Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10758-6:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
ICS:17.140, 13.080.01 Tình trạng: Đã biết

m

Khối lượng phần mẫu thử, tính bng kilogam;

a

Hoạt độ trên đơn vị khi lượng, tính bằng becquerel trên kilogam;

Aa, Ab

Hoạt độ ca dung dịch chuẩn trong nguồn hiệu chuẩn a, b, tính bằng becquerel;

tg

Thời gian đếm mẫu, tính bằng giây;

t0

Thời gian đếm phông nền, tính bằng giây;

tsa, tsb

Thời gian đếm ca nguồn hiệu chuẩn a, b, tính bằng giây;

rga, rgb

Tốc độ đếm tổng mẫu trên giây, từ cửa sổ a b

r0a, r0b

Tốc độ đếm phông nền trên giây từ cửa sổ a b;

rsa, rsb

Tốc độ đếm nguồn hiệu chun trên giây từ cửa sổ a b;

e a, e b

Hiệu suất đếm alpha và beta;

c

Phần trăm số đếm a đi vào ca sổ b từ nguồn hiệu chun;

u(a)

Độ không đảm bảo chun của kết quả phép đo;

U

Độ không đảm bảo m rộng được tính bằng U = ku(a) với k = 1,2,... tính bằng becquerel trên kilogam;

a*

Ngưỡng quyết định, tính bằng becquerel trên kilogam;

a#

Giới hạn phát hiện, tính bằng becquerel trên kilogam;

Giới hạn dưới và trên của khoảng tin cậy, tính bằng becquerel trên kilogam.

4  Nguyên lý

Tng hoạt độ phóng xạ alpha và beta được xác định bằng cách sử dụng phương pháp đếm dòng khí hoặc đếm nhấp nháy rắn trên lp đất mịn, mỏng trên một khay. [1], [2], [3]

Việc xác định tổng hoạt độ alpha và beta không phải là phép xác định tuyệt đối các thành phần phóng xạ alpha và beta của mẫu, mà là phép xác đnh tương đối dựa vào chất phát ra bức xạ alpha và beta dùng để tạo nên nguồn chuẩn hiệu chuẩn. Các kiểu xác định này cũng được biết như là chỉ số alpha và chỉ số beta.

5  Thuốc thử và thiết bị

5.1  Dung môi loại b dầu

5.2  Chất cố định, ví dụ xenlulo nitrat (Parlodion®2)), đến 10 g/L trong axeton.

5.3  Khay, làm bằng thép không g có đường kính phù hợp với thiết bị đo.

5.4  Cân phân tích, chính xác đến 0,1 mg.

5.5  Máy đếm tỉ l dòng khí hoặc máy đếm nhấp nháy rắn (như ZnS), được thiết kế đ phân biệt giữa hoạt độ phóng xạ alpha và beta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1  Chuẩn bị nguồn

Chuẩn bị nguồn bao gồm các giai đoạn sau:

a) Làm sạch khay (5.3) sử dụng dung môi loại bỏ dầu (5.1).

b) Lắng đọng đồng đều một lượng đã biết mẫu thử, m, được chuẩn b theo TCVN 10758-2 (ISO 18589-2) để có thể thu được một lớp mỏng nhất với mật độ bề mặt nhỏ hơn 20 mg/cm2.

c) Khối lượng mẫu phải nằm trong khoảng từ giá tr nh nhất đến giá tr lớn nhất của đưng chuẩn.

d) Đặt khay lên một bề mặt ngang.

e) Nên phủ lớp lắng đọng sử dụng cht cố định (ví dụ 10 mL Parlodion hòa tan trong đĩa thử 130 mm) và để bay hơi nhiệt độ xung quanh (lấy cùng lượng cht cố định như được dùng để chuẩn bị nguồn chuẩn). Mục đích của thao tác này là để cố định lâu dài một lớp phim mỏng lên bề mặt của mẫu trên khay.

