Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01-95:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng

Số hiệu: QCVN01-95:2012/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

 

 

QCVN 01-95:2012/BNNPTNT

National Technical Regulation

on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Rose Varieties

I. QUY ĐNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chnh

Quy chuẩn này quy định các tính trạng đc trưng, phương pháp đánh giá và yêu cầu quản lý kho nghiệm tính khác biệt, tính đng nhất, tính ổn định (khảo nghiệm DUS) ca các ging hoa hng mi nhân vô tính thuc loài Rosa L.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dng đi vi các t chc, nhân hoạt đng liên quan đến khảo nghiệm DUS giống hoa hồng mi.

1.3. Giải thích từ ng và các từ viết tắt

1.3.1. Giải thích t ngữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.1.1. Giống khảo nghiệm: Là giống mới được đăng ký khảo nghiệm;

1.3.1.2. Giống tương tự: các giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, nhiu tính trạng tương t vi giống kho nghiệm;

1.3.1.3. Mẫu chuẩn: mẫu giống các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, được quan chuyên môn thẩm quyền công nhận;

1.3.1.4. Tính trạng đặc trưng: những tính trạng được di truyền ổn đnh, ít b biến đổi bi tác động của ngoại cảnh, thể nhận biết tả được một cách chính xác;

1.3.1.5. Cây khác dạng: cây khác biệt ràng với giống kho nghiệm một hoặc nhiều tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS.

1.3.2. Các từ viết tắt

1.3.2.1. UPOV: International Union for the protection of new varieties of plants (Hiệp hội Quốc tế bảo hộ ging cây trồng mới).

1.3.2.2. DUS: Distinctness, Uniformity, Stability (Tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định).

1.3.2.3. QL: Qualitative characteristic (Tính trạng chất lượng).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2.5. PQ: Pseudo-Qualitative characteristic (Tính trạng giả chất lượng)

1.3.2.6. MG: Single measurement of a group of plants or parts of plants (Đo đếm một nhóm cây hoặc một b phận của một nhóm cây).

1.3.2.7. MS: Measurement of a number of individual plants or parts of plants (Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu).

1.3.2.8. VG: Visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants (Quan sát một nhóm cây hoặc một bộ phận của một nhóm cây).

1.3.2.9. VS: Visual assessment by observation of individual plants or parts of plants (Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu)

1.4. Tài liệu viện dẫn

1.4.1. TG/1/3: Genaral introduction to the examnination of Distinctness, Uniformity and Stability and the development of harmonized descriptions of new varieties of plant ( Hướng dẫn chung về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định và phát triển sự hài hoà trong mô tả giống cây trồng mới).

1.4.2. TGP/9: Examinning Distinctness (Kiểm tra tính khác biệt).

1.4.3. TGP/10: Examinning Uniformity (Kiểm tra tính đồng nhất).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. QUY ĐỊNH V K THUẬT

Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất tính n định của giống hoa hồng được qui định tại Bảng 1. Trạng thái biểu hin của tính trạng được số (mã hóa) bằng điểm

Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng của giống hoa hồng

TT

Tính trạng

Trạng thái biểu hiện

Mã số

1.

(*) PQ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cây: kiểu sinh trưởng

Plant: growth type

Thân đơn hẹp - miniature

Thân đơn bụi - dwarf

Thân bụi rộng - bed

Thân bụi phẳng - shrub

Thân leo - climber

Bò - ground cover

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

2.

(*)

(+) QN VG

Cây: dạng hình sinh trưởng

(Trừ những giống hồng leo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Excluding climbing varieties)

Đứng - upright

Nửa đứng - semi upright

Nửa đứng nửa xòe - intermediate

Xòe - spreading

Rất xòe - strongly spreading

1

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

3. QN MS

Cây: chiều cao

Plant: Height

Rất thấp - very short

Thấp - short

Trung bình - medium

Cao - tall

Rất cao - very tall

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

9

4.

(+) QL VS

Chồi non: sắc tố antoxian

Young shoot: Anthocyanin coloration

Không có - absent

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

9

5.

