Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-3-5:2014 về Phân loại điều kiện môi trường - nhóm các tham số độ khắc nghiệt

Số hiệu: TCVN7921-3-5:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:19.040 Tình trạng: Đã biết

Tham số môi trường

Đơn vị

Loại

5K1

5K2

5K3

5K4

5K4H

5K4L

5K58)

5K68)

a) Nhiệt độ không khí thấp

oC

+5

-25

-40

--65

-25

-65

+5

-20

b) Nhiệt độ không khí cao trong các khoang có điều hòa (trừ các khoang động cơ) hoặc ngoài trời1)

oC

+40

+40

+40

+55

+55

+40

+40

+55

c) Nhiệt độ không khí cao trong các khoang không có điều hòa, trừ các khoang động cơ-2)

oC

Không

+70

+70

+85

+85

+70

+70

+85

d) Nhiệt độ không khí cao, không khí trong các khoang động cơ

oC

+60

+70

+70

+85

+85

+70

+70

+85

e) Thay đổi của nhiệt độ, không khí/không khí3)

oC

Không

-25/+30

-40/+30

-65/+30

-25/+30

-65/+30

+5/+30

-20/+30

f) Thay đổi từ từ của nhiệt độ, không khí/không khí, ngoại trừ trong các khoang động cơ

oC

oC/ min

Không

Không

-25/+30

5

-40/+30

5

-65/+30

5

-25/+30

5

-65/+30

5

+5/+30

5

-20/+30

5

g) Thay đổi từ từ của nhiệt độ, không khí/không khí, trong các khoang động cơ

oC

oC/min

Không

Không

-25/+60

10

-40/+70

10

-65/+70

10

-25/+70

10

-65/+70

10

+5/+70

10

-20/+70

10

h) Thay đổi của nhiệt độ, không khí/nước, ngoại trừ trong các khoang động cơ4) 3)

oC

Không

Không

+40/+5

+55/+5

+55/+5

+40/+5

+40/+5

+55/+5

i) Thay đổi của nhiệt độ, không khí/nước, trong các khoang động cơ 4) 3)

oC

Không

+60/+5

+70/+5

+85/+5

+85/+5

+70/+5

+70/+5

+85/-5

j) Thay đổi của nhiệt độ, không khí/tuyết, chỉ trong các khoang động cơ

oC

Không

+60/-5

+70/-5

+70/-5

+70/-5

+70/-5

+70/-5

+70/-5

k) Độ ẩm tương đối, không kết hợp với các thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, ngoại trừ trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ đốt trong

%

oC

75

+30

95

+40

95

+45

95

+50

95

+50

95

+45

95

+45

95

+50

l) Độ ẩm tương đối, không kết hợp với các thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ đốt trong

%

oC

Không

Không

Không

Không

95

+70

95

+85

95

+85

95

+70

95

+85

95

+85

m) Độ ẩm tương đối, kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, không khí/không khí ở các độ ẩm tương đối cao. Không ở gần các hệ thống điều hòa không khí làm lạnh

%

oC

Không

Không

95

-25/+30

95

-40/+30

95

-65/+30

95

-25/+30

95

-65/+30

95

+5/+30

95

-20/+30

n) Độ ẩm tương đối, kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, không khí /không khí ở các độ ẩm tương đối cao. Ở gần các hệ thống điều hòa không khí làm lạnh

%

oC

Không

Không

95

+10/+70

95

+10/+70

95

+10/+85

95

+10/+85

95

+10/+70

95

+10/+85

95

+10/+85

o) Độ ẩm tuyệt đối kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, không khí/ không khí ở ham lượng nước cao

g/m3của không khí oC

Không

Không

60

+70/+15

60

+70/+15

80

+8/5+15

80

+85/+15

60

+70/+15

60

+70/+15

60

+85/+15

p) Độ ẩm tương đối thấp

%

oC

10

+30

10

+30

10

+30

10

+30

10

+30

10

+30

10

+30

10

+30

q) Áp suất không khí thấp6)

kPa

70

70

70

70

70

70

70

70

r) Sự di chuyển của môi trường xung quanh, không khí

m/s

Không

20

20

30

30

30

30

30

s) Giáng thủy, mưa m

m/min

Không

Không

6

15

15

6

15

15

t) Bức xạ mặt trời

W/m2

Không

700

1120

1120

1120

1120

1120

1120

u)Bức xạ,nhiệt, không phải trong các khoang động cơ

W/m2

Không

600

600

600

600

600

600

600

v) Bức xạ,nhiệt, trong các khoang động cơ

W/m2

600

600

1200

1200

1200

1200

1200

1200

w) Nước từ các nguồn khác ngoài mưa7)

m/s

Không

0,3

1

3

3

3

3

3

x) Ẩm ướt

Không

Không

Điều kiện của các bề mặt ướt

1) Nhiệt độ cao của bề mặt một sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ không khí xung quanh đưa ra ở đây và bức xạ mặt trời được xác định dưới đây.

2) Nhiệt độ cao của bề mặt một sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ không khí xung quanh đưa ra ở đây và bức xạ mặt trời qua cửa sổ hoặc các lỗ, cửa khác.

3) Sự di chuyển trực tiếp sản phẩm giữa hai nhiệt độ đã biết được giả định.

4) Nhiệt độ thấp hơn tương đương với nhiệt độ của nước máy.

5) Sản phẩm được giả định chỉ chịu tác động của giảm nhanh nhiệt độ (không có tăng nhanh). Các con số về hàm lượng nước áp dụng cho tới bằng nhiệt độ điểm sương; ở các nhiệt độ thấp hơn, độ ẩm tương đối được giả định xấp xỉ 100 %.

