Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11567-3:2017 về Rừng trồng - Rừng gỗ lớn - Phần 3: Bạch đàn urophylla

Số hiệu: TCVN11567-3:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Tiêu chí

Cấp chiều cao I

Cấp chiều cao II

1

Nguồn gốc giống

Đã được công nhận

2

Tuổi rừng chuyển hóa (năm)

Từ 5 đến 7

Từ 6 đến 8

3

Mật độ hiện tại (cây / ha)

 

 

-

Trường hợp tỉa thưa 1 lần

Từ 1200 đến dưới 1400

Từ 1300 đến dưới 1500

-

Trường hợp tỉa thưa 2 lần

Từ 1400 đến 1600

Từ 1500 đến 1700

4

Chất lượng rừng

Tỷ lệ cây bị sâu bệnh hại dưới 20 %, số cây mục đích chiếm hơn 50 % mật độ rừng.

4  Yêu cầu rừng sau chuyển hóa

Rừng sau chuyển hóa khi đạt ở 12 tuổi trở lên (xem thêm phụ lục C) cần đáp ứng các tiêu chí tại Bảng 2, trong đó cấp chiều cao theo Phụ lục D.

Bảng 2 - Yêu cầu rừng sau chuyển hóa

TT

Tiêu chí

Cấp chiều cao I

Cấp chiều cao II

Tỉa thưa

Tỉa thưa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỉa thưa

1 lần

2 lần

1 lần

2 lần

1

Mật độ (cây / ha)

Từ 650 đến 700

Từ 550 đến 600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ 650 đến 700

2

Đường kính 1,3 m bình quân (cm)

≥ 20

≥ 21

≥ 17

≥ 18

3

Tỷ lệ cây gỗ lớn (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥ 70

≥ 60

≥ 65

CHÚ THÍCH: Phụ lục C đưa ra Hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ lớn từ rừng trồng gỗ nhỏ.

5  Phương pháp xác định các tiêu chí

Bảng 3 - Phương pháp xác định các tiêu chí

TT

Các tiêu chí

Phương pháp xác định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn gốc giống của rừng trồng

Căn cứ theo hồ sơ rừng trồng của chủ rừng và danh mục các giống Bạch đàn urophylla đã được công nhận.

2

Cấp chiều cao

Đo và tính chiều cao bình quân của 30 cây có đường kính trung bình, xác định tuổi rừng và đối chiếu chiều cao tại tuổi của lô rừng với biểu cấp chiều cao của rừng trồng Bạch đàn urophylla quy định ở Phụ lục D (chi tiết theo Phụ lục B).

3

Tuổi rừng

Căn cứ vào hồ sơ rừng trồng được lưu ở chủ rừng.

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rút mẫu 3% diện tích lô rừng, lập ô tiêu chuẩn có tối thiểu 30 cây đo đếm. Chi tiết lập ô tiêu chuẩn, đo đếm và tính toán các tiêu chí theo Phụ lục B.

5

Cây bài chặt

Mục trắc xác định cây cấp IV, cấp V là cây bị bệnh hoặc bị tổn thương, rỗng ruột, cây đỗ, gãy, cây mọc vóng lướt, cạnh tranh mạnh với cây mục đích; hoặc cây cấp I, II có chất lượng xấu (chi tiết theo Phụ lục A).

6

Cây trung gian

Mục trắc xác định cây cấp III là cây có dấu hiệu bị bệnh hoặc bị tổn thương nhẹ, cạnh tranh ít với cây mục đích (chi tiết theo Phụ lục A).

7

Cây mục đích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Mật độ, đường kính bình quân, tỷ lệ cây gỗ lớn của rừng sau chuyển hóa

Rút mẫu 3% diện tích lô rừng, lập ô tiêu chuẩn có tối thiểu 30 cây đo đếm (chi tiết xem Phụ lục B).

 

Phụ lục A

(Quy định)

Phân cấp Kraft

Cây rừng trồng được phân chia theo 5 cấp tùy thuộc vào vị thế của chúng liên quan đến khả năng cạnh tranh ánh sáng:

Cây cấp I: cây ở tầng trên cùng, không bị che sáng, khả năng sinh trưởng tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cây cấp III: cây ở tầng thứ 3, bị che sáng bởi các cây tầng trên cùng và tầng thứ 2, khả năng sinh trưởng trung bình.

Cây cấp IV: cây ở tầng thứ 4, bị che sáng nhiều, độ dài tán lá nhỏ hơn 1/3 chiều cao cây, khả năng sinh trưởng kém.

Cây cấp V: cây ở tầng dưới cùng, bị che sáng hoàn toàn, độ dài tán lá nhỏ hơn 1/4 chiều cao cây, không có khả năng sinh trưởng.

 

Phụ lục B

(Quy định)

Điều tra rừng

B1  Mục đích và nội dung điều tra

Để xác định yêu cầu của rừng được quy định ở Bảng 1 và Bảng 2 của tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B2.1  Lập ô tiêu chuẩn theo phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên.