(+) QN VS

Chồi non: mức độ sắc tố antoxian

Young shoot: Intensity anthocyanin coloration0

Rất nhạt - very weak

Nhạt - weak

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rất đậm - very strong

1

3

5

7

9

6. QN VG

Thân: số lượng gai

(Trừ gai quá nhỏ và lông giống như gai)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có hoặc rất ít - absent or very few

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

Rất nhiều - very many

1

3

5

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

(a) PQ VG

Gai: màu chiếm ưu thế

(Như Tính trạng 6)

Prickles: predominant color (as for 6)

Xanh lục - greenish

Hơi vàng - yellowish

Hơi đỏ - reddish

Hơi tía - purplish

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

4

8.

(a) QN MS

Lá: kích cỡ

Leaf: size

Nhỏ - small

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

9.

(a) QN VG

Lá: mức độ xanh (mặt trên)

Leaf: intensity of green color (upper side)

Nhạt - light

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

10.

(a) QL VS

Lá: sắc tố antoxian

Leaf: anthocyanin coloration

Không có - absent

Có - present

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

11.

(*)

(a) QN VG

Lá: độ bóng của mặt trên

Leaf: glossiness of upper side

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rất bóng - very strong

1

 

3

5

7

9

12.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lá chét: sự gợn sóng của mép lá

Leaflet: unduation of margin

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

9

13.

(*)

(a) PQ VS

Lá chét đỉnh: hình dạng phiến lá

Terminal leaflet: shape of blade

Elip hẹp - narrow elliptic

Elip - medium elliptic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình nón - circular

1

2

3

4

14.

(+)

(a) PQ VS

Lá chét đỉnh: hình dạng gốc của phiến lá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhọn - acute

Tù - obtuse

Tròn - rounded

Hình tim - cordate

1

2

3

4

15.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a) PQ VS

Lá chét đỉnh: Hình dạng đỉnh của phiến lá

Terminal leaflet: shape of apex of blade

Rất nhọn - acuminate

Nhọn - acute

Tù - obtuse

Tròn - rounded

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

16.

(+) QL VS

Cành hoa: cành hoa bên

Flowering shoot: flowering laterals

Không có - absent

Có - present

1

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+) QN MS

Cành hoa: số lượng cành hoa bên

Flowering shoot: number of flowering laterals

Rất ít - very few

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

Rất nhiều - very many

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

9

18.

(+) MS

Cành hoa: số lượng hoa

Chỉ những loài không có cành hoa bên

Flowering shoot: number of flowers

Only varieties with no flowering laterals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

Rất nhiều - very many

1

3

5

7

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+) QN MS

Cành hoa: số lượng hoa trên mỗi cành bên (Chỉ những loài có cành hoa bên)

Flowering shoot: number of flowers per lateral

Only varieties with flowering laterals

Rất ít - very few

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

Rất nhiều - very many

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

9

20.

(+) PQ VG

Nụ hoa: hình dạng mặt cắt dọc

Flower bud: shape of longitudinal section

Elíp - elliptic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trứng rộng - broad ovate

1

2

3

21.

(*)

(+)

(b) QN VG

Hoa: kiểu hoa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn - single

Bán kép - semi-double

Kép - double

1

2

3

22.

(*)

(b) QN MS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flower: number of petals

Rất ít - very few

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

Rất nhiều - very many

1

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

23.

(*)

(+)

(b) PQ VG

Hoa: nhóm màu sắc

Flower: color group

Trắng hoặc gần trắng - white or near white

Trắng pha - white blend

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - yellow

Vàng pha - yellow blend

Da cam - orange

Da cam pha - orange blend

Hồng - pink

Hồng pha - pink blend

Đỏ - red

Đỏ pha - red blend

Đỏ tím - red purple

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tím pha (hoa cà) - violet blend

Nâu pha - brown blend

Nhiều màu – multicolored

1

2

3

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(b) PQ VG

Hoa: màu trung tâm

Chỉ với hoa kép

Flower: color of center

Only varieties with flower double

Xanh - green

Vàng - yellow

Da cam - orange

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỏ - red

Tím – purple

1

2

3

4

5

6

25.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoa: mật độ cánh

Chỉ với hoa kép

Flower: density of petals

Only varieties with flower double

Rất thưa - very loose

Thưa - loose

Trung bình - medium

Dầy – dense

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

26.