6) Độ khắc nghiệt 70 kPa bao trùm ứng dụng toàn cầu (độ cao tới 3000 m). Đối với một số ứng dụng bị hạn chế, có thể lựa chọn một giá trị từ Bảng 1A.

7) Con số chỉ ra vận tốc của nước và chứ không phải là độ cao của mực nước tích lũy.

8) Thông tin thêm về các loại 5K5 (ẩm nhiệt đới) và 5K6 (khô nhiệt đới) được đưa ra trong Phụ lục B.

 

Bảng 1A – Phân loại theo các điều kiện khí hậu đặc biệt

Tham số môi trường

Loại

Đơn vị

Điều kiện đặc biệt Z

q) Áp suất không khí thấp1)

5Z1

kPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Loại 5Z1 tương ứng với độ cao xấp xỉ 1400 m.

Bảng 2 – Phân loại theo các điều kiện sinh học

Tham số môi trường

Đơn vị

Loại

5B1

5B2

5B3

a) Quần thể thực vật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Có nấm, mốc, v.v...

b) Quần thể động vật

Không

Không

Có các loài gặm nhấm và các động vật khác gây hại cho sản phẩm

ngoại trừ mối

kể cả mối

Bảng 3 – Phân loại các chất hoạt tính hóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị

Loại

5C1

5C2

5C3

a) Muối biển

Không

Không

Điều kiện của mù muối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Không

Điều kiện của muối ở thể rắn và nước muối

c) Lưu huỳnh đioxit

mg/m3

0,1

1,0 (0,3)

10 (5,0)

d) Hyđrô sunfua

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,01

0,5 (1,0)

10 (3,0)

e) Các oxit nitơ (thể hiện bằng các giá trị qui đổi của nitơ đioxit)

mg/m3

0,1

1,0 (0,5)

10 (3,0)

f) Ozon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,01

0,1 (0,05)

0,3 (0,1)

g) Hyđro clorua

mg/m3

0,1

0,5 (0,1)

5,0 (1,0)

h) Hyđro florua

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,003

0,03 (0,01)

2,0 (0,1)

i) Amoniac

mg/m3

0,3

3,0 (1,0)

35 (10)

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 Các con số nằm trong dấu ngoặc đơn là các giá trị trung bình.

3 Các con số tương ứng tính bằng đơn vị cm3/m3 (ở 20 oC và 101,3 kPa) có thể tìm thấy trong IEC 60721-1.

Bảng 4 – Phân loại các chất hoạt tính cơ học

Tham số môi trường

Đơn vị

Loại

5S1

5S2

5S3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/m3

không khí

Không

0,1

10

b) Lắng cặn bụi

mg/(m2.h)

1,0

3,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 5 – Phân loại các chất lỏng gây bẩn

Tham số môi trường

Loại

5F1

5F2

5F3

a) động cơ

Không

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Dầu hộp số

Không

Không

c) Dầu thủy lực

Không

d) Dầu biến áp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Dầu phanh

Không

f) Dầu làm mát

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Mỡ

Không

h) Nhiên liệu

Không

Không

i) Chất điện phân trong acqui

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảng 6 – Phân loại các điều kiện cơ học

 

Tham số môi trường

Đơn vị

Loại

5M1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5M3

a) Rung tĩnh tại, hình sin1):

biên độ dịch chuyển biên độ gia tốc dải tần số

mm

m/s2

Hz

1,5

2-9

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,3

2-9

10

9-200

15

200-500

7,5

2-8 

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

200-500

b) Rung tĩnh tại, ngẫu nhiên1 mật độ phổ gia tốc dải tần số

m2/s3

Hz

0,3

10-200

0,1

200-500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10-200

0,3

200-500

 

3

10-200

1

200-500

c) Rung không tĩnh tại kể cả xóc2): phổ đáp ứng xóc kiểu I,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

gia tốc đỉnh â

m/s2

m/s2

50

không

100

300

300

1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

J

Không

5

20

1)     Dải tần số cũng có thể được giới hạn ở mức 200 Hz đối với các loại 5M2 và 5M3, đối với các sản phẩm được gắn trên kết cấu có độ giảm chấn bên trong cao.

2)  Xem Hình 1.

 

Ví dụ về khoảng thời gian đối với xung nửa hình sin:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phổ kiểu II: khoảng thời gian 6ms

Hình 1 – Phổ đáp ứng xóc mẫu (phổ đáp ứng xóc cực đại bậc một)

Phần giải thích xem chú thích 6 liên quan đến Bảng 1 của IEC 60721-1.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Khảo sát các điều kiện tác động đến việc lựa chọn các tham số môi trường và độ khắc nghiệt của chúng

A.1. Tổng quan

Phụ lục này giải thích cơ sở của các loại. Phụ lục đưa ra một khảo sát các điều kiện tác động đến việc lựa chọn các tham số môi trường và độ khắc nghiệt của chúng, và bao gồm bản tóm tắt các điều kiện được bao trùm bởi mỗi loại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với mỗi tham số môi trường, giới thiệu các điều kiện khác nhau có thể xảy ra dẫn tới các mức điều kiện môi trường khác nhau. Đã cố gắng sắp xếp các điều kiện theo thứ tự độ khắc nghiệt tăng lên.

Cột đầu tiên của các điều A.2.1 đến A.2.6 ở dạng bảng mô tả các điều kiện. Trong các cột thẳng đứng có tiêu đề “Loại”, chữ cái x chỉ ra các điều kiện được bao trùm bởi loại này. Loại thấp nhất bao trùm một điều kiện nhất định có thể được tìm thấy bằng cách đọc theo hang ngang từ điều kiện đó tới khi gặp chữ cái “x” đầu tiên.

