Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11270:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:01.140.40 Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11270:2015

ISO 18:1981

THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TỜ MỤC LỤC CỦA XUẤT BẢN PHẨM ĐỊNH KỲ

Documentation - Contents list of periodicals

Lời nói đầu

TCVN 11270:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 18:1981;

TCVN 11270:2015 đo Ban kỹ thuật tiêu chun quốc gia TCVN/TC 46 Thông tin và tư liệu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Documentation - Contents list of periodicals

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cp các quy tắc để trình bày mục lục của một xuất bn phm định kỳ (xem ISO 8 cho phần trình bày xuất bản phẩm định kỳ).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đi, bổ sung (nếu có).

ISO 8, Documentation - Presentation of periodicals (Tư liệu - Trình bày xuất bản phẩm định kỳ).

ISO 30, Documentation - Bibliographic identification (biblid) of serial publication (Tư liệu - Nhận dạng thư mục (biblid) các xuất bn phm nhiều k).

ISO 215, Presentation of contributions to periodicals (Trình bày các bài viết cho xuất bản phẩm định kỳ).

ISO 639, Symbols for languages, countries and authorities (Ký hiệu cho các ngôn ngữ, quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Tờ mục lục (contents list)

Bn liệt kê ngắn gọn các phần, các bài mục và tham luận trong một số của xuất bản phẩm định kỳ cho biết các bài và nhan đề của chúng.

4. Các quy tắc cơ bn

4.1. Tờ mục lục cn được in trong mỗi số phát hành. Các đoạn trích của tờ mục lục có thể xuất hiện trong cùng số phát hành đó.

4.2. Trật tự ưu tiên là trật tự của các bài trong xuất bản phẩm này. Hoặc, các bài báo có thể được liệt kê theo nhóm chủ đề; các mục thông thường như các bài tóm tắt, thư gi tòa soạn,.. có thể được nhóm riêng.

4.3. Tờ mục lục cần được lập càng độc lập càng tốt và thuận tiện cho việc phiên bn dễ dàng bng các phương tiện sao chụp.

4.4. Ngôn ngữ được xử lý trong mục lục như sau:

4.4.1. Nếu một xuất bn phẩm chứa các bài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mỗi bài sẽ được liệt kê bằng ngôn ngữ của bài đó.

4.4.2. Nếu mục lục được dịch sang 1 hoặc nhiều ngôn ngữ, thì nên có mục lục riêng cho mỗi ngôn ngữ tiếp theo mục lục gốc. Nếu xuất bản phẩm có các bài bằng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ gốc cần được ch rõ cho mỗi bài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[xem ISO 639]

4.4.3. Nếu chỉ có một tờ mục lục, nhan đề dịch có thể được cung cấp sau nhan đề gốc.

5. Vị trí

5.1. Tờ mục lục cần được đặt cùng một vị trí mỗi số phát hành trong cùng một tập hoặc năm.

5.2. Tờ mục lục cần đt trên trang đầu tiên của số phát hành tiếp ngay mặt sau trang bìa trước. Khuyến nghị rằng nó cũng có thể xuất hiện trên trang thứ nht hoặc thứ 4 của bìa.

5.3. Tờ mục lục bắt đầu từ trang nhất, nếu cần, sẽ tiếp tục trang thứ 2.

Tờ mục lục bắt đầu từ trang nhất của bìa, nếu cần, sẽ tiếp tục trang thứ 4 của bìa.

Tờ mục lục bắt đầu trên trang 4 của bìa, nếu cần, có thể tiếp tục trang 3 của bìa.

6. Các chi tiết của tờ mục lục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Mục lục cần ch ra, với mỗi bài đăng, và theo trật tự sau đây:

- Tên tác giả như nêu trong tiêu đề của bài báo (xem ISO 215);

- Nhan đề hoàn chỉnh và tất cả các phụ đề (với các bài báo trong các phần đăng mỗi lần, nhan đề cần có cụm từ “còn tiếp, tiếp theo hoặc “kết thúc/phần cuối” theo sau phù hợp).

- Số trang đầu tiên. Nếu phù hợp, có thể bổ sung số trang cuối cùng sau dấu gạch ngang. Trong những trường hợp nếu nội dung không được trình bày liên tục trong số tạp chí, cần đưa vào số trang đầu-cuối cho mỗi phần của tài liệu.

VÍ DỤ 426-432, 457-458

6.3. Tiêu đề cho những bài đặc biệt như tóm tắt, “tin tức” hoặc “hội nghị”, để phân biệt với những bài báo gốc, có th được liệt kê sau các bài gốc trong mục lục. Mỗi tiêu đề phải được tham chiếu theo nhan đề cũng như số trang đầu tiên, và nếu phù hợp, theo cả trang cuối cùng, sau dấu gạch ngang.

6.4. Thông tin liên quan đến bài báo và các tiêu đề được liệt kê trong mục lục phải được phân cách bi một khoảng cách.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11270:2015 (ISO 18:1981) về Thông tin và tư liệu - Tờ mục lục của xuất bản phẩm định kỳ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72