Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12180-2:2017 về Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 2

Số hiệu: TCVN12180-2:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:13.060.01, 13.060.30 Tình trạng: Đã biết

BOD

CFU

COD

MF

NF

NPW

NTU

TSS

TWW

UF

UV

WW

WWTP

Nhu cầu oxy sinh hóa

Đơn vị tạo khuẩn lạc

Nhu cầu oxy hóa học

Lọc micro

Lọc nano

Nước không uống được

Đơn vị đo độ đục khuếch tán

Tổng lượng chất rắn lơ lửng

Nước thải đã xử lý

Màng siêu lọc

Tia cực tím

Nước thải

Nhà máy xử lý nước thải

4  Sức khỏe cộng đồng và các thông số chất lượng nước phải được cân nhắc trong tưới sử dụng TWW

4.1  Các mức chất lượng nước thải đã xử lý được đề xuất

Các loại khác nhau của TWW (dựa vào mức chất lượng) được đặc trưng bởi mức các nhiễm bẩn cụ thể và có tính đến các tiềm năng sử dụng khác nhau và xử lý nước thải tương ứng. Định nghĩa về các mức chất lượng khác nhau được quy định tại Điều 3 (từ 3.3.1 đến 3.3.7) liên quan đến các thông số quan trọng của chúng và các loại hình xử lý, được tóm tắt trong Bng 1.

Bng 1 – Đ xuất chất lượng nước thải đã xử lý dựa theo các thông số hóa học, vật lý, và sinh học

Phân loại

Loại nước thải đã xử lý

BODb),j)

TSS

Độ đụcc)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giun tròn tuyến ruộte),l)

Tiềm năng áp dụng không có các giải pháp ngăn chặn

Khả năng xử lý tương ứng

mgL-1

mgL-1

NTU

no./100 ml

Egg L-1

Trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình

Tối đa

Trung bình

Tối đa

95%

Tối đa

Trung bình

Ti đa

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 mg/L

10 mg/L

5 mg/L

10 mg/L

2

5

10 hoặc dưới ngưng phát hiện

100

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tưới khu đô thị không hạn chế tiếp cậnl) và tưới nông nghiệp cho cây trồng dùng làm thực phẩm ăn sống

Xử lý bậc haif), lọc tiếp xúc hoặc lọc màngg) và khử trùngh)

B

Nước thải đã xử lý có chất lượng caod)

≤ 10 mg/L

20 mg/L

≤ 10 mg/L

25 mg/L

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 200

1000

-

-

Tưới khu đô thị hạn chế tiếp cận và tưới nông nghiệp cho cây trồng dùng làm thực phẩm

Xử lý bậc haif), lọcg) và khử trùngh)

C

Nước thải đã xử lý có chất lượng tốt

20 mg/L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30 mg/L

50 mg/L

-

-

1000

10000

1

-

Tưới nông nghiệp cho cây trồng không dùng làm thực phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D

Nước thải đã xử lý có chất lưng trung bình[1]

60 mg/L

100 mg/L

90 mg/L

140 mg/l

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

5

Tưới khu vực hạn chế tiếp cận cho cây công nghiệp và cho cây trồng ly hạt

Xử lý bậc haif), gạn lọc tốc độ cao với sự đông đặc và keo tụ

E

Nước thải đã xử lý có chất lượng thấp

≤ 20 mg/L

35 mg/L

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

 

 

≤ 1

5

Tưới khu vực hạn chế tiếp cận cho cây công nghiệp và cho cây trồng lấy hạt

Bẻ ổn định và đất ngập nướcj)

CHÚ THÍCH: Đối với mỗi loại chất lượng của nước thải đã xử lý, việc sử dụng nước thải đã xử lý có chất lượng cao hơn luôn luôn có thể được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) BOD được xác định bằng phép thử năm ngày.

c) Có thể áp dụng đo liên tục độ đục. Giá trị trung bình phải được lấy ở thời gian đo 24 h. Nếu chất rắn lơ lng được sử dụng thay cho độ đục, TSS trung bình không được quá 5 mg/L. Nếu lọc màng được sử dụng để xử lý, độ đục không được vượt quá 0,2 NTU.

