Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687:1992 về thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế

Số hiệu: TCVN5687:1992 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1992 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Trạng thái lao động

Mùa lạnh

Mùa nóng

t0C

j %

Vm/sec

t0C

j%

Vm/sec

Nghỉ ngơi

Lao động nhẹ

Lao động vừa

Lao động nặng

22 - 24

22 - 24

20 - 22

18 - 20

60 - 75

60 - 75

60 - 75

60 -75

0,1- 0,3

0,3- 0,5

0,3- 0,5

0,3- 0,5

24 - 27

24 - 27

23 - 26

22 - 25

60 - 75

60 - 75

60 - 75

60 - 75

0,3- 0,5

0,5- 0,7

0,7- 1,0

0,7- 1,5

 

Phụ lục 2

Giới hạn tiện nghi vi khí hậu bên trong nhà

Loại hình vi khí hậu

Mùa hè

Mùa đông

Nhiệt độ không khí 0C

Độ ẩm %

Tốc độ không khí m/sec

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ không khí 0C

Độ ẩm %

Tốc độ không khí m/sec

- Vi khí hậu tự nhiên

- Vi khí hậu nhân tạo

≤29,5

 

25,5

≤80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60-70

≥0,5

 

0,3

29+4/B

 

-

≥21,5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤80

 

60-70

≤0,1

 

0,05

Chú thích: B - góc bức xạ giữa bề mặt kết cấu với đầu người

B=1 - 0,8x/1

x - khoảng cách giữa đầu người đến mặt kết cấu bao che (tường, mái)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục 3

Thông số tính toán của không khí bên ngoài

Mùa

Cấp

Nhiệt độ tính toán oC

Độ ẩm t|ơng đối tính toán           %

Lạnh

I

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

B         

 

A         

-nt-

 

-nt-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

 

II

III

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-nt-

Chú thích

,- Nhiệt độ (0C), độ ẩm tương đối (%) tính toán của không khí bên ngoài.

,- Nhiệt độ tới thấp tuyệt đối, tối cao tuyệt đối của không khí bên ngoài.

,- Nhiệt độ trung bình lúc 13 - 15 giờ tháng lạnh nhất, tháng nóng nhất của không khí bên ngoài.

,- Độ ẩm tương đối, trung bình lúc 13 - 15 giờ tháng lạnh nhất, tháng nóng nhất của không khí bên ngoài.

TCVN 4088: 1985 không cho số liệu  cho nên, để xác định độ ẩm có thể áp dụng phương pháp sau :

- Xác định của tháng tính toán theo biểu N.3 của TCVN 4088: 1985;

- Xác định độ ẩm tương đối trung bình j0tb theo kiểu A1 của TCVN: 4088 :1985;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Căn cứ vào cặp thông số (,j0tb) trên biểu đồ J - d gióng theo đường d -const đến giá trị

Phụ lục 4

Nồng độ giới hạn cho phép (NGCP) các chất hơi, khí, dôn khí độc hại trong gian sản xuất - (Theo CH - 245 - 71)

Tên chất

NGCP

Tên chất

NGCP

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

Khí và hơi (Mg/l)

Acrolein

Amilaxetat

Amôniắc

Anilin

Axêtandehit

mg/l

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

0,02

0,003

0,005

M-31 (0,0 dmetyl β- etylmelapatanditionfotphat

Băng phiến

Rượu không no thuộc chuỗi béo (alilic, crotorylic...)

