Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11204:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:79.060.10 Tình trạng: Đã biết

Chiều dày,
t

Dung sai chiều dày trong một tm ván

Dung sai chiều dày danh nghĩa

t < 4

0,3

± 0,20

4 t < 7

0,5

± 0,30

7 t < 20

0,6

± 0,40

t ≥ 20

0,6

± 0,50

5.2. Yêu cầu đi với ngoại quan bề mặt và xác định hạng chất lượng

5.2.1. Xác định ngoại quan b mặt

5.2.1.2. Thiết bị, dụng cụ

- kính lúp có thang đo;

- thiết b đo màu tích hợp quang điện;

- thưc thép, có độ chính xác đến 0,5 mm.

5.2.1.2. Phương pháp thử

- kim tra bng mắt ngoại quan bề mặt đối với từng tấm ván được thử;

- phân loại gỗ dán trang trí bằng ván mỏng phù hợp với tiêu chí nêu trong Phụ lục C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gỗ dán trang trí bằng ván mng phải được phân loại theo ngoại quan bề mặt.

Danh mục các đặc trưng cần tính đến được nêu trong ISO 2426-1.

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ v phân loại theo các loại ngoại quan được nêu trong ISO 2426-2 và ISO 2426-3. Các loại b mặt được chn từ loại E, loại I hoặc loại II. (Xem Phụ lục C).

CHÚ THÍCH 2: Các hạng chất lượng ngoại quan lớp mặt và lớp lưng thường được xác đnh bởi hợp đng.

Khác biệt cho phép về màu phải theo thỏa thuận hoặc hợp đồng. Phải sử dụng thiết bị đo màu tích hợp quang điện hoặc dụng cụ đo màu tích hợp quang điện để giám định, và

a) sự không phân biệt rõ so với tổng khác biệt về màu thấp hơn 1,5,

b) sự không rõ ràng so với tổng khác biệt về màu từ 1,5 đến xấp xỉ 3,0, và

c) sự rõ ràng so với tổng khác biệt về màu cao hơn 3,0.

5.3. Yêu cầu về vật lý và hóa học, lấy mẫu và phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải thực hiện các yêu cầu và phương pháp thử nêu trong Bảng 2, trừ khi có quy định khác.

Phép xác định hàm lượng formandehyt phát tán phải được tiến hành phù hợp với ISO 12460-1 như một phương pháp chuẩn vá ISO 12460-3 hoặc ISO 12460-4 đối với kiểm soát sn xuất trong nhà máy.

Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật

Các đặc trưng

Phương pháp thử

Các yêu cầu

Độ m (%)

ISO 16979

6,0 đến 14,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

Chiều dài phá hủy hoặc sự tách lớp giữa ván mỏng bề mặt và gỗ dán phải nh hơn 25 mm trên mỗi cạnh.

Thử nghiệm nhiệt độ cao-thấp theo chu kỳ

Phụ lục B

Không nứt, phồng rộp, nếp nhăn trên bề mặt.

Hàm lượng formandehyt phát tána

ISO 12460-1

0,124 mg/m3

CHÚ THÍCH: Phi áp dụng hàm lượng formandehyt phát tán theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nếu quy định ở mức thp hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu việc chế tạo gỗ dán trang trí bằng ván mỏng được xử lý bề mặt theo quy trình hai giai đoạn, thì lớp nền gỗ dán phải đáp ứng các yêu cầu trong ISO 12465.

5.3.2. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Việc chuẩn bị mẫu thử để xác định các tính chất được nêu trong Hình 1 và Hình 2. Cắt ba mẫu từ cùng một tấm ván được thử như chỉ dẫn trong Hình 1. Sau đó cắt các mẫu thử như chỉ dẫn ở Hình 2 để xác định độ ẩm, thử khi ngâm, thử tách lớp, thử nhiệt độ cao-thấp theo chu kỳ và xác định hàm lượng formandehyt phát tán. Tt cả các mẫu thử phải được đánh số theo thứ tự.