d) Liều clorua dư giữa 0,2 mg/L và 1 mg/L mà được đo sau thời gian tiếp xúc 30 min có thể cn thiết cho nước thải đã xử lý chất lượng cao và rất cao. Nếu phương pháp khử trùng khác được sử dụng, nó cũng phải được kim soát.

e) Giun tròn tuyến ruột (trứng giun sán) có thể không được kiểm soát thưng xuyên nếu chứng minh được là s lượng trứng giun sán trong nước thải chưa xử lý là n định dưới 10 trứng/L.

f) Xử lý bậc hai bao gồm bùn hoạt tính, lọc nhỏ giọt, công nghệ tiếp xúc sinh học dạng quay, lọc sinh học, công nghệ phản ứng sinh học, công nghệ phản ứng tuần tự theo mẻ, v.v...

g) Lọc bao gồm lọc micro, lọc ống, lọc cát tốc độ cao, lọc kép qua hai lớp vật liệu, giấy lọc, và đĩa lọc không có hoặc bổ sung hóa chất (lọc tiếp xúc) cũng như các quá trình lọc màng bao gm công nghệ màng phản ng sinh học.

h) Khử trùng bao gồm tia UV, ozon hóa, clo hóa, và các quá trình hóa học, lý hóa và các quy trình màng khác.

i) Gạn lọc tốc độ cao bao gm đông đặc, kết tụ, và tạo màng

j) Hệ thống bể ổn định thiết kế tốt thể đạt được ngưỡng coliform mà không cần khử trùng thêm. Xem xét đến các giá trị BOD hòa tan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Nếu có nguy cơ sol khí hóa, khuẩn Legionella phải nhỏ hơn 1000 CFU/L đối với nhà kính.

4.2  Chất lượng TWW cần thiết cho sử dụng tưới

Cần có các giới hạn cho việc sử dụng TWW cho bất kỳ loại hình sử dụng tưới nào. Các yêu cầu cơ bản về chất lượng TWW cần thiết cho từng loại hình sử dụng TWW được mô tả dưới đây. Đối với từng loại hình sử dụng, có thể sử dụng thêm một hoặc nhiều giải pháp ngăn chặn tương ứng với chất lượng của TWW được sử dụng cho tưới.

4.2.1  Sử dụng cho nông nghiệp

a) Đối với tưới khu vực không hạn chế tiếp cận, chỉ sử dụng TWW có chất lượng rất cao.

b) Đối với việc tưới khu vực hạn chế tiếp cận, tùy thuộc vào loại cây trồng được tưới, có thể sử dụng TWW có chất lượng thấp, trung bình, cao, hoặc rất cao.

4.2.2  Sử dụng cho đô thị

a) Đối với việc tưới ở các khu vườn công cộng nơi mà sự tiếp cận của cộng đồng bị hạn chế trong quá trình tưới, chỉ sử dụng TWW có chất lượng cao hoặc rất cao.

b) Đối với việc tưới ở các khu vườn công cộng nơi mà sự tiếp cận của cộng đồng không bị hạn chế trong quá trình tưới, chỉ sử dụng TWW có chất lượng rất cao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3  Khái niệm giải pháp ngăn chặn

Để mở rộng các nhóm cây trồng hoặc mục đích tưới mà có thể tưới bằng TWW có chất lượng khác nhau, khái niệm về tạo dựng các giải pháp ngăn chặn đã được xây dựng. Những giải pháp ngăn chặn này ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa các mầm bệnh trong TWW và người sử dụng cây trồng làm thực phẩm được tưới bằng TWW hoặc những người sử dụng đất được tưới, hoặc những người hít phải sol khí tạo ra trong quá trình tưới.

Chất lượng của TWW không ch là các thông số có thể đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng các sản phẩm được tưới. Có rất nhiều cách khác để loại bỏ các mầm bệnh và ngăn ngừa chúng lây truyền qua rau hoặc cây ăn quả. Có một vài đặc tính của cây trồng dùng làm thực phẩm mà có thể ngăn ngừa các mầm bệnh để người tiêu dùng không ăn phải. Bng cách cân nhắc, xem xét đến những đặc tính đó, có thể sử dụng TWW với chất lượng nước thấp hơn để tưới cho cây trồng thực phẩm.