Qui trình tìm kiếm loại thích hợp như mô tả ở trên là có hiệu lực đối với tất cả các điều nhỏ, nhưng phần đầu tiên của A.2.1 bao gồm yếu tố bổ sung về loại khí hậu, điều này cần phải chú ý.

Như vậy, loại thấp nhất bao trùm một điều kiện nhất định có thể được tìm thấy bằng cách đọc từ trên xuống dưới trong cột kiểu khí hậu liên quan tới chữ cái “x” đầu tiên trong hàng ngang của điều kiện liên quan, sau đó đọc theo hàng ngang tới khi bắt gặp chữ cái “x” đầu tiên như mô tả trước đó.

Các kiểu khí hậu được mô tả trong IEC 60721-2-1, và là:

Cực lạnh (ngoại trừ Trung tâm Nam Cực)

Lạnh

Lạnh vừa

Nóng vừa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nóng khô vừa

Cực nóng khô

Nóng ẩm

Nóng ẩm đều

Cần lưu ý thực tế là nếu một điều kiện nhất định nêu trong phụ lục này được bao trùm bởi một loại nhất định, không nhất thiết có nghĩa là loại đó mô tả, đối với mỗi tham số đơn lẻ, độ khắc nghiệt môi trường thấp nhất cần thiết để bao trùm điều kiện đó.

CHÚ THÍCH: Các sự cố bất ngờ không được bao gồm. Tuy nhiên trong các trường hợp nhất định khả năng chúng xảy ra có thể cần được tính đến.

A.2.1. Các điều kiện khí hậu K

Điều kiện sử dụng tĩnh tại

Đơn vị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại

Cực lạnh

Lạnh

Lạnh vừa

Nóng vừa

Nóng khô

Nóng khô vừa

Cực nóng khô

Nóng ẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5K1

5K2

5K3

5K4

5K4H

5K4L

a) Nhiệt độ không khí thấp

oC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

+5

-25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-65

-25

-65

Trong các phương tiện chỉ được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, được sưởi ấm, hoặc trong các khoang được sưởi ấm: các sản phẩm chỉ được sử dụng sau một thời gian được làm ấm lên

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên ngoài,hoặc trong các khoang không được sưởi ấm, hoặc trong các khoang được sưởi ấm: các sản phẩm được sử dụng trước khoảng thời gian làm ấm lên

 

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

X

x

b) Nhiệt độ không khí cao, trong các khoang được thông gió (ngoại trừ các khoang động cơ) hoặc không khí ngoài trời

oC

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

+40

+40

+40

+55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+40

Trong các phương tiện chỉ được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, được kiểm soát nhiệt độ

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

Trong các khoang được kiểm soát nhiệt độ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

Bên ngoài, hoặc trong các

phương tiện chỉ được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, được thông gió hoặc trong các khoang được thông gió

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

c) Nhiệt độ không khí cao, trong các khoang không được thông gió, trừ các khoang động cơ

oC

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Không

+70

+70

+85

+85

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các khoang kín, không

được thông gió

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

x

x

x

x

x

d) Nhiệt độ không khí cao, trong các khoang động cơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+70

+70

+85

+85

+70

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện, chỉ được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, được thông gió

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện, sử dụng ngoài trời

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

X

e) Thay đổi nhiệt độ, không khí/ không khí

oC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Không

-25/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-40/

+30

-65/

+30

-25/

+30

-65/

+30

Không chịu ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ không khí bao quanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

Trong các khoang mà có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí ngoài trời lọt vào khi cửa sổ, cửa ra vào, nắp, v.v... được mở ra, hoặc khi không khí ngoài trời được hút vào khoang, hoặc ở bên ngoài: phương tiện được di chuyển giữa các điều kiện trong nhà ấm và ngoài trời lạnh

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

 

x

x

x

x

x x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x x

f) Nhiệt độ thay đổi từ từ, không khí/ không khí, ngoại trừ trong các khoang động cơ

oC

oC/

min

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Không

Không

-25/

+30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-40/

+30

5

-65/

+30

5

-25/

+30

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+30

5

Trong các phương tiện chỉ được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

x

 

x

x

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

Trong các khoang mà được làm ấm lên nhanh chóng (bởi hệ thống sưởi thông thường hoặc bổ sung)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

 

x

x

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

g) Nhiệt độ thay đổi từ từ, không khí/ không khí, trong các khoang động cơ

oC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

min

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

-25/

+60

10

-40/

+70

10

-65/

+70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-25/

+70

10

-65/

+70

10

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ đốt trong

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

 

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

h) Thay đổi nhiệt độ, không khí/ nước, ngoại trừ trong các khoang động cơ 1)

oC

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Không

Không

+40/

+5

+55/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+55/

+5

+40/

+5

Được bảo vệ khỏi mưa. Không chịu tác động của nước từ các nguồn khác

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Bên ngoài. Bị ảnh hưởng của mưa hoặc bị phun nước trực tiếp sau khi bị ảnh hưởng của bức xạ mặt trời

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

oC

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

+60/

+5

+70/

+5

+85/

+5

+85/

+5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+5

Không chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của nước

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện. Chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

X

x

X

x

X

x

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

X

x

x

X

x

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

X

x

X

x

X

x

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ đốt trong. Chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của nước

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

X

x

X

x

X

x

X

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

X

x

X

x

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

X

x

X

ị) Nhiệt độ thay đổi, không khí/tuyết, chỉ trong các khoang động cơ

oC

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Không

+60/

-5

+70/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+70/

-5

+70/

-5

+70/

-5

Không chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của tuyết

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ điện. Chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của tuyết