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN:

1, 2 và 3

các mẫu thử

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

na chiều dài tấm ván

6

chiu rộng tấm ván

Hình 1 - Ví dụ sơ đồ cắt để chuẩn bị mẫu thử

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DN:

1, 2, 3 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

chiều dài tm ván

6

chiều rộng tm ván

Hình 2 - Ví dụ sơ đồ cắt để chuẩn bị miếng mẫu thử

Khi cắt miếng mẫu thử, có thể thay đi vị trí cắt để tránh bt kỳ khuyết tật nào có khả năng gây ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả thử nghiệm. Phải giữ sạch bề mặt mẫu thử.

Kích thước và số lượng mẫu thử tương ứng với việc đánh dấu mẫu phải theo yêu cầu nêu trong Bảng 3.

Bảng 3 - Kích thước và số lượng mẫu thử

Tính chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Slượng

Đánh dấu mẫu thử

Chú thích

Độ m

100 x 100

hoặc ít nhất 20 g

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75 x 75

6

2

Chu kỳ nhiệt độ cao-thấp

150 x 150

3

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp buồng 1 mét khối

500 x 500

2

4

Hai miếng mẫu thử được ly từ bất kỳ vị trí nào trên mẫu thử như trong Hình 1.

Phương pháp bình hút ẩm

150 x 50

10

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp phân tích khí

400 x 50

3

-

Cắt các miếng mẫu thử từ v trí tương tự như ở phương pháp buồng một mét khối trong Hình 2.

CHÚ THÍCH 1: Đi với phương pháp bình hút m, lấy 4, 3 và 3 miếng mẫu thử riêng rẽ từ ba mẫu riêng biệt.

CHÚ THÍCH 2: Ngoại trừ các miếng mẫu thử dùng cho xác định độ m, tt cả các miếng mẫu thử khác phải vuông gốc với mặt chuẩn của tấm, không có vết cháy, không có khuyết tật trên cạnh. Dung sai kích thước là ± 0,5 mm.

5.4. Sự phù hp

Gỗ dán trang trí bằng ván mỏng phù hợp với tiêu chuẩn này phải được sản xuất theo một hệ thống chất lượng, trong đó:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) bao gồm đánh giá bên ngoài đối với việc kiểm soát chất lượng trong nhà máy.

Khi chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng, các cơ quan thực hiện chứng nhận nên tiến hành theo TCVN ISO/IEC 17065.

6. Ghi nhãn, nhận dạng và hồ sơ

Việc ghi nhãn và thông tin đính kèm phải được ghi trên sản phẩm, trên nhãn đính kèm với sản phẩm, trên bao gói của sản phẩm hoặc trong tài liệu thương mại đính kèm, bao gồm các thông tin sau:

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- tên (hoặc logo) hoặc mã nhà sản xuất;

- kích thước danh nghĩa, tính bằng milimét;

- loài hoặc nhóm loài của ván mỏng;

- loại dán dính;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- viện dẫn đến hệ thống chất lượng;

và các thông tin không bắt buộc:

- nhãn chất lượng và cơ quan chứng nhận, nếu có;

- s lô hoặc ngày sản xuất.

CHÚ THÍCH: Các tài liệu bổ sung sẽ được cung cp bởi nhà sản xuất, nếu có yêu cầu.

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

Phép thử ngâm và tách lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chất lượng dán nh được xác định theo khả năng bong tách của lớp ván mỏng trên bề mặt và mức độ tách lớp đó. Miếng mẫu thử phải được ngâm trong nước và được sấy khô như lúc co rút khi sấy và trương n khi làm ướt gây ra do ứng suất trong mạch keo dưới lớp mặt.

