Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6743:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2008 Ngày hiệu lực:
ICS:03.060 Tình trạng: Đã biết

TCVN 6743:2008

ISO 10383:2003

CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN - MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC)

Securities and related financial instruments - Codes for exchanges and market identification (MIC)

 

Lời nói đầu

TCVN 6743:2008 thay thế TCVN 6743:2000

TCVN 6743:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10383:2003. TCVN 6743:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 68 “Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tổng hợp để nhận dạng thị trường chứng khoán và các thị trường chính thức và không chính thức để cung cấp thông tin về giá cả và các thông tin liên quan, tạo điều kiện cho quá trình tự động hóa xử lý thông tin.

 

CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN - MÃ DÙNG CHO TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DẠNG THỊ TRƯỜNG (MIC)

Securities and related financial instruments - Codes for exchanges and market identification (MIC)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp cấu trúc đồng bộ mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MICs). Trong tiêu chuẩn này sử dụng một số ứng dụng và thông tin dùng để nhận dạng thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp:

- ở các công cụ tài chính đăng biểu (địa điểm đăng biểu) và

- ở các hoạt động thương mại liên quan (địa điểm giao dịch).

2. Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO 15022-1:1999, Securities - Scheme for massages (Data Field Dictionary) - Part 1: Data field and massages design rules and guidelines (Chứng khoán - Lược đồ thông điệp (trường dữ liệu) - Phần 1: Quy tắc và hướng dẫn về thiết kế thông điệp và trường dữ liệu )

ISO 15022-2:1999, Securities - Scheme for massages (Data Field Dictionary) - Part 2: Maintenances of the data Field Dictionary and Catalogue of Messages (Chứng khoán - Lược đồ thông điệp (trường dữ liệu) - Phần 2: Danh mục từ điển trường dữ liệu chính).

3. Cấu trúc

Mã bao gồm bốn ký tự chữ cái liên tục. Theo cấu trúc này vẫn có thể áp dụng MICs với giới hạn phù hợp của lần xuất bản đầu tiên của tiêu chuẩn sẽ không cần thiết có thay đổi.

4. Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ về mã trao đổi/ nhận dạng thị trường (MIC):

a) XPAR (Euronext, Paris)

b) XMAT (Euronext - MATIF, Paris)

c) XMON (Euronext - MONEP, Paris)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Cơ quan đăng ký

Theo các điều khoản nêu trong Phụ lục H của ISO/IEC Directive, Phần 1 năm 2001, Hội đồng ISO chỉ định Tổ chức Thông tin Tài chính Ngân hàng toàn cầu S.C (SWIFT) như là Cơ quan đăng ký đối với tiêu chuẩn này.

Địa chỉ của Cơ quan đăng ký trong tiêu chuẩn này như sau:

Tổ chức Thông tin Tài chính ngân hàng toàn cầu S.C (SWIFT)

Avenue Adèle, 1

B-1310 La Hulpe

Belgium

Email: iso 15022 ra@iso 15022.org

Đơn xin cấp mã nhận dạng thị trường có thể được đệ trình lên Cơ quan đăng ký. Các mã mới sẽ phải được cấp trong thời hạn hợp lý để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tin và các yêu cầu trong tiêu chuẩn và cấp mã trao đổi và nhận dạng thị trường có thể gửi về địa chỉ của Cơ quan đăng ký

 

Phụ lục A
(quy định)

Thẩm quyền cấp mã nhận dạng thị trường (MIC)

Cơ quan đăng ký (RA) với trách nhiệm cấp mã nhận dạng thị trường (MIC). Phương pháp áp dụng và công bố mã nhận dạng thị trường là phương pháp sử dụng bởi Cơ quan có đăng ký đối với ISO 15022.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6743:2008 (ISO 10383:2003) về Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan - Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189