Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7214:2008 Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan - đánh số nhận dạng (ISIN)

Số hiệu: TCVN7214:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2008 Ngày hiệu lực:
ICS:03.060 Tình trạng: Đã biết

Ký tự

Giá trị

Ký tự

Giá trị

Ký tự

Giá trị

Ký tự

Giá trị

Ký tự

Giá trị

A

10

F

15

K

20

P

25

U

30

B

11

G

16

L

21

Q

26

V

31

C

12

H

17

M

22

R

27

W

32

D

13

I

18

N

23

S

28

X

33

E

14

J

19

O

24

T

29

Y

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

35

b) Bước 2

Gấp đôi giá trị của các con số xen kẽ bắt đầu từ số đầu tiên bên tay phải (hàng đơn vị), kể cả các số không.

c) Bước 3

Cộng các số đơn lẻ bao gồm các kết quả đạt được ở bước 2 với mỗi con số không bị ảnh hưởng trong sè ban đầu.

d) Bước 4

Tổng số đạt được ở bước 3 từ số lớn hơn tiếp theo kết thúc ở 0 [đây là phép tính tương tự với phép tính phần bù hàng chục của số hàng đơn vị của tổng]. Nếu tổng đạt được ở bước 3 là một số có số tận cùng là số không (30, 40,...) thì số kiểm tra là số 0.

VÍ DỤ

Cổ phiếu của công ty W.R. Grace and Co.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (ngân hàng thế giới) 15 1/8 % hạn là ngày 15 tháng 12 năm 1991.

 

Phụ lục B

(quy định)

Thẩm quyền của các cơ quan cấp mã số

(competence)

Danh mục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ quan cấp mã số (hoặc cơ quan thay thế được chỉ định)

Cổ phần

Cổ phiếu

- Cổ phiếu thường, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi

Mã nước anpha-2 thể hiện pháp lý của cơ quan phát hành, trong trường hợp nước không có cơ quan cấp mã thì phải có cơ quan thay thế được chỉ định.

 

Tổ chức đầu tư

- Quĩ tín thác đầu tư, quĩ mua chung

Mã nước anpha-2 của nước phát hành được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu ký chứng khoán

- Thể hiện cổ phần

Qui định niêm yết cổ phần cũng áp dụng cho loại này

Qui định niêm yết trái phiếu cũng áp dụng cho loại này.

Công cụ ghi nợ

Trái phiếu và công cụ ghi nợ khác không mang tính quốc tế

- Chủ thể phát hành trong nước hoặc nước ngoài

- Đồng tiền nội tệ hoặc ngoại tệ

- Phát hành trong nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Trái phiếu và công cụ ghi nợ quốc tế

- Chủ thể phát hành trong nước hoặc nước ngoài

- Đồng tiền nội tệ hoặc ngoại tệ

- Phát hành quốc tế (chứng khoán ghi nợ để phát hành đồng thời nhiều hơn trong phạm vi một quốc gia bởi tổ chức quản lý phát hành quốc tế, ví dụ: quản lý của nhiều hơn một quốc gia khi:

 

 

+ Lưu ký của tất cả như chứng khoán phát hành bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (CSD) của một nước

Mã nước anpha-2 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chỉ định theo thẩm quyền của cơ quan cấp mã số quốc gia hoặc cơ quan thay thế chỉ định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Lưu ký của tất cả như chứng khoán phát hành bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (CSD) của nhiều hơn một quốc gia hoặc với Trung tâm Lưu ký chứng khoán quốc tế

XS (tiền tố đã cho dùng trong hệ thống chuyển Séc quốc tế).

 

Thanh toán lãi và gốc

- Thanh toán chính thức (trách nhiệm của bên phát hành)

- Thanh toán không chính thức (trách nhiệm của bên thứ ba)

 

Qui định niêm yết trái phiếu cũng áp dụng việc thanh toán chính thức.

Mã nước anpha-2 của một nước chính thức.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tín phiếu kho bạc ngắn hạn

Khác (Other)

 

Qui định niêm yết trái phiếu cũng có thể áp dụng thanh toán tín phiếu kho bạc ngắn hạn và công cụ ghi nợ khác.

Thẩm quyền

Chứng quyền (Rights)

Mã nước anpha-2 của nước phát hành được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền

 

Chứng khế (Warrants)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phát hành lần đầu với công cụ ghi nợ

Mã nước anpha-2 của nước phát hành được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền

Qui định niêm yết trái phiếu cũng áp dụng cho loại này.

Các nghiệp vụ phát sinh

Quyền chọn (Option)

Với mỗi hợp đồng xác định thời điểm kết thúc trong tháng và giá cả trung bình sẽ dùng đánh số phân định chứng khoán quốc tế của cơ quan quản lý chính của nước dùng để giao dịch phát hành công cụ phát sinh riêng biệt.