B2.2  Tỷ lệ rút mẫu là 3 % diện tích lô rừng, đối với những lô rừng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1 ha thì lập tối thiểu 1 ô tiêu chuẩn.

B2.3  Kích thước ô tiêu chuẩn tùy thuộc vào mật độ rừng, mật độ trên 1000 cây/ha lập ô 300 m2, mật độ dưới 1000 cây/ha lập ô 400 m2. Hình dạng ô tiêu chuẩn là hình tròn, hình vuông hay hình chữ nhật.

B3  Đo đếm trong ô tiêu chuẩn

B3.1  Đo đường kính của tất cả các cây trong ô tiêu chuẩn tại vị trí 1,3 m tính từ mặt đất bằng thước kẹp kính hoặc thước đo vanh, sai số đến 1 cm.

B3.2  Đo chiều cao ít nhất 30 cây trong ô tiêu chuẩn phân bố đều theo các cỡ kính. Dùng sào hoặc thước đo cao chuyên dụng để đo chiều cao cây với độ chính xác đến 0,5 m.

B3.3  Phân loại cây thành 3 nhóm cây mục đích, cây trung gian, cây bài chặt theo tiêu chí ghi ở Bảng 3.

B3.4  Xác định số cây bị sâu bệnh hại.

B4. Tính toán nội nghiệp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B4.2  Tính mật độ rừng:

Trong đó n là số cây bình quân trong các ô tiêu chuẩn; s là diện tích ô tiêu chuẩn (m2).

B4.3  Tính đường kính bình quân

Trong đó  là đường kính bình quân (cm); di là đường kính cây i (cm); n là số cây đo đường kính.

B4.4  Tính chiều cao bình quân

Trong đó  là chiều cao bình quân (m); hi là chiều cao cây i (m); n là số cây đo chiều cao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tra biểu thể tích cây đứng đã lập cho Bạch đàn urophylla hoặc tính theo công thức:

M (m3) = GHF, trong đó G là tổng tiết diện ngang lô rừng (m2) được tính theo công thức  , H là chiều cao trung bình lô rừng (m), F là hình số của Bạch đàn urophylla lấy bằng 0,62.

B4.6  Xác định tỷ lệ cây bị sâu bệnh

Trong đó B là tỷ lệ cây bị sâu bệnh (%), n là số cây bị sâu bệnh xác định theo mục B3.4, N là tổng số cây trong ô tiêu chuẩn.

B4.7  Xác định tỷ lệ cây mục đích

Trong đó Cmd là tỷ lệ cây mục đích (%), Nmd là số cây mục đích xác định theo mục B3.3, N là tổng số cây trong ô tiêu chuẩn.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ lớn từ rừng trồng gỗ nhỏ

C1  Nguyên lý chuyển hóa rừng trồng

C1.1  Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn dựa trên nguyên lý tạo điều kiện và môi trường để cây cá thể và toàn lâm phần sinh trưởng nhanh hơn, đặc biệt là sinh trưởng đường kính để sớm đạt tiêu chuẩn gỗ lớn.

C1.2  Có 3 cách để gia tăng sinh trưởng đường kính cây: (i) Kéo dài thời gian sinh trưởng; (ii) điều chỉnh không gian sinh trưởng hợp lý để cây phát triển về đường kính; và (iii) cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho cây bằng bón phân.

C1.3  Về kéo dài thời gian sinh trưởng: chu kỳ kinh doanh Bạch đàn urophylla trên 10 tuổi để sản xuất gỗ lớn thay vì thời gian ngắn hơn để sản xuất gỗ nhỏ. Do đó, biện pháp kỹ thuật chuyển hóa rừng tập trung vào việc tỉa thưa điều chỉnh không gian sinh trưởng và bón phân.

C2  Chuyển hóa rừng trồng bằng kỹ thuật tỉa thưa

C2.1  Mục đích tỉa thưa; (i) Gia tăng sinh trưởng đường kính của các cây mục đích để lại nuôi dưỡng; (ii) nâng cao chất lượng lâm phần; (iii) tăng giá bản gỗ; (iv) tăng sức khỏe lâm phần bằng cách loại bỏ các cây bị sâu bệnh hại, khuyết tật, chất lượng kém; (v) tạo thu nhập trung gian.

C2.2  Thiết kế tỉa thưa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C2.2.2  Nếu đảm bảo yêu cầu chuyển hóa, tiến hành thiết kế bằng cách chọn và đánh dấu các cây mục đích, cây trung gian và cây bài chặt theo tiêu chí ở mục 5.

C2.2.3  Không bài chặt 3 cây liền nhau tránh tạo khoảng trống lớn trong rừng.

C2.3  Mùa tỉa thưa

Vào mùa khô nhưng tránh những ngày thời tiết khô hanh, gió khô nóng.

C2.4  Phương pháp tỉa thưa

Tỉa thưa chọn lọc cây nhỏ ở tầng dưới kết hợp cây lớn nhưng chất lượng xấu ở tầng trên, giữ lại nuôi dưỡng các cây chất lượng tốt thành gỗ lớn.