 

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

 

 

 

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ đốt trong. Chịu ảnh hưởng của sự xâm nhập của tuyết

 

X

X

X

X

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

X

X

X

X

k) Độ ẩm tương đối, không kết hợp với thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, ngoại trừ trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ đốt trong

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+30

95

+40

95

+45

95

+50

95

+50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+45

Trong các phương tiện chỉ được sử dụng trong các vị trí được kiểm soát độ ẩm hoặc được sưởi ấm

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

Bên ngoài hoặc trong các khoang được thông gió của các phương tiện sử dụng ngoài trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

Trong các khoang không được thông gió với các bề mặt ẩm ướt chịu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời (sự bay hơi của nước)

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

 

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

l) Độ ẩm tương đối, không kết hợp với thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ đốt trong

%

oC

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Không

Không

95

+70

95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95

+85

95

+70

Với các bề mặt ướt, rủi ro nước sôi, v.v... (Các phương tiện có thể không đang chuyển động)

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

 

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

m) Độ ẩm tương đối, kết hợp với nhiệt độ thay đổi độ nhanh chóng, ở các mức độ ẩm tương đối không khí/không khí cao.

Không gần sát các hệ thống điều hòa không khí làm lạnh.

%

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Không

Không

95

-25/

+30

95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+30

95

-65/

+30

95

-25/

+30

95

-65/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bị ảnh hưởng của các thay đổi nhiệt độ đáng kể

 

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

Bên ngoài, hoặc trong các khoang được thông một phần với không khí ngoài trời.

Các phương tiện di chuyển giữa các vị trí trong nhà và ngoài trời.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

X

x

x

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

X

x

x

X

x

x

X

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

x

 

X

X

x

X

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

X

x

x

n) Độ ẩm tương đối, kết hợp với các thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, không khí/không khí, ở các mức độ ẩm tương đối cao Lắp đặt gần sát hệ thống điều hòa không khí làm lạnh

4

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Không

95

+10/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95

+10/

70

95

+10/

+85

95

+10/

+85

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+10/

+70

Trong các phương tiện đỗ chịu bức xạ mặt trời trực tiếp sau một khoảng thời gian vận hành của hệ thống điều hòa không khí

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/m3 không khí

oC

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không

 

Không

60

+70/

+15

60

+70/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

+85/

+15

80

+85/

+15

60

+70/

+15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

Trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bằng động cơ đốt trong.

Nhiệt độ hạ xuống do mưa rơi trên khoang chứa trong tình huống không khí bên trong khoang có hàm lượng nước cao, ví dụ sau khi nước làm mát sôi hoặc nước từ các bề mặt ướt bay hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

X

x

X

x

X

x

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

x

X

x

X

x

X

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

x

X

x

X

A.2.1. Các điều kiện khí hậu K (tiếp theo)

Điều kiện lắp đặt

Loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5K2

5K3

5K4

5K4H

5K4L

p) Độ ẩm tương đối thấp1

Đơn Vị

10

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

10

10

 

oC

+30

+30

+30

+30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+30

Trong các phương tiện chỉ được sử dụng ở các vị trí được kiểm soát độ ẩm, hoặc trong các khoang được sưởi ấm

 

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kPa

70

70

70

70

70

70

Các độ cao mà phương tiện mặt đất được phép hoạt động

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

r) Sự chuyển động của môi trường xung quanh, không khí

m/s

Không

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

30

30

Được bảo vệ khỏi gió và gió tốc độ 3)

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Được bảo vệ khỏi gió tốc độ 3). Không được bảo vệ khỏi gió: Các khu vực khí hậu toàn cầu, ngoại trừ bão

 

 

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

x

x

x

s)Giáng thủy, mưa

mm/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Không

6

15

15

6

Được bảo vệ khỏi giáng thủy

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

Không được bảo vệ khỏi giáng thủy: các khu vực khí hậu có cường độ mưa bình thường

 

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Không được bảo vệ khỏi giáng thủy: các khu vực khí hậu toàn cầu

 

 

 

 

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t) Bức xạ, mặt trời

W/m2

Không

700

1120

1120

1120

1120

Đươc bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

X

X

Chịu bức xạ mặt trời chỉ qua các cửa sổ

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

Chịu trực tiếp bức xạ mặt trời

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

u) Bức xạ, nhiệt, không phải trong các khoang động cơ

W/m2

Không

600

600

600

600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ nhiệt

 

X

X

X

X

X

X

Bị ảnh hưởng bức xạ nhiệt từ các phần tử gia nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

x

x

x

v) Bức xạ, nhiệt, trong các khoang động cơ

W/m2

600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1120

1120

1120

1120

Trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ điện. Bị ảnh hưởng của bức xạ nhiệt từ các phần bên ngoài của động cơ

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Trong khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ đốt trong. Chịu tác động của bức xạ nhiệt từ các phần bên ngoài của động cơ, ống xả, v.v...

 

 

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

w) Nước từ các nguồn không phải mưa

m/s

Không

0,3

1

3

3

3

Được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

Chịu tác động của nước nhỏ giọt từ các ống rò rỉ, ngưng tụ trên các bộ phận bên trong ở bên trên sản phẩm, v.v...

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

Chịu tác động của nước bắn tóe từ mặt đất

 

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Chịu tác động của bụi nước và nước phun, ví dụ từ việc rửa xe, kể cả rửa động cơ. Chủ yếu các sản phẩm được lắp ngoài và các sản phẩm được lắp trong các khoang động cơ

 

 

 

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x) Ướt

Không

Không

Điều kiệm bề mặt ướt

Trong các điều kiện khô

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

Trong các khu vực ẩm ướt, ví dụ trên các bề mặt ướt

 

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Nhiệt độ thấp nhất tương đương với nhiệt độ của nước máy.