Nitryl của axit acylic

Các hợp chất của nitrobenzôn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0,02

0,002

 

0,0005

Axêtôn

Dung môi xăng

Xăng nhiên liệu

Benzen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vinyl axêtat

Hexaghen (nhóm xiclotriaxêtilen)

Hexamêtilen diizoxiznat

Điôxin

Diclobenzôn

Diclostirôn

Diclofiniltricloxilan

Dicloêtan

1,1 - dicloêtilen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Izôprôpilnitrat

Iốt

Camfora (long não)

Caprolactam

Dầu hỏa Xilidin

Xilen (dimetil benzen)

Ligzôin

Hêxamêtilen diamin

Hycrazin, hidrathydrazin và sản phẩm cùng nhóm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Divinyl, giả butilen

Dimêtilamin

Dimêtilformemid

 Danil

Dinitrobenzôn

Dinitrotolu

Hydroasen

Tereametyl chì

Touluudin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Toluen

 Trinytrotoluen

Tricmhenzôn

0,2

0,3

0,1

0,02

0,2

0,01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,00005

0,01

0,02

0,05

0,001

0,01

0,05

0,03

0,005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,003

0,01

0,3

0,093

0,05

0,3

0,001

0,0001

0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,001

0,01

0,01

0,001

0,001

0,0003

0,000005

0,003

0,0005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,001

Nitrobutan

Nitrometan

Nitropropa

Nitroêtan

 Nitrobenzôn

Ozôn

Oxit Nitơ tính sang N2O5

Oxit cacbon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Axit suynfusric, anhydrid suynfua

Anhydrid suynfuarơ

Hydro suynfua Metafos

Mety axetat

Metyl hexylxeton

Ete metylic của axt aoxylic

 Metyl propilxeton

Metylsytôc

Metyletylketon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Monômetylamin

Monôclostyrôn

Rượu butilic

Rượu metylic

Rượu propylic

Rượu etylic

Xtyrôn

Tetralin

Tetrauytrometan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tetraclopentan

Tetraclopropan

Bụi có nguồn gốc thực vật và động vật có chứa dưới 10% SiO2

Bụi bột ép và chất dẻo amin

Các loại bụi khác

Clorua mêtilen

Clomêtyltricloxinlan

Clorôpen

Têtra clorua cacbon CCI4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,03

0,03

0,03

0,03

0,003

0,0001

0,005

0,02

0,001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,001

0,01

0,01

0,0001

0,01

0,2

0,02

0,2

0,0001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,01

0,005

0,05

0,2

0,005

0,2

1,0

0,05

0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,001

 

0,001

0,001

4,0

6,0

10,0

0,05

Tricloentylen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm hydro cachua quy ra C

Axit axetic

Fênylmẹtyldicloxilan

Fenôn

Focmandehid

Fosghen

Suynfua cacbon

Sylvan

Dầu thông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fuafurol

Clo

Clobenzôn

Difenyl clo hóa

Oxit difenyl clo hóa

Băng phiến clo hóa (băng phiến hệ cao)

Clorua vinyl

Hydro clorua và axit clohydric tính chuyển sang hydroclorua

Pirydin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thủy ngân

Hydro xianua và các muối xianmhidric quy về HCN

Xiclohecxanon

Xiclohecxaronocxin

Bụi và dôn khí

Bụi khoáng và bụi hữu cơ

Bụi chứa trên 70% SiO2

Bụi chứa từ 10% đến 70% SiO2

Bụi amiăng và bụi hỗn hợp chứa trên 10% amiăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Anhydrid phôtpho

Phốtpho vàng

Muối axit florua quy ra HF

Hydro fiorua

0,1

0,05

0,3

0,3

0,005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,005

0,001

0,0005

0,01

0,001

0,3

0,1

0,01

0,01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,05

0,001

0,0005

0,001

 

0,03

 

0,01

0,005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0,00001

0,0003

 

0,01

0,01

mg/m3

 

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2,0

Extralin Epiclohydrin Etilaxetat

Ete êtilic

Hêcxacloxiclôhexan (hỗn hợp các

đồng phân)

Hêxacloxiclôhenxan (đồng phân J) Hêcxaclobênzôn

Heptaclo

Dinitrorodanbenzôn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pôliclopinen

Pentaclonitrôbenzôn

Dinitroxotocrizôn

Tiofốt

Clorindan

Clotan

Etilphốtphat thủy ngân

Etil clorid thủy ngân

Dôn khí kim loại, A và hợp chấtcủa chúng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Berilli và hợp chất