Nguồn đã sẵn sàng để xác định tổng hoạt độ phóng xạ alpha và beta sử dụng thiết bị đo đã được hiệu chuẩn trước đó.

Khay cần phải được bảo quản phù hợp trước khi đo, tránh mọi nguy cơ nhiễm bẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hiện tượng tự hấp thụ tùy thuộc vào thành phần nền mẫu cũng như độ dầy ca lớp lng đọng có xu hướng ước tính thấp tổng hoạt độ phóng xạ, đặc biệt hoạt độ phóng xạ alpha.

- Khó để chuẩn b nguồn mng với độ dầy đồng đều, cần phải không thay đổi từ lần chuẩn b này đến lần chuẩn b khác.

6.2  Hiệu chuẩn

6.2.1  Nguyên lý

Hiệu suất đếm và độ không đảm bảo được xác định bằng cách sử dụng nguồn hiệu chun so sánh mẫu đất [4], [5], [6] được chuẩn bị bởi

a) Các cơ quan đo lường s dụng mẫu đt chuẩn được cung cấp;

b) Phòng th nghiệm sử dụng mẫu đt giống với đặc tính đất được phân tích, tính đồng nhất đã được đánh giá kỹ lưng. Các đất này trở thành đt chuẩn sau khi thêm chun, riêng rẽ với dung dịch hiệu chuẩn alpha và beta có hoạt độ đủ lớn để hoạt độ của các nhân phóng xạ tự nhiên hoặc nhân tạo hiện có trong đất đại diện nhỏ hơn 2 % so vi tổng hoạt độ trong đt chuẩn.

Trong các dung dịch chun của các nhân phóng xạ alpha nhân tạo, 241Am và 239Pu thường được lựa chọn. Nếu 239Pu được dùng thì sự xuất hiện của 241Pu được xem như tạp chất cần phải được xem xét. Trong các dung dịch chun của các nhân phóng xạ beta nhân tạo, 90Sr+90Y thường được lựa chọn. Cuối cùng, trong các dung dịch chuẩn tự nhiên, U tự nhiên và 40K thường được lựa chọn.

Ví dụ về phương pháp chun b nguồn hiệu chuẩn với plutoni để đo tổng hoạt độ phóng xạ a được nêu trong Phụ lục A. Một cách tương tự có thể được tiến hành bằng phương pháp thêm chun.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nên chọn cửa sổ alpha và beta sao cho c gần bằng không. Sau đó chỉ cần xem xét hệ số hiệu chính c là đ. Nếu không thực hiện được, cần xem xét cả hệ số hiệu chính c và beta-alpha.

6.2.2  Quy trình

6.2.2.1  Hiệu chuẩn beta

Quy trình hiệu chuẩn máy đếm như sau

a) Lắng đọng một lớp mỏng đất chuẩn theo quy trình như được nêu 6.1.

b) Lựa chọn độ rộng ca cửa sổ alpha và beta

c) Lựa chọn tsb để thu được ít nhất 104 số đếm trong cửa sổ beta.

d) Xác đnh tốc độ đếm của nguồn hiệu chuẩn trong các cửa sổ của chúng.

e) Kiểm tra xác nhận tốc độ đếm trong cửa sổ alpha bằng không hoặc tương thích với số đếm phông nền ca thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

6.2.2  Hiệu chuẩn alpha

Quy trình hiệu chun máy đếm như sau

a) Lắng đọng một lp mng đất chun theo quy trình như được nêu ở 6.1.

b) Lựa chọn độ rộng của ca s alpha và beta.

c) Lựa chọn tsa để thu được ít nhất 104 số đếm trong cửa sổ beta.

d) Xác định tốc độ đếm ca nguồn hiệu chuẩn trong các ca sổ của chúng.

e) Tính hệ số hiệu chính c theo Công thức (2):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)

Trong đó  là tốc độ đếm trong ca sổ beta khi đo nguồn hiệu chun alpha.

f) Tính hiệu suất đếm ca máy đếm, chia tốc độ đếm ghi được cho hoạt độ của nguồn hiệu chuẩn theo Công thức (3):

(3)

6.3  Đường chuẩn

Nói chung, rất khó để tạo ra nguồn mẫu giống với nguồn hiệu chun. Để tránh sai khác của hiện tượng tự hấp thụ giữa chúng, để thuận tiện nên xây dựng một đường chun ca khối lượng mẫu với hiệu sut đếm, e(m). Hiệu ứng tự hp thụ là quan trọng hơn trong số đếm alpha.