Các phương pháp nhằm giảm thiểu khả năng lây truyền mầm bệnh từ TWW đến rau hoặc cây ăn quả bao gồm:

a) Khử trùng TWW;

b) Tách cơ học thích hợp TWW và rau hoặc cây ăn quả;

c) Lắp đặt các giải pháp ngăn chặn bằng công trình (ví dụ tấm che chống nắng) giữa TWW và cây ăn quả;

d) Sử dụng tưới nhỏ giọt dưới bề mặt sao cho nước bị nhiễm bẩn không thấm ngược lên mặt đt nhờ tác động mao dẫn;

e) Ngừng tưới trước khi thu hoạch một khoảng thời gian thích hợp để diệt mầm bệnh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Cây ăn quả có v không ăn được (ví dụ cam quýt, chuối, và các loại hạt);

b) Các cây trồng mà luôn được nấu trước khi dùng (ví dụ khoai tây);

c) Cây ăn quả và ngũ cốc được xử lý dưới nhiệt độ cao trước khi tiêu thụ (ví dụ lúa mỳ).

4.3.1  Các kiểu giải pháp ngăn chặn

Các kiểu giải pháp ngăn chặn được trình bày trong Bảng 2.

Hệ thống tưới nhỏ giọt dưới bề mặt (được coi như hai giải pháp ngăn chặn) cần được thiết kế và thực hiện sao cho nước không dâng lên bề mặt (sự phát hiện của các vũng nước trên bề mặt làm cho hệ thống tưới nhỏ giọt dưới bề mặt không được công nhận là một giải pháp ngăn chặn cho các năm tiếp theo).

Thực hiện các giải pháp ngăn chặn được công nhận với điều kiện thực nghiệm tốt. Ví dụ: các cây ăn quả và rau quả mà không được nhặt từ mặt đất.

4.3.2  Các cây trồng có thể tưới không cần giải pháp ngăn chặn

Các cây trồng mà không tiếp xúc với cộng đồng hoặc đã được bảo vệ khỏi sự tồn tại của các vi sinh vật trong cây trồng như là kết quả của phương pháp trồng trọt có thể được chấp nhận cho tưới bằng tất cả các loại chất lượng TWW mà không cần sử dụng giải pháp ngăn chặn nào. Sau đây là một phần danh mục những cây trồng đó:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cây ăn quả phơi khô nếu được thu hoạch ít nht 60 ngày sau lần tưới cuối cùng (ví dụ hướng dương, ngô làm bng, ngô, đậu gà, và lúa mạch);

- Cây trồng được tưới của các loại hạt ăn được hoặc hạt để gieo (hạt) mà không được tưới trong khoảng thời gian 30 ngày cho đến lúc thu hoạch;

- Lùm cây hoặc mảnh vườn nhỏ không có tiếp cận của cộng đồng;

Thảm cỏ hoặc đồng cỏ không định hướng để sử dụng sau này làm bãi cỏ công cộng và không có tiếp cận của cộng đồng trong quá trình canh tác;

- Cây trồng để sản xuất năng lượng hoặc chất xơ.

4.3.3  Các giải pháp ngăn chặn trong quá trình tưới cho các khu vườn công cộng

Tưới khi cộng đồng không vào vườn, được coi là một giải pháp ngăn chn.

4.3.4  Các giải pháp ngăn chặn trong quá trình tưới cho cây trồng làm thức ăn gia súc

a) Ít nhất 24 h giữa lần tưới cuối cùng và khi gia súc vào cánh đồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.5  Các giải pháp ngăn chặn khả thi

Bảng 2 mô tả các kiu giải pháp ngăn chặn được sử dụng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe có thể sử dụng trong quá trình tưới bằng TWW và chỉ ra số lượng giải pháp ngăn chặn được công nhận.

