Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11198-8:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Phần tử Dữ liệu

Tag hoặc Tag bản mẫu

GET DATA

PUT DATA

Dữ liệu Thanh tổng

'BF30'

Y (nếu tùy chọn trong Kiểm soát ng dụng cho phép)

Y

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng

'BF31'

Y

Y

Kiểm soát Thanh tổng x

'BF32'

Y

Y

Bng Kim tra Bổ sung

'BF33'

Y

Y

Mục nhập AIP/AFL

'BF41'

Y

Y

Kiểm soát ứng dụng

'C1'

Y

Y

Dữ liệu Vòng đời ứng dụng

'9F7E'

Y

N

Bộ đếm Giao dịch ứng dụng (ATC)

'9F36'

Y

N

Mục nhập CIAC

'BF34'

Y

Y

Dữ liệu Bộ đếm

'BF35'

Y (nếu tùy chọn trong Kiểm soát ng dụng cho phép)

Y

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm

'BF36'

Y

Y

Kiểm soát Bộ đếm x

'BF37'

Y

Y

Bảng Quy đổi Tiền tệ

'BF38'

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ

'BF39'

Y

Y

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'BF3A'

Y

Y

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

'BF42'

Y

Y

Tham số GPO

'BF3E'

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

'BF3B'

Y

Y

Mục nhập Hạn mức

'BF3C'

Y

Y

Bảng Dữ liệu Log

'BF40'

Y

N

Định dạng Log

'9F4F'

Y

N

Kiểm soát Hồ sơ MTA

'BF3D'

Y

Y

Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến

'C3'

Y

Y

Cân bằng Ngoại tuyến

'9F50'

Y

N

Mã Tiền Cân bằng Ngoại tuyến

'C9'

Y

N

Bộ đếm lần Thử mã PIN

'9F17'

Y

N

Kiểm soát Hồ sơ

'BF3F'

Y

Y

Mục nhập Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ

'C2'

Y

Y

Tình trạng Hạn mức An ninh

'C4'

Y (nếu thẻ hỗ tr 'Hạn mức an ninh')

N

Hạn mức an ninh

'C5'

N

Y (nếu thẻ hỗ trợ 'Hạn mức an ninh')

Hạn mức Quỹ VLP

'9F77'

Y (nếu thẻ hỗ trợ VLP)

Y (nếu thẻ hỗ trợ VLP)

Hạn mức Giao dịch Đơn VLP

'9F78'

Y (nếu thẻ hỗ trợ VLP và phần tử dữ liệu có mặt)

Y (nếu thẻ hỗ trợ VLP)

6  Thẻ tag Phần tử Dữ liệu

Bảng 2 liệt kê các thẻ Tag và thẻ Tag bản mẫu được sử dụng bởi CPA, bao gồm các thẻ tag của các phần t dữ liệu EMV được sử dụng bởi CPA.

Bảng 2 - thẻ Tag Phần tử Dữ liệu

Phần t Dữ liệu

Bản mẫu hoặc Tag

Nguồn

Định danh Ứng dụng (AID)

'4F'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'57'

Thẻ

Số Tài khoản Chính Ứng dụng (PAN)

'5A'

Thẻ

Tên Chủ th

'5F20'

Thẻ

Ngày Hết hạn Ứng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Ngày còn Hiệu lực Ứng dụng

‘5F25’

Thẻ

Mã Nước bên Phát hành

'5F28'

Thẻ

Mã Tiền Giao dịch

'5F2A'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Dịch vụ

'5F30'

Thẻ

Số chuỗi PAN Ứng dụng

'5F34'

Thẻ

Tên DF

'6F'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'82'

Thẻ

Dedicated Tên Tệp tin dành Riêng (DF)

'84'

Thẻ

Định danh Tệp tin Ngắn (SFI)

'88'

Thẻ

Mã Hồi đáp Chuẩn chi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đầu cuối

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Th 1 (CDOL 1)

'8C'

Thẻ

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Thẻ 2 (CDOL 2)

'8D'

Thẻ

Danh sách Phương thức Xác minh Chủ th (CVM)

'8E'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ mục Khóa Công khai Cơ quan Chứng nhận (CA)

'8F'

Thẻ

Chứng chỉ Khóa Công khai bên Phát hành

'90'

Thẻ

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

'91'

Thiết bị đầu cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'92'

Th

Dữ liệu ng dụng Tĩnh có dấu (SSAD)

'93'

Thẻ

Định vị Tệp tin ứng dụng (AFL)

'94'

Thẻ

Kết quả Xác minh Thiết bị đầu cuối (TVR)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đầu cuối

Ngày tháng Giao dịch

'9A'

Thiết bị đầu cuối

Kiu Giao dịch

'9C’

Thiết bị đầu cuối

Lượng tiền, được chun chi (số)

'9F02'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Tùy ý Ứng dụng

'9F05'

Thẻ

Kiểm soát Lượng dùng ng dụng (AUC)

'9F07'

Th

Số Phiên bản ng dụng

'9F08'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9F0B'

Thẻ

IAC-Default

'9F0D'

Thẻ

lAC-Denial

'9F0E'

Thẻ

lAC-Trực tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Dữ liệu ứng dụng bên Phát hành

'9F10'

Thẻ

Bộ đếm lần Thử mã PIN

'9F17'

Thẻ

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'9F1A'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Tùy ý Rãnh 1

'9F1F'

Thẻ

Mã lệnh ng dụng

'9F26'

Thẻ

Dữ liệu Thông tin Mã lệnh

'9F27'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9F2D'

Thẻ

Số mũ Khóa Công khai Mã hóa mã PIN ICC

'9F2E'

Thẻ

Phần dư Khóa Công khai Mã hóa mã PIN ICC

'9F2F'

Thẻ

S mũ Khóa Công khai bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Khả năng Thiết bị đầu cuối

'9F33'

Thiết bị đầu cuối

Kết quả Xác minh Ch thẻ (CVM)

'9F34'

Thiết bị đầu cuối

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'9F35'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ đếm Giao dịch ng dụng (ATC)

'9F36'

Thẻ

Số không thể đoán trước

'9F37'

Thiết bị đầu cuối

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Tùy chọn Quy trình xử lý (PDOL)

'9F38'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9F40'

Thiết bị đầu cuối

Mã Tiền ng dụng

'9F42'

Thẻ

Số mũ Tiền ng dụng

'9F44'

Thẻ

Chứng ch Khóa Công khai ICC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Số mũ Khóa Công khai ICC

'9F47'

Thẻ

Số dư Khóa Công khai ICC

'9F48'

Thẻ

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Xác thực Dữ liệu Động (DDOL)

'9F49'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danh sách Tag SDA

'9F4A'

Thẻ

Dữ liệu ng dụng Động có dấu

'9F4B'

Thẻ

S hiệu Động ICC

'9F4C'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9F4D'

Thẻ

Định dạng Log

'9F4F'

Thẻ

Cân bằng Ngoại tuyến

'9F50'

Thẻ

Kết quả Xác minh Th (CVR)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Mã Chuẩn chi bên Phát hành VLP

'9F74'

Thẻ

Hạn mức Quỹ VLP

'9F77'

Thẻ

Hạn mức Giao dịch Đơn VLP

'9F78'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quỹ có sẵn VLP

'9F79'

Th

Ch báo Hỗ trợ Thiết bị đầu cuối VLP

'9F7A'

Thiết bị đầu cuối

Dữ liệu Vòng đời ng dụng

'9F7E'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'BF30'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng

'BF31'

Thẻ

Kiểm soát Thanh tổng

'BF32'

Thẻ

Bảng Kiểm tra Bổ sung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Mục nhập Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ (CIAC)

'BF34'

Thẻ

Dữ liệu Bộ đếm x

'BF35'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm

'BF36'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Bộ đếm x

'BF37'

Thẻ

Bảng Quy đổi Tiền tệ

'BF38'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ

'BF39'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'BF3A'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

'BF3B'

Thẻ

Mục nhập Hạn mức

'BF3C'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ MTA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Tham số GPO

'BF3E'

Thẻ

Kiểm soát Hồ sơ

'BF3F'

Thẻ

Bng Dữ liệu Log

'BF40'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục nhập AIP/AFL

'BF41'

Thẻ

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

'BF42'

Thẻ

Kiểm soát ng dụng

'C1'

Thẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'C2'

Thẻ

Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến

'C3'

Thẻ

Tình trạng Hạn mức An ninh

'C4'

Thẻ

Hạn mức an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thẻ

Hạn mức lần Th mã PIN

'C6'

Thẻ

Lịch sử Giao dịch Trước đây (PTH)

'C7'

Thẻ

Dữ liệu Vòng đời bên Phát hành Ứng dụng

'C8'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Tiền Cân bằng Ngoại tuyến

'C9'

Thẻ

7  Từ điển Dữ liệu

Điều này định nghĩa:

Phần tử dữ liệu mới được xác định cho ứng dụng thanh toán thông thường

và phần tử dữ liệu EMV mà mã hóa / sử dụng các nhu cầu của phần t dữ liệu định nghĩa thêm cho CPA.

Đ thuận tiện, tiêu chuẩn này cũng bao gồm xác định dữ liệu CCD và EMV được sử dụng trong ứng dụng Thanh toán Chung.

