Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVNISO20121:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:03.100.01, 13.020.01 Tình trạng: Đã biết

Bên quan tâm

Vai trò

Lãnh đạo cao nhất

Người hoặc thực thể có trách nhiệm cuối cùng trong việc ra quyết định.

Bên tổ chức sự kiện

Người hoặc thực thể tạo nên hay quản lý tất cả hay một s khía cạnh của một sự kiện

Chủ sở hữu sự kiện

Người hoặc thực thể yêu cầu thực hiện một sự kiện

Người quản lý sự kiện

Người hoặc thực th thực hiện hoặc quản lý tất cả các khía cạnh của một sự kiện. Người quản lý sự kiện không cần là người ch sự kiện.

Đối tác và nhà tài trợ

Một tổ chức hoặc cá nhân chi trả cho một sự kiện hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho nơi được tài trợ.

Người sáng lập và người đầu tư

Tổ chức hoặc cá nhân chi trả cho một sự kiện theo thỏa thuận với những dự định của sự kiện đó.

Lực lượng lao động

Nhóm những người làm việc cho các tổ chức, sự kiện.

Người làm thuê

Người được trả tiền để làm việc cho một sự kiện.

Nhân viên

Người (của tổ chức) làm việc cho một sự kiện.

Tình nguyện viên

Người thực hiện công việc mang tính tự nguyện mà không được trả tiền.

Chuỗi cung ứng

Chuỗi có trình tự về các hoạt động hoặc về các bộ phận cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho tổ chức.

Nhà cung ứng

Cá nhân/ tổ chức cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến sự kiện.

Địa điểm

Nơi sự kiện được tổ chức.

Các dịch vụ ứng phó khn cấp

Các đơn v phối hợp liên quan các đòi hỏi được trợ giúp trong sự kiện, (nghĩa là đội cấp cứu, cứu hỏa)

Bên tham gia

Tổ chức hoặc cá nhân có tham gia một cách chủ động một phần hoạt động nào đó.

Người tham dự

Tổ chức hoặc cá nhân có tham gia vào sự kiện ...

Cơ quan quản lý

Các tổ chức có quyền lực để điều hành về mặt luật pháp một lĩnh vực kinh doanh hay/ và một ngành công nghiệp.

Chính quyền trung ương

Chính quyền của toàn bộ một quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương

(Ví dụ như Bang, quận, thành phố ). Tổ chức đại diện cho chính quyền về một lĩnh vực tại địa phương.

Cộng đồng

Nhóm các tổ chức và/hoặc cá nhân cùng tuân thủ và chia sẻ một thể chế luật pháp, công việc v.v...

Cộng đồng địa phương

Tất cả những người sống gần địa điểm của sự kiện.

Tổ chức thương mại/công nghiệp

Các ngành hoặc tổ chức công nghiệp mà tổ chức thuộc vào nó.

Tổ chức phi chính phủ liên quan (ví dụ như các nhóm môi trường)

Tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận có liên quan tới mục đích của sự kiện/ của tổ chức.

Cơ quan truyền thông

Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp thông tin/tin tức cho cộng đồng.

A.5. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý (xem 4.3)

Để xác định phạm vi của hệ thống quản lý, phải quyết định những phần nào của sự kiện, những chuỗi sự kiện và/hoặc tổ chức nào sẽ áp dụng tiêu chuẩn này. Một nhà tổ chức sự kiện tổ chức rất nhiều sự kiện khác nhau có thể quyết định chỉ áp dụng tiêu chuẩn này cho một sự kiện duy nhất, một nhóm các sự kiện hoặc chỉ đơn giản là sẽ sử dụng hệ thống quản lý này cho tất cả các sự kiện mà mình tổ chức. Một tổ chức có hoạt động như một nhà cung cấp cho ngành công nghiệp tổ chức sự kiện có thể quyết định áp dụng tiêu chuẩn này cho phần hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho ngành công nghiệp tổ chức sự kiện này. Việc công bố các phần nào của hot động kinh doanh sẽ áp dụng tiêu chuẩn này có nghĩa là chỉ những phần đó của hoạt động kinh doanh mới có thể công bố về sự phù hợp dưới bất kỳ hình thức nào.

A.6. Các nguyên tắc phát triển bền vững, tuyên bố về mục đích và các giá trị (xem 4.5)

Tổ chức cần nêu rõ mục đích chính của mình trong bối cảnh của các sự kiện. Ví dụ, khi tổ chức là một nhà tổ chức sự kiện, tổ chức nhiều sự kiện khác nhau mỗi năm, hoặc một nhà cung cấp thảm cho ngành công nghiệp tổ chức sự kiện? Tổ chức này cũng cần nêu rõ điều gì là những giá trị của công ty và những điều đó liên quan đến phát triển bền vững và công việc của nó trong ngành công nghiệp tổ chức sự kiện là gì. Đ làm điều này, nên tham khảo hướng dẫn được đưa ra trong Bng A.2 dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững trong TCVN ISO 26000. Ví dụ, một tổ chức có thể tuyên bố rằng một trong những giá trị của mình là tính phổ quát” (đảm bảo tất cả các dịch vụ hay sự kiện của mình đều m rộng cho tất cả, mọi người mà không có bất kỳ hình thc phân biệt đối xử nào).

Các nguyên tắc phát triển bền vững hiện được qun trị của tổ chức nên bao gồm, tối thiểu, cách quản lý mang tính bao quát, linh hoạt, tính phổ quát, tính toàn vẹn và minh bạch. Những hướng dẫn chi tiết hơn về trách nhiệm xã hội có trong TCVN ISO 26000.

Để tránh phân biệt đối xử, tổ chức cần cân nhắc các nguyên tắc cơ bản về khả năng tiếp cận tổng hợp, như đã nêu trong Công ước Liên Hiệp Quc về Quyền của Người khuyết tật, Điều 3, nguyên tắc chung [13].

Những tuyên bố về mục đích và các giá trị phải tạo nền tảng cho các hoạt động phát triển bền vững của tổ chức. Nó sẽ giúp phân bổ các mục đích chính với các hoạt động phát triển bền vững liên quan, do đó làm tăng tính minh bạch của công tác quản trị.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức phải thúc đẩy các giá trị thể hiện các loại hành vi của một Tổ chức có hoặc muốn trở thành có tên tuổi.

Không nên có sự mâu thuẫn giữa các nguyên tắc, mục đích và các giá trị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các nguyên tắc

Câu hỏi

Tính phổ quát

Làm thế nào để xác định những người có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng (bên có quan tâm) bởi các quyết đnh và hành động của tổ chức?

Làm thế nào để các bên quan tâm đóng góp quan điểm của họ, và làm thế nào để họ làm như vậy một cách thường xuyên ?

Làm thế nào để giúp các bên liên quan hiểu rõ lý do cho quyết định của tổ chức và các tác động của các hành động của mình?

Làm thế nào để chắc chắn rằng không có các nhóm và cá nhân sẽ gặp bất lợi hoặc không được thông tin để hiểu rõ?

Có những mối quan tâm lâu dài đối với các bên quan tâm cnh mà ta cần phải xem xét?

Làm thế nào để cân nhắc và xem xét được các quyền và lợi ích của các bên quan tâm ?

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Làm thế nào để cố gắng xử lý đối với những gì không đáp ứng tính toàn vẹn?

Cách thức khuyến khích và phát triển sự đa dạng:

Làm thế nào để tránh được việc hối lộ, lạm dụng, áp bức, tham nhũng và đồng la?

Làm thế nào để chứng minh rằng các quyết định và hành động là đúng, và chúng đang tuân thủ các quyền, nghĩa vụ pháp lý và các quy định có liên quan?

Làm thế nào để chứng tỏ trách nhiệm cho (các) hành động (s) theo một cách phù hợp với tất cả các nguyên tắc quản trị khác?

Làm thế nào đ đưa và cân nhắc được yếu t đạo đức trong quá trình ra quyết định?

Làm thế nào để đảm bảo tránh được những hành vi bạo lực do rượu và ma túy?

Bổn phận

Liệu các quyết định của tổ chức có dẫn đến những thay đổi hay tổn hại đáng kể về môi trường (bao gồm cả đa dạng sinh học), về xã hội ? Nếu vậy, có lựa chọn thay thế nào đã được đánh giá?

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Làm thế nào để các kỹ năng quản lý phát triển bền vững được phát triển, được chia sẻ, được áp dụng và được công nhận?

Làm thế nào để cân nhắc để đề ra các quyết định và hành động trong những tình huống mà quy định mang tính luật pháp không nêu ra một cách đầy đủ những mức cảnh báo về kinh tế, xã hội, và môi trường?

Minh bạch

Làm thế nào để đảm bảo rằng các thông tin có liên quan và đáng tin cậy là sẵn có dưới một dạng có thể truy cập, chi phí thp và so sánh được?

Làm thế nào để có thể cân nhắc và phản hồi một cách đúng và kịp thời các quan điểm hoặc các yêu cầu hợp lý để có thể có thêm các thông tin chi tiết.

Làm thế nào để các vấn đề lợi ích, các ảnh hưởng hoặc những bên thụ hưng quan trọng sẽ được lập thành văn bản, được thông tin và quản lý?