Vanadi và hợp chất: khối oxit vanadi

Bụi oxit vanadi

Ferôvanadi

Vônfram, calbid vônfram

Oxit sắt

Oxit cátmi

Côban (ôxit côban)

Macgan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Asen và anhydrid As

Kền, oxit kền

Chì, hợp chất vô cơ của chì

Xelen

Anhydrid xelua

Clorua thủy ngân HgCl2

Oxit tantali

Telua

0,001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,02

0,003

0,001

0,2

0,3

0,1

0,05

0,9

0,01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,02

0,2

0,5

3,0

0,05

0,01

0,2

0,005

0,005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,0

0,001

0,1

0,5

1,0

6,0

4,0

0,1

0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,0

0,3

0,5

0,01

Bụi sợi thủy tinh và sợi khoáng

Bụi xilicát (bột tan, olivin...) có chứa dưới 10%) SiO2 tự do

 Bụi borit, apatit, fosforit

ximăng chứa dưới 10%) SiO2

Bụi đá mài nhân tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bụi ximăng, đất sét, đá khoáng và hỗn hợp của chúng không chứa SiO2

Bụi than và bụi than - đất, chứa trên 10% SiO2

Bụi than chứa dưới 10% SiO2

Bụi thuốc lá và bụi chè

Bụi nguồn gốc thực vật (bụi bông, đay, bột án, bụi hạt, bni gỗ, bụi len lông v.v...) có chứa trên 10%SiO2

 

0,0001

0,001

0,00003

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0,0005

30

 

4,0

5,0

5,0

6,0

2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

2,0

Oxit tatan

Tori

Triclophenoliat đồng

Uran (hỗn hợp hòa tan)

Uran (hỗn hợp không hòa tan)

Anhydrid Crôm, crômet, bicrômat quy ra Cr2O3

Oxit kẽm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dôn bari quy ra NaOH

2,0

0,1

0,1

10,0

0,01

10,0

0,05

0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,075

0,1

5,0

5,0

0,5

 

Phụ lục 5

ỐNG THÉP DÙNG TRONG CẤP NHIỆT THÔNG GIÓ

Chất mang nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưới 50

Trên 50

Nước nóng

 

Hơi nước và hơi ngưng tụ

ống thép đen, nhẹ, dẫn nước, khí đốt TOCT 3262:1962

ống thép đen, bình thường, dẫn nước, khí đốt TOCT 3262: 1962

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú thích:

1. ống dẫn nước nóng đặt ngầm trong kết cấu công trình phải tăng lên 1 cấp: dùng ống bình thường.

2. Khi thiếu ống nhẹ, được phép dùng ống bình thường thay thế (tăng cấp ống).

3. Khi dùng các loại ống thuộc hệ khác cần đảm bảo những đòi hỏi của tiêu chuẩn này

4. ống thép có đường kính trên 100mm phải theo TCVN 2979- 79 - TCVN 3007 - 79

Phụ lục 6 (áp dụng cho điều 3.2.42)

Hệ số K, dùng để xác định nồng độ bụi cho phép trong không khí thải ra môi trường

Nồng độ giới hạn (NĐCP) của bụi trong vùng làm việc (mg/m3)

Hệ số K

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ số K

2 và nhỏ hơn 2

Từ 2 đến 4

0,3

0,6

Từ 4 đến 6

Trên 6

0,8

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng không khí ngoài trời tối thiểu cấp vào nhà qua hệ thống thông gió, điều tiết không khí

Loại công trình

Thể tích phòng cho 1 người (m3)

Lượng gió ngoài cho 1 người (m3/h)

Ghi chú

Khi có điều kiện thông thoáng tự nhiên

Khi không có điều kiện thông thoáng tự nhiên

Sản xuất

- Dưới 20 m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bất kì

30

20

 

 

60, song không dưới 1V (1 lần trao đổi thể tích)

 

 

Các hệ thống thông gió có tuần hoàn phải đảm bảo 10 lần trao đổi thể tích.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20% trao đổi thể tích,

75, song không dưới

17,5% trao đổi thể tích,

90, song không dưới

15% trao đổi thể tích.