2) Giá trị 70 kPa thể hiện một giá trị giới hạn của vận chuyển mặt đất, thường là độ cao khoảng 3 000 m. Ở một số khu vực địa lí,vận chuyển mặt đất có thể được thực hiện ở độ cao lớn hơn.

3) Gió tốc độ là sự chuyển động tương đối của không khí và phương tiện, gây ra bởi tốc độ của phương tiện.

CHÚ THÍCH 1: Các loại mới 5K5 và 5K6 sẽ được chèn vào trong bảng ở phiên bản sau.

CHÚ THÍCH 2: Các môi trường kết hợp không được loại phân loại, tuy nhiên cần lưu ý rằng sự hình thành băng giá có thể xảy ra trên các sản phẩm được lắp bên ngoài hoặc bên trong. Điều này có thể gây ra bởi sự ngưng tụ và đóng băng trên các bề mặt lạnh giá, nước mưa dưới điểm đóng băng, hoặc sự kết hợp của vận tốc không khí và độ ẩm tương đối tùy thuộc vào hình dạng của sản phẩm.

A.2.2. Điều kiện sinh B

Điều kiện lắp đặt

Loại

5B1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5B3

a) Quần thể thực vật

Không

Có nấm, mốc, v.v...

Các vị trí mà rủi ro phát triển nấm, mốc, v.v..., là không đáng kể hoặc được bảo vệ khỏi sự phát triển của nấm, mốc, v.v...

x

x

x

Các vị trí có rủi ro nấm, mốc, v.v..., phát triển. Không được bảo vệ khỏi sự phát triển của nấm, mốc, v.v...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

b) Quần thể động vật

Không

Có các loài gặm nhấm và các động vật khác gây hại cho sản phẩm

không bao gồm mối

bao gồm mối

Các vị trí mà rủi ro bị tấn công bởi các loài gặm nhấm và các động vật khác,có thể làm hỏng sản phẩm là không đáng kể. Được bảo vệ khỏi động vật

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Các vị trí có rủi ro bị tấn công bởi các loài gặm nhấm và các động vật khác, không kể mối. Không được bảo vệ khỏi động vật

 

x

x

Các vị trí có rủi ro bị tấn công bởi các loài động vật, kể cả mối

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Loại

Điều kiện lắp đặt

5C1

5C2

5C3

a) Muối biển

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện mù muối

Bên ngoài, hoặc bên trong các khoang của các phương tiện chỉ được sử dụng trong các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, hoặc trong các khoang không được mở ra trong khi di chuyển

 

x

x

x

Bên ngoài, hoặc trong các khoang được mở một phần trong khi di chuyển, ví dụ trong các khoang động cơ

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

b) Muối rải đường

Không

Không

Điều kiện muối rắn hoặc nước muối

Bên ngoài, hoặc bên trong các khoang của các phương tiện chỉ được sử dụng trong các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, hoặc trong các khoang được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của muối rải đường và nước bắn tóe

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên trong, hoặc trong các khoang được mở ra một phần trong khi di chuyển, ví dụ trong các khoang động cơ. Không được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của muối rải đường và nước bắn tóe

 

 

X

X

c)  Lưu huỳnh đioxit

d)  Hyđrô sunfua

e)  Các oxit nitơ

f)  Ozon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h)  Hyđrô florua

i)  Amoniac

CHÚ THÍCH: Các con số đưa ra là các giá trị tối đa, xuất hiện trong khoảng thời gian 30 phút mỗi ngày. Các con số trong dấu ngoặc đơn là các giá trị trung bình.

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

0,01

0,1

0,01

0,1

0,003

0,3

0,5 (0,3)

0,5 (0,1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1 (0,05)

0,5 (0,1)

0,03 (0,01)

3,0 (1,0)

10 (5,0)

10 (3,0)

10 (3,0)

0,3 (0,1)

5,0 (1,0)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35 (10,0)

Trong các phương tiện sử dụng trong các khu vực không có hoạt động công nghiệp hoặc giao thông cơ giới thường xuyên, hoặc trong các khoang của các phương tiện được sử dụng trong các khu vực có hoạt động công nghiệp và giao thông vừa phải

 

x

x

x

Bên ngoài, hoặc trong các khoang mở một phần của các phương tiện được sử dụng trong các khu vực có hoạt động công nghiệp bình thường, không bao gồm các công nghiệp phát thải các lượng lớn các chất ô nhiễm hóa học, hoặc trong các khoang của các phương tiện được sử dụng trong các khu vực có các nguồn công nghiệp phát thải lượng lớn các chất ô nhiễm hóa học

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Bên ngoài, hoặc bên trong các khoang mở một phần của các phương tiện được sử dụng trong các khu vực có các nguồn công nghiệp phát thải lượng lớn các chất ô nhiễm hóa học

 

 

 

x

A.2.4. Chất hoạt tính cơ học S

Điều kiện lắp đặt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3S1

3S2

3S3

a) Cát (kể cả sạn)

b) Lắng đọng bụi

g/m3không khí mg/(m2h)

Không

1,0

0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

3,0

Trong các khoang được bảo vệ khỏi cát và bụi, hoặc trong các khoang không được bảo vệ khỏi bụi nhưng chủ yếu được bảo vệ khỏi cát, của các phương tiện được sử dụng ngoài trời. Tuy nhiên, các lượng nhỏ của cát rất mịn có thể thâm nhập vào các khoang, ví dụ từ bão cát, hoặc lái phương tiện trên các con đường sỏi

 

x

x

x

Bên ngoài, hoặc trong các khoang được mở ra một phần hoặc hoàn toàn của các phương tiện sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà. Các khu vực khí hậu toàn cầu, đối với các phương tiện sử dụng ngoài trời, ngoại trừ các khu vực sa mạc cát.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

Bên ngoài hoặc trong các khoang mở một phần hoặc hoàn toàn của các phương tiện sử dụng ngoài trời. Các khu vực khí hậu toàn cầu, kể cả các khu vực sa mạc cát.