(*)

(b) QN MS

Hoa: đường kính

Flower: diameter

Rất nhỏ - very small

Nhỏ - small

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To - large

Rất to - very large

1

3

5

7

9

27.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) PQ VG

Hoa: hình dạng

Flower: shape

Tròn - round

Tròn không đều - irregularly rounded

Hình sao - star shaped

1

2

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(b) PQ VG

Hoa: dạng đỉnh

Flower: profile of upper part

Phẳng - flat

Phẳng lồi - flattened convex

Lồi - convex

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29.

(*)

(+)

(b) PQ VG

Hoa: dạng đáy

Flower: profile of lower part

Lõm - concave

Phẳng - flat

Phẳng lồi - flattened convex

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4

30.

(b) QN VG

Hoa: hương thơm

Flower: frargance

Không hoặc ít thơm - absent or weak

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rất thơm - strong

1

2

3

31.

(*)

(+)

(b) QN VG/VS

Đài hoa: sự phân thuỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

32.

(+)

(b)

(c) QL VG/VS

Cánh hoa: sự cong xuống của từng cánh hoa

Petal: reflexing of petals one by one

Không có - absent

Có - present

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

33.

(*)

(b)

(c) PQ VS

Cánh hoa: Hình dạng

Petal: shape

Elip - elliptic

Elip ngang - ransverse elliptic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tim ngược - obcordate

Tròn - rounded

1

2

3

4

5

34.

(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cánh hoa: Sự xẻ thùy

Petal: incisions

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

9

35.

(b)

(c) QN VS

Cánh hoa: độ cong xuống của mép

Petal: reflexing of margin

Không hoặc rất yếu - absent or very weak

Yếu - weak

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mạnh - strong

Rất mạnh - very strong

1

3

5

7

9

36.

(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cánh hoa: mức độ lượn sóng

Petal: undulation

Không hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

9

37.

(*)

(b)

(c) QN MS

Cánh hoa: kích cỡ

Petal: size

Rất nhỏ - very small

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

To - large

Rất to - very large

1

3

5

7

9

38.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b)

(c) QN MS

Cánh hoa: chiều dài

Petal: length

Rất ngắn - very short

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

Rất dài - very long

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

9

39.

(*)

(b)

(c) QN MS

Cánh hoa: chiều rộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rất hẹp - very narrow

Hẹp - narrow

Trung bình - medium

Rộng - broad

Rất rộng - very broad

1

3

5

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40.

(*)

(b)

(c) QL VS

Cánh hoa: số màu mặt trong

(trừ vết đốm)

Petal: number of colors on inner side (basal spot excluded)

Một màu - one

Hai màu - two

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

41.

(*)

(b)

(c) QN VS

Cánh hoa: mức độ màu (trừ vết đốm). Đối với các giống có 1 màu mặt trong cánh hoa

Petal: intensity of color (basal spot excluded)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhạt hơn về phía gốc - lighter towards the base

Đồng nhất - even

Nhạt hơn về phía đỉnh –lighter towards the top

1

2

3

42.

(*)

(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cánh hoa: màu chính mặt trong

Petal: main color on the inner side

(main color is that with largest surface area)

Xác định mã số trong bảng so màu -

RHS Colour Chart

(indicate reference number)

 

43.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) PQ VS

Cánh hoa: màu thứ 2 (trừ vết đốm) Đối với những giống có 2 hoặc nhiều màu mặt trong cánh hoa Petal: secondary color (basal spot excluded)

Only varieties with two or more colors on inner side of petal

Xác định mã số trong bảng so màu -

RHS Colour Chart

(indicate reference number)

 

44.

(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cánh hoa: màu thứ 3 (trừ vết đốm) Đối với các giống nhiều hơn 2 màu ở mặt trong của cánh hoa:

Petal: tertiary color (basal spot excluded)

Only varieties with more than two colors on inner side of petal

Trắng - white

Xanh - green

Vàng nhạt - light yellow

Vàng - medium yellow

Vàng cam - orange

Hồng - pink

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tím đỏ - purple red

Nâu đỏ - brown red

Tím - purple

1

2

3

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

9

10

45.

(*)

(+)

(b)

(c) PQ VS

Cánh hoa: sự phân bố màu thứ 2 ở mặt trong (trừ vết đốm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petal: distribution of secondary color on inner side (basal spot excluded)

Only varieties with two or more colors on inner side of petal

Ở gốc - at base

Ở đỉnh - at apex

Ở phần rìa - at marginal zone

Vết loang không định hình- as a flush

Như các đoạn hoặc đường sọc - as segments or stripes

Lốm đốm - as speckles

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5


6

46.