105, song không dưới

12,5% trao đổi thể tích.

120, song không dưới

10% trao đổi thể tích.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhà công cộng và các loại khác

 

Theo các tiêu chuẩn tương ứng mà loại công trình

60

Đối với nhà chiếu phim, nhà hát, CLB, v.v...,khi thời gian trú ngụ dưới 3h thì có thể lấy bằng 20m3h.

 

Phụ lục 8

Hệ số sức cản của van đóng kín để xác định tổn thất không khí

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 0,5

0,5-1

1-2

>2

K

2000

1000

600

400

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục 9

Hệ số dự trữ công suất động cơ K

Công suất trên trục động cơ (KW)

Hệ số K ứng với loại quạt

Quạt ly tâm

Quạt treo

Dưới 0,5

Từ 0,5 đến 1

Từ 1 đến 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 5

1,5

1,3

1,2

1,15

1,1

1,2

1,15

1,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,05

 

Phụ lục 10

Vật liệu làm ống dẫn gió

Đặc tính môi trường vận chuyển trong ống gió

Vật liệu làm ống

- Không khí có t<800C và j < 60%

- ống và khối bê tông, bê tông cốt thép; ống xi măng amiăng; tấm vôi - thạch cao, tấm thạch cao... cùng các loại tấm bằng vật liệu kim loại; thép lá; giấy và bìa.

- Như trên, song độ ẩm j > 60%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Môi trường hỗn hợp không khí với ăn mòn và bụi

- ống sành sứ; ống có tẩm chất dẻo; vật liệu xây dựng chịu hóa chất, thép lá, giấy và bìa được ngâm tẩm hoặc sơn bảo vệ tương xứng với môi trường vận chuyển, bê tông chịu axit và bê tông chuyên dụng cho môi trường ăn mòn.

- Môi trường hỗn hợp không khí với bụi và khí trung kính

- ống sành sứ; giấy và bìa được ngâm tẩm tương xứng (với môi trường khí); ống xi măng amiăng (cho môi trường khí); ống và tấm chất dẻo (cho khí); ống và tấm bê tông bê tông cốt thép (cho môi trường khí); tấm thạch cao vôi, xỉ - thạch cao (cho môi trường khí); thép lá (cho môi trường khí và bụi); nhôm lá (cho khí); khối bê tông dẻo (cho môi trường khí).

Chú thích:

1. Khi độ ẩm không khí trên 60% thì thép lá phải được sơn chịu ẩm và chống gỉ.

2. Đối với nhà ở, nhà công cộng cũng như nhà phụ trợ khuyến khích sử dụng ống dẫn gió bằng vật liệu không kim loại.

Phụ lục 11

Kích thước đường ống chuẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước đường ống chữ nhật

80

100

125

160

200

250

315

400

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

630

800

1000

1250

1400

1600

1800

2000

80 x 80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80 x 125

80 x 160

80 x 200

80 x 250

100 x 100

100 x 125

100 x 160

100 x 200

100 x 250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

125 x 125

125 x 160

125 x 200

125 x 250

125 x 315

125 x 400

160 x 160

160 x 200

160 x 250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

160 x 400

160 x 500

200 x 200

200 x 250

200 x 315

200 x 400

200 x 500

200 x 630

250 x 250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

250 x 400

250 x 500

250 x 630

315 x 315

315 x 400

315 x 500

315 x 630

315 x 800

316 x 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

400 x 500

400 x 630

400 x 800

400 x 1000

400 x 1250

500 x 500

500 x 630

500 x 800

500 x 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

630 x 630

630 x 800

630 x 1000

630 x 1250

800 x 800

800 x 1000

800 x 1250

800 x 1600

1000 x 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1000 x 1600

1000 x 2000

1250 x 1250

1250 x 1600

1250 x 2000

1600 x 1600

1600 x 2000

 