Làm thế nào đ xác định người ra quyết định và những lý do đối với các quyết định đó được lập thành văn bản và truyền đạt, và truyền đạt cho ai?

Làm thế nào để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác đến các bên quan tâm?

A.7. Sự lãnh đạo (xem Điều 5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.8. Chính sách (xem 5.2)

Danh sách sau đây nêu những nội dung mà chính ch phát triển bền vững cần có:

- các vấn đề phát triển bền vững liên quan đến phạm vi.

- cam kết để đi đầu trong việc thực hiện, ví dụ về các vn đề phát triển bền vững khi tổ chức sự kiện;

- tuyên bố về mục đích và các giá trị;

- cam kết đáp ứng tất cả các quy định pháp luật áp dụng cho các sự kiện và/hoặc tổ chức, ví dụ: sức khỏe và an toàn, các quy định về tiếng ồn, các quy định về chất thải, những vấn đề luật pháp về người khuyết tật và không phân biệt đối xử;

- cam kết cải tiến liên tục và nâng cao kết quả hàng năm hoặc cho mi sự kiện.

Các chính sách phát triển bền vững phải được lãnh đạo cao nht ký.

Các tổ chức có thể đã có các tài liệu hiện hành được xây dựng trên cơ sở của các tiêu chuẩn khác mà họ có thể sử dụng như là một điểm khởi đầu đối với chính sách phát triển bền vững của họ. Các ví dụ và hướng dẫn thêm về các yếu tố của một chính sách phát triển bền vững có thể được tìm thấy trong TCVN ISO 14001, TCVN ISO 26000 và các văn bản tài liệu khác có liên quan đến tính bền vững khi tổ chức sự kiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ, các nhà tổ chức/các ch sở hữu sự kiện là những người thu thập, giao tiếp và/hoặc xử lý thông tin cá nhân và phải chứng minh sự cam kết bảo vệ an toàn các thông tin và sự riêng tư như vậy của người tham gia, nhân viên và/hoặc đối tác/các nhà cung cấp.

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này cần yêu cầu các nhà cung cấp của họ phải tham gia hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện. Chính sách phát triển bền vững phải là công cụ hữu ích trong việc xác định các yêu cầu khả thi và hợp lý (ví dụ đối với sản phẩm, cơ sở vật chất, các nhà cung cấp dịch vụ, các quy định kỹ thuật trong đấu thầu và các điều kiện của hợp đồng).

Cam kết đối với sự lãnh đạo trong lĩnh vực quản lý bền vững khi tổ chức sự kiện nên phù hợp với quy mô và ảnh hưởng tiềm năng của tổ chức. Sự lãnh đạo có thể bao gồm việc áp dụng các giải pháp thực tiễn bền vững mới hoặc thúc đy phát triển bền vững thông qua các thông tin liên lạc có liên quan.

Vấn đề liên quan dấu ấn của sự kiện có thể bao gồm cơ sở vật chất trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, kiến thức, khả năng tiếp cận chung, khái niệm, ý nghĩa tinh thần của sự kiện, việc sử dụng đất sau một sự kiện cụ thể, sự thay đổi trong ý thức của cư dân s tại v.v...

A.9. Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (xem 6.1)

Để giải quyết những rủi ro và cơ hội, phải xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ liên quan đến tổ chức và các bên liên quan của nó, phải xác định các tác động tích cực hay tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi các hoạt động đã được hoạch định. Ví dụ như sự an toàn của những người tham dự, ô nhiễm nước hoặc tác động đến nền kinh tế địa phương (xem Phụ lục C để được hướng dẫn thêm).

A.10. Xác định và xem xét, đánh giá vấn đề (xem 6.1.2)

Để xác định và xem xét, đánh giá các vấn đề, cần phải xác định phương pháp luận nhằm đánh giá như thế nào là những vấn đề trực tiếp, gián tiếp, như thế nào là vấn đề quan trọng để giúp xác định những gì chúng ta cần chú trọng đối với mỗi loại vấn đề.

Hướng dẫn thêm từ TCVN ISO 26000 đã có về những điều để phân loại các vấn đề nhằm xem xét và cách để xem xét, đánh giá chúng, ví dụ như tất cả chúng sẽ cùng được nêu để lãnh đạo của các bộ phận tổ chức huy động ý tưởng, phân tích về các tác động chính của một sự kiện, hay của một phần của một sự kiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ, vấn đề lớn nhất có thể được xác định chẳng hạn là ô nhiễm không khí do cacbon điôxit và cacbon mônôxít, ni tơ ôxit và lưu huỳnh điôxit từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa và chở người tham gia sự kiện.

Đây là điểm mà tại đó tổ chức cần thực hiện các bước để hiểu những gì có thể là các vấn đề phát triển bền vững tích cực và tiêu cực của họ.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục C để được hướng dẫn thêm về việc xác định vấn đề.

Vì một tổ chức có thể có nhiều vấn đề phát triển bền vững, cần phải thiết lập các tiêu chí và phương pháp để xác định những gì mà nó được xem rằng nó có ý nghĩa quan trọng. Không có phương pháp duy nhất để xác định các vấn đề phát triển bền vững là có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, phương pháp được sử dụng phải cho các kết quả nhất quán, phù hợp đồng thời phải thiết lập và áp dụng được các tiêu chí đánh giá.

Tổ chức phải xem xét, đánh giá các vấn đề để xác định những vấn đề gì trong số đó có sự kiểm soát và những vấn đề gì có gây ảnh hưởng. Việc đánh giá cũng cần xác định được các vấn đ không gây các tác động nghiêm trọng, nhưng đó cũng là những vn đề mà tổ chức chưa thực hiện việc kiểm soát hay tạo tác động ảnh hưởng.

Khi xác định và xem xét, đánh giá các vấn đề phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng của mình, tổ chức nên cân nhắc sự cần thiết phải lưu giữ các thông tin cho các mục đích lâu dài có tính lịch sử, cũng như làm thế nào để sử dụng nó trong việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện của mình.

A.11. Yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác (xem 6.1.3)

Các yêu cầu này có thể bao gồm những yêu cầu hiện tại và đang nẩy sinh:

a) Các yêu cầu luật pháp quốc gia;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Các yêu cầu pháp lý của chính quyền địa phương.

Ví dụ về các yêu cầu khác mà tổ chức có thể phải tuân thủ bao gồm:

- các thỏa thuận với các cơ quan công quyền cộng đồng;

- các thỏa thuận với khách hàng;

- các hướng dẫn không mang tính chế định;

- các nguyên tắc hoặc các quy phạm thực hành tự nguyện;

- ghi nhãn môi trường tự nguyện hoặc các cam kết đối với sản phẩm thuộc chương trình được thúc đẩy hỗ trợ;

- các yêu cầu của hiệp hội thương mại;

- các thỏa thuận với các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức phi chính phủ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- các yêu cầu của công ty hoặc liên hiệp công ty;

- các thỏa ước, điều ước quc tế, và các hiệp định, ví dụ như thỏa thuận quc tế được thúc đẩy bởi các tổ chức như Liên Hợp Quốc hoặc các Tổ chức Lao động Quốc tế.

Việc xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác phải được áp dụng như thế nào đối với vấn đề phát triển bền vững của một tổ chức thường được thực hiện trong quá trình xác định các yêu cầu này. Tuy vậy, có thể không cần thiết phải có một thủ tục riêng biệt hoặc bổ sung để làm việc này.

Ngoài ra, tại những nơi mà luật quốc gia hoặc việc áp dụng nó không nêu những mức tối thiểu cảnh báo an toàn về bảo vệ môi trường đối với xã hội hoặc kinh tế, một tổ chức phải thừa nhận việc phải tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp là bắt buộc, trong khi vẫn tôn trọng các quy tắc ứng xử mang tính các chuẩn mực quc tế (xem TCVN ISO 26000).

A.12. Các mục tiêu phát triển bền vững khi tổ chức sự kiện và làm thế nào để thực hiện thành công (xem 6.2)

Cần cân nhắc về các mục tiêu liên quan đến những vấn đề phát triển bền vững.

Để cụ thể hóa các mục tiêu và chỉ tiêu nhm cải thiện, các bên quan tâm cần phải được tham vấn để có được thông tin phn hồi của họ.

Ví dụ, như đã nêu tại A.10, vấn đề lớn nhất có thể được xác định là ô nhiễm không khí do khí cacbon điôxit và cacbon mônôxít, ni tơ ôxit và lưu huỳnh điôxit phát thải từ các phương tiện vận chuyển hàng và ch những người tham dự. Mục tiêu có thể là để giảm 25 % lượng khí thải do các xe vận chuyển và giảm 25 % lượng phát thải liên quan tính theo mỗi người tham dự. Để làm điều này, ta cần đo được khoảng cách để đánh giá tác động và cần thúc đẩy việc xem xét sử dụng một công ty vận chuyển thuê mà nó sẽ kết hợp việc vận chuyển thuê vào một số xe ít hơn và thúc đẩy giao thông công cộng cho du khách, đàm phán về các giá vé kết hợp hai chiều hoặc tạo điều kiện cho một phương thức vận chuyển gộp chung xe.