C2.5. Số lần tỉa thưa và cường độ tỉa thưa

Tùy thuộc tuổi rừng, mật độ rừng hiện tại, cấp chiều cao theo Phụ lục D, điều kiện của chủ rừng và thị trường, tiến hành tỉa thưa 1 lần hoặc 2 lần.

C2.5.1  Trường hợp tỉa thưa 1 lần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu chí

Cấp chiều cao I

Cấp chiều cao II

1

Mật độ hiện tại (cây / ha)

Từ 1200 đến dưới 1400

Từ 1300 đến dưới 1500

2

Tuổi tỉa thưa (năm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ 7 đến 8

3

Cường độ tỉa thưa (% số cây)

Từ 42 đến 50

Từ 38 đến 47

4

Mật độ để lại (cây / ha)

700 ± 25

800 ± 25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Tiêu chí

Cấp chiều cao I

Cấp chiều cao II

1

Mật độ hiện tại (cây / ha)

Từ 1400 đến 1600

Từ 1500 đến 1700

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

6

3

Cường độ tỉa thưa lần 1 (% số cây)

Từ 36 đến 38

Từ 33 đến 35

4

Mật độ để lại sau tỉa thưa lần 1 (cây / ha)

Từ 900 đến 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Tuổi tỉa thưa lần 2 (năm)

9

10

6

Cường độ tỉa thưa lần 2 (% số cây)

Từ 33 đến 40

Từ 30 đến 36

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

600 ± 25

700 ± 25

C2.6  Chặt hạ, vận xuất

C.2.6.1  Xác định thứ tự cây chặt hợp lý để không ảnh hưởng quá trình khai thác, vận xuất và tác động môi trường.

C.2.6.2  Hướng đổ của cây vào khe giữa các cây chừa lại, theo hướng gió chính.

C.2.6.3. Khoảng cách thi công giữa 2 người phải lớn hơn chiều cao lớn nhất của cây rừng trong khu khai thác và vị trí thi công phải trên cùng một đường đồng mức.

C.2.6.4  Chiều cao gốc chặt nhỏ hơn 50% đường kính gốc cây.

C.2.6.5. Sau khi chặt hạ, tiến hành cắt cành, ngọn, cắt khúc gỗ theo quy cách sản phẩm, vận xuất gỗ củi ra khỏi rừng.

C2.7  Vệ sinh rừng và kiểm tra hiện trường sau tỉa thưa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2.7.2  Kiểm tra số lượng cây, khối lượng gỗ đã tỉa thưa, số lượng cây còn lại và lập hồ sơ để lưu.

C3  Chăm sóc và quản lý rừng chuyển hóa

C3.1  Bón phân sau tỉa thưa

C3.1.1  Đối tượng bón phân

Chỉ bón cho các cây mục đích.

C3.1.2  Loại phân và liều lượng bón

Bón 150 g phân NPK (5:10:3) hoặc (16:16:8) và 150 g phân hữu cơ vi sinh cho mỗi cây.

C3.1.3  Thời điểm bón

Sau khi tỉa thưa, vào đầu mùa mưa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạo rạch dài 40 cm đến 50 cm, rộng 15 cm đến 20 cm, sâu 8 cm đến 10 cm ở nơi tiếp giáp giữa các cây giữ lại nuôi dưỡng. Trộn hai loại phân trên và bón đều cho các rạch, rồi lấp đất kín rạch.

C3.2  Luỗng phát dây leo, cây bụi

Mỗi năm một lần, vào giữa mùa mưa, tiến hành cắt luỗng dây leo trên toàn diện tích rừng và phát quang cây bụi xung quanh gốc cây mục đích với bán kính 1 m.

C3.3  Bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng trước tác động bất lợi của động vật, con người và phòng chống sâu, bệnh hại, lửa rừng.

 

Phụ lục D

(Quy định)

Biểu cấp chiều cao trung bình của rừng trồng Bạch đàn urophylla

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao trung bình (m)

Cấp chiều cao I

Ranh giới

Cấp chiều cao II

Ranh giới

Cấp chiều cao III

Ranh giới

1

2,9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,2

1,9

1,6

1,3

2

6,8

6,2

5,5

4,9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,9

3

9,9

9,1

8,4

7,6

6,9

6,2

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,6

10,7

9,9

9,1

8,3

5

14,6

13,6

12,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,9

10,1

6

16,4

15,4

14,5

13,5

12,6

11,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17,9

16,9

16,0

15,0

14,0

13,1

8

19,3

18,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16,3

15,3

14,4

9

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

21,6

20,6

19,6

18,6

17,6

16,5

11

22,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20,6

19,5

18,5

17,5

12

23,5

22,5

21,5

20,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18,4

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]. Đặng Văn Thuyết, 2010. Nghiên cứu hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo, Bạch đàn và Thông caribê cung cấp gỗ lớn. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

[2]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003. Tiêu chuẩn 04TCN 66-2003 - Biểu điều tra kinh doanh rừng trồng của 14 loài cây chủ yếu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11567-3:2017 về Rừng trồng - Rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ - Phần 3: Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!