Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10187-2:2015 Rung và xóc của các thiết bị kỹ thuật điện được vận chuyển bằng máy bay

Số hiệu: TCVN10187-2:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:19.040 Tình trạng: Đã biết

 

Các giá trị hiệu dụng (r.m.s.) so sánh (g)

 

Các gia tốc kế phía trước y bay (Tọa độ X = 800)

Các gia tốc kế ở trọng tâm máy bay (Tọa độ X = 1216)

Điều kiện bay

Thẳng đứng

Ngang

Trước - sau

Thẳng đứng

Ngang

Trước - sau

Không tín hiệu (ồn)

0,004

0,011

0,005

0,007

0,005

0,014

1 - Chạy trên đất

0,034

0,036

0,048

0,035

0,017

0,035

2 - Cất cánh, tăng công suất và tròng trành

0,274

0,222

0,345

0,114

0,109

0,128

3 - Lên ở độ cao thấp

0,153

0,300

0,207

0,085

0,073

0,144

4 - Tăng tốc ở độ cao thấp

0,068

0,077

0,111

0,053

0,038

0,082

5 - Lên ở độ cao cao

0,085

0,163

0,122

0,084

0,042

0,111

6 - Tăng tốc ở độ cao cao

0,084

0,217

0,142

0,082

0,056

0,142

7 - Bay đường trường trên cao

0,120

0,224

0,152

0,086

0,059

0,150

8 - Xuống ở độ cao cao

0,080

0,168

0,119

0,071

0,046

0,121

9 - Xuống ở độ cao thấp

0,168

0,130

0,214

0,079

0,074

0,111

10 - Chạm đất

0,114

0,127

0,171

0,119

0,144

0,449

Hình 1 - Sơ đồ máy bay phản lực Tristar

Hình 2 - Phép đo nhiễu Tristar

Hình 3 - Phép đo rung Tristar - Cất cánh, tăng công suất và tròng trành

Hình 4 - Phép đo rung Tristar - Lên ở độ cao thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Hình 6 - Phép đo rung Tristar- Hạ cánh

Hình 7 - Phép đo rung Tristar - Hạ xuống ở độ cao thấp

Hình 8 - Phép đo rung Tristar - Trọng tâm cất cánh/lên cao

Hình 9 - Phép đo rung Tristar - Phía trước cất cánh/lên cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 11 - Phép đo rung Tristar - Phía trước bay đường trường

Hình 12 - Phép đo rung Tristar - Trọng tâm lúc hạ cánh

Hình 13 - Phép đo rung Tristar - Phía trước lúc hạ cánh

Hình 14 - Phép đo rung Tristar - Môi trường bay đường trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 2 - Điều kiện bay VC10

Điều kiện bay được theo dõi trong thử nghiệm

Điều kiện bay

Nhận xét

Cất cánh

 

Lên cao

 

Bay đường trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạ thấp

Có hãm phanh không khí

Hạ cánh

Kể cả bình thường và "chạm đất rồi lại bay đi"

Lực đẩy ngược

 

Hình 16 - Sơ đồ máy bay VC10

Bảng 2a - Vị trí đo VC10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phép đo khung máy bay

Phía trước thùng chứa

Thẳng đứng

Xà dọc cánh (khung H-698)

Thẳng đứng

Phía trước thùng chứa

Ngang

Xà dọc cánh (khung H-698)

Ngang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trước-sau

 

 

Phía sau thùng chứa

Thẳng đứng

Phía sau (khung H-1099)

Thẳng đứng

Phía sau thùng chứa

Ngang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngang

Phía sau thùng chứa

Trước-sau

Phía sau (khung H-1099)

Trước-sau

Bng 3 - Gia tốc tổng g, giá trị hiệu dụng (r.m.s). (3,25 Hz đến 2 000 Hz) đối với khung máy bay VC10 / thùng chứa

V trí

Ct cánh

Đi lên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đi xung

Đy ngược

Khung máy bay

 

 

 

 

 

Bên phải phía sau (thẳng đứng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,173

0,155

0,274

0,665

Bên phải phía sau (ngang)

0,238

0,146

0,139

0,185

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên phi phía sau (trước/sau)

0,134

0,076

0,05

0,074

0,239

Xà dọc cánh phải (thẳng/đứng)

0,13

0,109

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,158

0,211

Xà dọc cánh phải (ngang)

0,079

0,069

0,084

0,092

0,139

Xà dọc cánh phải (trước/sau)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,052

0,058

0,065

0,096

Thùng chứa sau

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên phải phía trước (thng/đứng)

0,144

0,106

0,107

0,166

0,178

Bên phải phía trước (ngang)

0,117

0,095

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,109

0,125

Bên phải phía trước (trước/sau)

0,061

0,043

0,045

0,055

0,071

Thùng chứa trước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Bên phải phía trước (thẳng/đứng)

0,107

0,089

0,094

0,094

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên phải phía trước (ngang)

0,177

0,153

0,162

0,162

0,178

Bên phải phía trước (trước/sau)

0,17

0,059

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,085

0,136

Các giá trị trên bao gồm đóng góp từ tiếng ồn nguồn điện trên máy bay ở 400Hz, 800Hz, 1200 Hz, ... v.v Hz. Các giá trị thay thế, chỉ sử dụng dữ liệu đến 399 Hz, và như vậy tránh đóng góp tiếng ồn, được nêu trong Bảng 4.