Từ quan đim thực tế, các nỗ lực cần thiết để quản lý các vấn đề phát triển bền vững cần phải cân nhắc tương xứng tỷ lệ thuận với tính chất và tầm quan trọng của các vấn đề đã được xác định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc xác lập các chỉ tiêu về kết quả thực hiện phải mang tính thách đố, đặc biệt là khi có khả năng đầy đủ để giải quyết các mục tiêu.

Chỉ tiêu cần đo được, khi có thể, phải cân nhắc việc lựa chọn công nghệ, khả năng tài chính, các yêu cầu tác nghiệp và kinh doanh, các vn đề tiềm năng hệ quả của sự kiện của nó.

Thường có nhiều cách tiếp cận có thể được áp dụng để đưa ra các giải pháp, và những cách tiếp cận này được viện dẫn đến như các phương án mang tính lựa chọn. Phương án cuối cùng sẽ là cách tiếp cận được chấp nhận để cung cấp sự kiện này.

Thường khó có thể đạt được tất cả các chỉ tiêu về kết quả hoạt động; do đó, kế hoạch cuối cùng phải có thể đại diện cho sự cân đối ti ưu về kết quả xét theo tất cả các mục tiêu và chỉ tiêu.Ví dụ, một địa điểm nào đó có thể là thích hợp hơn những địa điểm khác xét về cơ sở vật chất/phương tiện (ví dụ như việc những người khuyết tật có thể tham dự, tuy nhiên, một địa điểm khác có thể có mạng giao thông tốt hơn, tạo cơ hội để gim thiểu các tác động liên quan đến vn chuyển. Quyết định địa điểm nào nên được sử dụng có thể được thực hiện trên cơ sở khả năng để giải quyết các vấn đề phát sinh nổi bật trong những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu cần được định lượng bằng các chỉ số về kết quả thực hiện chính (KPI) đối với bất c khi nào có thể làm được như vậy. Luôn khuyến khích các tổ chức xác định các chỉ số hợp lý về khả năng để thiết lập sự so sánh và đánh giá một cách rõ ràng các sự kiện; tất cả các thông tin cần được ghi lại trong bản kế hoạch hoàn chỉnh.

CHÚ THÍCH: Chỉ tiêu đại diện cho mức tối thiểu chp nhận được về kết quả thực hiện.

Cần lưu ý rằng không yêu cầu rằng đối với mỗi mục tiêu đều phải đạt được cùng một mức độ về kết quả thực hiện.

Khuyến khích các tổ chức xác định các chỉ số có thể đóng góp cho việc so sánh chuẩn đối sánh của mọi sự kiện.

A.13. Nguồn lực (xem 7.1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi phân bổ nguồn lực, cần xem xét bản chất và quy mô của các hoạt động sự kiện, tần số xuất hiện và thời gian kéo dài của nó.

a) Nhân sự, chuyên môn, đào tạo

Tổ chức phải có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện.

Điều này có thể được thực hiện nhờ việc tuyển dụng nhân viên đã có kỹ năng, nhờ việc đào tạo và phát triển tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên hiện có, nh việc sử dụng các tình nguyện viên, sử dụng các nhà cung cấp có kinh nghiệm và kiến thức, hoặc thông qua việc ký hợp đồng với các chuyên gia tư vấn hay các cố vấn.

Phải tiến hành việc đánh giá đối với những nhân viên đòi hỏi có kỹ năng cn thiết để đáp ứng các mục tiêu, đánh giá chi phí so với lợi ích của việc bố trí nhân viên có kỹ năng cũng như đánh giá được những vấn đề về tri thức mà tổ chức tạo ra dưới dạng dấu ấn đối với lực lượng lao động, đối với chuỗi cung ứng và cộng đồng nơi tổ chức hay chịu sự lan truyền, ảnh hưởng của sự kiện.

b) Cơ sở hạ tầng và công nghệ

Dựa trên khả năng có và sự phân bổ kinh phí thích hợp, nên có sự tiến hành đánh giá các yêu cầu về thiết bị, các loại vật liệu, các sản phẩm, dịch vụ và các nhà cung cấp để hỗ trợ thực hiện thành công một hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện và để đáp ứng các mục tiêu của chúng.

Mức độ đầu tư cơ sở hạ tng và công nghệ cần phải được cân đối so với lợi ích của đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững. Việc cung cấp và đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ phải phù hợp với tính chất và quy mô của sự kiện. Phải cân nhắc đến những khả năng liên quan về di ấn sự kiện sẽ được tạo ra từ các cơ sở hạ tầng và các nguồn tài nguyên công nghệ được tổ chức mua sắm phục vụ cho sự kiện.

c) Tài chính:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.14. Năng lực (xem 7.2)

Lãnh đạo sẽ xác định mức độ kinh nghiệm, năng lực và việc đào tạo cần thiết để đảm bảo năng lực của những người thực hiện hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện.

Phải xác nhận nhận thức, kiến thức, sự hiểu biết và các kỹ năng cần thiết của bất kỳ người nào có trách nhiệm, quyền hạn và với danh nghĩa của tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ. Điều này nên được lập thành văn bản dưới dạng bản mô tả công việc phải đi kèm với kế hoạch đào tạo hoặc hợp đồng dịch vụ. Nó có thể bao gồm việc nhận thức được các rủi ro từ các hoạt động của chính những người đó và những người khác có liên quan đến công việc của họ.

Việc nâng cao nhận thức, kiến thức, sự hiểu biết và năng lực có thể thu được hoặc được cải thiện thông qua giáo dục đào tạo hoặc nhờ kinh nghiệm làm việc.

Tổ chức phải yêu cầu các nhà thầu phụ hiện đang làm việc trên danh nghĩa của mình có thể chứng minh rằng nhân viên mà họ quản lý đều được yêu cầu có năng lực và hoặc được đào tạo huấn luyện thích hợp.

Các chương trình đào tạo và phát triển có thể được xem xét và cập nhật định kỳ để đảm bảo rằng các năng lực chính yếu của tổ chức, tính hiệu quả mà chính sách mới được thực hiện của nó đã tạo được cho các bên quan tâm của nó và những như cầu đào tạo có liên quan đều đã được xác định và cung cấp.

Đào tạo có thể bao gồm những nội dung sau:

a) chính sách, các quá trình và các yêu cầu phát triển bền vững;

b) các vấn đề phát triển bền vững có ý nghĩa, những cách tiếp cận và các kết mong đợi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) các hậu quả của việc không tuân thủ các chính sách, các quá trình và các yêu cầu phát triển bền vững.

e) các kỹ năng thực tế và kỹ thuật đối với các tác nghiệp để triển khai sự kiện bền vững;

f) phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý.

A.15. Trao đổi thông tin (xem 7.4)

Trao đi thông tin là rất quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu lực của hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện. Các phương pháp thông tin nội bộ có thể bao gồm các cuộc họp nhóm thường xuyên, bản tin, bảng thông tin, trang web cũng như các dạng lưu giữ/chuyển thông tin khác nhau, ví dụ như hệ thống chữ nổi, điện đàm, hình ảnh.

Phải thực hiện một th tục cho truyền thông bên ngoài với các nhà cung cấp và các bên quan tâm khác có liên quan. Thủ tục này có thể bao gồm hình thức đối thoại với các bên quan tâm và xem xét các mối quan tâm liên quan của họ.

Các tổ chức cần tiến hành xem xét các quan điểm và nhu cầu thông tin của tất cả các bên quan tâm, đặc biệt là những gì liên quan giao tiếp với bên ngoài.

Khi xem xét thông tin liên lạc với bên ngoài, cần cân nhắc mọi quan điểm và mọi nhu cầu thông tin của tất cả các bên quan tâm.

Thông tin liên lạc bên ngoài có thể bao gồm việc sử dụng, hoặc phù hợp với các chương trình chứng nhận có liên quan, các sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chuẩn và các hoạt động chứng nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng dẫn về trao đổi thông tin về môi trường có thể tìm thấy trong ISO 14063.

Hướng dẫn về trao đi thông tin nói chung có thể tìm thấy trong TCVN ISO 26000.

A.16. Thông tin dạng văn bản (xem 7.5)

Tiêu chuẩn này đòi hỏi phải lập các tài liệu dạng văn bản. Các tài liệu này phải được xem xét và cập nhật thường xuyên.

Các tài liệu dạng văn bản của hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện, cũng như các vấn đề phát sinh từ việc áp dụng nó cho một sự kiện, là nền tảng cho việc minh chứng rõ ràng và cơ sở giải trình, cũng như tạo khả năng cho việc xác minh của bên thứ ba.

Các tài liệu dạng văn bản phải bao gồm một cách tương xứng hoặc được làm cho tương xứng đối với hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức các sự kiện và các vấn đề liên quan. Các biên bản ghi nhớ, các email và các thông tin liên lạc không chính thức hoặc không phải là dạng trọng tâm của hệ thống quản lý nhưng chúng vốn được sử dụng thưng xuyên cũng phải được nêu dưới dạng tài liệu văn bản ở một mức thỏa đáng.

Các tổ chức có thu thập dữ liệu về các bên. quan tâm có thể là đối tượng bị ràng buộc bởi các yêu cầu pháp lý quốc gia khi làm việc này.

