Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải - Giới hạn cho phép

Số hiệu: TCVN6560:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực:
ICS:13.030.10, 25.180.01 Tình trạng: Đã biết

Thông số

Công thức và ký hiệu hóa học

Đơn vị

Giới hạn cho phép

Phương pháp xác định

1. Bụi

 

mg/Nm3

115

TCVN 7241: 2003

2. Axít flohydric

HF

mg/Nm3

2

TCVN 7243: 2003

3. Axít clohydric

HCl

mg/Nm3

100

TCVN 7244: 2003

4. Cacbon monoxyt

CO

mg/Nm3

100

TCVN 7242: 2003

5. Nitơ oxyt

NOx

mg/Nm3

250

TCVN 7245: 2003

6. Lưu huỳnh dioxyt

SO2

mg/Nm3

300

TCVN 7246:2003

7. Thủy ngân

Hg

mg/Nm3

0,55

TCVN 7557-2: 2005

8. Cadimi

Cd

mg/Nm3

0,16

TCVN 7557-3: 2005

9. Chì

Pb

mg/Nm3

1,2

TCVN 7557-3: 2005

10. Tổng Dioxin/ Furan

Dioxin

Furan

 

C12H8-n* Cln*02

C12H8-n* Cln*O

ng - TEQ /Nm3

2,3

TCVN 7556-1: 2005

TCVN 7556-2:2005

TCVN 7556-3: 2005

CHÚ THÍCH:

n: S nguyên tử clo

n*: 2 ≤ n ≤ 8.

TEQ là độ độc tương đương của 2,3,7,8-tetraclo dibenzo-p-dioxin dựa vào hệ số độ độc tương đương quốc tế 1969.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.947

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!