 

 

 

X

A.2.5 Các chất lỏng gây bẩn F

Điều kiện lắp đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5F1

5F2

5F3

a) Dầu động cơ

Không

Không

b) Dầu hộp số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

c) Dầu thủy lực

Không

d) Dầu biến áp

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Dầu phanh

Không

e) Dầu làm mát

Không

f) Mỡ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Nhiên liệu

Không

Không

i) Chất điện phân trong acqui

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các khoang ngoại trừ khoang động cơ

x

x

x

Trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện

 

x

x

Trong các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ đốt trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

A.2.6 Điều kiện cơ học M

 

Loại

Điều kiện lắp đặt

5M1

5M2

5M3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm

m/s2

Hz

1,5

2-9

5

9-200

3,3

2-9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9-200

15

200-500

7,5

2-8 

20

8-200

40

200-500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m2/s3

Hz

0,3

10-200

0,1

200-500

1

10-200

0,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

10-200

1

200-500

Các phương tiện được cấp nguồn bơi các động cơ điện, chỉ sử dụng để di chuyển trong nhà, trên các bề mặt láng mịn, chẳng hạn các robot trong các kho hàng

 

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phương tiện đường bộ có đệm không khí, các xe moóc đệm không khí, các phương tiện đường bộ khác ngoại trừ các phương tiện có bánh xích trong các khu vực có các hệ thống đường bộ phát triển tốt. Không bao gồm các xe gắn máy, xe scutơ và các phương tiện khác có khối lượng nhỏ.

Các tàu hỏa có bộ treo mềm, máy nâng hàng. Các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ đốt trong, các xe ô tô chở hành khách: trên bảng đồng hồ, mà các rung tần số cao từ động cơ hoặc từ các bộ phận kết nối với động cơ có thể truyền đến

 

 

X

X

Các phương tiện đường bộ trong các khu vực không có các hệ thống đường bộ phát triển, xe moóc, tàu hỏa với có bộ treo cứng. Các phương tiện có bánh xích và các máy móc tự hành. Các phương tiện “địa hình”. Các xe gắn máy, xe scutơ và các phương tiện có khối lượng nhỏ khác.

Tất cả các phương tiện ngoại trừ xe ô tô chở hành khách: trên bảng đồng hồ, mà các rung tần số cao từ động cơ hoặc từ các bộ phận kết nối với động cơ có thể truyền đến

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm lắp kết nối trực tiếp tới khối nguồn hoặc các bộ phận không được cách li khỏi mặt đất bằng bộ treo, chẳng hạn trên các giá chuyển hướng đường sắt, có thể các các rung vượt quá các mức rung được đưa ra ở đây. Các trường hợp này được xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

x

c) Rung không tĩnh tại, bao gồm xóc:

phổ đáp ứng xóc loại I gia tốc đỉnh â phổ đáp ứng xóc loại II gia tốc đỉnh â

m/s2

m/s2

50

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

300

300

1000

Các phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện, chỉ sử dụng để di chuyển trong nhà, trên các bề mặt láng mịn, chẳng hạn các robot trong các kho hàng

 

x

x

x

Phương tiện đường bộ trong khu vực có hệ thống đường phát triển tốt. Xemoóc đệm không khí. Đầu máy xe lửa, toa xe lửa với giảm chấn được thiết kế đặc biệt để giảm xóc. Các xe nâng hàng. Không bao gồm các xe gắn máy,xe scutơ và các loại xe khác có khối lượng thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

Các phương tiện đường bộ trong các khu vực không có các hệ thống đường bộ phát triển. Xe moóc. Toa tàu, bao gồm đường rẽ nhánh. Các xe gắn máy, xe scutơ và các phương tiện khác có khối lượng thấp

 

 

 

X

d) Tác động từ các vật thể bên ngoài, đá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

5

20

Các phương tiện sử dụng trong nhà. Các phương tiện sử dụng ngoài trời: trong các khoang, trên các bề mặt không bị tác động của đá văng

 

x

x

x

Trong các khoang, trên các bề mặt có thể bị tác động của đá văng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

Bên ngoài, ở những nơi có thể bị đá văng trực tiếp bắn vào

 

 

 

x

A.3. Tóm tắt các điều kiện bao trùm bởi các loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều kiện này được bao trùm bởi tám kí tự loại như sau:

5K1 Loại này bao trùm các sản phẩm được lắp đặt trong các phương tiện được sử dụng ở các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết, được thông gió và sưởi ấm hoặc trong các khoang được sưởi ấm, thông gió của phương tiện, chỉ sử dụng sau một khoảng thời gian ấm lên.

Các sản phẩm không được giả định chịu các thay đổicủa nhiệt độ không khí bao quanh, nhất thời hoặc dần dần.Chúng được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước và tuyết. Việc lắp đặt gần một hệ thống điều hòa không khí làm lạnh không được bao trùm.Bản thân sản phẩm và khoang chứa mà chúng được lắp đặt trong đó không chịu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời.