Các hạng mục của tiêu chuẩn quốc tế này đòi hỏi tài liệu dạng văn bản phải đáp ứng các đặc điểm sau:

a) Nhận dạng rõ và có sự tham gia của các bên quan tâm (4.2);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Các nguyên tắc phát triển bền vững, tuyên bố về mục đích và các giá trị (4.5);

d) Chính sách (5.2);

e) Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và sự ủy quyền (5.3);

f) Phân định rõ các vn đề và đánh giá (6.1.2);

g) Các mục tiêu phát triển bền vững khi tổ chức sự kiện và làm thế nào để đạt được chúng (6.2);

i) Quản lý chuỗi cung ứng (8.3);

j) Sự không phù hợp và hành động khc phục (10.1).

Tổ chức phải thiết lập dạng văn bản (các) thủ tục để lưu trữ, xử lý, phân phi và kể cả việc cuối cùng phải hủy bỏ bất kỳ các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ mang tính bảo mật, để đảm bảo sự an toàn của những thông tin như vậy và sự riêng tư của người tham gia, nhân viên và/hoặc đối tác/nhà cung cấp.

Khái niệm “kiểm soát thông tin dạng văn bản” đề cập ý tưng ghi lại các thông tin được mô tả trong TCVN ISO 9001.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.17. Hoạch định và kiểm soát điều hành (xem 8.1)

Đ hoạch định và kiểm soát vận hành, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng:

a) phải làm rõ vai trò và trách nhiệm của các nhóm;

b) các nhóm được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của mình;

c) các cơ chế đúng đắn phải được đưa ra để đáp ứng các mục tiêu;

d) các hợp đồng phải được đàm phán một cách đầy đủ với các nhà cung cấp và việc giao hàng phải được quản lý một cách hiệu quả;

e) các phương thức, nội dung giao tiếp với các bên quan tâm được công khai;

f) có tài liệu đầy đủ để chứng minh rằng hệ thống đã được quản lý một cách hiệu quả.

Phải xem xét, đánh giá những hoạt động điều hành có liên quan đến những vn đề đã được xác định là có ý nghĩa và đảm bảo rằng chúng đang được tiến hành theo một cách sẽ kiểm soát hoặc làm giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến chúng, nhằm đáp ứng các yêu cầu của chính sách phát triển bền vững và đáp ứng các mục tiêu và chỉ tiêu của nó. Điều này sẽ bao gồm tất cả các phần của hoạt động điều hành, kể cả hợp đồng thuê nguồn lực bên ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cả quá trình và thủ tục đều không cần thiết phải văn bản hóa, ngoại trừ trường hợp, nếu thiếu dạng tài liệu bằng văn bản như vậy, sẽ dẫn đến việc không thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý.

Trong một số tình huống, các th tục phải được chính thức hóa và/hoặc các quy trình phải được văn bản hóa là điều rất quan trọng bởi vì nếu không có chúng, có thể dẫn đến một sự sai lệch so với mục đích, các giá trị, chính sách phát triển bền vững, các mục tiêu và các chỉ tiêu của tổ chức.

Giá trị của việc văn bản hóa một thủ tục là nó thu nạp và lưu giữ được các tri thức, tạo được một quá trình cung cấp quen thuộc các tri thức đó. Điều này đảm bảo rằng thủ tục đó sẽ được thực hiện thống nhất theo cùng một cách thức không phụ thuộc vào người đang tác nghiệp nó. Các thủ tục mang tính nguyên tắc quá mức có thể hạn chế tư duy sáng tạo và mang tính đổi mới khi quản lý các sự kiện.

Khi thích hợp, các hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức kiện vốn đã được phát triển cho một sự kiện có thể được chia sẻ, thay đổi, cải biên thích nghi và cải tiến để áp dụng trong các sự kiện khác, để tránh phải lặp lại các nỗ lực tại ngay giai đoạn khởi đầu của mỗi chu trình quản lý sự kiện.

Tại những nơi thích hợp, các thủ tục như vậy nên bao gồm các tình huống khẩn cấp và các nhà cung cấp. Thiết lập, thực hiện và duy trì (các) thủ tục để xác định các tình huống khẩn cấp, các tai nạn tiềm năng mà chúng có thể ảnh hưởng đến tính bền vững và làm thế nào để ứng phó với điều này. Phải xem xét định kỳ và khi cần thiết, sửa đổi các thủ tục chuẩn bị và ứng phó khn cấp, nói riêng, đối với trường hợp sau khi tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp đã xảy ra.

Việc thực hiện các hành động để quản lý rủi ro và cơ hội phải bao gồm việc phác thảo những yêu cầu về các kỹ năng và năng lực của các thành viên, những người liên quan các chuỗi cung ứng, các nhà thầu, tư vấn và cố vấn v.v... tức là những người mà họ phải được đào tạo ở mức độ thích ng cần thiết.

A.18. Quản lý chuỗi cung ứng (xem 8.3)

Để biết thêm thông tin về quản lý chuỗi cung ứng, xem Phụ lục B.

A.19. Kết quả thực hiện theo các nguyên tắc quản trị phát triển bền vững (Xem 9.1).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu mong muốn liên tục cải tiến thì phải theo dõi, truy nguyên và xem xét lại sự tiến triển. Một ví dụ của việc này lập một ma trận đầy đủ, tức là một mô hình dựa trên mức độ kết quả mong muốn hoặc đã được thực hiện để thiết lập mức độ hiện tại của kết quả thực hiện. Xem Bảng A.3).

Chuẩn bị một ma trận đầy đủ hoặc một công cụ quản lý tương tự dựa trên ví dụ nêu ở Bảng A.3 và cân nhắc các nguyên tắc (xem hướng dẫn tại Bảng A.2) cũng như các thực tiễn có liên quan đến tổ chức.

Nói ngắn gọn, thuật ngữ “ma trận đầy đủ” cũng chỉ là một cách tiếp cận.

Bằng cách phân định các tiêu chí có khả năng áp dụng nhiều nhất ta có thể xác định vị trí hiện thời trong ma trận đầy đủ. Phải đặc biệt lưu ý tới các lĩnh vực đã được xác định là điểm yếu hoặc các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng.

Ma trận phải được cập nhật để phản ánh những hoàn cảnh có thay đổi. Vị trí của các tổ chức được mô tả bởi ma trận nên được sử dụng trong quá trình xem xét lại và/hoặc sử dụng để chứng minh sự tiến triển về phát triển bền vững cho các bên quan tâm.

Để thực hiện tốt hơn các nguyên tắc của nó, nên cân nhắc sử dụng các công nghệ như (máy tính, internet) để việc truy cập dễ dàng hơn tới các thông tin dành cho các bên quan tâm.

Cho dù cách tiếp cận để đánh giá kết quả thực hiện chiến lược được chp nhận theo hình thức nào thì việc minh chứng về sự tiến bộ xét theo sự phát triển bền vững phải được duy trì theo đúng với tiêu chuẩn này.

Bảng A.3 - Ví dụ về ma trận thành thạo - Cách tiếp cận được thực hiện bởi tổ chức liên quan đến tính bền vững

Các nguyên tắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biu hiện cải tiến

Biểu hiện mức độ cùng tham gia

Tính phổ quát

Làm thế nào để các bên quan tâm tham gia và làm thế nào để xác định và giải quyết các vấn đề.

số bên liên quan được tham khảo ý kiến, số lượng được chia sẻ thông tin. Hạn chế các tùy chọn đối với các bên liên quan về cách họ có thể tham gia. Hạn chế thời gian và nguồn lực cho việc xác định các vấn đề.

Lập được danh sách đầy đủ của các bên liên quan.Tất cả các bên liên quan đều có cơ hội để cung cấp thông tin phản hồi theo một cách có trình tự, công bằng. Các vấn đề trọng yếu đã được xác định. Các bài học kinh nghiệm từ việc gii quyết các vấn đề trọng yếu được chia sẻ với các đồng nghiệp, bao gồm c việc sử dụng các tri thức như là một phần của tiếp thị, với mục tiêu là tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Có sự tham gia thường xuyên với các bên liên quan và giáo dục thường xuyên cho họ. Xem xét vấn đề một cách có trình tự, có tiến hành hành động để giải quyết tất cả các vấn đề. Có cân nhắc ý kiến phản hồi của bên liên quan khi giải quyết vấn đề.

Tính toàn vẹn

Cách tiếp cận như thế nào để cởi mở, thân thiện và minh bạch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem xét việc phát triển bền vững có thể ảnh hưởng như thế nào đến uy tín hay gây nguy cơ cho tổ chức. Có hành động để đáp ứng, gây ảnh hưởng về sự phát triển bền vững đối với hành vi của các công ty khác.

Phát triển và có lợi nhuận từ sn xuất kinh doanh dài hạn. Thực hiện phát triển bền vững như một quá trình chiến lược và tận dụng các lợi thế phù hợp với chiến lược tổ chức rộng hơn, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu.

Ch áp dụng các tiêu chuẩn, áp dụng các giải pháp sáng kiến mang tính bền vững khi b ràng buộc bởi yêu cầu về mặt pháp lý.

Áp dụng các tiêu chuẩn mà chúng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, chúng phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh SXKD của Tổ chức. Áp dụng các giải pháp cải tiến mang tính bền vững do đòi hỏi của các cổ đông (ví dụ như các chương trình có sự tham gia của cộng đồng).