(+)

(b)

(c) PQ VS

Cánh hoa: sự phân bố màu thứ 3 ở mặt trong (trừ vết đốm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petal: distribution of tertiary color on inner side (basal spot excluded)

Only varieties with more than two colors on inner side of petal

Ở gốc - at base

Ở đỉnh - at apex

Ở phần rìa - at marginal zone

Vết loang không định hình - as a flush

Như các đoạn hoặc đường sọc - as segments or stripes

Lốm đốm - as speckles

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5


6

47.

(*)

(b)

(c) QL VS

Cánh hoa: vết đốm ở phần gốc của mặt trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có - absent

Có - present

1

9

48.

(*)

(+)

(b)

(c) QN VS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petal: size of basal spot on the inner side

Rất nhỏ - very small

Nhỏ - small

Trung bình - medium

Rộng - large

Rất rộng - very large

1

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

49.

(*)

(b)

(c) PQ VS

Cánh hoa: màu vết đốm ở phần gốc của mặt trong

Petal: color of basal spot on inner side

Trắng - white

Hơi xanh - greenish

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - medium yellow

Vàng da cam - orange yellow

Da cam - orange

1

2

3

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(b)

(c) PQ VS

Cánh hoa: màu chính mặt ngoài cánh hoa (chỉ áp dụng nếu có sự khác biệt rõ ràng với mặt trong)

Petal: main color on the outer side (only if clearly different from inner side)

Xác định mã số trong bảng so màu -

RHS Colour Chart

(indicate reference number)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) PQ VS

Nhị hoa phía ngoài: màu chiếm ưu thế nhất của chỉ nhị

Outer stamen: predominant color of filament

Trắng - white

Xanh - green

Vàng nhạt - light yellow

Vàng - medium yellow

Da cam - orange

Hồng - pink

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nâu đỏ - brown red

Tím - purple

1

2

3

4

5

6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

52. QN VG/MS

Bao hạt: kích cỡ

(khi cánh hoa rụng)

Seed vessel: size (at petal fall)

Rất nhỏ - very small

Nhỏ - small

Trung bình - medium

Lớn - large

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

3

5

7

9

53.

(+) PQ VG

Quả: Hình dạng mặt cắt dọc

Hip: Shape of longitudinal section

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình cốc nước - pitcher shaped

Hình quả lê - pearshaped

1

2

3

54.

(+) PQ VG

Quả: Màu sắc

(khi quả chín)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - yellow

Da cam - orange

Đỏ - red

Nâu - brown

Đen - black

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH:

(*) Được s dụng cho tt cả các ging luôn có trong bn tả ging, trừ khi trng thái biu hin ca tính trng trước hoc điu kin môi trưng làm cho nó không biu hiện được.

(+) Được gii thích, minh ha ng dn theo dõi ở Ph lc A.

(a) Các quan sát trên b phn sinh dưng ca cây được tiến hành khi đợt hoa đu tiên n rộ trên đon giữa ca cành hoa, tr khi có ch đnh khác.

(b) Các quan sát trên hoa được tiến hành khi bao phn m ti thi đim đợt hoa đu tiên n r, trừ khi chỉ định khác. Không quan sát bông hoa cui cùng ca đợt hoa.

(c) Các quan sát trên cánh hoa nên được thực hin trên: Hoa kép: trên cánh hoa t 3 vòng xon phía ngoài.

Hoa bán kép: trên mt cánh hoa từ vòng xon giữa

Màu sc các b phận ca cây được quan sát dưới ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên vào giữa ny nng tránh ánh sáng mt tri trực tiếp. Đ xác đnh màu dùng bng so màu RHS, trên nn giấy trng

Các tính trng 1, 2, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 37 được đánh giá đi vi thí nghiệm hoa chu và hoa trng thảm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tính trng 14, 38, 39 đưc đánh gđi vi thí nghim hoa ct

Các tính trng 24, 52, 53, 54 đ được đánh giá đối vi thí nghim hoa chu

III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

3.1. Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

3.1.1. Ging khảo nghiệm

3.1.1.1. Số lượng cây giống tối thiểu gửi đến cơ sở khảo nghiệm như sau:

- Hoa cắt cành: 12 cây.