CHÚ THÍCH: Bit và byte ch ra RFU nên được thiết lập là không đ tránh xung đột với mục đích sử dụng trong tương lai của các bit hoặc byte. Hành vi ứng dụng không nên phụ thuộc vào thiết lập của các bit bởi vì chúng có th được sử dụng cho các chức năng trong tương lai.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử dữ liệu sau đây được mô t trong Điều này:

Bộ đếm Khóa Phiên AC

Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên AC

Mã Tiền Thanh tổng

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tng x

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng x

Thanh tổng x

Cân bằng Thanh tổng x

Kiểm soát Thanh tổng x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạn mức Thanh tng x

Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Kh năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

Mục nhập AIP/AFL x

Lượng tiền, được chun chi

Lượng tiền, Khác

Kiểm soát ng dụng

Mã lệnh ng dụng

Mã Tiền ng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả Quyết định ng dụng (ADR)

Dữ liệu Tùy ý ng dụng

Ngày còn Hiệu lực ng dụng

Ngày Hết hạn ng dụng

Tệp tin Phần tử ng dụng (AEF)

Định vị Tệp tin ng dụng (AFL)

Định danh ng dụng (AID)

Hồ sơ Trao đổi ng dụng (AIP)

Dữ liệu Vòng đời bên Phát hành ng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số Tài khoản Chính ng dụng (PAN)

Bộ đếm Giao dịch ng dụng (ATC)

Kiểm soát Lượng dùng ng dụng (AUC)

Số Phiên bản ng dụng

Mã Hồi đáp Chuẩn chi

Mục nhập mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ x (Mục nhập CIAC x)

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Thẻ 1 (CDOL1)

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Thẻ 2 (CDOL2)

Cập nhật Trạng thái Th (CSU)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên Chủ thẻ

Tên Chủ thẻ M rộng

Danh sách Phương thức Xác minh Ch th (CVM)

Kết quả Xác minh Chủ th (CVM)

Khóa Công khai Cơ quan Chứng nhận (CA)

Chỉ mục Khóa Công khai Cơ quan Chứng nhận (CA)

Định danh Lõi Chung (CCI)

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm x

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Bộ đếm x

Dữ liệu Bộ đếm x

Hạn mức Bộ đếm x

Dữ liệu Thông tin Mã lệnh (CID)

Bảng Quy đổi Tiền tệ x

Kết quả CVM

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ x

Kiểm soát H sơ Thanh tng Chu kỳ x

Thanh tổng Chu kỳ x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

Ngày tháng Tham chiếu Thanh tng Chu kỳ x

Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ x

Chỉ mục Khóa Phân phối (DKI)

Tên DF

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Xác thực Dữ liệu Động (DDOL)

Bản mẫu Độc Quyền Thông tin Kiểm soát Tệp tin (FCI)

Bản mẫu Thông tin Kiểm soát Tệp tin (FCI)

Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu

Dữ liệu Lệnh GPO

Độ dài Dữ liệu Lệnh GPO

Tham số GPO x

IAC - Mặc định

lAC - Từ chối

IAC - Trực tuyến

Dữ liệu Động ICC

Số hiệu Động ICC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chứng ch Khóa Công khai Mã hóa mã PIN ICC

Số mũ Khóa Công khai Mã hóa mã PIN ICC

Phần dư Khóa Công khai Mã hóa mã PIN ICC

Khóa Riêng ICC

Chứng ch Khóa Công khai (PK) ICC

Số mũ Khóa Công khai ICC

Số dư Khóa Công khai ICC

Số không th đoán trước ICC

Cờ nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

Mã Nước bên Phát hành

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành x

Chứng chỉ Khóa Công khai (PK) bên Phát hành

S mũ Khóa Công khai bên Phát hành

Phần dư Khóa Công khai bên Phát hành

Bộ đếm Lệnh Tập lệnh bên Phát hành

Kết qu Tập lệnh bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục nhập Hạn mức x

Mục nhập Log

Định dạng Log

Khóa Chính Cho AC

Khóa Chính cho SMC

Khóa Chính cho SMI

Kiểm soát Hồ sơ Lượng tiền Giao dịch Tối đa (MTA) x

Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến

Mã Tiền Cân bằng Ngoại tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PDOL

Dữ liệu Liên quan PDOL

Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN

Hạn mức Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN

Bộ đếm lần Thử mã PIN

Hạn mức lần Thử mã PIN

Lịch sử Giao dịch Trước đây (PTH)

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Tùy chọn Quy trình xử lý (PDOL)

Kiểm soát Hồ sơ x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ

Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ

Mục nhập Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ

Mã PIN Tham khảo

Định danh Ứng dụng đã Đăng ký (RID)

Danh sách Tag SDA

Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai

Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần hai

Hạn mức an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Dịch vụ

Khóa Phiên cho AC

Khóa Phiên cho SMC

Khóa Phiên cho SMI

Định danh Tệp tin Ngắn (SFI)

Dữ liệu ng dụng Động có dấu

Dữ liệu ng dụng Tĩnh có dấu (SSAD)

Bộ đếm Khóa Phiên SMI

Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên SMI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danh sách th Tag Xác thực Dữ liệu Tĩnh

Mã Tiền Đích

Mã hành động Thiết bị đầu cuối - Mặc định

Mã hành động Thiết b đầu cuối - Từ chối

Mã hành động Thiết bị đầu cuối - Trực tuyến

Mã hành động Thiết bị đầu cuối (TAC)

Khả năng Thiết bị đầu cuối

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

Kiểu Thiết bị đầu cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Tùy ý Rãnh 1

Dữ liệu Tương đương Rãnh 2

Mã Tiền Giao dịch

Ngày tháng Giao dịch

Ngày tháng Giao dịch theo Ngày

Mã PIN Giao dịch

Kiểu Giao dịch

Số không thể đoán trước

Quỹ có sẵn VLP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Chun chi bên Phát hành VLP

Kiểm soát Hồ sơ VLP

Hạn mức Giao dịch Đơn VLP

Chỉ báo Htrợ Thiết bị đầu cuối VLP

Bộ đếm Khóa Phiên AC

Tag:─

Độ dài: 2

Định dạng: b

Bộ đếm Khóa Phiên AC đếm số lượng phân phối khóa phiên Mã lệnh ng dụng từ lúc ứng dụng xác minh thành công lần cuối ARPC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên AC

Tag:─

Độ dài: 2

Định dạng: b

Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên AC hạn mức số lượng Phân phối khóa phiên Mã lệnh ng dụng từ lúc ứng dụng xác minh thành công lần cuối ARPC.

CHÚ THÍCH: Đây hạn mức tùy chọn bên triển khai mà có thể sử dụng để thực thi yêu cầu ninh trong ứng dụng thay thế nền. Xem Điều 10 của TCVN 11198-7.

Mã Tiền Thanh tổng

Tag:─

Độ dài: 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ ra đồng tiền mà Thanh tổng được quản lý. Giá trị được mã hóa theo TCVN 6558 (ISO 4217).

Tham số này là một phần của Phần tử Kiểm soát Dữ liệu Thanh tổng x.

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng cho Thanh tổng x                          (x = 1 để 14)

Tag:─

Độ dài: 2

Định dạng: b

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng y sử dụng để kiểm soát Thanh tổng x trong Hồ sơ đã chọn cho giao dịch. y là giá trị của số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng cho Thanh tổng x trong Kiểm soát Hồ sơ đã chọn cho giao dịch

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng x                                        (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF31'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: 2

Định dạng: b

Ch ra bên Phát hành chọn dữ liệu và hành vi để cấu hình Thanh tổng bên trong Hồ sơ.

Bản mẫu Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng thu nhận từ ứng dụng sử dụng lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF31', và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng lệnh PUT DATA.

Bảng 3 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng x, Byte 1

b8

b7

b6

b5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3

b2

b1

Phương thức

x

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

 

 

 

Không cho phép tích lũy

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cho phép tích lũy

 

1

 

 

 

 

Thiết lập lại Thanh tổng với hồi đáp trực tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

Gửi Thanh tổng trong IAD

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Gửi Cân bằng Thanh tổng

 

 

0

 

 

Gửi Giá trị Thanh tổng x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

Gửi Cân bằng Thanh tổng x

 

 

 

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RFU

 

 

 

 

x

 

RFU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

x

 

RFU

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

x

RFU

Bảng 4 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng x, Byte 2

b8

b7

b6

b5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3

b2

b1

Phương thức

x

x

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

RFU

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Số ID Tập Hạn mức

 

 

 

0

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng Tập Hạn mức 0

 

 

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

x

x

x

x

Bảng Quy đổi Tiền tệ ID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

1

1

1

Không được phép quy đổi tiền tệ

Thanh tổng x                                                      (x = 1 để 14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 6

Định dạng: n

Biểu diễn lượng tiền tích lũy của giao dịch. Có thể bao gồm giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến, và cũng bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến. Giao dịch có thể được tích lũy nếu chúng có trong Đồng tiền thanh tổng, hoặc (nếu quy đổi tiền tệ được phép cho Thanh tổng) theo đồng tiền mà có thể quy đổi thành đồng tiền thanh tng sử dụng Bng Quy đổi Tiền tệ cho Thanh tổng x.

Giá trị của Thanh tổng x có thể gửi đến bên Phát hành như một phần Dữ liệu ng dụng bên Phát hành.

Giá trị của Thanh tổng x thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF30' (Dữ liệu Thanh tng), nếu được phép bởi Kiểm soát Ứng dụng; và có th cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA cho bản mẫu tag 'BF30', Phần t Dữ liệu tag 'DF0x'.

Giá trị của Thanh tổng x thu nhận từ ứng dụng như một phần Dữ liệu Thanh tổng bản mẫu, nếu được phép bởi bit 'Cho phép nhận Giá trị và Hạn mức của Thanh tổng và Bộ đếm' trong Kiểm soát ng dụng.

Cân bằng Thanh tổng x                                               (x = 1 để 14)

Tag:─

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: 12 n

Biểu diễn lượng tiền có thể chi trả ngoại tuyến có sẵn cho Thanh tổng x. Cân bằng Thanh tổng x có thể gửi đến bên Phát hành như một phần Dữ liệu ng dụng bên Phát hành.

Đối với bất kỳ Thanh tổng x, cân bng Thanh tổng x được tính như sau:

Cân bằng Thanh tổng x = Hạn mức Trên Thanh tổng x trừ đi Giá trị Thanh tổng x.

Nếu Hạn mức Trên Thanh tổng x < Giá trị Thanh tổng x, thì giá trị gửi trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành cho Cân bằng Thanh tổng x là không ('00 00 00 00 00 00’).

CHÚ THÍCH: Hạn mức Trên Thanh tổng x sử dụng trong tính toán cân bằng Thanh tổng x là Hạn mức Trên (định danh bởi Số ID Tập Hạn mức trong Kim soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng x) sử dụng cho Thanh tổng x trong Hồ sơ.

Kiểm soát Thanh tổng x                                                  (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF32'

Tag: 'DF0x'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

Chỉ ra bên Phát hành chọn dữ liệu và hành vi để cấu hình Thanh tổng x độc lập Hồ sơ.