6.4  Xác định phông nền

Đo phông nền sử dụng khay được chun b theo đúng cách như đối với nguồn mẫu. Đặt tốc độ đếm đo được là r0ar0b.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt độ phóng xạ alpha và beta trên đơn vị khối lượng được ước tính bằng cách đếm nguồn mẫu với thời gian thích hợp.

Điều kiện thiết b được sử dụng phải như nhau đối với phép đo mẫu, đo phông nền và nguồn hiệu chuẩn.

Thời gian đếm tùy thuộc vào tốc độ đếm mẫu, phông nền, giới hạn phát hiện yêu cầu và ngưỡng quyết định.

rgargb được hiệu chính về sự đóng góp phông nền và rgb được hiệu chính về sự đóng góp ca c.

7  Biểu thị kết quả

7.1  Hoạt độ trên đơn vị khối lượng

7.1.1  Tính hoạt độ alpha trên đơn vị khối lưng

Tổng hoạt độ alpha trên đơn vị khối lượng, aa được tính theo Công thức (4):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó

7.1.2  Tính hoạt độ beta trên đơn vị khối lưng

Tổng hoạt độ beta trên đơn vi Khối lượng, ab được tính theo Công thức (5):

(5)

Trong đó

Nếu c có thể bỏ qua, c = 0, và Công thức (5) trở thành tương tự như Công thức (4).

7.2  Độ không đảm bảo chuẩn

7.2.1  Độ không đm bảo chuẩn của hoạt độ alpha trên một đơn v khối lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6)

Trong đó độ không đảm bảo của thời gian đếm có thể bỏ qua.

Độ không đảm bảo chuẩn tương đối w được tính theo Công thức (7):

(7)

Độ không đảm bảo chuẩn tương đối của ea được tính theo Công thức (8):

(8)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để tính gii hạn phát hiện, cần tính độ không đảm bảo chuẩn ca .(xem ISO 11929[1]), nghĩa là độ không đảm bo chun của aa là hàm số của giá tr thực của nó, theo Công thức (9):

(9)

7.2.2  Độ không đảm bảo chuẩn của hoạt độ beta trên một đơn v khối lượng

Như quy định tại TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), độ không đảm bo chuẩn của ab được tính theo Công thức (10) và (11):

(10)

Với

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó độ không đảm bảo của thời gian đếm có thể b qua.

Độ không đảm bảo chuẩn tương đối của w được tính theo Công thức (12):

(12)

Độ không đảm bảo chuẩn tương đối eb được tính theo Công thức (13):

(13)

Độ không đảm bảo chun tương đối ca X được tính theo Công thức (14):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để tính giới hạn phát hiện (xem ISO 11929), cần tính , nghĩa là độ không đảm bảo chun ca ab là hàm số của giá tr thực của nó, theo Công thức (15):

 

(15)

Nếu c có thể bỏ qua, c = 0, và công thức (10) và (15) tương tự với Công thức (6) và (9).

7.3  Ngưỡng quyết định

7.3.1  Ngưỡng quyết đnh ca hoạt độ alpha trên đơn vị khối lượng

Ngưỡng quyết định,  (Xem ISO 11929), thu được từ Công thức (9) với  = 0 được tính theo Công thức (16):

(16)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3.2  Ngưỡng quyết định của hoạt độ beta trên đơn vị khối lưng

Ngưỡng quyết định,  (Xem ISO 11929), thu được từ Công thức (15) với  = 0 và được tính theo Công thức (17):

(17)

a = 0,05 với k1-a = 1,65 thường được chọn mặc định.