- Hoa chậu và hoa vườn: 10 cây.

3.1.1.2. Cây giống gi khảo nghiệm phi đảm bảo 1 năm tuổi, có ít nhất 3 chồi, không dập nát, không nhiễm các loại sâu bnh nguy hi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1.4. Thời gian gửi giống: Theo quy định của cơ sở khảo nghiệm.

3.1.2. Ging tương t

3.1.2.1. Trong Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm (Ph lục B), tác gi đề xuất các giống tương t nói những tính trạng khác biệt giữa chúng với ging khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm xem xét đ xuất của tác gi quyết định các giống được chọn làm giống tương tự.

3.1.2.2. Giống tương tự được lấy từ bộ mẫu giống chuẩn của cơ sở khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết cơ sở khảo nghiệm có thể yêu cầu tác giả cung cấp giống tương t tác gi phải chu trách nhiệm v chất lượng giống cung cấp. S lượng và chất lượng giống tương t như quy định ở Mục 3.1.1.

3.2. Phân nhóm giống khảo nghiệm

Các giống khảo nghiệm được phân thành nhóm dựa theo các tính trạng sau:

 (1) Cây: Kiểu sinh trưởng (Tính trạng 1);

 (2) Hoa: Kiểu hoa (Tính trạng 21);

 (3) Hoa: Nhóm màu sắc (Tính trạng 23);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (5) Cánh hoa: Số màu bên trong (Tính trạng 40);

 (6) Cánh hoa: Màu chính ngoài cánh hoa (Tính trạng 50) với các nhóm màu

Nhóm 1: Xanh

Nhóm 2: Vàng sáng

Nhóm 3: Vàng Nhóm 4: Cam Nhóm 5: Hồng Nhóm 6: Đỏ Nhóm 7: Tím đỏ Nhóm 8: Nâu đỏ

3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

3.3.1. Thời gian khảo nghiệm

Khảo nghim được tiến hành trong một chu kỳ sinh trưởng, nếu tính khác bit hoặc tính đồng nhất chưa được xác định chắc chắn thì khảo nghiệm cần được tiến hành thêm một chu k sinh trưởng.

3.3.2. Điểm khảo nghiệm: bố trí tại một điểm, nếu tính trạng không th đánh giá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.3. Bố trí thí nghiệm

Trồng 10 cây (hoa cắt), 8 cây (hoa chậu và hoa vườn), chia làm 2 lần nhắc li. Trồng hàng đơn, lên luống rộng 50cm, rãnh 30cm, cây cách cây 35cm (hoa cắt), 50cm (hoa chậu và hoa vườn).

3.3.4 Các biện pháp kĩ thuật: Áp dụng theo kỹ thuật trồng hoa hồng thông thường.

3.4. Phương pháp đánh giá

Các đánh giá trên cây riêng biệt phải được tiến hành trên 9 cây (hoa cắt), 6 cây (hoa chậu hoa vườn) ngẫu nhiên hoặc các bộ phận của 9 cây (hoa cắt), 6 cây (hoa chậu hoa vưn). Các đánh giá khác được tiến hành trên tất cả các cây của ô thí nghiệm.

Phương pháp chi tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn đnh áp dụng theo hướng dẫn chung về khảo nghiệm DUS của UPOV (TG/1/3; TGP/9; TGP/10; TGP/11).

3.4.1. Đánh giá tính khác biệt

- Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống kho nghiệm giống tương t.

- Tính trạng đánh giá theo phương pháp VG: Giống khảo nghiệm và giống tương t được coi khác biệt, nếu tính trạng cụ th chúng biểu hiện 2 trạng thái khác nhau một cách ràng chắc chắn, dựa vào giá trị khoảng cách tối thiểu quy định tại Bng 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tính trạng đánh giá theo phương pháp MG: Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được x như tính trạng VG hoặc tính trạng VS MS.

3.4.2. Đánh giá tính đồng nhất

Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đng nhất của giống khảo nghiệm căn cứ vào tỷ l cây khác dạng trên tổng số cây trên ô thí nghim.