 

Tương lai (Future)

Với mỗi hợp đồng xác định thời điểm kết thúc trong tháng và giá cả trung bình sẽ dùng đánh số phân định chứng khoán quốc tế của cơ quan quản lý chính của nước dùng để giao dịch phát hành công cụ phát sinh riêng biệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thị trường tương lai (Commodities)

Một hệ thống đánh số phân định chứng khoán quốc tế trên hàng hoá và giao dịch, các trao đổi trơn chu nếu có vài giao dịch kết thúc tương tự trong nước. Chất lượng khác nhau giữa hàng hóa không tương ứng về số lượng trong khi tính toán.

 

Tiền tệ

- Như định nghĩa trong TCVN 6558 (ISO 4217).

 

Trong việc đánh số phân định chứng khoán quốc tế cần chịu sự quản lý của cơ quan quản lý chính khi của nước phát hành. Trong trường hợp tỷ giá bình quân, được thiết lập phù hợp với nước phát hành của đồng tiền theo tỷ lệ.

 

Chỉ số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Việc phân định cấp mã chứng khoán quốc tế phải thấy tiền tố mã nước.

 

Lãi suất

- Lãi suất chuẩn, như đã định nghĩa bằng thuật ngữ và đồng tiền, sử dụng trong lĩnh vực tài chính và tính toán bởi các định chế tài chính.

 

Cấp mã chứng khoán quốc tế cho nhà đầu tư gắn với tiền tố mã nước.

 

Phụ lục C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tin tối thiểu

Một cơ quan cấp mã số làm đơn đề nghị cấp ISIN cần phải cung cấp những thông tin tối thiểu dưới đây:

- tên và phần mô tả đặc điểm đợt chứng khoán phát hành (bao gồm thông tin về loại hoặc tên chỉ loại);

- tên và địa chỉ nơi phát hành (issuer);

- tên và địa chỉ tổ chức quản lý chính hoặc nhóm quản lý (đối với chứng khoán nợ);

- tên và nước có Trung tâm Lưu ký chứng khoán quốc gia đối với chứng khoán nợ quốc tế;

- tên và nước có sở giao dịch cho các nghiệp vụ phái sinh và thị trường tương lai;

- lãi suất, ngày đáo hạn, ngày thanh toán hối phiếu;

- loại tiền tệ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục D

(tham khảo)

Các ví dụ

Bảng D.1

Loại

Mô tả đợt phát hành

Tổ chức phát hành

Nước phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiền tố

ISIN

Chứng nhận cổ phiếu

-

W.R. Grace and Co., NewYork, N.Y.

US

-

US

US3838831051

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Hitachi Ltd., Tokyo

JP

-

JP

JP3788600009

Giấy biên nhận đặt cọc tiền để lấy cổ phiếu

Hitachi Ltd. Deutsche Zertifikate

Deutscher Auslandskass enverein AG, Frankfurt a.M.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

DE

DE0008570441

Chứng nhận cổ phiếu Quỹ mua chung

Unifonds

Union- Investmentge sellschaft Gmbh, Frankfurt a.M.

DE

-

DE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trái phiếu nước ngoài

14% S- Debentures due 85.5.26

Mobil Exploration and Producing finance Netherlands B.V.

AN

US

US

US606904AB65

Trái phiếu nước ngoài

8% Guaranteed S-Bonds 1975 to 1983/1988 ex warrants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AN

NL

NL

NL0000087716

Trái phiếu quốc tế

Floating rate Bonds due 2028/09/15

Mortgage Securities PLC

GB

GB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XS0015008302

Trái phiếu quốc tế

41/4% DM Bonds due 1991/95 with warrants

Mitsubishi Oil Company, Limited

JP

DE

DE

DE0004040753

Trái phiếu quốc tế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Naigai Co., Ltd.

JP

GB

XS

XS0032811084

Quyền chọn

Opciones sobre IBEX 35 Call 16/06/2000 Strike: 12000

MEFF Renta Variable

ES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ES

ES0A00071720

Tương lai

Futuros sobre Bono Nocional 10 anosx 16/06/1999

MEFF Renta Fija

ES

-

ES

ES0B00001056

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IBEX 35

Spanish Continuous Market for Share index

ES

-

ES

ES0SI0000005

Lãi suất

Theree- month LIBOR

London Interbank Offered Rate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

GB

GB 0009950436

Thị trường tương lai

Aluminium Alloy

London Metal Exchange

GB

-

GB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đồng tiền

Dutche Mark

Wertpier- Miteilungen

DE

-

DE

DE 0009695817

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7214:2008 (ISO 6166 : 2001) về Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan - Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.906

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!