Sản phẩm có thể được lắp đặt trong khoang động cơ của phương tiện được cấp nguồn bởi các động cơ điện và chịu bức xạ nhiệt từ các phần bên ngoài của động cơ.

5K2 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi 5K1, 5K2 bao trùm các sản phẩm được lắp đặt trong các khoang kín hoặc hở một phần, được sưởi ấm hoặc không được sưởi ấm, không được thông gió. Sản phẩm có thể bị ảnh hưởng nhiệt từ các phần tử gia nhiệt và bức xạ mặt trời qua cửa sổ hoặc các khe hở khác. Bao gồm các phương tiện được sử dụng ngoài trời.

Việc sử dụng ngoài trời của phương tiện bị giới hạn trong các khu vực khí hậu có cường độ mưa bình thường, ngoại trừ các kiểu khí hậu Cực Lạnh, Lạnh, Lạnh vừa và Cực nóng khô.

CHÚ THÍCH: Đối với một số tham số môi trường (nhiệt độ không khí thấp, nhiệt độ không khí cao) 5K2 cũng bao trùm các sản phẩm được lắp bên ngoài.

Sản phẩm có thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ không khí lạnh ngoài trời xâm nhập vào khoang khi phương tiện đang di chuyển. Phương tiện có thể được di chuyển giữa các điều kiện ngoài trời lạnh và các điều kiện trong nhà ấm.

Các sản phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng của nước nhỏ giọt và các điều kiện bề mặt lắp ướt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5K3 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi 5K2, 5K3 bao trùm các phương tiện sử dụng trong khí hậu ngoài trời lạnh vừa. Loại này cũng bao trùm các thiết bị lắp đặt trong các khoang không được thông gió và các thiết bị lắp đặt trong các khoang có bề mặt ướt, chịu tác động bức xạ mặt trời.

Các sản phẩm có thể phải chịu tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời và mưa.

Các điều kiện môi trường đối với sản phẩm được lắp trong khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bằng động cơ điện cũng được bao trùm.

5K4 Ngoài những điều kiện được bao trùm bởi 5K3, 5K4 bao trùm các phương tiện sử dụng trong các khí hậu ngoài trời toàn cầu. Các sản phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ bụi nước và nước phun (ví dụ do rửa xe).

5K4H Loại 5K4H giống như loại 5K4, nhưng điều kiện nhiệt độ thấp giống với loại 5K2.

5K4L Loại 5K4L giống như loại 5K4, nhưng điều kiện nhiệt độ cao giống với loại 5K2.

5K5 Loại 5K5 đại diện cho các điều kiện được bao trùm bởi các kiểu khí hậu ngoài trời Nóng ẩm và Nóng ẩm, Đều (kiểu khí hậu ẩm nhiệt đới, trong các khu vực có rừng mưa nhiệt đới).

5K6 Loại 5K6 đại diện cho các điều kiện được bao trùm bởi các kiểu khí hậu ngoài trời Nóng khô, Nóng khô vừa và Nóng khô cực kỳ(kiểu khí hậu khô nhiệt đới, trong các khu vực gần các chí tuyến, ví dụ như các sa mạc).

A.3.2. Điều kiện sinh học B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5B1 Loại 5B1 bao trùm các lắp đặt trong các khu vực không có rủi ro tấn công sinh học cụ thể, từ quần thể động vật hay quần thể thực vật. Loại này bao gồm các lắp đặt trong các khoang có kết cấu sao cho ít có khả năng nấm mốc phát triển, bị động vật tấn công.

5B2 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi loại 5B1, loại 5B2 bao trùm các khu vực và các điều kiện mà ở đó khả năng nấm mốc phát triển, bị động vật, ngoại trừ mối, tấn công có thể xảy ra.

5B3 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi loại 5B2, loại 5B3 bao gồm các khu vực mà ở đó nguy cơ bị mối tấn công có thể xảy ra.

A.3.3 Chất hoạt tính hóa học C

Điều kiện này được bao trùm bởi ba kí hiệu loại như sau:

5C1 Loại 5C1 bao trùm các lắp đặt trong các phương tiện chỉ được sử dụng trong nhà và trong các khoang không mở ra khí quyển ngoài trời trong khi lái, được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của muối rải đường và nước bắn tóe.

5C2 Ngoài các điều kiện bao trùm bởi 5C1, loại 5C2 bao trùm các sản phẩm lắp bên ngoài và các sản phẩm lắp bên trong trong các khoang hở một phần. Các sản phẩm có thể phải chịu sự xâm nhập của muối rải đường hoặc nước bắn tóe. Các sản phẩm được lắp bên ngoài trong các phương tiện được dùng trong các khu vực có nguồn công nghiệp phát ra lượng lớn chất ô nhiễm hóa học không được bao trùm.

5C3 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi loại, loại 5C3 bao trùm các sản phẩm được lắp bên ngoài trong các phương tiện được sử dụng trong các khu vực có nguồn công nghiệp phát thải ra lượng lớn các chất ô nhiễm hóa học.

A.3.4. Chất hoạt tính cơ học S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5S1 Loại 5S1 bao trùm các lắp đặt các sản phẩm được lắp bên trong không được bảo vệ khỏi bụi nhưng chủ yếu được bảo vệ khỏi cát.

5S2 Ngoài các điều kiện bao trùm bởi 5S1, loại 5S2 bao gồm các sản phẩm được lắp bên trong và bên ngoài, không được bảo vệ khỏi cát và bụi, trên các phương tiện không được sử dụng trong các vùng sa mạc.