Bảng 2 - Đ xuất các kiểu và số các giải pháp ngăn chặn được công nhận (theo WHO 2006 [2] và USEPA 2012 [3])

Kiểu giải pháp ngăn chặn

ng dụng

Giảm mầm bệnh (đơn v log)

S các giải pháp ngăn chặn

Tưới các cây trồng làm thực phẩm

Tưới nhỏ giọt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

Tưới nhỏ giọt cho cây trồng phát triển cao ví dụ bằng hoặc cao hơn 50 cm so với mặt đất

4

2

Tưới nhỏ giọt dưới bề mặt nơi mà nước không thấm lên nhờ hoạt động mao mạch lên bề mặt đất

6

3

Tưới phun và phun micro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

Tưới phun và phun micro cho cây ăn qu ví dụ bằng hoặc hơn 50 cm từ tia nước

4

2

Khử trùng bổ sung trên đồng ruộng

Khử trùng mức thấp

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

2

Tm chắn chống nắng

Trong tưới nhỏ giọt, trong đó tấm chắn ngăn cách nước tưới khỏi rau quả

từ 2 đến 4

1

Sự diệt mầm bệnh

Sự diệt mầm bệnh hỗ trợ thông qua sự ngừng tưới hoặc gián đoạn trước khi thu hoạch

từ 0,5/d đến 2/da)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy trình rửa trước khi bán cho người tiêu dùng

Rửa rau sống, rau và cây ăn quả bằng nước uống

1

1

Quy trình khử trùng trước khi bán cho người tiêu dùng

Rửa rau sống, rau và cây ăn quả bằng dung dịch khử trùng nhẹ và tráng bằng nước uống

2

1

Quy trình bóc vỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

Quy trình nấu

Nhúng ngập trong nước sôi hoặc trong nhiệt độ cao cho đến khi sản phẩm được nấu chín

từ 6 đến 7

3

Tưới cho cây trồng làm thức ăn gia súc hoặc cây trồng lấy hạt

Kiểm soát đầu vào

Hạn chế li vào khu vực tưới trong và hơn 24 h sau khi tưới, ví dụ, gia súc vào đồng cỏ hoặc vào người công nhân đi vào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Hạn chế lối vào khu vực tưới năm ngày hoặc hơn sau khi tưới

từ 2 đến 4

2

Phơi khô thức ăn gia súc

Cây trồng làm thức ăn gia súc hoặc các loại cây trồng khác mà được phơi khô và thu hoạch trước khi tiêu thụ

từ 2 đến 4

2

Tưới cho các khu vườn công cộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tưới vào ban đêm khi cộng đồng không vào công viên, khu thể thao hoặc khu vườn được tưới

từ 0,5 đến 1

1

Kiểm soát tưới phun sương

Tưới phun sương ở khoảng cách lớn hơn 70 m từ khu dân cư hoặc nơi công cộng

1

1

CHÚ THÍCH: Áp dụng khử trùng cho TWW hoặc lọc TWW qua màng lọc phù hợp như MF, UF, hoặc NF sẽ diệt hoặc loại bỏ các mầm bệnh.

a) Tùy theo điều kiện cây trồng và thời tiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3 thể hiện số lượng các giải pháp ngăn chặn cần thiết cho tưới với TWW có tính đến mức chất lượng TWW và loại cây trồng.

Bảng 3 - Đ xuất số lượng các giải pháp ngăn chặn cần thiết cho tưới bằng TWW theo chất lượng nước (theo WHO 2006[2] và USEPA (2012)[3], dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của các thành viên)

Loại nước thải đã xử lý

Phân loại

Tưới cho vườn tư nhân và vườn cảnh quan không giới hạn tiếp cận của cộng đồng

Tưới cho vườn và cảnh quan giới hạn tiếp cận của cộng đồng

Tưới cho rau dùng để ăn sống

Tưới cho rau sau khi chế biến và cây trồng làm thức ăn gia súc

Tưới cho cây thực phẩm ngoại tr rau (vườn ăn quả, vườn nho) và vườn nghệ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tưới cho cây công nghiệp và cây lấy năng lượng

Nước thải đã xử lý có chất lượng rt cao

A

0

0

0

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nước thải đã xử lý có chất lượng cao

B

1

0

1

0

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Cấm

1

3

2

1

0

0

Nước thải đã xử lý có chất lượng trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấm

2

Cấm

Cấm

3

1

0

Nước thải đã xử lý có chất lượng thấp

E

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Cấm

2

2

0

0

Nước thải thô

-

Cấm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

cấm

4.3.7  Các ví dụ để tính toán s lượng và kiểu giải pháp ngăn chặn

Phụ lục A mô tả các ví dụ về tính toán số lượng và kiểu giải pháp ngăn chặn.

