Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN12388-1:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:03.100.30, 67.240 Tình trạng: Đã biết

Người quản lý cm quan

Người phân tích cảm quan/Người phụ trách hội đồng cảm quan

Cán bộ kỹ thuật trong hội đồng

Giữ liên lạc với tất cả các phòng ban khác sử dụng thông tin cảm quan

Tổ chc và quản lý tất cả các hoạt động của các phòng ban về cảm quan

Tư vấn về tính khả thi phép th yêu cầu

Giám sát hoạt động thử

Lập báo cáo tiến độ

Lập kế hoạch và giám sát các hoạt động nghiên cứu

 

 

Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cu các phương pháp mới

Lập kế hoạch và phát triển các nguồn lực

Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu các phương pháp mới

Lập kế hoạch và phát triển nguồn lực

Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của người quản lý cảm quan

Tuyển chọn và huấn luyện người đánh giá

Tuyển chọn người đánh giá

Lựa chọn quy trình th, thiết kế thực nghiệm và phân tích

Xác định nhu cầu của hội đồng đặc biệt

Giám sát tất cả các giai đoạn chuẩn bị và thử sản phẩm

Huấn luyện cấp dưới để xử lý đánh giá định kỳ

Phối hợp để định hướng và lựa chọn người đánh giá mới

Trách nhiệm trong việc lập và báo cáo kết quả

Thiết lập kế hoạch thử

Phân tích dữ liệu để báo cáo kết quả Xây dựng và cập nhật tất cả các kế hoạch của chương trình

 

 

 

Chuẩn bị phòng để thử

Chun bị/sắp xếp các mẫu cần đánh giá

Mã hóa mẫu

Chuẩn bị và phân phát phiếu đánh giá Quan sát nhu cầu của người đánh giá thông qua phép thử

Chuẩn bị và thực hiện các phép thử

Dữ liệu đầu vào

Kiểm tra dữ liệu sơ bộ

Bảo quản sản phẩm, vật liệu th và các vật liệu cần thiết khác

Thi bỏ chất thải

Bảng 2 - Danh mục chỉ dẫn năng lực của nhân viên

Kỹ năng cn thiết

Người quản lý cm quan

Người phân tích cảm quan/người phụ trách hội đồng

Nhân viên kỹ thuật hội đồng

Quản trị và quản lý

Khả năng tổ chức và lập kế hoạch

Khả năng quản trị (lập ngân sách, báo cáo, cập nhật chương trình)

Kiến thức về kinh doanh và môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng tổ chức và lập kế hoạch

Khả năng quản trị (lập ngân sách, báo cáo, cập nhật chương trình)

Kiến thức về doanh nghiệp và môi trường

 

Khoa học và kỹ thuật

Kiến thức về sản phẩm (các khía cạnh phát triển và lập công thức sản phẩm)

Kiến thức kỹ thuật liên quan đến sản xuất và đóng gói

Kiến thức sản phẩm

Kiến thức về công nghệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiến thức chung về quy trình và an toàn ca phòng th

Kiến thức cơ bản về vệ sinh thực phẩm

Cảm quan

Kiến thức lý thuyết về lĩnh vực phân tích cm quan Kiến thức phương pháp luận về cảm quan

Kiến thức lý thuyết trong lĩnh vực phân tích cảm quan

Kiến thức về phương pháp luận cảm quan

Kinh nghiệm thực tế làm người phụ trách hội đồng cảm quan hoặc thành viên hội đng

Khả năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá phép thử cảm quan

Diễn giải và báo cáo kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng theo dõi một cách chi tiết

Bảng 2 (kết thúc)

Kỹ năng được yêu cầu

Người quản lý cm quan

Người phân tích cảm quan/người phụ trách hội đồng cm quan

Nhân viên kỹ thuật trong hội đồng

Các kỹ năng khác

Liên lạc và tiếp xúc với các phòng ban khác trong phạm vi t chức

Liên lạc và tiếp xúc với tổ chức bên ngoài (khách hàng, tổ chức công nghiệp, cơ quan có thẩm quyền)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng hiểu biết và khả năng tạo tạo động lực làm việc cho nhóm

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng hiểu biết và khả năng tạo tạo động lực làm việc cho nhóm

Có khả năng ra quyết định

Khuyến khích được hội đồng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Kỹ năng lãnh đạo nhóm

Khuyến khích được công việc

Chịu trách nhiệm, đáng tin cậy

Sự tận tâm

 

Thư mục tài liệu tham khảo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[2] TCVN 12388-2:2018 (ISO 13300-2:2006), Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12388-1:2018 (ISO 13300-1:2006) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


746
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97