Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962:2001 về rung động và chấn động - rung động do các hoạt động xây dựng

Số hiệu: TCVN6962:2001 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2001 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Khu vực

Thời gian áp

dụng trong ngày

Mức cho phép dB**

Ghi chú

1

Khu vực cần có môi trường đặc biệt yên tĩnh

7h - 19h

75

Thời gian làm việc liên tục không quá 10h/ngày

19h - 7h

Mức nền *

2

Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính và tương tự

7h - 19h

75

Thời gian làm việc liên tục không quá 10h/ngày

19h - 7h

Mức nền *

3

Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ và sản xuất

6h - 22h

75

Thời gian làm việc liên tục không quá 14h/ngày

22h - 6h

Mức nền *

* Xem phụ lục A

** Xem phụ lục B

Bảng 2 - Mức gia tốc dung cho phép trong hoạt trong sản xuất công nghiệp, dB

TT

Khu vực *

Mức cho phép và thời gian áp dụng trong ngày, dB **

Ghi chú

6h - 18h

18h - 6h

1

Khu vực cần có môi trường đặc biệt yên tĩnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

Mức gia tốc rung qui định trong bảng là

1)mức đo được khi dao động ổn định, hoặc

2) là trung bình của các giá trị cực đại đối với mỗi dao động được đo có chu kỳ hay ngắt quãng, hoặc

3) là giá trị trung bình của 10 giá trị lớn nhất từ 100 giá trị đã đo được của mỗi 5 s hoặc tương đương của nó ( L10) khi các dao động là bất qui tắc và đột ngột

2

Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính và tương tự

65

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ và sản xuất

70

65

* Xem phụ lục A

** Xem phụ lục B

Phụ lục A

( qui định )

Giải thích một số điểm trong nội dung tiêu chuẩn

A.1 Các khu vực nêu trong bảng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1.2 Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính và tương tự

Là khu vực để ở và làm việc hành chính là chủ yếu. Mọi cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong khu vực này, hoặc các hoạt động xây dựng tiến hành trong khu vực này đều không được gây ra mức rung vượt quá giá trị giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng 1 và 2.

A.1.3 Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại dịch vụ và sản xuất

Là khu vực mà hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất là chính, trong đó có thể có khu dân cư nằm kề hoặc xen kẽ với các cơ sở sản xuất công nghiệp . Mọi hoạt động của phương tiện sản xuất và xây dựng không được gây ra mức dung vượt quá giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng 1 và 2.

A.2 Mức nền: là mức gia tốc rung đo được khi không có các phương tiện làm việc tại các khu vực được đánh giá

Phụ lục B

(Tham khảo)

Bảng chuyển đổi giá trị mức gia tốc rung tính theo đêxiben (dB) và gia tốc rung tính theo mét trên giây bình phương ( m/s2)

Mức gia tốc rung, dB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

65

70

75

Gia tốc rung, m/s2

0,006

0,010

0,018

0,030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962:2001 về rung động và chấn động - rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.699

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!