5  Các khía cạnh sức khỏe cộng đồng về tưới ngập và tưới rãnh bằng TWW

Tưới ngập và tưới rãnh với nước thải chưa xử lý hoặc TWW một phần có thể làm tăng lây nhiễm giun sán (chủ yếu là nhiễm giun đũa) cho người làm đồng và gia đình họ, cụ thể là tr em dưới 15 tuổi (WHO 2006[2]). Nguy cơ này là do tiếp xúc trực tiếp với TWW được sử dụng để tưới. Do đó cần chú ý đặc biệt đến chất lượng của TWW được sử dụng để tưới ngập hoặc tưới rãnh, đặc biệt là nồng độ của giun tròn tuyến ruột trong TWW.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các nguyên tắc khác về sức khỏe cộng đồng đối với tưới sử dụng TWW được mô tả trong tiêu chuẩn này phải giống với các kỹ thuật tưới ngập và tưới rãnh như đối với các hệ thống tưới kín (có áp suất).

Chất lượng có hiệu quả theo yêu cầu và giải pháp ngăn chặn dựa vào cách thức có thể được sử dụng là giống nhau đối với tưới ngập và tưới rãnh cũng như cho tưới bằng TWW trong hệ thống kín (có áp suất) (xem Bảng 2).

Theo như các giải pháp ngăn chặn liên quan đến khoảng cách phân tách yêu cầu giữa TWW và rau quả được xem xét, chúng có thể được so sánh với các giải pháp ngăn chặn phổ biến cho tưới nhỏ giọt. Tuy nhiên, các trường hợp mà cây trồng làm thực phẩm có thể chạm đất khi tưới bằng TWW trên cánh đồng bằng hệ thống tưới ngập hoặc tưới rãnh cần được tránh bởi vì cây trồng làm thực phẩm có thể tiếp xúc trực tiếp với TWW.

Các rủi ro về sức khỏe cộng đồng cho công nhân và gia đình họ phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng TWW (WHO 2006[2]) và các phương pháp và trang thiết bị tưới được sử dụng.

6  Rủi ro sức khỏe cộng đồng cho dân cư xung quanh

Các hệ thống tưới phun mà tạo sol khí có thể mang lại các rủi ro có thể cho dân cư xung quanh khu được tưới. Các rủi ro liên quan đến sol khí phụ thuộc vào chất lượng TWW và tốc độ gió (trách nhiệm về sự phân tán của sol khí trong khu vực xung quanh khu được tưới).

Khoảng cách tối thiểu giữa các khu vực được tưới và các khu dân cư dựa theo chất lượng của nước thải được thể hiện trong Bảng A.2.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều chỉnh chất lượng TWW sử dụng cho tưới và các giải pháp ngăn chặn có thể sử dụng cho các loại cây trồng có thể tưới bằng TWW

A.1  Các ví dụ về tính toán số lượng và các kiểu giải pháp ngăn chặn

Bảng A.1 trình bày các ví dụ về tính toán số lượng và các kiểu giải pháp ngăn chặn mà có thể xem xét, cân nhắc cho mỗi nhóm cây trồng để tưới bằng TWW.

Số lượng các giải pháp ngăn chặn có thể sử dụng cho từng cây trồng được tính toán bằng cách cộng số các giải pháp ngăn chặn được chỉ định cho mỗi kiểu giải pháp ngăn chặn hoặc phương pháp tưới có thể áp dụng. Ví dụ, để tưới cây ăn quả nhiệt đới (ví dụ qu xoài, quả hồng vàng, và quả bơ), có một giải pháp ngăn chặn cho việc diệt khuẩn, hai giải pháp ngăn chặn cho việc tưới nhỏ giọt, một giải pháp ngăn chặn cho tấm chắn nắng và ba giải pháp ngăn chặn cho tưới nhỏ giọt dưới bề mặt, và có một giải pháp ngăn chặn cho cây có vỏ không ăn được.