Bản mẫu Kiểm soát Thanh tổng thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF32‘, và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bảng 5 - Kiểm soát Thanh tổng x

Vị trí

Dữ liệu

Độ dài

Giá trị

byte 1-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Mã Tiền mà Thanh tổng được quản lý, mã hóa theo TCVN 6558 (ISO 4217)

byte 3

Tham số Thanh tổng

1

Xem Bảng 47

Bng 6 - Tham số Thanh tổng

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Bao gồm Giao dịch ARQC trong kiểm tra CRM

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Bao gồm chấp nhận ngoại tuyến

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

RFU

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

RFU

 

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RFU

 

 

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

x

 

RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

x

RFU

Dữ liệu Thanh tổng x                                                 (x = 1 để 14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: 'DF0x', 'DF1x'

Độ dài: 18 hoặc 30

Định dạng: n

Biểu diễn cả hai giá trị của Thanh tổng x và Hạn mức Thanh tổng x.

Bản mẫu Dữ liệu Thanh tổng thu nhận từ ứng dụng s dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF30', nếu được phép bởi Kim soát Ứng dụng; và có thcập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Dữ liệu Thanh tổng x                                                   (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF30'

Tag: 'DF1x'

Độ dài: 12 hoặc 24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chứa một hoặc hai tập hạn mức dưới và hạn mức trên cho Thanh tổng x.

Hạn mức Thanh tổng x thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF30' (Dữ liệu Thanh tng), nếu được phép bởi Kiểm soát Ứng dụng; và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA cho bản mẫu tag 'BF30', Phần tử Dữ liệu tag 'DF1x'.

Giá trị của Hạn mức Thanh tổng x thu nhận từ ứng dụng là một phần của bn mẫu Dữ liệu Thanh tng, nếu được phép bởi bit 'Cho phép nhận Giá trị và Hạn mức của Thanh tổng và Bộ đếm' trong Kim soát ng dụng.

Bảng 7 - Dữ liệu Thanh tổng x

Phần tử Dữ liệu

Độ dài

Hạn mức Dưới Thanh tổng x 0

6 Byte

Hạn mức Trên Thanh tổng x 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạn mức Dưới Thanh tổng x 1

6 Byte

Hạn mức Trên Thanh tổng x 1

6 Byte

Bảng kiểm tra Bổ sung x                                                   (x = 1 hoặc 2)

Bản mẫu: 'BF33'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: var.

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra với Bảng Kiểm tra Bổ sung x được thực hiện ch nếu bit ‘Kích hoạt Bng Kiểm tra Bổ sung x’ trong Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành thiết lập là 1b.

Bản mẫu Bng Kiểm tra Bổ sung thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF33', và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA.

Từng Bảng Kiểm tra Bổ sung được mã hóa trùng khớp (không có Mã hóa TLV) tham số thể hiện trong Bảng 52.

Bảng 8 - Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Phần t Dữ liệu

Độ dài

Định dạng

Mô tả

V trí trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

Bắt đầu Vị trí (theo byte) của vị trí của dữ liệu trích xuất từ Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà so sánh với Giá trị So sánh liệt kê trong Bảng Kiểm tra Bổ sung x.

Nếu byte đầu tiên trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu được trích xuất để so sánh, giá trị của V trí trong Dữ liu Lệnh GENERATE AC ln đầu là '01'.

Độ dài Dữ liệu So sánh

1

b

Độ dài theo byte của dữ liệu trích xuất từ Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà so sánh với Giá trị so sánh.

Số hiệu Khối So sánh (n)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số hiệu Khối So sánh trong Bảng Kiểm tra Bổ sung x. Khối So sánh bao gồm Mặt nạ Bit và Giá trị So sánh.

Giá tr So sánh

var.

b

Chứa phần móc nối của Mặt nạ Bit và Giá tr So sánh s dụng đ so sánh. Khối So sánh đầu tiên là sử dụng làm Mặt nạ Bit.

 

Độ dài Dữ liệu So sánh

b

Mặt nạ Bit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ dài Dữ liệu So sánh

b

Giá trị So sánh

Từng Giá trị So sánh Phần t Dữ liệu chứa giá trị so sánh với dữ liệu đã che giấu trích xuất từ dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đu.

Khả năng Thiết bị đầu cuối B sung

Tag: '9F40'

Độ dài: 5

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 4, Phụ lục A, Bng 27 đến Bảng 31.

Mục nhập AIP/AFL x                                                           (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF41'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: var.

Định dạng: b

Chỉ ra bên Phát hành chọn AIP và AFL sử dụng trong Quy trình Khởi đầu ng dụng sinh hồi đáp cho lệnh GET PROCESSING OPTIONS.

Bản mẫu Mục nhập AIP/AFL thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag ‘BF41', và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA.

Tối thiểu, ứng dụng phải có thể hỗ trợ đến sáu Mục nhập AIP/AFL. Mục nhập AIP/AFL sử dụng cho giao dịch là định danh trong Kiểm soát Hồ sơ cho giao dịch. nếu số ID AIP/AFL trong Kiểm soát Hồ sơ = y, thì Mục nhập AIP/AFL y sẽ sử dụng cho giao dịch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Byte 1-2

Byte 3

Byte 4-64

AIP x

AFL Lenght x

AFL x

Lượng tiền, được Chuẩn chi

Tag: '9F02'

Độ dài: 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng tiền được chun chi của giao dịch (bỏ qua hiệu chỉnh).

Lượng tiền, Khác

Tag: '9F03'

Độ dài: 6

Định dạng: n 12

Lượng tiền thứ hai liên quan với giao dịch biểu diễn lượng hoàn tiền.

Kiểm soát ng dụng

Tag: 'C1'

Độ dài: 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát ng dụng kích hoạt hoặc b kích hoạt chức năng trong ứng dụng. Giá trị Kiểm soát ng dụng là giống tất cả giao dịch, bất kể Hồ sơ đã chọn. Byte 4 là cấp phát cho Hệ thống Thanh toán và Bên Phát hành sử dụng cho kiểm soát của chức năng bổ sung không quy định trong CCD.

Giá trị của Kim soát ng dụng thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA, và có th cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bng 10 - Kiểm soát Ứng dụng, Byte 1

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Phương thức

1

 

 

 

 

Yêu cầu Xác thực bên Phát hành được thực hiện

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Xác thực bên Phát hành được yêu cầu thông qua khi thực hiện

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cầu Xác thực bên Phát hành áp dụng để Thiết lập lại Chỉ báo Kim tra Không Tốc độ và Bộ đếm

 

 

1

 

 

Yêu cầu Xác thực bên Phát hành áp dụng để Thiết lập lại Bộ đếm Kiểm tra Tốc độ

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

Cặp khóa sử dụng cho Xác minh mã PIN đã Mã hóa Ngoại tuyến (RFU cho SDA-chỉ ứng dụng)

 

 

0

 

Sử dụng Cặp khóa riêng/công khai ICC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Sử dụng Cặp khóa riêng/công khai mã hóa mã PIN ICC

 

 

 

1

 

Xác minh mã PIN đã Mã hóa Ngoại tuyến được hỗ trợ (RFU cho SDA-chỉ ứng dụng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

Xác minh mã PIN bản rõ Ngoại tuyến được hỗ trợ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Cho phép nhận Giá tr và Hạn mức của Thanh tổng và Bộ đếm

Bảng 11 - Kiểm soát Ứng dụng, Byte 2

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Phương thức

x

 

 

 

 

Sử dụng cập nhật tự động Bộ đếm để Kiểm soát Bộ đếm Ngoại tuyến nếu CSU được sinh bởi Đại diện bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Sử dụng cập nht Bộ đếm đã nhận trong CSU đ Kiểm soát Bộ đếm Ngoại tuyến nếu CSU được sinh bởi Đại diện bên Phát hành

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng Bộ đếm Cập nhật Tự động trong ng dụng Kiểm soát đ Kiểm soát Bộ đếm Ngoại tuyến nếu CSU được sinh bởi Đại diện bên Phát hành

 

x

x

 

 

Bộ đếm Cập nhật Tự động

 

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Không Cập nhật Bộ đếm Ngoại tuyến

 

0

1

 

 

Thiết lập Bộ đếm Ngoại tuyến để Hạn mức Trên Ngoại tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

 

 

Thiết lập lại Bộ đếm Ngoại tuyến để Không

 

1

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thêm giao dịch đến Bộ đếm Ngoại tuyến

 

 

 

1

 

 

Kích hoạt VLP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

Kích hoạt Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Lượng tiền có trong CDOL2

 

 

 

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RFU

 

 

 

 

 

 

x

RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Log Giao dịch bị từ chối

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Log Giao dịch được chấp nhận

 

 

x

 

 

Log chỉ Ngoại tuyến

 

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Log cả hai Ngoại tuyến và Trực tuyến

 

1

 

 

Log chỉ Ngoại tuyến

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Log ATC

 

 

 

1

 

Log CID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

Log CVR

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

RFU

 

 

 

 

 

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 13 - Kiểm soát Ứng dụng, Byte 4

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

 

Cấp phát cho sử dụng bởi Hệ thống Thanh toán cho mở rộng tùy chọn

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tắt chức năng m rộng tùy chọn Hệ thống Thanh toán

 

x

x

x

x

Để dành cho bên Phát hành

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Tắt chức năng bổ sung sao cho ứng dụng áp dụng chức năng CPA chuẩn

Mã lệnh ng dụng

Tag: '9F26'

Độ dài: 8

Định dạng: b

Mã lệnh trả về bởi ICC trong hồi đáp Lệnh GENERATE AC.

Mã Tiền ng dụng

Tag: '9F42'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: n 3

Ch ra đồng tiền mà tài khoản được quản lý theo TCVN 6558 (ISO 4217).

