trước khi dùng ở khu vực nguy hiểm.

Nơi mà giày ủng dẫn điện được sử dụng, điện trở của nền nhà phải đủ để nó không làm mất tác dụng bảo vệ của giày ủng.

Khi sử dụng, không có yếu tố cách điện nào ngoại trừ bít tất thông thường, phải được dùng giữa đế trong của giày ủng và bàn chân của người sử dụng. Nếu có lót mặt nào đó được đưa vào giữa đế trong và bàn chân thì tổ hợp giày ủng / lót mặt phải được kiểm tra về các đặc tính điện của nó.”

8.2.2. Giày ủng chống tĩnh điện

Mỗi đôi giày ủng chống tĩnh điện phải được cung cấp với một hiếu đính kèm có phần lời như sau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kinh nghiệm cho thấy rằng, với mục đích chống tĩnh điện, việc phóng điện qua sản phẩm thường phải có điện trở nhỏ hơn 1 000 MW ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng của nó. Giá trị 100 kW được quy định như là giới hạn điện trở nhỏ nhất của sản phẩm khi còn mới để đảm bảo một vài sự bảo vệ có giới hạn với điện giật nguy hiểm hay bốc cháy trong trường hợp các thiết bị điện bị hư hỏng khi làm việc ở điện áp đến 250 V. Tuy nhiên, trong các điều kiện nhất định, người sử dụng phải nhận thức là giày ủng có thể không đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ và các điều khoản bổ sung để bảo vệ người sử dụng phải được thực hiện trong mọi lúc.

Điện trở của loại giày ủng này có thể bị thay đổi đáng kể khi uốn, bị bẩn hay bị ẩm ướt. Giày ủng sẽ không đáp ứng được các công dụng dự định nếu sử dụng ở điều kiện ẩm ướt. Do vậy, cần phải đảm bảo là giày ủng chống tĩnh điện có khả năng thực thi các chức năng được thiết kế là tiêu hao tĩnh điện và có một vài sự bảo vệ trong toàn bộ quá trình sử dụng của nó. Người sử dụng nên thực hiện việc kiểm tra độ cách điện trong nhà và thực hiện nó thường xuyên, định kỳ.

Giày ủng loại I có thể hấp thụ hơi ẩm nếu được sử dụng trong thời gian dài và trong điều kiện ẩm ướt nó có thể trở thành giày ủng dẫn điện.

Nếu giày ủng được sử dụng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn, người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra các đặc tính điện của giày ủng trước khi đi vào khu vực nguy hiểm.

Nơi giày ủng chống tĩnh điện được sử dụng, yêu cầu điện trở của nền nhà phải ở mức không làm mất tác dụng bảo vệ của giày ủng.

Khi sử dụng, không có yếu tố cách điện nào ngoại trừ bít tất thông thường, phải được dùng giữa đế trong của giày ủng và bàn chân của người sử dụng. Nếu có lót mặt nào đó được đưa vào giữa đế trong và bàn chân thì tổ hợp giày ủng / lót mặt phải được kiểm tra về các đặc tính điện của nó."

8.2.3. Giày ủng cách điện

Giày ủng có đặc tính cách điện bảo vệ có giới hạn chống lại sự tiếp xúc vô ý với các thiết bị điện nguy hiểm và vì vậy mỗi đôi giày ủng cách điện phải được cung cấp với một phiếu đính kèm có phần lời như sau.

a) Giày ủng cách điện phải được sử dụng nếu có nguy cơ bị điện giật, ví dụ nguy hiểm từ thiết bị điện đang làm việc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Điện trở của giày ủng phải đáp ứng các yêu cầu trong EN 50321:1999, điều 6.3 tại mọi thời điểm trong thời gian sử dụng của nó.

d) Mức độ bảo vệ có thể bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng, bởi:

1) Giày ủng bị phá huỷ do các vết khía, cắt, bị ăn mòn hoặc nhiễm bẩn hoá chất, cần phải kiểm tra thường xuyên, không sử dụng giày ủng đã dùng và bị phá huỷ.

2) Giày ủng loại I có thể hấp thụ hơi ẩm nếu sử dụng trong thời gian dài và trong điều kiện ẩm ướt nó có thể trở thành giày ủng dẫn điện.

e) Nếu giày ủng được sử dụng trong điều kiện vật liệu làm đế bị bẩn, ví dụ do hoá chất, phải cẩn thận khi đi vào các khu vực nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng đến các đặc tính điện của giày.

f) Người sử dụng nên trang bị các phương tiện thích hợp để kiểm tra và thử các đặc tính cách điện của giày ủng trong khi làm việc.

8.3. Lót mặt

Nếu giày ủng có sử dụng một lót mặt có thể tháo được thì nó phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm rằng phép thử đã được thực hiện với giày có lót. Phải đưa ra cảnh báo rằng giày ủng chỉ được sử dụng với lót mặt ở đúng vị trí và lót này chỉ được thay thế bởi một lót có thể so sánh, được cung cấp bởi nhà sản xuất giày ủng.

Nếu giày ủng không có lót mặt thì nó cũng phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm là các phép thử này đã được tiến hành với giày không có lót mặt. Phải đưa ra cảnh báo rằng giày ủng nếu có thêm lót có thể ảnh hưởng đến các đặc tính bảo vệ của nó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] prISO 19952, Footwear- Vocabulary (Giày ủng - Từ vựng).

[2] EN 50321: 1999 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations (Giày ủng cách điện sử dụng trong khu vực có điện thế thấp).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Yêu cầu cơ bản đối với giày ủng an toàn

5.1 Qui định chung

5.2. Mẫu

5.3. Giày ủng nguyên chiếc

5.4. Mũ giày ủng

5.5. Lót mũ

5.6. Lưỡi gà

5.7. Đế trong và lót mặt

5.8. Đế ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1 Qui định chung

6.2 Giày ủng nguyên chiếc

6.3. Mũ giày ủng

6.4 Đế ngoài

7. Ghi nhãn

8. Thông tin cần cung cấp

8.1 Qui định chung

8.2. Đặc tính điện

8.3. Lót mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7652:2007 (ISO 20345 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27