Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10909:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Chỉ tiêu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chủng

Xác nhận

1. Cách ly không gian, m

50

30

10

2. Cách ly thi gian

Ra hoa trước hoặc sau ít nhất 30 ngày so với các ruộng giống khác

4.1.3.2  Độ thuần ruộng giống

Tại mỗi lần kiểm định, ruộng sản xuất hạt giống rau mung phải đạt độ thuần tối thiểu theo quy định tại bảng 2.

Bảng 2 - Yêu cầu đối với độ thuần ruộng giống

Ch tiêu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chủng

Xác nhận

Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nh hơn

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95,0

4.2  Yêu cầu đối với hạt ging

Hạt giống rau muống phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong 4.1 và các yêu cầu trong bảng 3.

Bảng 3 - Yêu cầu đối với hạt giống rau muống

Chỉ tu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chng

Xác nhận

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

97.0

97,0

2. Tỷ lệ ny mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

70

70

70

3. Độ m, % khối lượng, không lớn hơn

11,0

11,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5  Phương pháp thử

5.1  Đối với ruộng giống:

Phương pháp kiểm định ruộng giống: theo TCVN 8550:2011

Phương pháp kim tra độ thuần ruộng giống: theo TCVN 8547:2011

5.2  Đi vi hạt giống

5.2.1 Lấy mẫu, theo TCVN 8548:2011

5.2.2  Xác định độ sạch, theo TCVN 8548:2011

5.2.3  Xác định tỷ lệ nảy mầm, theo TCVN 8548:2011

5.2.4  Xác định độ m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đối với mẫu xay: sy ở nhiệt độ cao từ 130°C đến 133°C trong 2 h.

- Đối với mẫu không xay: sy ở nhiệt độ thấp 103°C ± 2°C trong 17h ± 1 h.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] 10TCN 150:2006 Hạt giống rau mung - Yêu cầu kỹ thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10909:2016 về Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106