CHÚ THÍCH: Sự diệt khuẩn TWW là giải pháp ngăn chặn bắt buộc để tưới cho cây rau ăn sống.

Hệ thống diệt khuẩn cho TWW nhằm sử dụng cho tưới rau nên bao gm kiểm soát cố định dư lượng clo hoặc các số liệu kiểm soát khác với việc ghi chép và lưu trữ số liệu khi mà hệ thống được liên kết với sự hoạt động của nguồn cung cấp TWW.

Khi các loại cây trồng được phép tưới bằng TWW có chất lượng thấp được quan tâm, số lượng các giải pháp ngăn chặn được yêu cầu dựa vào thời gian lưu chứa trong bể chứa của TWW. Đối với TWW từ b oxy hóa với thời gian lưu 15 d, thì yêu cầu hai giải pháp ngăn chặn.

Bảng A.1 - Các ví dụ về cách tính số lượng và loại giải pháp ngăn chặn

Số lượng các giải pháp ngăn chặn được yêu cầu (xem Bảng 3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại giải pháp ngăn chặn (và số lượng các giải pháp ngăn chặn có thể gán cho)

Nước thải đã xử lý có chất lượng rất cao
(A)

Nước thải đã xử lý có chất lượng cao
(B)

Nước thải đã xử lý có chất lượng tốt
(C)

Nước thải đã xử lý có chất lượng trung bình (D)

Nước thải đã xử lý có chất lượng thấp
(E)

Ví dụ các loại cây trồng

Nước thải đã xử lý thêm khử trùng trên cánh đồng*

Khoảng cách giữa hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng nước thải đã xử lý**

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống tưới nhỏ giọt dưới bmặt

Vkhông ăn được

Phải nấu chín

Phơi khô kéo dài****

0

1

3

***

***

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1-2

 

1

3

 

 

 

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

***

***

Cây trồng làm thực phẩm để ăn sống, cây mà phát triển trên mặt đất và phần ăn được > 25 cm trên mặt đất (ngô non)

1-2

2

 

1

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0

1

3

***

***

Cây rau ăn lá phát triển trên mặt đất để ăn sống (xà lách, rau chân vịt, bắp cải châu Á, bắp ci, cần tây)

1-2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 

 

 

0

1

3

***

***

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1-2

 

 

 

 

 

 

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

***

2

Cây trồng thực phẩm phát triển trên mặt đất mà phần ăn được < 25 cm trên mặt đất, ăn chín hoặc chế biến (cà tím, bí ngô, đậu xanh, atisô)

1-2

 

1

3

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

2

***

2

Cây trồng làm thực phẩm để  ăn chín phát triển trong đất (khoai tây)

1-2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

 

0

0

2

***

2

Cây trồng làm thực phẩm phát triển trong đất mà có thể ăn sau khi bóc vỏ (lạc)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

1-2

0

0

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Cây trồng làm thực phẩm phát triển trên mặt đất mà có thể ăn sau khi phơi khô hoặc nu chín (đậu khô, đậu lăng)

1-2

 

 

 

 

3

1-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

2

***

2

Cây trồng làm thực phẩm phát triển trên mặt đất mà có thể ăn sng sau khi bóc v (dưa hu, dưa gang, đậu)

1-2

 

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

0

1

3

***

2

Cây trồng làm thực phẩm phát triển trên mặt đất mà phần ăn được cao hơn > 25 cm trên mặt đất, được ăn chín hoặc qua chế biến (ngô)

1-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

3

1

 

 

0

01

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cây trồng lấy hạt (ngũ cốc) ăn được khi sấy khô hoặc nấu chín (lúa mì, yến mạch, lúa mạch, lúa gạo)

1-2

1

 

 

1

3

1-2

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

3

2

Vườn cây ăn quả có v ăn được (táo, mận, lê, đào, mơ, hồng vàng, anh đào, cam quýt, chà là)

1-2

2

 