Áp dụng tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp có liên quan mới. Có văn bản và thông báo rõ chính sách PTBV. Nhân viên, các nhà cung cấp, các bên liên quan đều nhận thức, hiểu và hành xử phù hợp với chính sách phát triển bền vững.

Bổn phận

Làm thế nào quản lý nội dung này đối với các nhà cung ứng, các bên liên quan, các nhóm nội bộ.

Chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Không chú trọng cho phát triển bền vững.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tt c nhân viên được đào tạo tốt và có thể biết thay đổi cách làm việc của họ, biết vận dụng chương trình thúc đẩy và khen thưng nâng cao tính bền vững. Những bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững được chia sẻ với các đồng nghiệp bên ngoài.

Chỉ tiến hành đào tạo mức ti thiểu. Chưa thực hiện việc giáo dục cụ thể về bền vững xanh.

Nhân viên mới đã được học về về tính bn vững. Các kế hoạch giáo dục dạng có sẵn là rất ít.

Tất cả nhân viên được đào tạo tt và có thể biết cải biên cách làm việc của họ, biết vận dụng chương trình thúc đẩy và khen thưng nâng cao tính bền vững. Những bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững được chia sẻ với các đồng nghiệp bên ngoài

Việc lựa chọn các nhà cung cấp chỉ theo gia bán. Chủ ý kéo dài thi hạn thanh toán cho nhà cung cấp.

Thanh toán đúng hạn của nhà cung cấp. Đã cân nhắc một s các yếu tố bền vững, bao gồm cả địa điểm của nhà cung cấp, các loại vật liệu được họ sử dụng.

Thanh toán ngay cho nhà cung cấp. Đã có chiến lược mua sắm bền vững. Các nhà cung cấp được yêu cầu chia sẻ chính sách phát triển bền vững của họ và thể hiện cam kết của mình về tính bền vững. Các nhà cung cấp được xem xét theo tt cả các yếu tố, bao gồm địa điểm, các hình thức vận chuyển, vật liệu sử dụng, chi phí, bình đẳng việc làm cơ hội, việc làm cho người khuyết tật, quản lý dạng vật liệu sau khi Sản phẩm hết thời hạn sử dụng. Chú trọng trợ giúp giáo dục và hỗ trợ cho các nhà cung cấp nhỏ hoặc các nhà cung cấp mới tiếp cận với tính bền vững.

Không tiến hành việc đánh giá. Không có nhận thức về đánh giá môi trưng.

Các chính sách môi trường và tiêu chuẩn đã được áp dụng một cách cơ bản. Việc đào tạo nội bộ về đánh giá môi trường đã được tiến hành một cách cơ bản.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Minh bạch

Cách tiếp cận như thế nào

Không có một hành động nào mang tính phản hồi hoặc có cân nhc đến thông tin phản hồi cũng như việc đúc rút từ các bài học có được thực hiện cho tương lai.

Thông tin phản hồi chỉ được xem xét lại bởi cấp quản lý trung gian. Thông tin phản hồi có được xem xét hành động thì hạn chế/ít.

Tất cả các cấp của công ty đều phải biết, phải chú ý đến và phải áp dụng các bài học thu được từ các thông tin phản hồi.

Ảnh hưởng đến tương lai như thế nào ?

Hiện chưa được cân nhắc đến, Không có báo cáo về tính bền vững.

Các yếu tố được chọn đều được xem xét.

Tất cả các yếu tố đều được xem xét. Đã có các báo cáo và chúng được chia sẻ với tt cả các đối tác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

giai đoạn này, điều quan trọng là phải đảm bảo thực sự có một thủ tục để đo các chỉ tiêu và nâng cao sự cảnh báo khi có nguy cơ cao làm không đạt được mục tiêu. Cũng quan trọng để kiểm tra xem hệ thống quản lý đang diễn ra như thế nào và để đảm bảo rằng bất kỳ bài học kinh nghiệm đã thu được sẽ được vận dụng cho những sự kiện tiếp theo nhằm cải thiện kết quả thực hiện. Giám sát việc tuân thủ và sự phù hợp không nên là một quá trình nặng nề, phức tạp. Hành động khắc phục khi có chi tiết nào đó của thiết bị được cung cấp sai hoặc khi mức âm thanh quá cao, ví dụ, thông thường sẽ được thực hiện ngay lập tức và sẽ không đòi hỏi một mức độ cao nào về định dạng mang tính khuôn mẫu. Tuy nhiên, một số yêu cầu và chỉ tiêu lại có thể đòi hỏi một lịch trình theo dõi bởi những người tác nghiệp có trình độ và/hoặc hành động khắc phục có thể cn phải được xem xét bởi một vài người dạng như tư vấn.

Phải xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu, hay các chỉ số về kết quả thực hiện gắn liền với một vấn đề cụ thể phải có tính định lượng để theo dõi tiến độ thực hiện và hướng tới cải tiến liên tục. Các ch số kết quả thực hiện cần được lựa chọn trên cơ sở quy mô và các giá trị cũng như phạm vi và bản chất của hoạt động liên quan đến sự kiện, ví dụ như lượng chất thải, hoặc t lệ tham gia của người khuyết tật.

Khi thích hợp và có thể áp dụng, phải lập phép đo đường nền cơ bản cho mỗi chỉ số kết quả thực hiện giúp chứng minh được tình trạng liên tục cải tiến. Khi bản thân các chỉ tiêu đã được thiết lập có đòi hỏi có thiết bị đ giám sát KPIs (ví dụ như cân lượng chất thải phát sinh), các dụng cụ sử dụng cần phải được duy trì để chúng cung cấp dữ liệu có độ chính xác thỏa đáng.

Trường hợp yêu cầu đã được nêu ra là dành cho các nhà cung cấp có gây ảnh hưởng đến vấn đề phát triển bền vững, tổ chức phải bao gồm các yêu cầu này trong phạm vi của hệ thống quản lý.

A.21. Đánh giá nội bộ (xem 9.3)

Việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phải nằm trong phạm vi của hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện. Các cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn này phải được tiến hành bởi những người của chính tổ chức, hoặc bởi những người bên ngoài được tổ chức lựa chọn, tiến hành trên danh nghĩa của tổ chức. Trong cả hai trường hợp, những người tiến hành đánh giá phải có năng lực và ở một vị trí để đánh giá như vậy một cách vô tư và khách quan. Trong các tổ chức nhỏ hơn, việc minh chứng về tính độc lập của nhân viên đánh giá có thể chỉ đơn giản là nhân viên đó không liên quan đến trách nhiệm của hoạt động được đánh giá.

A.22. Xem xét của lãnh đạo (xem 9.4)

Điều quan trọng là phải đảm bo rằng những cuộc xem xét của lãnh đạo phải được tiến hành một cách đầy đủ đối với hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện mà hệ thống đó vốn đã và đang được áp dụng. Điều này đảm bảo rằng nó vẫn đang hoạt động hiệu quả và thích đáng, và rằng bất kỳ các cải tiến cần thiết đều được tiến hành. Việc xem xét nên bám sát theo sự tiến bộ so với các nguyên tắc phát triển bền vững, mà điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các còng cụ đo lường khác nhau, chẳng hạn như các ma trận đầy đủ đã trình bày ở đây. Việc xem xét cũng nên đưa ra các khuyến nghị đ cải tiến và kiểm tra kết quả thực hiện so với các mục tiêu và chỉ tiêu.

Hoạt động xem xét của lãnh đạo phải bao gồm các phạm vi của hệ thống quản tính bền vững khi tổ chức sự kiện, mặc dù, nói chung, không phải tất cả các yếu tố cần được xem xét đều phải được xem xét và quá trình xem xét có thể được tiến hành theo chu kỳ thời gian. Tổ chức không nhất thiết phải chờ đợi cho đến khi một sự kiện thực sự đã diễn ra trước khi họ tiến hành một cuộc xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những sự không phù hợp xảy ra do dù chỉ một sự không đáp ứng các yêu cầu và phải được đánh giá về mặt ý nghĩa của vấn đề và tác động tiềm năng của chúng. Tổ chức phải xác định các nguồn gốc của vấn đề và cần phải loại b nguyên nhân của những sự không phù hợp.

Có rất nhiều cách để xác định các nguyên nhân của một sự không phù hợp. Tổ chức phải cân đối giữa việc đầu tư cho các hành động khắc phục so với tác động của vấn đề đang được xem xét. Tổ chức phải đảm bảo rằng những người liên quan trong việc điều tra và giải quyết những sự không phù hợp là có năng lực, có kinh nghiệm và hiểu biết. Việc thực hiện hiệu quả các hành động khắc phục phải đảm bảo rằng những sự không phù hợp không tái xảy ra.

A.24. Tuyên bố về sự tuân thủ

Khi hệ thống quản đã được thực hiện, có một s cách để tuyên bố về sự tuân thủ:

a) tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này;

b) thông qua sự đánh giá của bên thứ hai, nghĩa là một trong những nhà cung cấp hoặc các bên quan tâm và đưa ra một tuyên bố về sự phù hợp; hoặc

c) thông qua chứng nhận của một bên thứ ba, nghĩa là thuê một tổ chức chứng nhận đến đánh giá và chứng nhận cho hệ thống này.