Áp dng quần thể chuẩn với tỷ l cây khác dạng tối đa 1% mức xác sut tin cậy tối thiểu 95%. Nếu số cây quan sát 9 cây (hoa cắt), 6 cây (hoa chu hoa vườn), số cây khác dạng tối đa cho phép 1.

3.4.3. Đánh giá tính ổn định

Tính ổn định được đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống được coi là ổn định khi chúng đồng nhất qua các vụ đánh giá.

Trong trưng hợp cn thiết, th tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng cây mới, giống tính ổn định khi những biểu hiện của các tính trạng thế hệ sau tương t những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ trước đó.

IV. QUY ĐỊNH V QUẢN LÝ

4.1. Khảo nghiệm DUS để bảo h quyền đi với giống hoa hng mới được thực hin theo quy đnh tại Luật S hữu trí tuệ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Lut Sở hữu trí tuệ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Trồng trọt hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý khảo nghiệm DUS giống hoa hng, Cục Trồng trọt kiến nghị quan nhà nước thẩm quyền sửa đổi, b sung Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định viện dn tại Quy chuẩn này sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định ti văn bản mới.

 

PHỤ LỤC A

GIẢI THÍCH, MINH HOẠ VÀ HƯỚNG DẪN THEO DÕI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG

1. Tính trạng 2 - Dạng hình sinh trưởng

                    1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

          Thẳng đứng

Nửa đứng

Nửa đứng nửa xòe

 

7

                                                            9

Xòe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tính trạng 4 - Chồi non: Sắc t antoxian

3. Tính trạng 5 - Chồi non: Mức đ sc t antoxian

Các quan sát phải được thực hiện khi chồi dài khoảng 20cm

4. Tính trạng 14 - Lá chét đnh: Hình dạng gc lá ca phiến lá (dng gốc lá)

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Góc

Tròn

Hình tim

5. Tính trạng 15 - Lá chét đỉnh: Hình dạng phần đỉnh của phiến

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chữ V

Góc

Tròn

6. Tính trạng 16 - Cành hoa: hoa bên

7. nh trng 17 - Cành hoa: S lưng cành hoa bên

8. nh trng 18 - Cành hoa: S lượng hoa (Chỉ những giống không cành hoa bên)

9. nh trng 19 - Cành hoa: Số lượng hoa trên mỗi cành bên (Ch nhng ging có cành hoa bên)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các quan sát cần phải được làm trước khi đài hoa tách ra

11. Tính trạng 21 - Hoa: Kiểu hoa

Đơn: Tối đa 7 cánh hoa

Bán kép: từ 8 đến 20 cánh hoa

Kép: nhiều hơn 20 cánh hoa

12. Tính trạng 23 - Hoa: Nhóm màu sắc

2: màu trng pha: bao gồm các giống chủ yếu màu trắng, nhưng hiển thị một số màu sắc khác (như hồng, đỏ, đỏ hồng, tím)

5: màu vàng pha: bao gồm các giống ch yếu vàng, nhưng hiển thị một số màu sắc khác (như hồng, đỏ, đỏ hồng).

7: màu cam pha: bao gồm các giống chủ yếu màu cam, nhưng hiển thị một số màu sắc khác (như vàng, tím).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11: màu đỏ kết hợp: bao gồm các ging chủ yếu màu đỏ, nhưng hiển thị một màu sắc khác (như cam, vàng).

14: màu tím pha: bao gồm các giống cây chủ yếu màu tím nhưng hiển thị một số âm của một số màu sắc khác (như màu hoa cà).

15: màu nâu pha: bao gồm các giống cây chủ yếu màu nâu nhưng hiển thị một số âm của một số màu sắc khác (như màu đỏ)

16: nhiu màu: giống với nhiu hơn một màu sắc ơng phn mạnh được xác định khu vực (không pha trộn màu sắc).