Nếu c có th b qua, c = 0, và Công thức (17) tương tự với Công thức (16).

7.4  Giới hạn phát hiện

7.4.1  Giới hạn phát hiện của hoạt độ alpha trên đơn v khối lượng

Giới hạn phát hiện  được tính theo Công thức (18) (xem ISO 11929):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(18)

b = 0,05 với k1-b = 1,65 thường được chọn mặc định.

Giới hạn phát hiện có thể được tính bằng cách giải Công thức (18) đối với  hoặc, đơn giản hơn, bằng cách lặp lại với phép tính xấp xỉ

Khi lấy a = b, thì k1-a = k1-b = k và giải Công thức (18) được Công thức (19):

(19)

7.4.2  Giới hạn phát hiện ca hoạt độ beta trên đơn vị khối lượng

Giới hạn phát hiện  được tính theo Công thức (20) (xem ISO 11929):

(20)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giới hạn phát hiện có thể tính được bằng cách giải công thức (20) đối với , đơn giản hơn, bằng cách lặp lại với phép tính xấp xỉ

Nếu c có thể bỏ qua, c = 0, và Công thức (20) tương tự với Công thức (18).

Khi lấy a = b, k1-a = k1-b = k và giải Công thức (20) được Công thức (21):

(21)

7.5  Giới hạn tin cậy

Giới hạn dưới, , và giới hạn trên, , được tính theo Công thức (22) và (23):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(23)

Trong đó  trong đó F là hàm phân bố của phân bố chuẩn

Đặt w = 1 nếu a4 u(a) .Trong trường hợp này:

(24)

g = 0,05 với k1-g/2 = 1.96 thường được chọn mặc định.

8  Báo cáo thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Tất cả các thông tin để nhận dạng mẫu;

c) Các đơn vị đ biểu th kết quả;

d) Kết quả thử, a ± u(a) hoặc a ± U, với giá trị k liên đới.

thể đưa ra các thông tin bổ sung như:

- Xác suất, a, b, và (1-g);

- Ngưỡng quyết đnh và giới hạn phát hiện;

Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, có những cách khác nhau để thể hiện kết quả:

- Nếu nồng độ hoạt độ phóng xạ, a , được so sánh với ngưỡng quyết định (xem ISO 11929) thì kết quả của phép đo cần phải thể hiện là a* nếu kết quả thấp hơn ngưỡng quyết định;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu gii hạn phát hiện vượt quá giá tr hướng dẫn, thì phải lập thành tài liệu là phương pháp đo không phù hp với mục đích của phép đo.

- Mọi thông tin liên quan có thể ảnh hưng đến kết qu.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Chuẩn bị nguồn hiệu chuẩn với plutoni 239

A.1  Nguyên lý

Một lượng đã biết 239Pu được thêm vào mu đất trong môi trường nước, cần phải xem xét những thất thoát hoạt độ phóng xạ trong thao tác.

A.2  Chuẩn bị mẫu đã thêm chun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Chun bị đất, theo quy trình được mô tả trong TCVN 10758-2 (ISO 18589-2).

b) Chuyển phần mẫu thử đất (khoảng 5 g) vào cốc thy tinh, B1, khối lượng cốc đã biết.

c) Sấy khô trong lò (105 ± 10) °C trong 1 h, để nguội trong bình hút ẩm và xác đnh khối lượng ca đất hiện có bng cách tính độ chênh lệch khối lượng m1.

d) Thêm 10 mL nước và khuấy nhẹ trong 1 h cho đến khi dung dch đồng nhất.

e) Thêm bằng cách cân một lượng đã biết chun 239Pu, Ath và khuấy trong khoảng 1 h.

f) Vừa đun vừa khuấy dung dịch cho đến khi mẫu tạo thể rắn.

g) Sấy khô trong lò (105 ± 10) °C cho đến khối lượng không đổi.

h) Để nguội sau đó dùng xẻng lấy mẫu đã thêm chuẩn cho qua sàng 200 μm. Đây đất chuẩn.