 

PHỤ LỤC B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

B.1. Khái quát

Trong nhiều trường hợp, đa số các hoạt động tạo sự kiện được thực hiện thông qua việc cung cấp các sản phm, vật liệu và dịch vụ theo hợp đồng (bao gồm cả lực lượng lao động) của chuỗi cung ứng. Hoạt động mua sắm, do đó, là một lĩnh vực quan trọng trong đó kết quả thực hiện về tính bền vững có thể được cải thiện. Phụ lục này cung cấp thông tin về việc mua sắm mang tính bền vững.

Quản lý chuỗi cung ứng là việc thực hành cải tiến cách thức mà một công ty tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết cho khách hàng của mình. Thành công của một công ty luôn gắn liền với các hành động, thực hành và sản phẩm của những nhà cung cấp của mình. Thực hành tốt nhất là phát triển và làm tinh tế hơn các chính sách mua sắm mang tính bền vững và duy trì việc trao đổi thông tin rõ ràng, công khai, cởi m với các nhà cung cấp.

Hoạt động mua sắm mang tính bền vững có thể giúp cho cải thiện kết quả thực hiện về môi trường (chi phí đào tạo, cho phí hủy b chất thải thấp hơn, các phí cấp phép môi trường ít hơn, và các chi phí nguyên vật liệu sẽ thường xuyên giảm), nâng cao nhận thức xã hội (các mối quan tâm lao động trẻ em, thuê/tạo công việc cho người khuyết tật, cho nguồn lao động địa phương), và lợi nhuận kinh tế (thương mại công bằng)

B.2. Mua sắm bền vững là gì và tại sao lại cần thiết?

Mua sắm mang tính bền vững đòi hỏi sự tham gia của một loạt các nhà cung cấp, từ những người thành thạo/chuyên nghiệp cho đến c những người không có kỹ năng như vậy.

Mua sắm mang tính bền vững là sự tích hợp của các vấn đề phát triển bền vững vào tất cả các khía cạnh của chu kỳ mua, bao gồm:

- xác định sự cần thiết đối với việc mua sắm mang tính bền vững;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thiết kế và quy định kỹ thuật;

- lựa chọn nhà cung cấp;

- tổ chức đấu thầu hoặc đánh giá tương đương;

- quản lý sau khi ký hợp đồng;

- phát triển nhà cung cấp;

- xem xét kết quả thực hiện.

Bốn mục tiêu chính cần giải quyết khi lồng ghép quản lý phát triển bền vững vào quá trình mua sắm:

a) giảm thiểu các tác động tiêu cực của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (ví dụ như tác động đến sức khỏe, cht lượng không khí, phát sinh chất thải nguy hại, tác động xã hội do rượu và các loại thuốc khác);

b) giảm thiểu nhu cầu về tài nguyên (ví dụ bằng cách sử dụng các sản phẩm tài nguyên hiệu quả như các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất, xe tiết kiệm nhiên liệu và các sản phẩm kết hợp nội dung tái chế);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) đảm bảo rằng các điều khoản hợp đồng công bằng được tôn trọng và tuân thủ.

B.3. Khi nào vấn đề mua sắm mang tính bền vững cần phải được xem xét?

Các vấn đề phát triển bền vững cần phải được xem xét tại giai đoạn sớm nhất của quá trình mua sắm bằng cách thiết lập và đưa các tiêu chí liên quan vào các quy định kỹ thuật đối với sản phẩm/dịch vụ. Điều này cho phép cân nhắc các giải pháp lựa chọn để đáp ứng các quy định kỹ thuật này đồng thời mang lại giá trị tốt nht về tiền bạc. Cách tiếp cận này tránh được xung đột tiềm ẩn giữa các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế thường phát sinh sau này trong quá trình mua sắm.

B.4. Mua sắm mang tính bền vững bao gồm những gì?

Những bước quan trọng cần được thực hiện (không theo trình tự cụ thể) là:

a) thiết lập một chính sách về mua sắm mang nh bền vững;

b) tạo lập các quy định kỹ thuật về đu thầu mà có kết hợp các tiêu chí về kết quả thực hiện phát triển bền vững;

c) tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà cung cấp/các nhà cung cấp tiềm năng;

d) đánh giá các bộ hồ sơ dự thầu và đánh giá kết qu thực hiện phát triển bền vững trong suốt chu trình mua sắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải thiết lập và văn bản hóa chính sách mua sắm sao cho chính sách này tiệm cận với chính sách quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện mà chính sách này đề cập chi tiết, cụ thể (trong bối cảnh mua sắm mang tính bền vững) đến các vấn đề, mục tiêu, ch số KPI và các chỉ tiêu được thiết lập cho sự kiện nói chung. Chính sách mua sắm mang tính bền vững cần:

a) xác định phạm vi (tức là mức độ) của mua sắm mang tính bền vững, ví dụ: các nguồn lực kinh tế, xã hội, môi trường và tự nhiên, cách tiếp cận chu kỳ sống, các chủ đề sự kiện quan trọng, v.v...;

b) nêu rõ mức độ về kết quả thực hiện mong muốn, ví dụ: đơn giản là “tuân thủ cơ sở pháp luật”, hoặc hướng tới để “theo thực hành tốt hơn hiện tại”, bao gồm thiết lập và đưa các giá trị về tính bền vững vào các chiến lược của nhà cung cấp;

c) xác định cách tiếp cận/tiêu chí để đánh giá các nhà cung cấp trong quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu;

d) đánh giá tính nhất quán và sự tiệm cận của các yêu cầu về kết quả thực hiện đối với các nhà cung cấp với những mong đợi của chính tổ chức.

B.6. Kỹ thuật đánh giá và quản lý các vấn đề phát triển bền vững trong mua sắm

Các yếu t sau cần được cân nhắc trong việc xác định cách tiếp cận để đánh giá/quản lý các nhà cung cấp và các nhà cung cấp tiềm năng:

- mức độ quan trọng của các sản phm/dịch vụ của nhà cung cấp đối với việc tổ chức mua hàng;

- mức độ chi phí liên quan tới quy mô địa điểm của nhà cung cấp, để qua đó xác định mức độ ảnh hưởng có thể chấp nhận được;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- việc phân chia các nhà cung cấp theo loại hình ngành công nghiệp, dịch vụ hoặc sản phẩm để xây dựng các phương thức thích hợp về trao đi thông tin/kết nối.

Tổ chức cần lựa chọn trong s các cách tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thích hợp để đánh giá và quản lý việc mua sắm mang tính bền vững. Các cách tiếp cận, công cụ và kỹ thuật này bao gồm:

a) Các hệ thống cho điểm có trọng số/ghi điểm: những cách định lượng/định tính của việc đánh giá để đo lường các giải pháp đã được đề xuất được áp dụng cho các KPIs;

b) Đánh giá vòng đời và toàn bộ chi phí tổn hao trong cả vòng đời: những tác động thực sự của sản phm và/hoặc dịch vụ dựa trên một phương pháp tiếp cận “Từ điểm khởi đầu đến điểm khởi đầu” tức là một cách tiếp cận toàn diện nhằm đánh giá các khía cạnh môi trường và tác động tiềm tàng liên quan đến việc sản xuất, sử dụng và hủy bỏ một sản phẩm;

c) Hệ thống phân cấp mua theo quan điểm môi trường: “suy nghĩ lại, loại bỏ, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý”, một cách tiếp cận để giảm thiểu các tác động tài nguyên thiên nhiên vốn tương tự như hệ thống phân cấp quản lý chất thải;

d) Mã nhà cung cấp, mã này có thể được sử dụng khi tổ chức ký hợp đồng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ đáp ứng các yếu tố môi trường, xã hội, đạo đức của việc mua sắm mang tính bền vững;

e) Thực hành tốt nhất của ngành công nghiệp: Các tiêu chuẩn để quản lý phát triển bền vững cho ngành/lĩnh vực công nghiệp cụ thể được xác đnh bởi ngành công nghiệp và biểu thị đại diện cho việc đánh giá về những mức độ của kết quả thực hiện thích hợp trong một ngành công nghiệp;

f) giá trị tốt nhất, được xác định bởi chính ph Anh, chẳng hạn “sự kết hợp tối ưu về mọi khoản chi phí và lợi ích trong c vòng đời (của một loại sản phẩm) để đáp ứng yêu cầu của khách hàng” [14]; Cách tiếp cận này cho phép phát triển bền vững, bao gồm quản lý chất lượng, phải được cân nhắc khi lựa chọn cung cấp một dịch vụ đang được xem xét;

B.7. Xây dựng đối thoại với các nhà cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Cách tiếp cận theo mệnh lệnh và kiểm soát: Cách tiếp cận này đòi hỏi việc quản lý và những quy định mang tính luật pháp chặt chẽ của nhà cung cấp, bao gồm các tiêu chuẩn và danh mục kiểm tra mà tổ chức có thể đặc biệt chú trọng bắt các nhà cung cấp của họ phải tuân thủ. Mặc dù cách tiếp cận này có thể có hiệu quả, nhưng có thể không linh hoạt bằng cách tạo cho các nhà cung cp tự ứng phó với các yêu cầu thật chính xác hơn là buộc họ phi chủ động tham gia với mục tiêu phát triển bền vững. Điều này đôi khi dẫn đến một cách tiếp cận tùy chọn đối phó (tick-box), theo đó các nhà cung cấp sẽ chọn các biện pháp ti thiểu để đáp ng kết quả mà tiêu chuẩn hiện đòi hỏi.

b) Cách tiếp cận theo quan hệ đối tác: Cách tiếp cận này liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác với các nhà cung cấp và sử dụng ảnh hưởng, thông tin và giáo dục vi mục đích đảm bảo rằng cả nhà cung cấp và tổ chức đều đang thực hiện việc hướng tới các mục tiêu giống nhau. Về lâu dài, cách tiếp cận theo quan hệ đi tác có xu hướng có hiệu quả hơn so với cách tiếp cận theo mệnh lnh và kiểm soát; Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi nỗ lực và đầu tư nhiều hơn. Trường hợp đặc biệt, khi sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu trên cơ sở đặt hàng hàng ngày, thì cách tiếp cận theo quan hệ đối tác là thích hợp hơn. Cách tiếp cận này hợp lý ở chỗ tổ chức có thể chấp thuận một sự kết hợp các kỹ thuật đã nêu ở trên.