13. Tính trạng 24 - Hoa: Màu trung tâm (Chỉ với hoa kép)

Chỉ nhng giống có sự khác biệt màu sắc rõ ràng giữa màu trung tâm của hoa và phn ngoài ca hoa, nhìn từ trên xuống

14. Tính trạng 27 - Hoa: Dạng hoa

15. Tính trạng 28 - Hoa: Dạng đnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Tính trạng 29 - Hoa: Dạng đáy

17. Tính trạng 31 - Đài hoa: S phân thùy

18. Tính trạng 32 - Cánh hoa: s cong xung

19. Tính trạng 45 - Cánh hoa: S phân b màu th 2 mặt trong

Đối với các giống có 2 hoặc nhiu hơn 2 màu mặt trong cánh hoa (tr các vết đốm)

20. Tính trạng 46 - Cánh hoa: S phân b màu th 3 mặt trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. Tính trạng 48 - Cánh hoa: Kích c vết đốm phần gốc mặt trong

22. Tính trạng 53 - Quả: Dạng mặt cắt dọc

23. Tính trạng 54 - Quả: Màu sc (khi qu chín) Chỉ với những giống qu

 

PHỤ LỤC B.

TỜ KHAI KỸ THUẬT KHẢO NGHIỆM DUS GIỐNG HOA HỒNG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.Tên giống:

3. Tên, địa chỉ Tổ chức, nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên :

Địa chỉ :

Điện thoi:                                                Fax:                                    Email:

4. H và tên, địa chỉ tác giả ging:

1.

2.

5. Nguồn gốc, phương pháp chọn tạo và nhân giống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Phương pháp chn tạo

- Lai hữu tính

- Đột biến

- Giống thuần hoá

5.3. Phương pháp nhân giống

- Ghép

- Giâm nh

- Invitro

- Phương pháp khác:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Các thông tin khác

- Loại gốc ghép được sử dụng

- Thông tin khác

6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận nước ngoài:

Nước                                                     ngày        tháng         năm

7. Các tính trạng đặc trưng của giống:

Bảng 2-Các tính trạng đặc trưng của giống

TT

Tính trạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã số (*)

7.1

Cây: Kiểu sinh trưởng

Plant: growth type

(Tính trạng 1)

Bụi hẹp - miniature

Bụi - dwarf

Bụi rộng - bed

Bụi phẳng - shrub

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bò - ground cover

1

2

3

4

5

6

7.2

Hoa: Kiểu hoa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tính trạng 21)

Đơn - single

Bán kép - semi-double

Kép - double

1

2

3

7.3

Hoa: Nhóm màu sắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tính trạng 23)

Trắng hoặc gần trắng- white or near white

Trắng pha - white blend

Xanh - green

Vàng - yellow

Vàng pha - yellow blend

Da cam - orange

Da cam pha - orange blend

Hồng - pink

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỏ - red

Đỏ pha - red blend

Đỏ tím - red purple

Tím - purple

Tím pha (hoa cà) - violet blend

Nâu pha - brown blend

Nhiều màu - multicolored

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

15

16

7.4

Hoa: Đường kính

Flower: Diameter

(Tính trạng 26)

Rất nhỏ - very small

Nhỏ - small

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To - large

Rất to - very large

1

3

5

7

9

7.5

Cánh hoa: Số màu bên trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tính trạng 40)

Một màu - one

Hai màu - two

Nhiều hơn hai màu - more than two

1

2

3

7.6

(i)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petal: main color on the outer side (only if clearly different from inner side)

(Tính trạng 50 (i))

Xác định mã số trong bảng so màu-RHS

Color Chart(indicate reference number)

 

7.6

(ii)

Cánh hoa: màu chính mặt ngoài cánh hoa (chỉ áp dụng nếu có sự khác biệt rõ ràng ở mặt bên trong)

Petal: main color on the outer side (only if clearly different from inner side)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xanh - green

Vàng nhạt - light yellow

Vàng - medium yellow

Cam - orange

Hồng - pink

Đỏ - red

Tím đỏ - purple red

Nâu đỏ - brown red

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

7

8

CHÚ THÍCH: (*): Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống

8. Các giống tương t s khác biệt so với giống khảo nghiệm

Bảng 3-Sự khác biệt giữa giống tương t giống kho nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những tính trạng khác biệt

Trạng thái biểu hiện

Giống tương tự

Giống khảo nghiệm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Các thông tin b sung giúp cho việc phân biệt ging

9.1. Khả năng chống chu sâu bnh:

9.2. Các điều kiện đặc biệt:

9.3. Mục đích sử dụng

- Hoa ct

- Hoa chu

- Hoa vườn (hoa thảm)

9.4. Thông tin khác:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngày    tháng    năm

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-95:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.723

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94