Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVNISO/TS14071:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:13.020.60 Tình trạng: Đã biết

Chữ ci tên viết tắt

Số thứ tự

Số dòng

Điều khoản/Điều phụ

Đoạn văn/Hình/ Bảng

Kiểu nhận xét

Nhận xét của người xem xét

Kiến ngh ca người xem xt

Phản hồi của người thực hiện nghiên cứu LCA

AB

1

380

2.1

Biểu đồ 4

Ed

Thuật ngữ sai

Sử dụng ngôn ngữ ISO: "đánh giá vòng đời sn phẩm", không phải "phân tích vòng đời sản phẩm"

Chấp thuận

CD

2

524

3.4

Đoạn văn thứ 5

Te

Thiếu việc Phân tích độ nhy đối với các quy trình phân định

Kiểm tra khả năng lựa chọn của các quy trnh phân định theo nghĩa l học

Chấp thuận và đ thực hiện ở điều 5

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Ví dụ về bản tự thuật vi tính độc lập và năng lực của người xem xét

Tôi, người k tên, dưới đây xin cam đoan

- Tôi không phải là nhân viên toàn thời gian hay bn thời gian của bên được ủy quyền hoặc bên thực hiện nghiên cứu LCA (ch áp dụng đối với người xem xét bên ngoài);

- Tôi không tham gia vào việc xc định phạm vi hay thực hiện bất kỳ công việc nào để điều hành thực hiện nghiên cứu LCA, cụ thể, tôi không phải là một thành viên của nhóm dự án của bên được ủy quyền hoặc bên thực hiện;

- Tôi không đầu tư tài chnh, các mối quan tâm, lợi ch chnh trị hoặc lợi ch khác về kết quả ca nghiên cứu.

Những năng lực của tôi liên quan tới việc xem xét phản biện được giao gồm kiến thức v kỹ năng về:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phương pháp và thực hnh LCA, đặc biệt l về nội dung LCI (kể cả việc tạo lập và xem xét tập dữ liệu, nếu áp dng);

- Thực hành xem xét phản biện;

- Những ngành khoa hc liên quan tới các phạm trù tác động quan trọng của nghiên cứu;

- Các kha cạnh trong kết qu thực hiện môi trường, kỹ thuật và những vấn đề liên quan khác của (các) hệ thống sản phẩm được đánh giá;

- Ngôn ngữ được sử dụng cho nghiên cứu.

Tôi xin gửi km đây tóm tắt sơ yếu lý lịch và danh mục các văn bản tham khảo liên quan.

Tôi xin cam đoan rằng tất cả những tuyên bố trên đây l sự thật v đầy đủ. Tôi sẽ ngay lập tức thông báo với tất cả các bên liên quan (bên được ủy quyền xem xét phản biện, bên thực hiện nghiên cứu LCA, người xem xt), như thông lệ, nếu tnh đúng đắn ca bất kỳ một tuyên bố nào nêu trên thay đổi trong quá trình thực hiện xem xét.

Ngày:

Tên (in):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]  TCVN ISO 14025 (ISO 14025), Nhn môi trường và công bố môi trường - Công bố môi trường kiểu III - Nguyên lý và thủ tục;

[2]  TCVN ISO 14045 (ISO 14045), Quản lý Môi trường - Đánh giá hiệu suất sinh thái của hệ thống sản phẩm - Nguyên tắc, yêu cầu v các hướng dẫn;

[3]  ISO/TS 14067, Greenhouse gases- Carbon footprint of products- Requirements and guidelines for quantification and communication.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 14071:2015 (ISO/TS 14071:2014) về Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời sản phẩm - Quá trình xem xét phản biện và năng lực của người xem xét: Các yêu cầu bổ sung và hướng dẫn đối với TCVN ISO 14044:2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84