B.8. Đánh giá hồ sơ dự thầu

Khi xác định các yêu cầu cần đề xuất trong mời thầu nên tham khảo các điều khoản của chính sách phát triển bền vững. Các bộ hồ sơ dự thầu phải được đánh giá theo các tiêu chí và kỹ thuật đánh giá đã nêu trước đó.

B.9. Mua sắm bền vững - Theo dõi và báo cáo

Khi có thể áp dụng, cần theo dõi việc thực hiện chiến lược trong suốt giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các KPIs và các chuẩn đối sánh thích hợp. Thông tin thu thập được trong quá trình theo dõi sau đó cần được đánh giá và được báo cáo cho cấp quản lý bên trên. Các bài học kinh nghiệm cần được văn bản hóa và kết hợp đưa vào quá trình xem xét để xác định những cải tiến cho các hoạt động trong tương lai.

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.1. Các hướng dẫn để nhận biết vấn đề

Khi xác định các vấn đề phát triển bền vững quan trọng, nếu thích hợp, tổ chức có thể muốn thực hiện việc xem xét đối với các yếu tố sau:

a) loại sự kiện, mục đích, bản cht của các hoạt động và quy mô;

b) địa điểm của sự kiện, bao gồm cả:

1) liệu có một khuôn kh pháp lý mạnh mà điều chnh nhiều hoạt động liên quan đến phát triển bền vững; và

2) các đặc điểm xã hội, môi trường và kinh tế của địa điểm này;

c) Các đặc điểm của lực lượng lao động hoặc ngưi được thuê, kể cả lao động hợp đồng và tình nguyện viên (tuổi tác, kỹ năng, tình trạng được giáo dục và đào tạo);

d) Các tổ chức tổ chức sự kiện mà trong đó tổ chức tham gia, bao gồm cả:

1) các hoạt động liên quan đến phát triển bn vng được thực hiện bởi chính các tổ chức này, và

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Những mối quan tâm của tất cả các bên quan tâm cả bên trong và bên ngoài liên quan đến cơ cu tổ chức và bản cht của việc ra quyết định trong việc quản lý sự kiện;

f) chuỗi cung ứng của sự kiện.

Điều quan trọng đối với tổ chức là phi nhận thức được tình trạng hiện tại và xu hướng của lãnh đạo cấp cao đối với mức độ cam kết và sự hiểu biết về phát triển bền vững và tính bền vững.

Bảng C.1 cung cấp một danh sách chưa thật đầy đủ các vấn đề để tổ chức có thể xem xét trong việc đáp ứng các yêu cầu của 6.1.2. Có rt nhiều nguồn tư liệu khác về những thông tin chung và những thông tin về sự kiện cụ thể ở các cp độ quốc gia và quốc tế. Các nguồn thông tin quan trọng liên quan việc xác định vấn đề là tiêu chuẩn TCVN ISO 26000 và phân bổ sung trong báo cáo toàn cầu về thành công của ngành các nhà tổ chức sự kiện [12].

Bảng C.1 - Danh mục các vấn đề mà tổ chức cần xem xét để thực hiện xác định và đánh giá vấn đề

Vấn đề

Mô tả và khuyến ngh

Khả năng tiếp cận

Các vấn đề có thể tiếp cận liên quan tới bối cảnh như địa điểm, cơ sở phương tiện, và dịch vụ được cung cấp kể cả việc marketing và thông tin liên lạc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Địa điểm và những đặc điểm mang tính cam kết về tiện nghi.

Bảo vệ động vật

Các hoạt động có rủi ro đáng kể liên quan đến động vật/động vật hoang dã

Hành xử chống cạnh tranh

Các hoạt động có rủi ro đáng kể liên quan những quy định tập tục trái ngược tính cạnh tranh, không trung thực và những thực tiễn về tính độc quyền.

Hối lộ và tham nhũng

Chống tham nhũng, các dạng quà tặng và các chính sách tiền boa.

Trao đổi thông tin

Các hoạt động có rủi ro đáng kể những lại không cung cấp thông tin thực tế và khách quan và những đòi hỏi công bằng trong việc ký hợp đồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ảnh hưng của những hoạt động đối với cộng đồng, bao gồm c việc tập kết, quy tụ đến, việc tác nghiệp và việc rời khỏi khu vực đó.

Các tiêu chuẩn lao động

Các quá trình để cho các bên quan tâm thông tin khiếu nại hay phản ảnh các bất bình phi được lập thành văn bản và phản hồi.

Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội

Phải xem xét các hoạt động có rủi ro đáng kể mà tại đó có thể vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Luật Lao động quốc tế, không tạo cơ hội bình đẳng cho những lực lượng lao động khác nhau (ví dụ giới tính, độ tuổi, dân tộc, người khuyết tật và các hình thức biểu thị sự đa dạng khác), không đảm bảo quyền được biểu đạt tự do lập hội và thương lượng tập thể, sử dụng một cách lạm dụng lc lượng lao động qua việc bắt làm quá sức, bắt buộc hoặc dạng lao động trẻ em đối với người lao động, tình nguyện viên và những người trong chuỗi cung ứng có liên quan trong hợp đồng đã ký.

Các thực hành của người tiêu dùng.

Phải xem xét các hoạt động có rủi ro đáng kể do không đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng /người tham dự liên quan đến an toàn, thông tin, sự tự do lựa chọn, khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng (xem khái niệm thiết kế ý tưởng chung), các điều khoản và điều kiện công bằng, tình trạng có sẵn, đền bù hiệu quả cho người tiêu dùng, giáo dục về tác động trong sự lựa chọn của người tiêu dùng. Điều này cũng có thể bao gồm những rủi ro về sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, bao gồm cả bảo vệ tránh tiếp xúc với rượu và các loại ma túy khác.

Các nhóm bị phân biệt đối xử và dễ b tổn thương.

Các hoạt động có rủi ro đáng kể liên quan phân biệt đối xử, hoặc vi phạm các quyền của các nhóm dễ bị tổn thương (ví dụ trẻ em và thanh thiếu niên có điều bất hạnh, người già, người khuyết tật, người chuyển đi quốc tịch, người t nạn hoặc người hồi hương, phụ nữ) và người dân bản địa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối, bao gồm cả các khoản thu, chi phí hoạt động, các khoản biếu/tặng, các khoản đầu tư khác cho cộng đồng.

Lựa chọn nguyên vật liệu.

Sử dụng hiệu quả của tất cả các nguyên vật liệu trong khi mua và sử dụng, cân nhắc đến toàn bộ vòng đời của chúng.

Năng lượng

Việc cân nhắc tính hiệu quả của việc sử dụng và việc cung cấp năng lượng bền vững sẽ làm giảm việc sử dụng các dạng nhiên liệu hóa thạch và tác động của chúng.

Thực phẩm-Đồ ung

Dịch vụ ăn uống tiện lợi và phải có được các giải pháp lựa chọn, cân đối, phải an toàn và vệ sinh.

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Các hoạt động liên quan rủi ro đáng kể ảnh hưởng đến sức khe và an toàn cho lao động hợp đồng, tình nguyện viên và các chuỗi cung ứng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phi quản lý kỹ năng của các loại lực lượng lao động được thuê, lao động hợp đồng, lao đng theo lĩnh vực hay theo các chương trình. Phải hỗ trợ để lực lượng lao động và chuỗi cung cấp tiếp tục có việc làm.

Ma túy bất hợp pháp và chống sử dụng cht kích thích

Các hoạt động có rủi ro đáng kể liên quan đến việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và doping.

Tác động kinh tế gián tiếp

Các tác động kinh tế gián tiếp bao gồm sự phát triển bất kỳ cơ sở hạ tầng, các cơ hội việc làm, các dịch vụ được cung cấp cho cộng đồng và để chia sẻ lợi nhuận một cách công bằng.

Có mặt trên th trường

Thực tiễn về các khoản phải chi trả cho các nhà cung ứng và thuê các nguồn cung ứng ngay tại địa phương.