A.3  Xác định hoạt độ mẫu đã thêm chuẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Xác định khối lượng của đất chuẩn, m2.

b) Xác định hoạt độ ca đất chuẩn, Aexp, theo quy trình trong TCVN 10758-4 (ISO 18589-4).

A.4  Xác định hoạt độ còn lại

Hoạt độ còn lại tương ứng với thất thoát hoạt độ trong quá trình chuẩn bị mẫu đã thêm chun. Để xác định hoạt độ này, thao tác sau đây cần phải tiến hành

a) Đặt sàng và máy trộn được sử dụng vào cốc B1.

b) Rửa bằng dung dch axit nitric, c(HNO3) = 4 mol/L, và giữ lại dung dịch rửa.

c) Xác định hoạt tính còn lại, Ares, của 239Pu bằng cách đo hoạt độ a của dung dịch còn lại.

A.5  Chuẩn bị và đo nguồn hiệu chuẩn

Quy trình được tiến hành như sau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Thêm chất cố định vào khay.

c) Xác định tốc độ đếm a của nguồn hiệu chuẩn sử dụng các điều kiện thiết bị giống như được dùng cho tất cả các phép đo.

Đ chun bị các nguồn hiệu chuẩn này, phi sử dụng lượng đất đã thêm chuẩn và cht cố định như nhau trong quá trình chun bị nguồn đo (xem 6.1).

A.6  Xác định hiệu suất

Ngoại trừ độ không đảm bảo, nếu Công thức (A.1) được kim tra xác nhận, hiệu suất đếm có thể được xác định theo Công thức (A.2):

Aexp = Ath - Ares

(A.1)

(A.2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Aa = Aexp×m3/m2

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  NF M 60-790-5, Énergie nucléaire — Mesure de la radioactivité dans l'environnement — Sol. Partie 5: méthode de mesure de l'indice de radioactivité alpha globale en équivalent 239 Pu et de I'indice de radioactivité bêta globale en équivalent 90Sr et 90Y à I'équilibre dans des échantillons de sol, 1999

[2]  CSN, Procedimiento de medida del índice de actividad alfa y beta total en suelos, Colección Informes Técnicos 11.2003, Procedimiento 3.3, 2005

[3]  ASTM D3648-04, Standard Practices for the Measurement of Radioactivity, 2004

[4]  NUREG-1576, EPA 402-B-04-001A, NTIS PB2004-105421, Multi-Agency Radiological Laboratory Analytical Protocols Manual (MARLAP), 2005

[5]  U.S. Department of Energy, The Procedures Manual of the Environmental Measurements Laboratory, HASL-300, 1999

[6]  AKU, Recommendations for the surveillance of environmental radioactivity (in German), Loseblattsammlung des Arbeitskreises Umweltüberwachung (AKU) des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V., WlNTER M., Narrog J., Kukl w., Vilgis M. (eds.), ISSN 1013-4506,1999

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[8]  ISO 11929, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application

[9]  TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), Độ không đảm bảo đo - Phần 3 : Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995)

[10]  TCVN 10758-4 (ISO 18589-4), Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Đất - Phần 4: Đo các đồng v plutoni (plutoni 238 và plutoni 239+240) bng phổ alpha.

[1] TCVN 6398-9 (ISO 31-9) được thay bằng TCVN 7870-10 (ISO 80000-10)

2) Parlodion® là một ví dụ về sản phẩm phù hợp có bán sẵn. Thông tin này được đưa ra chỉ tạo thuận lợi cho người s dụng mà không phải là xác nhận ca tiêu chun v sản phm này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10758-6:2016 (ISO 18589-6:2009) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Đất - Phần 6: Đo tổng hoạt độ alpha và tổng hoạt độ belta

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74