Phụ lục 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tác nhân lạnh

Nơi bố trí phòng máy và phòng đặt thiết bị lạnh

Cấp phòng cháy và phòng cháy, nổ

- Frêôn 12 và 22

- Amôniắc

- Nước trong máy lạnh

Br - Li và máy bơm phun dùng hơi

Trong nhà

Trong nhà và ngoài trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E(*)

B

E

(*) Dầu máy không được lưu giữ trong gian máy

Phu lục 13

Lưu lượng không khí cần cấp vào phòng để đảm bảo điều kiện vệ sinh yêu cầu

Lưu lượng không khí cấp vào cần lấy bằng giá trị tối đa theo các công thức dưới đây song không được nhỏ hơn theo yêu cầu các điều 3.3.2; 3.3.6; 3.3.10 và phụ lục N07 :

a) Để khử lượng nhiệt thừa ở dạng nhiệt biện :

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Để khử lượng nhiệt toàn phần :

d) Để khử lượng độc hại hay bụi :

Chú thích :Trong các công thức trên

LV1 - LV4 - Lưu lượng không khí thổi vào (m3/h)

Lc,b - Lưu lượng không khí hút cục bộ (m3/h)

Qh , Q0 - Lượng nhiệt dư ở dạng nhiệt hiện và nhiệt toàn phần (Kcal/h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

tc.b , tr , tv - Lần lượt là: nhiệt độ không khí tại miệng hút cục bộ, nhiệt độ không khí thải ra và nhiệt độ không khí thổi vào

W - Lượng ẩm thừa trong phòng(g/h)

dc.b , dr , dv - Lần lượt là: nhiệt độ không khí tại miệng hút cục bộ, dung ẩm của không khí thải ra và không khí thổi vào

Ic.b , Ir , Iv - Lần lượt là: nhiệt dung của không khí ở miệng hút cục bộ, nhiệt dung của không khí thải ra và không khí vào.

G - Lượng độc hại (hoặc bụi) tỏa ra bên trong phòng (mg/h)

Zc.b , Zr , Zv - Lần lượt là: nồng độ độc hại (hoặc bụi) tại miệng hút cục bộ, nồng độ độc hại (hoặc bụi) trong không khí thải ra và không khí cấp vào (mg/m3)

Phụ lục 14

Bảng phân cấp an toàn chất nổ

Ngành sản xuất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính nguy hiểm và cháy nổ của quá trình công nghiệp

Tên ngành sản xuất (thí dụ)

1

2

3

4

A

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

B

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

C

Nguy hiểm cháy nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Nguy hiểm cháy nổ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy hiểm cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Trong sản xuất có sử dụng những chất khí dễ cháy mà giới hạn nổ dưới vượt trên 10% khối tích không khí trong phòng, những chất lỏng mà độ bốc cháy ở thể hơi từ 280C đến 610C, những chất lỏng cháy được mà trong quá trình sản xuất được nung nóng tới hoặc quá nhiệt độ bốc cháy, các chất khí bụi và chất lỏng với một lượng đủ để tạo thành hỗn hợp nổ vượt quá 5% khối tích không khí cảu phòng. Việc sản xuất có bay tỏa ra những bụi hay xơ, sợi để cháy với hàm lượng giới hạn nổ dưới bằng hay nhỏ hơn 65g/m3 không khí trong phòng.

Trong sản xuất có sử dụng các chất lỏng có nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi trên 610C các chất rắn và vật liệu dễ cháy, các sơ, sợi hay bụi dễ cháy trong quá trình sản xuất bay tỏa ra với hàm lượng giới hạn nổ dưới vượt trên 65g/m3 không khí trong phòng.