Số mũ Tiền ng dụng

Tag: '9F44'

Độ dài: 1

Định dạng: n 1

Chỉ ra vị trí tác động của dấu thập phân từ bên phải của lượng tiền được biểu diễn theo TCVN 6558 (ISO 4217)

Kết quả Quyết định ng dụng (ADR)

Tag: ─

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

Kết quả Quyết định ng dụng là sử dụng nội bộ để ứng dụng để chỉ ra điều kiện ngoại lệ đã xuất hiện trong giao dịch hiện thời và trước đó. Mã Hành động bên Phát hành đến Th (CIAC - Decline, CIAC-Online, và CIAC-Default) từng so sánh với Kết quả Quyết định ng dụng để xác định xem giao dịch phải từ chối ngoại tuyến hoặc thực hiện trực tuyến. Định dạng và mã hóa của Kết quả Quyết định ng dụng là giống như cho từng CIAC ở Bảng 21.

Kết quả Quyết định ng dụng Phần tử Dữ liệu đưc mã hóa như sau:

Bảng 14 - Kết qu Quyết định ng dụng, Byte 1

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Phương thức

1

 

 

 

 

Giao dịch Trực tuyến lần cuối không hoàn thành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

Thực hiện trực tuyến Cho lần giao dịch tiếp theo đã Thiết lập

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy trình xử lý Tập lệnh bên Phát hành Bị lỗi

 

 

1

 

 

Xác thực bên Phát hành Bị lỗi

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành Không nhận được trong Giao dịch Trực tuyến Trước đó

 

 

 

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

Xác minh mã PIN ngoại tuyến không được thực hiện

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Xác minh mã PIN ngoại tuyến bị lỗi

Bng 15 - Kết quả Quyết định ng dụng, Byte 2

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Phương thức

1

 

 

 

 

Không thể Thực hiện trực tuyến

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Thiết bị đầu cuối Xem xét mã PIN ngoại tuyến không chính xác OK

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tập lệnh đã nhận

 

 

1

 

 

Xác thực Dữ liệu Ngoại tuyến Bị lỗi trong Giao dịch trước đó

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tìm thấy trùng khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 1

 

 

 

1

 

Không Tìm thấy trùng khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

Tìm thấy trùng khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không Tìm thấy trùng khớp trong Bng Kiểm tra Bổ sung 2

Bảng 16 - Kết quả Quyết định ng dụng, Byte 3

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương thức

1

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

 

 

 

Thanh tổng 2 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

 

 

Bộ đếm 1 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

 

Bộ đếm 2 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

Bộ đếm 3 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

Thanh tổng Bổ sung Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

Bộ đếm Bổ sung Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến Bị vượt quá

Bng 17 - Kết quả Quyết định ng dụng, Byte 4

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Phương thức

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hạn mức Thanh tổng 1 Trên Bị vượt quá

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thanh tổng 2 Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

 

Bộ đếm 2 Hạn mức Trên Bị vượt quá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

Bộ đếm 3 Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

Thanh tổng Bổ sung Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

Bộ đếm Bổ sung Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

MTA bị vượt quá

Bảng 18 - Kết quả Quyết định ng dụng, Byte 5

b8

b7

b6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b4

b3

b2

b1

Phương thức

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Hạn mức Thanh tổng chu kỳ 1 B vượt quá

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hạn mức Thanh tng chu kỳ 2 Bị vượt quá

 

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hạn mức Thanh tổng chu kỳ Bổ sung Bị vượt quá

 

 

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra Bị lỗi

 

 

 

 

x

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

x

 

 

RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

x

 

RFU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

x

RFU

Bảng 19 - Kết quả Quyết định ng dụng, Byte 6

b8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

Để dành cho bên Phát hành

Dữ liệu Tùy ý ng dụng

Tag: '9F05'

Độ dài: 1-32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên Phát hành hoặc hệ thống thanh toán quy định dữ liệu liên quan cho ứng dụng

Ngày tháng Hiệu lực ng dụng

Tag: '5F25'

Độ dài: 3

Định dạng: n 6

(YYMMDD)

Ngày tháng mà ứng dụng có thể sử dụng.

Ngày tháng Hết hạn ng dụng

Tag: '5F24'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: n 6

(YYMMDD)

Ngày tháng sau đó ứng dụng hết hạn.

Tệp tin Phần tử ng dụng (AEF)

Tag: ─

Độ dài: var.

Định dạng: var.

Tệp tin Phần tử ng dụng (AEF) trong dải 1-10, chứa một hoặc nhiều đối tượng dữ liệu BER-TLV nguyên thủy gộp nhóm thành đối tượng dữ liệu BER-TLV có cấu trúc (bản ghi) theo EMV Quyển 3, Phụ lục B.

Định vị Tệp tin ng dụng (AFL)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: var.

         lên đến 252

Định dạng: var

Chỉ ra vị trí (SFI, dải của bản ghi) của AEF có liên quan đến ứng dụng. Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 3, Điều 10.2.

Định danh ng dụng (AID)

Tag: '4F'

Độ dài: 5-16.

Định dạng: b

Chỉ ra ứng dụng như mô tả trong TCVN 11167-5 (ISO/IEC 7816-5). Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 1, Điều 12.2.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '82'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Chỉ ra khả năng của thẻ để hỗ trợ cụ thể chức năng trong ứng dụng.

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 3, Phụ lục C, Bảng 37.

Dữ liệu Vòng đời bên Phát hành ng dụng

Tag: 'C8'

Độ dài: 20

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hóa của nội dung của trường này sẽ không được quy định bởi EMVCo nhưng là tùy ý của bên Phát hành, và có thể Thiết lập trong lúc chuẩn bị dữ liệu.

Dữ liệu Vòng đời ng dụng thu nhận từ ứng dụng chỉ là một phần của Dữ liệu Vòng đời ng dụng (tag '9F7E') sử dụng Lệnh GET DATA

Dữ liệu Vòng đời ng dụng

Tag: '9F7E'

Độ dài: 48

Định dạng: b

Mục đích của Dữ liệu Vòng đời ứng dụng là để định danh đơn phiên bản ứng dụng và thẻ chấp nhận phiên. Việc này đặt v trí của Vòng đời Dữ liệu cho sdụng bởi bên Phát hành ứng dụng và bên cung cấp ứng dụng. Mã hóa của Phần t Dữ liệu là thể hiện bên dưới.

Dữ liệu Vòng đời ng dụng thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA

Bảng 20 - Dữ liệu Vòng đời ứng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài

Định dạng

Mô t

Số Phiên bản

1

b

Chỉ ra phiên bản của CPA được triển khai trong ứng dụng.

Phần tử Dữ liệu này không được cá nhân hóa trên th, nhưng có thể Thiết lập trong lúc chẩm bị cá nhân hóa hoặc mã hóa bên trong ứng dụng.

CPA Phiên bản 1 phải gán hai giá trị:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'01' = CPA RSA-khả năng triển khai

Số ID chấp nhận th

7

b

Số định danh được gán bởi EMVCo trước khi ứng dụng là được trình cho Chấp nhận của Th.

Phần tử Dữ liệu này có thể không được chỉnh sửa sau khi ứng dụng qua Chấp nhận của Thẻ. Điều này không được cá nhân hóa trên th, nhưng có thể Thiết lập trong lúc chm bị cá nhân hóa hoặc mã hóa bên trong ứng dụng.

Dữ liệu Vòng đời bên Phát hành ng dụng

20

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nội dung của Phần tử Dữ liệu này là được cá nhân hóa trên thẻ, và có thể Thiết lập trong lúc chuẩn bị dữ liệu.

Việc mã hóa nội dung của trường này sẽ không được quy định bởi EMVCo nhưng là tùy ý của bên Phát hành.

Số ID Mã ng dụng

20

b

Phần tử Dữ liệu đặc tả bên cung cấp ng dụng phân biệt giữa hành vi ứng dụng khác.

Phần tử Dữ liệu này không được cá nhân hóa trên th, nhưng có thể Thiết lập trong lúc chm bị cá nhân hóa hoặc mã hóa bên trong ứng dụng.

Việc mã hóa nội dung của trường này sẽ không được quy định bởi EMVCo nhưng là tùy ý của bên cung cấp ứng dụng.

Số Tài khoản Chính ng dụng (PAN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: var. lên đến 10

Định dạng: cn var. lên đến 19

Xác minh số tài khon chủ thẻ.

Bộ đếm Giao dịch ng dụng (ATC)

Tag: '9F36'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Bộ đếm được duy trì bởi ứng dụng trong ICC (việc tăng ATC được quản lý bởi ICC).

Giá trị của Bộ đếm Giao dịch ng dụng thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F07'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Chỉ ra bên Phát hành quy định hạn chế theo địa lý lượng dùng và dịch vụ được phép cho ứng dụng.

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 3, Phụ lục C, Bảng 38.

Số Phiên bản ng dụng

Tag: '9F08'

Độ dài: 2

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Hồi đáp Chun chi

Tag: '8A'

Độ dài: 2

Định dạng: 2

Mã xác định cách sắp đặt của thông điệp. Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 4, Phụ lục A, Bng 34.

Mục nhập Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ x (Mục nhập CIAC x)            (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF34'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từng Mục nhập Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ chứa CIAC-Decline, CIAC-Default, và CIAC-Online.

Từng CIAC so sánh với Kết quả Quyết định ng dụng để đưa ra quyết đnh giao dịch.

CIAC - Decline  Sử dụng bởi bên Phát hành đ thiết lập tình huống khi giao dịch là luôn luôn bị từ chối tại GENERATE AC lần đầu.

CIAC-Online  Sử dụng bởi bên Phát hành để thiết lập tình huống khi giao dịch thực hiện trực tuyến nếu thiết bị đầu cuối có khả năng trực tuyến.

CIAC-Default  S dụng bởi bên Phát hành để thiết lập tình huống khi giao dịch là bị từ chối nếu thiết bị đầu cuối là không khả năng trực tuyến hoặc nếu kết nối để bên Phát hành là không thể.

Bản mẫu Mục nhập CIAC thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF34', và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA

Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ là ghép nối của Phần tử Dữ liệu liệt kê trong Bảng 21.