A.2. Thiết bị, dụng cụ

- Bể ổn nhiệt, có khả năng duy trì nhiệt độ ở (20 ± 3) °C;

- Bể nước sôi, có khả năng làm ngập miếng mẫu thử trong nước sôi;

- T sấy có thông gió, có khả năng duy trì nhiệt độ ở (63 ± 3) °C;

- Thưc cặp, có độ chính xác đến 0,1 mm;

- Thước thép, có độ chính xác đến 0,5 mm.

A.3. Phương pháp thử

Các phép thử ngâm và tách lớp phải được tiến hành theo các loại tiếp xúc của tấm ván được thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy trình xử lý sơ bộ được tiến hành theo TCVN 8328-1 (ISO 12466-1).

Cách phân loại nêu trong TCVN 8328-2 (ISO 12466-2) cung cấp thông tin khi thực hiện xử lý sơ bộ.

A.3.2 Cách tiến hành

Sau khi tiến hành xử lý sơ bộ, các miếng mẫu thử gỗ dán trang trí bằng ván mỏng có các loại chất lượng dán dính khác nhau phải được giữ 3 h trong tủ sấy có thông gió ở nhiệt độ (63 ± 3) °C.

A.4. Biểu th kết quả và báo cáo thử nghiệm

Kiểm tra nếu có bất kỳ sự phá hủy và tách lớp giữa bề mặt ván mỏng và lớp nền.

Đo và ghi lại chiều dài của mỗi một sự phá hủy trên mạch keo và tính tổng khi có nhiều hơn một mạch keo bị phá hủy, với độ chính xác đến 1 mm.

Kích thước tính bng milimét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC B

(quy định)

Thử nghiệm nhiệt độ cao - thấp theo chu kỳ

B.1. Nguyên tắc

Sau khi xử lý sơ bộ dưới nhiệt độ cao - thấp theo chu kỳ, ván mỏng trang trí được phân loại theo sự thay đổi trên bề mặt dựa vào khả năng chịu tác động nóng - Iạnh.

B.2 Thiết bị và dụng cụ

- T sấy có thông gió, có khả năng duy trì nhiệt độ ở (80 ± 3) °C;

- T lạnh, có khả năng duy trì nhiệt độ ở (-20 ± 3) °C;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bng milimét

CHÚ DẪN:

1 và 6

2 và 5

3 và 4

7

b mặt miếng mẫu thử

bu lông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

miếng mẫu thử

Hình B.1 - Khung kim loại và phương pháp c định miếng mẫu thử

B.3. Cách tiến hành

Cố định miếng mẫu thử trong khung kim loại như nêu trong Hình B.1. Đặt khung kim loại có chứa miếng mẫu thử vào trong tủ sấy có thông gió và gia nhiệt trong 2 h tại nhiệt độ (80 ± 3) °C. Sau đó chuyển khung kim loại có chứa miếng mẫu thử vào trong tủ lạnh tại nhiệt độ (-20 ± 3) °C trong 2 h. Lặp lại quy trình hai lần, lấy khung kim loại chứa miếng mẫu thử ra và làm nguội dần đến nhiệt độ phòng.

B.4. Kết quả thử nghiệm và biểu thị kết quả

Ghi lại bất kỳ dấu hiệu nứt, phòng rộp hoặc co rút nào trên bề mặt ván mỏng nếu quan sát thấy.

 

PHỤ LỤC C

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.1. Phân loại ngoại quan b mặt - Gỗ cây lá rộng (ISO 2426-2:2000)

C.1.1. Các đặc trưng vốn có từ gỗ

Phân loại theo các đặc trưng vốn có từ gỗ được nêu trong Bảng C.1.

Bảng C.1 - Phân loại theo các đặc trưng vốn có từ gỗ cây lá rộng

Loại đặc trưng

Loại ngoại quan

E

I

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hầu như không có

Cho phép 3 mắt/m2

Cho phép

Mắt liền

Cho phép đường kính của từng mắt ti:

15 mm, tổng đường kính các mắt không quá 30 mm/m2

35 mm

Cho phép mắt có thể b nứt:

Rất mỏng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mắt không lành hoặc mắt không liền và mắt thủng

Cho phép đường kính từng mắt tới:

6 mm nếu được bả matit và số lượng là 2 mắt/m2

5 mm nếu không được b matit.