Bảng 4 - Gia tốc tổng g, giá trị hiệu dụng (r.m.s.) (3,25 Hz đến 399 Hz) đối với các phép đo thùng chứa VC10

V trí

Cất cánh

Đi lên

Bay đường trường

Đi xuống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thùng chứa sau

Bên phải phía trước (thẳng đứng)

0,097

0,04

0,036

0,129

0,141

Bên phải phía trước (ngang)

0,069

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,035

0,059

0,08

Bên phải phía trước (dọc trục)

0,043

0,019

0,018

0,036

0,055

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên phải phía trước (thẳng đứng)

0,105

0,024

0,021

0,065

0,122

Bên phải phía trước (ngang)

0,087

0,052

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,057

0,084

Bên phải phía trước (dọc trục)

0,059

0,036

0,028

0,039

0,062

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 18 - Phép đo rung VC10 - Mức khắc nghiệt lớn nhất của khung máy bay

Hình 19 - Phép đo rung VC10 - Thùng chứa phía trưc trong quá trình đẩy ngược

Hình 20 - Phép đo rung VC10 - Thùng chứa phía sau trong quá trình đẩy ngưc

Hình 21 - Phép đo rung VC10 - Ph trường hp xấu nhất xếp chồng

Bảng 5 - Tng hợp dữ liệu vận chuyển hàng không 747

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí

Giá trị lớn nhất (g) đối với bộ chuyển đổi

Giá trị r.m.s. g (x10-3) của bộ chuyển đổi

Số bản ghi

V1

V2

T

L

V1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

L

Chạy trên mặt đt

JFKa

0,26

0,24

0,15

0,1

26,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19,3

16,2

150

Cất cánh

JFK

0,38

0,38

0,14

0,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

67,6

33,5

60,2

20

Lên cao

JFK

0,2

0,19

0,19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33,8

34,9

10,8

52,9

462

Bay đường trường bình thường

 

0,05

0,05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,03

9,3

10,6

6,5

5,4

350

Bay đường trường lốc xoáy

 

0,16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,07

0,04

38

38,5

12,7

7,5

20

Hạ độ cao

GENb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,21

0,08

0,14

36,5

37,9

15,8

55,5

297

Hạ cánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,42

0,42

0,29

0,41

79,6

85,4

62,3

89,9

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GEN

0,42

0,42

0,29

0,42

113

118

93,3

91,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chạy tới thềm đế máy bay

GEN

0,08

0,09

0,1

0,12

17,6

20,3

32,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64

a JFK: John F. Kennedy.

b Gardermoen.

Bảng 6 - Tổng hợp các mức gia tốc 747 (g) kỳ vọng bị vượt quá trong 1% thời gian thử nghiệm

Giai đoạn bay

Vị trí

Mức gia tốc (g) được k vọng bị vượt quá trong 1% thời gian thử nghiệm bộ chuyn đổi

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V2b

Tc

Ld

Chạy trên mặt đất

JFKa

0,07

0,06

0,05

0,04

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

JFK

0,18

0,17

0,09

0,16

Lên cao

JFK

0,09

0,09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,14

Hành trình bình thường

 

0,02

0,03

0,02

0,01

Hành trình thay đổi

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

0,03

0,02

Hạ độ cao

GENf

0,09

0,1

0,04

0,14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GEN

0,21

0,22

0,16

0,23

Chạm đất

GEN

0,29

0,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,23

Chạy tới thm đế máy bay

GEN

0,05

0,05

0,08

0,09

a Bộ chuyn đi V1 là gia tốc kế thẳng đứng đặt gần tâm tấm palet.

b Chuyển đổi V2 là gia tốc kế thẳng đứng đặt riêng trên góc tm palet.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d L là gia tốc kế chiều trước/cuối

e JFK: John F. Kennedy

f GEN: Gardermoen.

CHÚ THÍCH: V1, T và L được bố v trí trong hệ cài đặt ba trục 1.