Bảng 21 - Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ

Vị trí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài

Byte 1 - 6

CIAC - Decline

6 Byte

Byte 7 - 12

CIAC-Default

6 Byte

Byte 13 - 18

CIAC-Online

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từng CIAC được mã hóa như sau:

Bng 22 - Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ, Byte 1

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thực hiện hành động nếu Bit ADR là Thiết lập Cho

1

 

 

 

 

Giao dịch Trực tuyến lần cuối không hoàn thành

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Thực hiện trực tuyến cho lần giao dịch tiếp theo đã Thiết lập

 

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

Xác thực bên Phát hành Bị lỗi

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành Không nhận được trong Giao dịch Trực tuyến Trước đó

 

 

 

1

 

Hạn mức lần Thử mã PIN Bị vượt quá

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

Xác minh mã PIN ngoại tuyến không được thực hiện

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 23 - Mã Hành động bên Phát hành đến Th, Byte 2

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

Không thể Để Thực hiện trực tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

mã PIN ngoại tuyến bị Thiết bị đầu cuối xem xét sai OK

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

Tập lệnh đã nhận

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

Xác thực Dữ liệu Ngoại tuyến Bị lỗi trong Giao dịch trước đó

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

Tìm thấy trùng khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

Không Tìm thấy trùng khớp trong Bng Kiểm tra Bổ sung 1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Tìm thấy trùng khớp trong Bng Kiểm tra Bổ sung 2

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Không Tìm thấy trùng khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 2

Bảng 24 - Mã Hành động bên Phát hành đến Th, Byte 3

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Thực hiện hành động nếu Bit ADR là Thiết lập Cho

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạn mức Thanh tổng 1 Dưới Bị vượt quá

 

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

 

 

 

Bộ đếm 1 Hạn mức Dưới B vượt quá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

 

 

Bộ đếm 2 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

 

Bộ đếm 3 Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

Thanh tổng Bổ sung Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

Bộ đếm Bổ sung Hạn mức Dưới Bị vượt quá

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến Bị vượt quá

Bảng 25 - Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ, Byte 4

b8

b7

b6

b5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3

b2

b1

Thực hiện hành động nếu Bit ADR là Thiết lập Cho

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hạn mức Thanh tổng 1 Trên Bị vượt quá

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Thanh tổng 2 Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ đếm 1 Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

 

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

 

 

 

Bộ đếm 3 Hạn mức Trên Bị vượt quá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

 

 

Thanh tổng Bổ sung Hạn mức Trên Bị vượt quá

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

 

Bộ đếm Bổ sung Hạn mức Trên B vượt quá

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

MTA bị vượt quá

Bảng 26 - Mã Hành động bên Phát hành đến Th, Byte 5

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Thực hiện hành động nếu Bit ADR là Thiết lập Cho

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Thanh tổng chu kỳ 1 Hạn mức bị vượt quá

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Thanh tổng chu kỳ 2 Hạn mức bị vượt quá

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Thanh tổng Bổ sung chu kỳ Hạn mức bị vượt quá

 

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Kiểm tra Bị lỗi

 

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RFU

 

 

 

 

 

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

x

 

RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

x

RFU

Bảng 27 - Mã Hành động bên Phát hành đến Thẻ, Byte 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Thực hiện hành động nếu Bit ADR là Thiết lập Cho

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

Để dành cho bên Phát hành

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Thẻ 1 (CDOL1)

Tag: '8C'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

CDOL1 là Danh sách tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu mà phải được thông qua để ICC trong lệnh GENERATE AC lần đầu. CDOL1 có thể được m rộng với tag và độ dài của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung được bao gồm trong Log Giao dịch hoặc sử dụng với Bảng Kiểm tra Bổ sung, và dữ liệu khác tùy ý của bên Phát hành.

CDOL1 chứa tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu liệt kê trong Bảng 28. Phần tử dữ liệu bắt buộc phải liệt kê trong CDOL1 theo thứ tự thể hiện.

Bảng 28 - CDOL1

Phần t Dữ liệu

Tag

Độ dài

Hiện diện

Lượng tiền, được Chuẩn chi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Bắt buộc

Lượng tiền, Khác

'9F03'

6

Bắt buộc

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'9F1A'

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TVR

'95'

5

Bắt buộc

Mã Tiền Giao dịch

'5F2A'

2

Bắt buộc

Ngày tháng Giao dịch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Bắt buộc

Kiểu Giao dịch

'9C'

1

Bắt buộc

Số không thể đoán trước

'9F37'

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'9F35'

1

Bắt buộc

Kết quả CVM

'9F34'

3

Bắt buộc

Dữ liệu M rộng GENERATE AC lần đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

var.

var.

Tùy chọn

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Quản lý Rủi ro Thẻ 2 (CDOL2)

Tag: '8D'

Độ dài: var.

Định dạng: b

CDOL2 là Danh sách tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu mà phải được thông qua đ ICC trong lệnh GENERATE AC lần hai. CDOL2 có thể được m rộng với tag và độ dài của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung bao gồm trong Log Giao dịch, và dữ liệu khác tùy ý của bên Phát hành.

CDOL2 phải chứa tag và độ dài của tại ít nhất Phần tử Dữ liệu liệt kê trong Bảng 29. Phần t dữ liệu bắt buộc phải liệt kê trong CDOL2 theo thứ tự thể hiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Tag

Độ dài

Hiện diện

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

'91'

8 để 16

Bắt buộc

Mã Hồi đáp Chun chi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Bắt buộc

TVR

'95'

5

Bắt buộc

Số không thể đoán trước

'9F37'

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng tiền, được Chuẩn chi

'9F02'

6

Tùy chọn

Lượng tiền, Khác

'9F03'

6

Tùy chọn

Dữ liệu M rộng GENERATE AC lần hai (bao gồm dữ liệu nguồn-thiết bị đầu cuối mà có thể nối thêm vào Log Giao dịch)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

var.

Tùy chọn

CHÚ THÍCH: việc cá nhân hóa của Lượng tiền, được Chuẩn chi và Lượng tiền, Khác trong CDOL2 phải phù hợp với việc cá nhân hóa giá trị cho bit 'Lượng tiền có trong CDOL2’ trong Kiểm soát Ứng dụng.

Cập nhật Trạng thái Thẻ (CSU)

Tag: ─

Độ dài: 4

Định dạng: b

Chứa dữ liệu gửi đến ICC đ chỉ ra khi nào bên Phát hành chấp nhận hoặc từ chối giao dịch, và để bắt đầu hành động quy định bởi bên Phát hành. Đã truyền đến thẻ trong Dữ liệu Xác thực bên Phát hành.

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 3, Định nghĩa Lõi Chung, Bảng CCD-11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu Xác thực Độc quyền được bao gồm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

 

 

 

 

RFU

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

x

x

Bộ đếm lần Thử mã PIN

Bảng 31 - CSU (Cập nhật Trạng thái Thẻ), Byte 2

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bên Phát hành Chấp nhận Giao dịch Trực tuyến

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

 

 

Khóa Ứng dụng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

Cập nhật Bộ đếm lần Thử mã PIN

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Thiết lập Thực hiện trực tuyến trong giao dịch tiếp theo

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CSU được sinh bởi Đại diện bên Phát hành

 

 

 

 

 

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

0

0

Không Cập nhật Bộ đếm Ngoại tuyến

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Thiết lập Bộ đếm Ngoại tuyến để Hạn mức Trên Ngoại tuyến

 

 

 

1

0

Thiết lập lại Bộ đếm Ngoại tuyến để Không

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

1

Thêm giao dịch để Bộ đếm Ngoại tuyến

Bảng 32 - CSU (Cập nhật Trạng thái Thẻ), Byte 3

b8

b7

b6

b5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3

b2

b1

Phương thức

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

RFU

Bảng 33 - CSU (Cập nhật Trạng thái Thẻ), Byte 4

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Phương thức

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

Tùy ý-bên Phát hành

Kết quả Xác minh Th (CVR)

Tag: '9F52'

Độ dài: 5

Định dạng: b

Kết quả Xác minh Thẻ là sử dụng để cho biết bên Phát hành về điều kiện ngoại lệ đã xuất hiện trong lúc giao dịch hiện thời và trước đó. Thông tin này đã truyền đến thiết bị đầu cuối trong Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành.

CHÚ THÍCH: CVR đối xứng CVR được quy định bởi EMV cho CCD, với ngoại lệ của các bit bên Phát hành đã định nghĩa trong CCD.

Bảng 34 - CVR (Kết quả Xác minh Th), Byte 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Kiểu AC Tr về trong GENERATE AC lần hai

0

0

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

 

 

 

TC

1

0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

GENERATE AC lần hai Không được yêu cầu

1

1

 

 

 

RFU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

 

Kiểu AC Trả về trong GENERATE AC lần đầu

 

 

0

0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

0

1

 

TC

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ARQC

 

 

1

1

 

RFU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

CDA được thực hiện

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

DDA ngoại tuyến Được thực hiện

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Xác thực bên Phát hành Không Được thực hiện

 

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 35 - CVR (Kết quả Xác minh Th), Byte 2

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

 

 

 

 

Nibble thứ tự dưới của Bộ đếm lần Thử mã PIN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

Xác minh mã PIN ngoại tuyến Được thực hiện

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

Xác minh mã PIN ngoại tuyến Được thực hiện và PIN Không Xác minh thành công

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

Hạn mức lần Thử mã PIN Bị vượt quá

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Giao dịch Trực tuyến lần cuối không hoàn thành

Bảng 36 - CVR (Kết quả Xác minh Thẻ), Byte 3

b8

b7

b6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b4

b3

b2

b1

Phương thức

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Hạn mức Dưới Bộ đếm Giao dịch b vượt quá

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hạn mức Trên Bộ đếm Giao dịch bị vượt quá

 

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hạn mức Dưới Lượng tiền Ngoại tuyến tích lũy bị vượt quá

 

 

 

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạn mức Trên Lượng tiền Ngoại tuyến tích lũy bị vượt quá

 

 

 

 

x

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

x

 

 

Bít Tùy ý-bên Phát hành 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1

 

Kiểm tra Bị lỗi

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1

Tìm thy trùng khớp trong bất kỳ Bảng Kiểm tra Bổ sung

Bng 37 - CVR (Kết qu Xác minh Th), Byte 4

b8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

 

 

 

Số hiệu Lệnh Tập lệnh bên Phát hành bao gồm Gửi thông điệp Bí mật Đã xử lý

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

Quy trình xử lý Tập lệnh bên Phát hành Bị lỗi

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

Xác thực Dữ liệu Ngoại tuyến Bị lỗi trong Giao dịch trước đó

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Thực hiện trực tuyến cho lần giao dịch tiếp theo đã Thiết lập

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Không thể để Thực hiện trực tuyến

Bảng 38 - CVR (Kết qu Xác minh Thẻ), Byte 5

b8

b7

b6

b5

b4

b3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b1

Phương thức

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RFU

Tên ch thẻ

Tag: '5F20'

Độ dài: 2-26

Định dạng: ans 2-26

Chỉ ra tên chủ thẻ theo ISO 7813.