10 mm nếu được bả matit và số lượng là 3 mắt/m2.

Vết nứt h

Cho phép nếu chiều dài vết nứt nhỏ hơn:

1/10

1/5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 mm

5 mm

số lượng vết nứt là:

3/m

3/m

 

của chiều rộng tấm nếu được bả matit:

Vết nứt kín

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép có vết cây ký sinh. Cho phép các lỗ tạo bởi côn trùng và hà biển có đường kính 3 mm theo chiều vuông góc với bề mặt tấm với số lượng 10 vết/m2.

V cây

Không cho phép

Cho phép chiều rộng là 5 mm nếu được bả matit

Cho phép chiều rộng là 25 mm

Cấu trúc bất thường ở gỗ

Hầu như không có

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép nếu mỏng

Bị biến màu nhưng gỗ không bị phá hủy

Cho phép nếu có ít sự khác biệt

Mục phá hủy gỗ

Không cho phép

Các khuyết tật khác

Hầu như không có

Cần được xem xét cụ thể

CHÚ THÍCH: Cho phép có các khuyết tật vốn có từ gỗ, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.1.2. Các khuyết tật do quá trình sản xuất

Phân loại theo các khuyết tật do quá trình sản xuất được nêu trong Bng C.2.

Bảng C.2 - Phân loại theo các khuyết tật do quá trình sản xuất

Loại khuyết tật

Loại ngoại quan

E

I

II

Mối ghép h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép có chiều rộng 3 mm và 1 mối ghép/m chiều rộng mỗi tấm, nếu mối ghép có chiều rộng hơn 1 mm cần được bả matit.

Chờm

Không cho phép

Cho phép có chiều dài chờm 100 mm và 1 mối/m2

Vết phồng rộp

Không cho phép

Lỗ rỗng, vết lõm và vết lồi

Không cho phép

Cho phép nếu nh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Cho phép nếu nh

Vết đánh nhẵn

Không cho phép

Vết keo loang

Không cho phép

Cho phép nếu nhỏ và không nhiều

Các dị vật

Không cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa chữa:

1) Miếng vá

2) Miếng chêm

Hầu như không có

Cho phép nếu đã sửa chữa và chèn chặt có số lượng 3 miếng/m2 6 miếng/m2

3) Matit tổng hợp

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép trong giới hạn được quy định cho từng loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hầu như không có

Cho phép đến 2 mm từ cạnh vào

Cho phép đến 5 mm từ cạnh vào

Các dạng khuyết tật khác

Cần xem xét cụ thể

CHÚ THÍCH: Cho phép có các khuyết tật do quá trình sản xut, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván.

C.2. Phân loại ngoại quan b mặt - Gỗ cây lá kim (ISO 2426-3:2000)

C.2.1. Các đặc trưng vốn có từ gỗ

Phân loại theo các đặc trưng vốn có từ gỗ được nêu trong Bảng C.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dạng đặc trưng

Loại ngoại quan

E

I

II

Mắt nha

Hầu như không có

Cho phép 3 mắt/m2

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép đường kính của từng mắt tới:

15 mm, tổng đường kính các mắt không quá 30 mm/m2

50 mm

Cho phép mắt có vết nứt:

Rất mỏng

Mỏng

Mắt không lành hoặc mắt không liền và mắt thủng

Cho phép đường kính từng mắt tới:

6 mm nếu được b matit và số lượng là 2 mắt/m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25 mm nếu được bả matit và số lượng là 6 mắt/m2.