Những phân xưởng điều chế và sử dụng natriom và kaliom; các phân xưởng của các nhà máy làm sợi nhân tạo, cao su nhân tạo;

Những trạm sản xuất hyđrô các phân xưởng hóa chất của nhà máy tơ nhân tạo; những phân xưởng sản xuất nhiên liệu lỏng nhân tạo, thu hồi và chưng cất các chất lỏng hòa tan hữu cơ với nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi từ 280C trở xuống, những kho chứa các bình đựng hơi đốt, những kho xăng, những căn phòng chứa ắc quy kiềm và axit của những nhà máy điện những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi từ 280C trở xuống.

Những phân xưởng sản xuất và vận chuyển than cám, mùn cưa, những trạm tẩy rửa các thùng chất lỏng khác có nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi từ 280C đến 610C, những gian nghiền và xay các chất rắn, những phân xưởng chế biến cao su nhân tạo, những phân xưởng sản xuất đường, những thiết bị nghiền than bùn, những kho chứa dầu ma dút của các nhà máy điện, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bốc cháy ở thể hơi từ 280C đến 610C.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E

Nguy hiểm cháy

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguy hiểm cháy

Trong sản xuất có sử dụng các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nung cháy ở trạng thái nung nóng hay nóng chảy mà quá trình gia công có hiện tượng phát nhiệt hay phát tia lửa và ngọn lửa, các chất rắn, chất lỏng, chất tạo khí dùng để đốt cháy hay sử dụng làm chất đốt.

 

 

 

Trong sản xuất có sử dụng các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nguội.

máy xay và các kho chứa hạt những phân xưởng tái sinh dầu mỡ, những phân xưởng nấu lại dầu mỡ và chưng cất nhựa đường, những kho chứa vật liệu cháy và dầu mỡ, những kho dầu lộ thiên và những thiết bị chứa dầu mỡ của nhà máy điện, những thiết bị phân phối điện có máy ngắt điện và thiết bị điện với lượng dầu mỡ lớn hơn 60 kg cho một đơn vị thiết bị, những cầu vượt và những hành lang dùng để vận chuyển than đá, than bùn, những kho kín chứa than những kho chứa hàng hỗn hợp, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bốc cháy của hơi cháy trên 610C.

Những phân xưởng đúc và luyện kim, những bộ phận lò của các trạm sản xuất hơi đốt, những phân xưởng rèn, những phân xưởng hàn, những trạm sửa chữa đầu máy xe lửa chạy bằng hơi và bằng động cơ nổ, những phân xưởng cán nóng kim loại, những tram thử động cơ nổ, những gian nhà đặt động cơ đốt trong, những phân xưởng gia công kim loại bằng nhiệt, những nhà chính của nhà máy điện tức là nhà gồm gian lò, gian tuốc bin v.v... , những thiết bị phân phối điện với lượng dầu mỡ lớn hơn 60 kg cho một đơn vị thiết bị, những phòng thí nghiệm điện cao thế, những trạm nồi hơi v.v...

Những phân xưởng cơ khí gia công nguội kim loại (Trừ hợp kim ma-nhê-di- om) những sân chứa nhiệt liệu (quang).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F

Nguy hiểm nổ

Trong sản xuất có sử dụng các chất khí cháy không quá giai đoạn lỏng và trng đó bụi nguy hiểm về nổ mà hàm lượng có thể tạo thành hỗn hợp nổ trên 5% khối tích không khí trong phòng khi trong phòng có quá trình công nghệ chỉ có thể nổ (không cháy tiếp theo), hay khi tác dụng với nước, ôxy trong không khí và tác dụng với nhau các chất có thể nổ (không cháy tiếp theo).

nước (lắng lọc, tẩy v.v...), những trạm bơm nước và hút nước của nhà máy điện, những bộ phận chứa axít cacboníc và Clo các tháp làm sạch những trạm bơm chất lỏng không cháy v.v...

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687:1992 về thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!