Tên chủ thẻ được m rộng

Tag: '5F20'

Độ dài: 2-26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ ra toàn bộ tên chủ th khi lớn hơn 26 ký tự sử dụng cùng quy ước mã hóa như trong ISO 7813.

Danh sách Phương thức Xác minh Ch thẻ (CVM)

Tag: '8E'

Độ dài: var.

lên đến 252

Định dạng: b

Ch ra danh sách ưu tiên của các phương thức xác minh của ch thẻ được hỗ trợ bởi ứng dụng.

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 3, Điều 10.5 và Phụ lục C, Bng 39 và Bảng 40.

Phương thức Xác minh Ch th (CVM) Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: 3

Định dạng: b

Ch ra kết quả của CVM cuối cùng được thực hiện.

Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 4, Phụ lục A, Bảng 32.

Khóa Công khai Cơ quan Chứng nhận (CA)

Tag: —

Độ dài: var.

Định dạng: b

Phần khóa công khai của Cặp khóa công khai/bí mật CA sử dụng trong Xác thực Dữ liệu Ngoại tuyến (SDA, DDA, và CDA)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '8F'

Độ dài: 1

Định dạng: b

Chỉ ra khóa công khai của cơ quan chứng nhận trong kết hợp với RID

Định danh Lõi Chung (CCI)

Tag: —

Độ dài: 1

Định dạng: b

Phần của Phần tử dữ liệu Dữ liệu ng dụng bên Phát hành. CCI ch ra định dạng của Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành và Phiên bản Mã lệnh sử dụng để sinh Mã lệnh Ứng dụng. Thiết lập để giá trị 'A5' cho Hồ sơ tương thích CCD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: —

Độ dài: 1

Định dạng: b

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm y sử dụng để kiểm soát Bộ đếm x trong Hồ sơ đã chọn cho giao dịch.

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm x                                                              (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF36'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 1

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản mẫu Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF36', và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bảng 39 - Kim soát Hồ sơ Bộ đếm x

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương thức

x

x

x

 

 

 

RFU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Số ID Tập Hạn mức

 

0

 

 

Sử dụng Tập Hạn mức 0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Sử dụng Tập Hạn mức 1

 

 

1

 

Cho phép Đếm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

Không Cho phép Đếm

 

 

1

 

Cho phép Đếm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

Thiết lập lại Bộ đếm với hồi đáp trực tuyến

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gửi Bộ đếm trong IAD

 

 

 

 

 

x

RFU

Bộ đếm x                                                                      (x = 1 để 14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 1

Định dạng: b

Biểu diễn bộ đếm giao dịch.

Giá trị của Bộ đếm x có thể gửi đến bên Phát hành như một phần Dữ liệu ứng dụng bên Phát hành.

Giá trị của Bộ đếm x thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF35' (Bộ đếm Dữ liệu), nếu được phép bởi Kiểm soát Ứng dụng; và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA cho bản mẫu tag 'BF35', Phần t Dữ liệu tag 'DF0x'.

Giá trị của Bộ đếm x thu nhận từ ứng dụng là một phần của Bản mẫu Bộ đếm Dữ liệu, nếu được phép bởi bit 'Cho phép nhận Giá trị và Hạn mức của Thanh tổng và Bộ đếm' trong Kiểm soát ng dụng.

Kiểm soát Bộ đếm x                                                                 (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF37'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: 1

Định dạng: b

Ch ra bên Phát hành chọn dữ liệu và hành vi để cấu hình Bộ đếm x độc lập Hồ sơ.

Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm x thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF37', và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bng 40 - Kiểm soát Bộ đếm x

b8

b7

b6

b5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3

b2

b1

Phương thức

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

 

 

Bao gồm Từ chối ngoại tuyến

 

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bao gồm chấp nhận ngoại tuyến

 

 

 

x

 

 

Bao gồm ch nếu Không Được tích lũy (giao dịch là không Được tích lũy trong bất kỳ thanh tổng không có chu kỳ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

 

bao gồm luôn luôn

 

1

 

 

bao gồm chỉ nếu Không Được tích lũy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

 

Bao gồm ch nếu Quốc tế (Mã Nước Thiết bị đầu cuối đã không tương xứng Mã Nước bên Phát hành)

 

 

0

 

bao gồm luôn luôn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 

bao gồm chỉ nếu Quốc tế

 

 

 

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

x

 

RFU

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

x

RFU

Dữ liệu Bộ đếm x                                        (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF35'

Tag: 'DF0x', 'DF1x'

Độ dài: 3 hoặc 5

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản mẫu Bộ đếm Dữ liệu thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF35', nếu được phép bởi Kiểm soát ng dụng; và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bản mẫu Bộ đếm Dữ liệu thu nhận từ ứng dụng, nếu được phép bởi bit 'Cho phép nhận Giá trị và Hạn mức ca Thanh tổng và Bộ đếm’ trong Kiểm soát ng dụng.

Hạn mức Bộ đếm x                                            (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF35'

Tag: 'DF1x'

Độ dài: 2 hoặc 4

Định dạng: b

Chứa một hoặc hai tập hạn mức dưới và hạn mức trên cho Bộ đếm x.

Hạn mức Bộ đếm x thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF35' (Bộ đếm Dữ liệu), nếu được phép bởi Kiểm soát Ứng dụng; và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA cho bản mẫu tag 'BF35', Phần t Dữ liệu tag 'DF1x'.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 41 - Dữ liệu Bộ đếm x

Phần tử Dữ liệu

Độ dài

Bộ đếm x Hạn mức Dưới 0

1 Byte

Bộ đếm x Hạn mức Trên 0

1 Byte

Bộ đếm x Hạn mức Dưới 1

1 Byte

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 Byte

Dữ liệu Thông tin Mã lệnh (CID)

Tag: '9F27'

Độ dài: 1

Định dạng: b

Chra kiu của Mã lệnh và hành động được thực hiện bởi thiết b đầu cuối.

Bng Quy đổi Tiền tệ x                                               (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF38'

Tag: 'DF0x'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

Bảng Quy đổi Tiền tệ là sử dụng để quy đổi lượng tiền giao dịch trong đồng tiền đã biết bên trong lượng tiền trong đồng tiền đích. Đồng tiền đích phải tương xứng đồng tiền thanh tổng liên quan với Thanh tổng trong thứ tự Cho quy đổi lượng tiền được tích lũy.

Bản mẫu Bảng Quy đổi Tiền tệ thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF38', và có thể cập nhật trong ứng dụng sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bảng 42 - Bảng Quy đổi Tiền tệ x

Phần tử Dữ liệu

Độ dài

Mã Tiền Đích

2

Tham số Quy đổi Tiền tệ 1 (xem Bảng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

Tham số Quy đổi Tiền tệ n

5

Bảng 43 - Tham số Quy đổi Tiền tệ

Vị trí

Dữ liệu

Độ dài

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Tiền Nguồn

2

Mã Tiền của Đồng tiền quy đổi, mã hóa theo TCVN 6558 (ISO 4217)

byte 3-4

Tỷ lệ Quy đổi

2

Thập phân, BCD mã hóa của đa tác nhân

byte 5

Số mũ quy đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhị phân mã hóa của bậc 10 (bit có nghĩa nhất là dấu của số mũ).

Nếu bit có nghĩa nhất là 0 (âm), nhân Tỷ lệ Quy đổi bởi nâng bậc 10 của Số mũ quy đổi (bit b7 đến b1).

Nếu bit có nghĩa nhất là 1, chia Tỷ lệ Quy đổi bởi bậc 10 của Số mũ quy đổi (bit b7 đến b1).

Kết quả CVM

Xem Kết qu Phương thức Xác minh Chủ thẻ (CVM).

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng Chu kỳ cho Thanh tng Chu kỳ x                     (x = 1 để 14)

Tag: ─

Độ dài: 2

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ x                                                           (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF39'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Ch ra bên Phát hành chọn dữ liệu và hành vi để cu hình thanh tổng chu kỳ bên trong Hồ sơ.

Bản mẫu Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng chu kỳ thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF39’, và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bảng 44 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ x, Byte 1

b8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Không Cho phép tích lũy

1

Cho phép tích lũy

 

x

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

RFU

Bảng 45 - Kim soát Hồ sơ Thanh tng Chu kỳ x, Byte 2

b8

b7

b6

b5

b4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b2

b1

Phương thức

x

x

 

x

 

ID Mục nhập Hạn mức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

ID Bảng Quy đổi Tiền tệ

1

1

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thanh tổng Chu kỳ x                                               (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF42'

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 6

Định dạng: n 12

Biểu diễn giá trị của Thanh tổng Chu kỳ x, lượng tiền tích lũy của giao dịch được thực hiện bên trong chu kỳ đơn. trong vòng của chu kỳ có th cấu hình ngày, tuần, hoặc tháng

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x                                    (x = 1 để 14)

Bn mẫu: 'BF3A'

Tag: 'DF0x'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

Chỉ ra bên Phát hành chọn dữ liệu và hành vi để cấu hình Thanh tổng Chu kỳ x độc lập Hồ sơ. Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x bản mẫu thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF3A', và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Bảng 46 - Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

Vị trí

Dữ liệu

Độ dài

Giá trị

byte 1-2

Mã Tiền Thanh tổng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Tiền cho Thanh tổng chu kỳ, mã hóa theo TCVN 6558 (ISO 4217)

byte 3

Tham số Thanh tổng Chu kỳ

1

Xem Bảng.