Hình 22 - Phép đo rung trên tấm palet trong máy bay Boeing 747 Combi (bộ chuyển đổi V1)

Hình 23 - Phép đo rung trên tấm palet trong máy bay Boeing 747 Combi (bộ chuyển đổi V2)

Bng 7 - Tổng hợp dữ liệu hàng không DC 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RMS (g)

Trục X

Trục Y

Trục Z

Chạy trên mặt đất

0,05

0,06

0,05

Gia tốc và cất cánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,19

0,18

Lên

0,09

0,17

0,11

Bay đường trường

0,09

0,16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xuống thấp với tốc độ 1 200 m/min (4 000 ft/min)

0,07

0,12

0,09

Tiếp cận hạ cánh

0,06

0,08

0,06

Hạ cánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,09

0,11

Lực đẩy ngược

0,1

0,22

0,16

Hình 24 - Phép đo rung DC8 lực đy ngược

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 26 - Phép đo rung DC8 bay đường trường

Hình 27 - Mô tả Foley về môi trường đối với các máy bay NC-135, C-141 và C-5A

Hình 28 - Môi trường xóc hạ cánh Foley

Hình 29 - Mức khắc nghiệt thử nghiệm Foley đối với cất cánh/hạ cánh

Bảng 8 - Mức khắc nghiệt thử nghiệm Foley đối với cất cánh/hạ cánh - Thành phần hình sin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biên độ
g pk

Áp dụng

20

0,5

Tất cả các trục

50

1,0

Chỉ trục thẳng đứng

160

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ch trục thẳng đứng

400

2,2

Tất cả các trục

800

2,6

Tất cả các trục

1 600

2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 30 - Mức khắc nghiệt thử nghiệm Foley bay đường trường

Bng 9 - Mức khắc nghiệt thử nghiệm Foley bay đường trường - Các thành phần hình sin

Tần số
Hz

Biên độ
g pk

Áp dụng

200

0,3

Tất cả các trục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

Trục dọc

400

0,7

Trục ngang

400

0,3

Trục thẳng đứng

800

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các trục

1 600

1,0

Tất cả các trục

Hình 31 - TCVN 7921-3-2 (IEC 60721-3-2) - Rung tĩnh tại ngẫu nhiên

Hình 32 -TCVN 7921-3-2 (IEC 60721-3-2) - Rung không tĩnh tại bao gồm xóc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 34 - Điều kiện khắc nghiệt thử nghiệm - Mil Std 810 Văn bn F và G

Hình 35 - Điều kiện khắc nghiệt thử nghiệm - AECTP 400

Hình 36 - Điều kiện khắc nghiệt thử nghiệm - Def Stan 00-35

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo cáo Thử nghiệm Lockheed L-1011 Các phép đo rung tuyến tính và góc trong không trung Báo cáo số AFFDL/79-7 đề ngày Tháng 5 năm 1979 (Dữ liệu Phân bổ hạn chế)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Dữ liệu Phân b hạn chế)

[3] Yêu cầu Kỹ thuật Thử nghiệm, HE/TTR/77/557. (Dữ liệu Phân bổ hạn chế)

[4] Dữ liệu Khung máy bay VC10, Mật độ Phổ Công suất, COA-DA-1224. (Dữ liệu Phân bổ hạn chế)

[5] Dữ liệu Khung máy bay VC10, Biên độ Đỉnh Tương đương, COA-DA-1225. (Dữ liệu Phân bổ hạn chế)

[6] Dữ liệu Khung máy bay VC10, Lược sử Thời gian, COA-DA-1226. (Dữ liệu Phân bổ hạn chế)

[7] ng suất cơ học trên Sản phẩm trong khi Vận chuyển Hàng hóa bằng đường không, Thomas Trost, Công nghệ và Khoa học Đóng gói, Vol 1, P137-155, 1988 (Dữ liệu Phân bổ Chung)

[8] GAM-EG-13 Phụ lục 6 Modèles et Données d'Environement Mecanique. (Dữ liệu Phân bổ Chung)

[9] FOLEY, J.T., Tổng hợp Môi trường Động Vận chuyển, Phòng thí nghiệm Sandia, Tháng 1 năm 1973 (Dữ liệu Phân bổ Chung)

[10] Def stan 00-35, Văn bản 3 và 4 Sổ tay Môi trường đối dùng cho Vật tư quân s (D liệu Phân bổ Chung)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[12] MIL-STD-810, Các Xem xét Kỹ thuật Môi trường và Thử nghiệm trong phòng, Văn bản F & G (Dữ liệu Phân bổ Chung)

[13] ASTM D 4728 - 91, Phương pháp thử nghiệm chuẩn đối với thử nghiệm rung ngẫu nhiên các thùng chứa chở hàng (Dữ liệu Phân bổ Chung)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng 

2  Tài liệu viện dẫn 

3  Nguồn và chất lượng dữ liệu

4  So sánh nguồn dữ liệu nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Mô t môi trường

7  Dữ liệu bổ trợ

8  So sánh với IEC 60721

9  Khuyến cáo

1 Tham khảo các tài liệu trong thư mục tài liệu tham khảo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10187-2:2015 (IEC/TR 62131-2:2011) về Điều kiện môi trường - Rung và xóc của các thiết bị kỹ thuật điện - Phần 2: Thiết bị được vận chuyển bằng máy bay phản lực có cánh cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!