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0

0

1

3

2

Vườn cây ăn quả cho quả ăn được sau khi bóc vỏ (xoài, bơ, đu đủ, lựu)

1-2

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

1

 

 

0

0

1

3

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1-2

2

1

3

 

3

 

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

2

Vườn cây ăn quả cho hạt (hạnh nhân, hạt d cười)

1-2

2

 

3

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

1

3

2

Vườn nho với giàn mắt cáo

1-2

1-2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

0

0

 

 

 

Vườn nho không có gián mắt cáo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

3

 

 

 

0

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Vườn ươm và vườn nghệ thuật

1-2

1

1

3

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2 ** Khoảng cách 50 cm không khí sạch giữa tưới nhỏ giọt và các loại rau và cây ăn quả được coi là hai giải pháp ngăn chặn. Khong cách không khí sạch > 25 cm giữa tưới nhỏ giọt và các loại rau và cây ăn quả được coi là một giải pháp ngăn chặn. Khi tưới bằng phun sương (hoặc vòi phun dưới tán cây), khoảng cách phải được tính toán từ độ cao mà nước phun ra và chỉ được coi là một giải pháp ngăn chặn bởi vì các sol khí trong không khí.

CHÚ THÍCH 3 *** Nước thải đã xử lý có chất lượng trung bình và chất lượng thấp không được sử dụng để tưới rau.

CHÚ THÍCH 4 **** Tùy theo các loại cây trồng và điều kiện khí hậu.

 

Bảng A.2 - Khoảng cách giữa các ranh giới được tưới và khu vực được bảo vệ” dựa vào chất lượng nước thải đã xử lý xem xét tốc độ gió đến 4 mls [theo NP 4434 [4] và Molle và các đồng nghiệp (2009)[5]]

 

Các đặc tính của vòi phun

Khoảng cách giữa khu vực bị ướta) và khu vực được bảo vệb)

Bán kính phun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Che chnd>

Không che chắn

Nước thải đã xử lý có chất lượng rất cao

A

Không giới hạn

Nước thải đã xử lý có chất lượng cao

B

Bán kính nhỏ: <10m

≤ 3,5 bar

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 m

Bản kính trung bình: 10m đến 20m

≤ 4,0 bar

10 m

30 m

Bán kính lớn: > 20m

≤ 5,5 bar

10 m

40 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Bán kính nhỏ: < 10m

≤ 3,5 bar

10 m

40 m

Bán kính trung bình: 10m đến 20m

≤ 4,0 bar

15 m

50 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 5,5 bar

20 m

60 m

Nước thải đã xử lý có chất lượng trung bình hoặc nước thải đã xử lý có chất lượng thấp

D,E

Bán kính nh: <10m

≤ 3,5 bar

20 m

50 m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 4,0 bar

30 m

60 m

Bán kính lớn: >20m

≤ 5,5 bar

40 m

70 m

a) Khu vực nhận nước không có gió

b) Khu dân cư, khu vui chơi, đường, vườn mở cho dân chúng (sân vận động, v.v...) và các tòa nhà công nghiệp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Cây tạo thành bờ giậu hoặc bất kỳ che chắn cố định hoặc di động nào khác (tường, lưới chắn gió, v.v...) mà có chiều cao tối thiểu là chiều cao tối đa của vòi tia.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]  M. Juanico, I. Dor eds. Hypertrophic Reservoirs for Wastewater Storage and Reuse, springer, 1999

[2]  WHO 2006, Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater

[3]  USEPA Guidelines for Water Reuse, EPA/600/R-12/618 September 2012

[4]  NP 4434 (2005). Reuse of reclaimed urban wastewater for irrigation. Instituto Português de Qualidade. Lisbon (in Portuguese)

[5]  B. Molle, L. Huet, S. Tomas, J. Granier, P. Dimaiolo, C. Rosa Caractérisation du risque de dérive et d'évaporation d'une gamme d'asperseurs d’irrigation. Application à la définition des limites d’utilisation de l’aspersion en réutilisation d'eaux usées traitées. Convention ONEMA, 2009, 74 p.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12180-2:2017 (ISO 16075-2:2015) về Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 2: Xây dựng dự án

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180