Bảng 47 - Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x, Byte 3

b8

b7

b6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Kiểu Chu kỳ

0

0

 

 

 

 

RFU

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

Chu kỳ theo Ngày

1

0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Chu kỳ theo Tuần

1

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

 

 

 

 

Bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

x

x

 

 

 

RFU

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

x

x

x

Ngày đầu của chu kỳ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

Thứ Sáu

 

 

 

0

0

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

0

1

0

Chủ Nhật

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

1

1

Thứ Hai

 

 

 

1

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thứ Ba

 

 

 

1

0

1

Thứ Tư

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

1

0

Thứ Năm

Ngày đầu của chu kỳ chỉ ra ngày của tuần trong đó từng chu kỳ bắt đầu cho Thanh tổng chu kỳ, khi Thanh tổng chu kỳ có Chu kỳ theo Tuần.

D liệu Thanh tng Chu kỳ x                                                 (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF42'

Tag: 'DF0x'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'DF2x'

Độ dài: 11

Định dạng: biến đổi

thực thể logic liên quan thanh tổng chu kỳ giá trị và hai có thể định dạng cho Thanh tổng chu kỳ ngày tháng/ngày tham chiếu, như trong Bảng 476.

Kiểu Chu kỳ Cho thanh tổng chu            kỳ có thể biến đổi (giữa theo tuần - với ngày tham chiếu, và theo ngày/theo tháng - với ngày tháng tham chiếu); so cho từng Thanh tổng Chu kỳ x được triển khai, ứng dụng cần có để hỗ trợ c hai có thể định dạng cho bắt đầu-của-chu kỳ tham chiếu.

Bảng 48 - Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

Vị trí

Dữ liệu

Độ dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

byte 1-6

Thanh tổng chu kỳ

6

n6

byte 7-9

Ngày tháng Tham chiếu Thanh tng Chu kỳ x

3

n3

byte 10-11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

nhị phân

Ngày tháng Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ x                          (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF42'

Tag: 'DF1x'

Độ dài: 3

Định dạng: n 6
(
YYMMDD)

Cho thanh tổng chu kỳ theo ngày hoặc theo tháng, biểu diễn Ngày tháng Giao dịch của giao dịch cuối cùng mà thiết lập lại Thanh tổng Chu kỳ x.

Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ x                                          (x = 1 để 14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: 'DF2x'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Ngày tham chiếu là Ngày tháng theo Ngày cho ngày tại bắt đầu của tuần trong đó Thanh tổng Chu kỳ x đã thiết lập lại cuối cùng (xem Điều 9, TCVN 11198-7).

Ch mục Khóa phân phối (DKI)

Tag: —

Độ dài: 1

Định dạng: b

Phần của Phần tử dữ liệu Dữ liệu ng dụng bên Phát hành. DKI chỉ ra bên Phát hành khóa bên Phát hành s dụng để phân phối Khóa ICC sử dụng để sinh Mã lệnh Ứng dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản mẫu: '6F'

Tag: '84'

Độ dài: 5-16

Định dạng: b

Chỉ ra tên của DF như mô t trong TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4).

Danh sách Đối tượng Dữ liệu Xác thực Dữ liệu Động (DDOL)

Tag: '9F49'

Độ dài: lên đến 252

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản mẫu Độc Quyền Thông tin Kiểm soát Tệp tin (FCI)

Bn mẫu: '6F'

Tag: 'A5'

Độ dài: var.

Định dạng: var.

Phần Tùy ý-bên Phát hành của FCI.

Bản mẫu Thông tin Kiểm soát Tệp tin (FCI)

Tag: '6F'

Độ dài: var. lên đến 252

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ch ra FCI bn mẫu theo TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4).

Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

Bản mẫu: 'BF40'

Tag: 'DF01'

Độ dài: var.

Định dạng: b

Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ gồm cả của dữ liệu nguồn-thiết bị đầu cuối bổ sung trong Tệp tin Log Giao dịch.

Bng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF40'.

Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu là ghép nối (bỏ qua Mã hóa TLV) của Phần t Dữ liệu định danh trong Bng 49.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Độ dài

Mô tả

Số đếm Mục nhập Dữ liệu, n

1

số hiệu dữ liệu mục nhập kéo theo được ghi log sau khi Dữ liệu nguồn-ICC trong Mục nhập Log.

Mục nhập Dữ liệu 1

2

Byte 1, nhị phân: Vị trí của khối 1 của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà nối thêm vào Mục nhập Log.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Byte 2, nhị phân: Độ dài của khối 1 của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà nối thêm vào Mục nhập Log.

var.

 

Mục nhập Dữ liệu n

2

Vị trí và Độ dài của khối thứ n của dữ liệu nguồn thiết b đầu cuối bổ sung trong GENERATE AC lần đầu

Lệnh Dữ liệu mà nối thêm vào Mục nhập Log.

CHÚ THÍCH: Từng Mục nhập Dữ liệu tham chiếu tới khối liên tục của dữ liệu trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà nối thêm vào Mục nhập Log. Thông tin này có thể chứa nhiều Phần tử Dữ liệu liệt kê trong CDOL1 cùng thứ tự như thể là liệt kê trong Định dạng Log.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu

Bản mẫu: 'BF40'

Tag: 'DF03'

Độ dài: var.

Định dạng: b

Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu cung cấp Thông tin cần thiết để hỗ trợ gồm cả của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung trong Tệp tin Log Giao dịch. Nó chứa thông tin cần thiết bởi ứng dụng để định vị Dữ liệu Log Giao dịch đã gửi ch trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu.

Dữ liệu định danh bởi Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu là được ghi log tất cả giao dịch được ghi log, bt kể khi nào giao dịch là được ghi log trong lúc xử lý của lệnh GENERATE AC lần đầu hoặc lần hai. Nó cho phép ứng dụng không để yêu cầu (trong dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai) log dữ liệu không thay đổi giá trị gửi trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu. Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA cho bản mẫu tag 'BF40'.

Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu là ghép nối (bỏ qua Mã hóa TLV) của Phần tử Dữ liệu định danh trong Bảng 50.

Bảng 50 - Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài

Mô tả

Số đếm Mục nhập Dữ liệu, n

1

số hiệu dữ liệu mục nhập kéo theo được ghi log sau khi Dữ liệu nguồn-ICC trong Mục nhập Log.

Mục nhập Dữ liệu 1

2

Byte 1, nhị phân: Vị trí của khối 1 của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà nối thêm vào Mục nhập Log.

CHÚ THÍCH: Nếu Vị trí là 0, khối này của dữ liệu là không được bao gồm trong log dữ liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

var.

 

Mục nhập Dữ liệu n

2

Vị trí và Độ dài của khối thứ n của dữ liệu nguồn thiết bị đầu cuối bổ sung trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu mà nối thêm vào Mục nhập Log.

CHÚ THÍCH: Từng Mục nhập Dữ liệu tham chiếu tới khối liên tục của dữ liệu trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC mà nối thêm vào Mục nhập Log. Nó có thể chứa nhiều Phần tử Dữ liệu liệt kê trong CDOL1 trong cùng thứ tự như thể là liệt kê trong Định dạng Log.

Bảng Dữ liệu Log Không đổi GEN AC lần đầu phải phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong Định dạng Log, Bảng Dữ liệu Log CDOL1 và CDOL1. Bảng Dữ liệu Log Không đổi CDOL1 phải cũng phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong Định dạng Log, Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai và CDOL2.

Xem thêm thông tin Điều 8 trong TCVN 11198-7 và Định dạng Log Phần tử Dữ liệu trong Điều này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: ─

Độ dài: 1

Định dạng: b

Độ dài của Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu cho giao dịch đã xử lý sử dụng Hồ sơ x. tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu gửi đến Thiết bị đầu cuối trong CDOL1.

Tham số này là một phần ca Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành Phần tử Dữ liệu.

Giá trị của Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu phải phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong CDOL1.

Dữ liệu Lệnh GPO

Tag: ─

Độ dài: var.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường giá trị của bản mẫu trong Dữ liệu Liên quan PDOL. Tag và độ dài ca Phần tử Dữ liệu gửi đến Thiết bị đầu cuối trong PDOL.

Độ dài Dữ liệu Lệnh GPO

Tag: ─

Độ dài: 1

Định dạng: b

Giá trị được dự tính bởi ứng dụng cho Độ dài của Trường Dữ liệu Lệnh GPO trong GET PROCESSING OPTIONS bản mẫu trong Dữ liệu Liên quan PDOL. tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu gửi đến Thiết bị đu cuối trong PDOL.

Tham số này là một phần của từng Phần tử Dữ liệu Tham số GPO x trong Tham số GPO bản mẫu.

Giá trị của Độ dài Dữ liệu Lệnh GPO phải phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong PDOL gửi trong hồi đáp để lệnh SELECT.

Tham số GPO x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: 'DF0x'

Độ dài: 2

Định dạng: b

Chứa các tham số sau sử dụng trong lúc xử lý của Lệnh GPO.

Độ dài Dữ liệu Lệnh GPO (Byte 1)

Giá trị được dự tính bởi ứng dụng cho Độ dài của Dữ liệu Lệnh GPO (trường giá trị của bản mẫu trong Dữ liệu Liên quan PDOL). tag và độ dài của Phần tDữ liệu gửi đến Thiết bị đầu cuối trong PDOL.

Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ (Byte 2)

số định danh của dữ liệu thẻ liên quan với ứng dụng tại thời gian của Lựa chọn Ứng dụng, sử dụng để hỗ trợ Lựa chọn Hồ sơ dựa trên dữ liệu thẻ.

Nếu ứng dụng đã không hỗ trợ Tùy chọn bên Triển khai Lựa chọn Hồ sơ S dụng Dữ liệu Thẻ, thì chỉ Tham số GPO 1 (tag 'DF01') cần có gửi trước trong ứng dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F0D'

Độ dài: 5

Định dạng: b

Quy định điều kiện bên Phát hành mà làm cho giao dịch bị từ chối nếu nó có thể được chp nhận trực tuyến, nhưng thiết bị đầu cuối là không th xử lý giao dịch trực tuyến.

IAC - Từ chối

Tag: '9F0E'

Độ dài: 5

Định dạng: b

Quy định điều kiện bên Phát hành mà từ chối giao dịch b qua lần thử để thực hiện trực tuyến.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F0F'

Độ dài: 5

Định dạng: b

Quy định điều kiện bên Phát hành mà làm cho giao dịch đã truyền trực tuyến.