5S3 Ngoài các điều kiện bao trùm bởi loại, loại 5S3 bao gồm các phương tiện được sử dụng trong các vùng sa mạc.

A.3.5 Chất lỏng gây bẩn F

Điều kiện này được bao trùm bởi ba kí hiệu loại như sau:

5F1 Loại 5F1 bao trùm các lắp đặt bên ngoài khoang động cơ.

52F Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi 5F1, loại 5F2 bao gồm các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bằng động cơ điện.

5F3 Ngoài các điều kiện bao trùm bởi 5F2, loại 5F3 cũng bao gồm các khoang động cơ của các phương tiện được cấp nguồn bằng động cơ đốt trong.

A.3.6. Điều kiện cơ học M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5M1 Loại 5M1 bao trùm các lắp đặt trong các phương tiện được cấp nguồn bởi động cơ điện, chỉ được sử dụng để lái trong nhà, trên các bề mặt láng mịn (ví dụ các robot trong các kho hàng).

5M2 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi 5M1, loại 5M2 bao gồm tất cả các loại phương tiện đường bộ, ngoại trừ các phương tiện có bánh xích và xe gắn máy, xe scutơ, và các phương tiện khác có khối lượng thấp, được sử dụng trong các khu vực có các hệ thống đường bộ phát triển. Loại này bao gồm các lắp đặt trong các khoang trên bề mặt có thể chịu ảnh hưởng của sỏi văng.

5M3 Ngoài các điều kiện được bao trùm bởi 5M2, loại 5M3 bao trùm các phương tiện đường bộ trong các khu vực không có các hệ thống đường bộ phát triển, các phương tiện hạng nhẹ, các phương tiện có bánh xích và các máy móc tự hành. Loại này bao gồm các lắp đặt ở những nơi có thể bị đá văng trực tiếp bắn vào.

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Giải thích các điều kiện môi trường trong các khu vực nhiệt đới như qui định trong các loại 5K5 và 5K6

B.1. Tổng quan

Vùng nhiệt đới bao gồm các khu vực nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam (giữa 23o 27’ Bắc và 23o 27’ Nam).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nóng khô (WDr)

Nóng khô vừa (MWDr)

Cực nóng khô (EWDr)

Nóng ẩm (WDa)

Nóng ẩm đều (WDaE)

Vùng nhiệt đới bao gồm các khu vực của trái đất mà ở đó ban ngày, nhiệt độ cao thường kết hợp với lượng mưa lớn chiếm ưu thế. Ở các khu vực này, các thay đổi theo mùa hiếm khi rõ nét.

Khí hậu nhiệt đới mở rộng từ các điều kiện khí hậu Nóng ẩm trong rừng mưa nhiệt đới ở xích đạo tới khí hậu Nóng khô trong các sa mạc gần các chí tuyến. Do đó, hai loại khí hậu nhiệt đới cần được phân biệt:

- khô nhiệt đới, là sự kết hợp của các kiểu khí hậu Nóng khô, Nóng khô vừa, Nóng khô cực kỳ, và

- ẩm nhiệt đới, là sự kết hợp của các kiểu khí hậu Nóng ẩm và Nóng ẩm đều.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các điều kiện cân bằng:

- biến động nhiệt độ hằng ngày rất nhỏ, dưới 1 oC và biến động nhiệt độ hằng năm lớn nhất là 6 oC;

- khoảng thời ban ngày cân bằng, giữa 10,5 h và 13,5 h;

- cường bộ bức xạ mặt trời đồng đều;

- các điều kiện cân bằng dành cho một quần thể động vật phong phú.

Các điều kiện cực đoan:

- lượng mưa: mưa quanh năm ở gần xích đạo, mưa nặng hạt trong các khoảng thời gian nhất định của năm ở gần các chí tuyến;

- lốc xoáy nhiệt đới trong các vùng biển: vận tốc gió 30 m/s với mức đỉnh lên tới hơn 60 m/s, ví dụ trong bão ở miền Tây Thái Bình Dương và bão ở biển Caribe;

- điều kiện đất đai không thuận lợi: xói mòn chất mùn và chất khoáng trong các khu vực có lượng mưa lớn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- cây cối um tùm trong rừng nhiệt đới, cây cối ít dày đặc hơn trong rừng miền núi;

- thảm cỏ ở vùng savan và thảo nguyên, không có thực vật trong sa mạc.

B.2. Biểu đồ khí hậu

Các biểu đồ khí hậu cho hai loại này mô tả các điều kiện khí hậu trong các khu vực nhiệt đới được cho trong Hình B.1.Chúng dựa trên giá trị trung bình của các giá trị cực đoan hằng năm về nhiệt độ và độ ẩm không khí đối với các loại khí hậu nêu rõ tại B.1 ở trên.

Hình B.1 – Biểu đồ khí hậu đối với kiểu khí hậu ẩm nhiệt đới và kiểu khí hậu khô nhiệt đới

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Tổng quan

5 Phân loại theo nhóm tham số môi trường và độ khắc nghiệt

Phụ lục A (tham khảo) – Khảo sát các điều kiện tác động đến việc lựa chọn các tham số môi trường và độ khắc nghiệt

Phụ lục B (tham khảo) – Giải thích các điều kiện môi trường trong các khu vực nhiệt đới như qui định trong các loại 5K5 và 5K6

1 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam đã có TCVN 7921-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-1:2002.

2 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam đã có TCVN 7921-2-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-2-1:2002

3 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam đã có TCVN 7921-3-0:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-3-0:2002

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-3-5:2014 (IEC 60721-3-5:1997) về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-5: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Hệ thống lắp đặt phương tiện vận chuyển trên mặt đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91