Vết nứt h

Cho phép nếu chiều dài vết nứt nhỏ hơn:

1/10

1/3

của chiều dài tấm và chiều rộng từng vết nứt là:

3 mm

10 mm

số lượng vết nứt là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3/m

của chiều rộng tấm:

Nếu được bả matit

Tất cả các vết nứt có chiều rộng lớn hơn 2 mm đều phải b matit

Vết nứt kín

Cho phép

CHÚ THÍCH: Cho phép có các khuyết tật vốn có t gỗ, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván.

a Mt nhỏ: là mắt tươi lành có đường kính không lớn hơn 3 mm.

Bảng C.3 (kết thúc)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại khuyết tật

E

I

II

Vết bất thường do côn trùng, hà biển và cây ký sinh

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép có vết cây ký sinh. Cho phép các lỗ tạo bởi côn trùng và hà biển có đường kính 3 mm theo chiều vuông góc với bề mặt tấm với số lượng 10 vết/m2.

Vết hổng nhựa và vết vỏ cây

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Cho phép chiều rộng là 6 mm nếu được bả matit

Vệt nhựa

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép nếu nh

Cấu trúc bất thường ở gỗ

Hầu như không có

Cho phép nếu rất mỏng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bị biến màu nhưng gỗ không bị phá hủy

Cho phép nếu có ít sự khác biệt

Mục phá hủy gỗ

Không cho phép

Các khuyết tật khác

Hầu như không có

Cần được xem xét cụ thể

CHÚ THÍCH: Cho phép có các khuyết tật vốn có từ gỗ, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván.

a Mt nh: là mắt tươi lành có đường kính không ln hơn 3 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại theo các khuyết tật do quá trình sn xuất được đưa ra trong Bng C.4.

Bng C.4 - Phân loại theo các khuyết tật do quá trình sn xut

Dạng khuyết tật

Loại khuyết tật

E

I

II

Mối ghép h

Không cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chm

Không cho phép

Cho phép có chiều dài chờm 100 mm và 1 mối/m2

Vết phồng rộp

Không cho phép

Lỗ rỗng, vết lõm và vết lồi

Không cho phép

Cho phép nếu nh

Độ nhám

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép nếu nhỏ

Vết đánh nhẵn

Không cho phép

Vết keo loang

Không cho phép

Cho phép nếu nh và không nhiều

Các dị vật

Không cho phép

Không cho phép các dạng miếng sắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Miếng vá

2) Miếng chêm

Hu như không có

Cho phép nếu đã sửa chữa và chèn chặt có số lượng 5 miếng/m2 không giới hạn

3) Matit tổng hợp

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép trong giới hạn được quy định cho từng loại

Khuyết tật cạnh tm do đánh nhẵn hoặc cưa cắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép đến 2 mm từ cạnh vào

Cho phép đến 5 mm từ cạnh vào

Các dạng khuyết tật khác

Cần xem xét cụ thể

CHÚ THÍCH: Cho phép có các khuyết tật do quá trình sản xut, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván.

 

MỤC LỤC

Lời nói đu

1. Phạm vi áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Phân loại

4.1. Phân loại theo ván mng trang trí

4.2. Phân loại theo bề mặt

4.3. Phân loại theo các loại tiếp xúc ...

5. Yêu cầu và phương pháp thử

5.1. Kích thước và dung sai ván

5.2. Yêu cầu đối với ngoại quan bề mặt và xác định hạng chất lượng

5.3. Yêu cầu về vật lý và hóa học, ly mẫu và phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Ghi nhãn, nhận dạng và hồ sơ

Phụ lục A (quy định) Phép th ngâm và tách lớp

Phụ lục B (quy định) Thử nghiệm theo chu kỳ nhiệt độ cao-thấp

Phụ lục C (tham khảo) Phân loại theo ngoại quan bề mặt

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11204:2015 (ISO 13608:2014) về Gỗ dán - Gỗ dán trang trí bằng ván móng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72