Ngăn ngừa sử dụng hóa chất cm

Ngăn chặn việc sử dụng các hóa chất cm và nếu có thể, các hóa chất được xác định bởi các tổ chức khoa học hoặc bt kỳ các bên quan tâm khác hiện có quan tâm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các nguồn phát thải liên quan đến khí nhà kính, các chất phá hủy tầng ozone, chất độc (ví dụ như NO, SO, và các loại hạt), các nguồn thải nước và tràn dầu.

Đa dạng sinh học và bo tồn thiên nhiên

Coi trọng và bảo vệ sự đa dạng sống trong tất cả các hình thái của nó, bảo vệ và phục hồi các dịch vụ hệ sinh thái và sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên bền vững có liên quan tới vị trí địa điểm tổ chức, nhà ăn (ví dụ: các loài động thực vật có nguy cơ diệt chủng) và việc sử dụng các nguyên vật liệu, v.v...

Sử dụng nguồn lực

Các hoạt động có rủi ro đáng kể trong biện pháp cách có trách nhiệm và hiệu quả về không sử dụng tài nguyên, bao gồm năng lượng, nước và vật liệu, bằng cách kết hợp hoặc thay thế nguồn tài nguyên không tái tạo bằng các nguồn tài nguyên bền vững, tái tạo, ví dụ bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến. Cũng phải cân nhắc việc bảo tồn các nguồn tài nguyên.

Thực hành an ninh

Các chính sách và thủ tục an ninh (kể cả thực hiện các nhu cầu đặc biệt của người khuyết tật khi thiết kế các hệ thống khn cấp và sơ tán) và các vấn đề nhân quyền.

Nguồn cung cấp và việc mua các sản phẩm và dịch vụ

Có tiêu chí về mua bền vững phù hợp với danh sách nhà cung cấp và các hoạt động mua.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tác động của việc chuyên chở người (những hình thức tiếp cận được ti nơi vn chuyển của người khuyết tật) và vn chuyn hàng hóa.

Nước và vệ sinh

Nước có chất lượng tốt và có sẵn cho việc sử dụng hoặc tình trạng bị ảnh hưởng bởi những hạn chế trong khu vực (ví dụ như tình trạng khan hiếm nước). Các gii pháp vệ sinh môi trường bền vững.

Các địa điểm

Vị trí và thông tin các địa điểm (ví dụ như vùng đồi, vùng cây xanh, khu vực sơ tán).

Chất thải

Các biện pháp: Phòng ngừa, giảm thiểu, dẫn dòng và quản lý chất thải.

Tiếng ồn

Các mức tiếng ồn không chấp nhận đối với cộng đồng xung quanh khu vực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2.1. Khái quát

Trong xem xét sơ bộ về tầm quan trọng của các vấn đề, sẽ rất bổ ích nếu có được cách nhìn bao quát nhất về những mối liên quan có thể. Đ bắt đầu quá trình xác định, khi có thể, tổ chức phải:

a) liệt kê đầy đủ các hoạt động có kết nối với sự kiện;

b) xác định các hoạt động của sự kiện được kiểm soát bởi chính tổ chức và bởi các tổ chức có chịu sự kiểm soát và ảnh hưởng của nó; các hoạt động của nhà cung cấp và nhà thầu có thể có ảnh hưởng đến tính bền vững của sự kiện;

c) xác định rõ các vấn đề nào có thể phát sinh khi sự kiện và những vấn đề khác trong chuỗi giá trị tiến hành các hoạt động này, phải tính đến tất cả các vấn đề luật pháp có liên quan;

d) Kiểm tra mức đ của các phương cách trong đó các quyết định và hoạt động của tổ chức có thể gây ra những tác động đối với các bên quan tâm và tác động tới tính bền vững của sự kiện;

e) Xác định những mong đợi của xã hội đối với hành vi về tính bền vững liên quan đến các tác động này;

f) xác định tất cả các vấn đề về tính bền vững có liên quan đến các hoạt động từ ngày này sang ngày khác của sự kiện, cũng như những vấn đề chỉ thỉnh thoảng phát sinh trong những trường hợp rất cụ thể.

Các bên quan tâm nên tham gia vào quá trình xác định để mở rộng quan điểm về các vấn đề.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một khi tổ chức đã xác định được một danh sách đầy đủ của các vấn đề liên quan tới các hoạt động của mình, tổ chức cần xem xét cn thận chúng và xây dựng một bộ chuẩn mực để quyết định các đối tượng và các vấn đề chính yếu nào có nghĩa ln nhất. Bchuẩn mực có thể bao gồm những điều sau đây:

a) mức độ tác động của các vấn đề đối với các bên quan tâm và đi với phát triển bền vững;

b) tác động tiềm năng khi tiến hành các hành động hoặc không hành động đối với vấn đề này;

c) mức độ quan tâm của các bên quan tâm về vấn đề này;

d) ảnh hưởng tiềm năng của các hành động liên quan 80 với các nguồn lực đòi hỏi để thực hiện;

e) kết quả thực hiện hiện tại của sự kiện so với các luật và quy định hiện hành, so với các tiêu chuẩn quốc tế và so với những quy tắc thực hành tốt nhất của ngành công nghiệp sự kiện quốc tế.

C.2.3. Tuân thủ các quy định

Trong một số trường hợp, một tổ chức có thể giả đnh rằng do nó hoạt động trong một lĩnh vực có các điều luật gắn liền với các đối tượng cốt lỗi của phát triển bền vững, như vậy, bản thân việc tuân thủ pháp luật sẽ là đủ để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh liên quan của các đối tượng như vậy là được giải quyết. Tuy nhiên, việc xem xét kỹ các vấn đề có thể giúp phát hiện, ví dụ, một s các vấn đề có liên quan xong không được quy định bởi luật, hoặc đã được đề cập đến bởi các quy định luật pháp nhưng không đủ áp lực áp dụng hoặc không rõ ràng hay chi tiết (ví dụ như các tiếp xúc của trẻ v thành niên đối với việc tiếp thị rượu).

Ngay cả đối với các vấn đề đã được nêu trong luật, trong một số trường hợp, việc thực hiện tinh thần của luật không chỉ đơn giản là tuân thủ mà còn phải đạt tốt hơn. Chẳng hạn, mặc dù một số luật và các quy định về môi trường có giới hạn các nguồn phát thải các chất ô nhiễm không khí hoặc nước tới những lượng hoặc các mức cụ thể, một tổ chức có trách nhiệm phải phấn đấu hết khả năng thực tế của mình để sử dụng thực hành tốt nhất nhằm giảm hơn nữa lượng phát thải của mình về các chất gây ô nhiễm này, hoặc để thay đổi các quá trình hiện nó đang sử dụng sao cho có thể loại bỏ hoàn toàn những nguồn phát thải như vậy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 9000:2007, Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

[2] TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý cht lượng - Các yêu cầu

[3] TCVN ISO 14001, Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

[4] TCVN ISO 14063 (ISO 14063), Quản lý môi trường - Trao đổi thông tin môi trường - Hướng dẫn và các ví dụ

[5] ISO 14621-1:2003, Space systems - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts - Part 1: Parts management (Bộ phận điện điện tử và cơ điện tử - Phần 1: Quản lý bộ phận)

[6] TCVN ISO 19011 (ISO 19011), Hướng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý

[7] TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010), Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

[8] ISO 26800, Ergonomics - General approach, principles and concepts (Ecgônômi - Cách tiếp cận chung, nguyên tắc và khái niệm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[10] TCVN 9788:2013 (ISO Guide 73:2009), Quản lý rủi ro- T vựng

[11] BS 8900:2006; Guidance for managing sustainable development (Hướng dẫn quản lý phát triển bền vững)

[12] Global Reporting Initiative Event Organizers Sector Supplement (n phẩm Sáng kiến toàn cầu của ngành tổ chức sự kiện)

[13] United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Công ước Quốc tế về Quyền của Người Khuyết Tật)

[14] ODPM Circular 03/2003: Best Value Performance Improvement (Cải tiến giá trị thực hiện tốt nhất)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cnh của tổ chức

4.1. Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó

4.2. Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

4.3. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện

4.4. Hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện

4.5. Các nguyên tắc phát triển bền vững, tuyên bố v mục đích và các giá trị

5. Sự lãnh đạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Chính sách

5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1. Các hoạt động để xử lý rủi ro và cơ hội

6.2. Các mục tiêu về tính bền vững khi tổ chức sự kiện và cách thức đạt được

7. Hỗ trợ

7.1. Các nguồn lực

7.2. Năng lực

7.3. Nhận thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.5. Thông tin dạng văn bản

8. Vận hành

8.1. Hoạch định và kiểm soát điều hành

8.2. Xử lý các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ có sự thay đổi

8.3. Quản lý chuỗi cung ứng

9. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện

9.1. Kết quả thực hiện xét theo các nguyên tắc quản trị về phát triển bền vững

9.2. Giám sát, đo lường, phân tích và xem xét, đánh g

9.3. Đánh giá nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Cải tiến

10.1. Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.2. Cải tiến liên tục

Phụ lục A (Tham khảo) Hướng dẫn về hoạch định và áp dụng tiêu chuẩn này

Phụ lục B (Tham khảo) Quản lý chuỗi cung cấp

Phụ lục C (Tham khảo) Đánh giá

Tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 20121:2015 (ISO 20121:2012) về Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - Các yêu cầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.108

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198