Dữ liệu Động ICC

Tag:

Độ dài: 9 hoặc 38

Định dạng: b

Dữ liệu ứng dụng động được bao gồm trong việc sinh của chữ ký động cho thẻ cho DDA hoặc CDA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài

Phần tử Dữ liệu

1

Độ dài Số hiệu Động ICC

8

Số hiệu Động ICC

1

CID

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Mã băm Dữ liệu Giao dịch

Bảng 52 - Dữ liệu Động ICC cho DDA

Độ dài

Phần tử Dữ liệu

1

Độ dài Số hiệu Động ICC

8

Số hiệu Động ICC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: —

Độ dài: 8

Định dạng: b

số biến thời gian sinh bởi ICC, được thu thập bởi thiết bị đầu cuối.

Khóa Riêng Mã hóa mã PIN ICC

Tag: —

Độ dài: NPE

Định dạng: b

Nếu được hỗ trợ, Phần Khóa Riêng ICC của Cặp khóa riêng/công khai mã hóa mã PIN ICC. S dụng (tại vị trí của Khóa Riêng ICC) dành riêng cho giải mã PIN đã mã hóa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F2D'

Độ dài: NI

Định dạng: b

Khóa Công khai mã hóa mã PIN ICC chứng nhận bi bên Phát hành.

Số Mũ Khóa Công khai mã hóa mã PIN ICC

Tag: '9F2E'

Độ dài: 1 hoặc 3

Định dạng: b

Số Mũ Khóa Công khai mã hóa mã PIN ICC sử dụng cho Mã hóa mã PIN khi Khóa Công khai mã hóa mã PIN ICC là sử dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F2F'

Độ dài: NPE - NI + 42

Định dạng: b

Số dư của Mô đun Khóa Công khai mã hóa mã PIN ICC.

Khóa Riêng ICC

Tag: —

Độ dài: NIC

Định dạng: b

Phần Khóa Riêng ICC của Cặp khóa riêng/công khai ICC sử dụng cho DDA ngoại tuyến hoặc CDA. Nó là cũng sử dụng cho giải mã ngoại tuyến mã PIN đã mã hóa nếu Khóa Riêng Mã hóa mã PIN ICC dữ liệu là không gửi trước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F46'

Độ dài: NI

Định dạng: b

Khóa Công khai ICC chứng nhận bởi bên Phát hành.

Số Mũ Khóa Công khai ICC

Tag: '9F47'

Độ dài: 1 để 3

Định dạng: b

Số mũ sử dụng với Khóa Công khai ICC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: '9F48'

Độ dài: NIC - NI + 42

Định dạng: b

Số dư của môdun Khóa Công khai ICC.

Số Không thể đoán trước ICC

Tag: —

Độ dài: 8

Định dạng: b

Số biến thời gian sinh bởi ICC, gửi trong Hồi đáp GET CHALLENGE đến thiết bị đầu cuối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tag: —

Độ dài: var

Định dạng: b

Tùy chọn cờ mà có thể được triển khai cho sử dụng nội bộ đến ứng dụng.

CHÚ THÍCH: Đây là tùy chọn bên triển khai Phần tử Dữ liệu mà có thể sử dụng để triển khai các yêu cầu cho ứng dụng.

Danh sách Phần tử Dữ liệu được bao gồm trong Cờ nội bộ là quy định-bên triển khai. Ví dụ, sau đây Cờ nội bộ là sử dụng để describe CPA hành vi:

cờ 'Thanh tổng x Cập nhật', Tất cả Giá trị của x cho Thanh tổng x được hỗ trợ trong ứng dụng;

cờ 'Bộ đếm y Cập nhật’, Tất cả Giá trị của y cho Bộ đếm y được hỗ trợ trong ứng dụng;

cờ 'Thanh tổng chu kỳ z Cập nhật’, Tất cả Giá tr của z cho Thanh tổng chu kỳ z được hỗ trợ trong ứng dụng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cờ 'Tập lệnh Bị lỗi'.

Mã Hành động bên Phát hành (IAC)

Xem:

lAC - Từ chối

IAC - Trực tuyến

IAC - Mặc định

Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành

Tag: ‘9F10’

Độ dài: 32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành cho biết bên Phát hành về ứng dụng trong lúc Giao dịch Trực tuyến (trong yêu cầu chuẩn chi) và sau khi giao dịch hoàn thành trong làm sạch bn ghi.

Bng 53 - Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành

Vị trí

Nội dung

S

1

Ch báo Độ dài

'0F'

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'A5' cho Hồ sơ tương thích CCD

3

DKI

bất kỳ

4-8

CVR

bất kỳ

9-16

Bộ đếm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

Chỉ báo Độ dài

'0F'

18

Số ID Hồ sơ

bất kỳ

19-32

Tùy ý bên Phát hành

xem bên dưới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu bit ‘Mã hóa Bộ đếm Ngoại tuyến Kiểm tra Tốc độ’ trong Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành thiết lập là giá trị 1b (cho Mã hóa Bộ đếm Ngoại tuyến Kiểm tra Tốc độ), byte 9-16 của Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành chứa 8-byte Mã lệnh mà kết quả từ mã hóa bộ đếm và lượng tiền được bao gồm theo byte 9-16.

Ch Bộ đếm và Thanh tổng ch ra gửi trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành là được bao gồm theo byte 9-16 (như mô tả trong Điều 5.5.8.1 và Điều 7.5.8.1 của TCVN 11198-4).

Nội dung của byte 19-32 là Tùy ý-bên Phát hành. Nó là tùy chọn để bao gồm Bộ đếm và Thanh tổng theo byte. Nó là tùy chọn-bên Phát hành sử dụng Phương thức CPA để bao gồm Bộ đếm và Thanh tổng theo byte. Nếu phương thức CPA cho điền đầy byte 19-32 là s dụng, chỉ Bộ đếm và Thanh tổng chỉ ra gửi trong Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành không gửi theo byte 9-16 là được bao gồm theo byte 19-32 (trong thứ tự mô tả trong Điều 5 và Điều 7 của TCVN 11198-4).

Bất kỳ vị trí của byte 9-16 và 19-32 trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành không điền đầy bởi chức năng ứng dụng sẽ điền đầy với nội dung của byte tương ứng trong Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành Mặc định được cá nhân hóa cho ứng dụng.

Sử dụng byte 9-16 và nội dung tùy chọn CPA cho byte 19-32, đây là tối đa của ba trường dữ liệu cho lượng tiền hoặc cân bằng, và tối đa của bốn trường dữ liệu cho bộ đếm trong Dữ liệu Ứng dụng bên Phát hành.

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

Tag: '91'

Độ dài: var. 8 - 16

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Định dạng của Dữ liệu Xác thực bên Phát hành được dự tính bởi thẻ là thể hiện trong Bng 54.

Bng 54 - Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

Byte

Nội dung

1-4

Mã lệnh Hồi đáp Xác thực (ARPC)

5-8

Cập nhật Trạng thái Th (CSU)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Xác thực Độc quyền (tùy chọn)

Mã Nước bên Phát hành

Tag: '5F28'

Độ dài: 2

Định dạng: n 3

Chra quốc gia của bên Phát hành theo TCVN 7217 (ISO 3166).

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành x                                 (x = 1 để 14)

Bản mẫu: 'BF3B'

Tag: 'DF0x'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng: b

Chỉ ra tùy chọn bên Phát hành mà kiểm soát Quản lý Rủi ro Thẻ và ứng dụng hành vi bên trong Hồ sơ. Quy định trong Kiểm soát Hồ sơ sử dụng Số ID Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành. Một hoặc nhiều Kiểm soát Hồ sơ có thể quy định một Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành.

Bản mẫu Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bản mẫu tag 'BF3B', và có th cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA

Bảng 55 - Kim soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành x

Byte

Nội dung

1

Tham số Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành (xem Bng 56)

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần hai

4

H sơ CCI

5

H sơ DKI

6

RFU

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hồ sơ CCI chỉ ra giá trị sử dụng cho Định danh Lõi Chung (CCI) trong Hồ sơ.

Hồ sơ DKI chỉ ra giá trị sử dụng cho Ch mục Khóa Phân phối (DKI) trong Hồ sơ.

Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu (Byte 2) là được dự tính Độ dài của d liệu được bao gồm trong Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu. tag và độ dài của Phần tử Dữ liệu gửi đến Thiết bị đầu cuối trong CDOL1.

Giá trị của Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần đầu phải phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong CDOL1.

Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần hai (Byte 3) là được dự tính Độ dài của dữ liệu trả về trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai. tag và độ dài của dữ liệu gửi đến thiết bị đầu cuối trong CDOL2.

Giá trị của Độ dài Dữ liệu Lệnh GENERATE AC lần hai phải phù hợp với nội dung được cá nhân hóa trong CDOL2.

Bng 56 - Tham số Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

b8

b7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

x

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Log Giao dịch

0

 

 

 

Không Log Giao dịch

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Log Giao dịch

 

1

 

 

 

Kích hoạt Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung 1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Kích hoạt Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung 2

 

 

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

 

Thiết lập lại Số Ngày Tối đa ngoại tuyến với hồi đáp trực tuyến

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Cho phép Ghi đè của CIAC-Default cho Giao dịch tại Kiểu Thiết bị đầu cuối 26 (không kèm thiết bị POS ch ngoại tuyến)

 

 

 

 

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

x

RFU

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành có thể được m rộng cho hỗ trợ của tài nguyên ứng dụng bổ sung, nhưng định dạng byte bổ sung nằm ngoài phạm vi của bộ tiêu chuẩn này.

Chứng chỉ Khóa Công khai (PK) bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: NCA

Định dạng: b

Bên Phát hành public khóa chứng nhận bởi certification authority.

Số mũ Khóa Công khai bên Phát hành

Tag: '9F32'

Độ dài: 1 hoặc 3

Định dạng: b

Số mũ Khóa Công khai bên Phát hành sử dụng cho việc xác minh của Dữ liệu Ứng dụng Tĩnh có dấu và Chứng chỉ Khóa Công khai ICC

Phần dữ Khóa Công khai bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: NI - NCA + 36

Định dạng: b

Số dư của mô đun khóa công khai bên Phát hành.

Bộ đếm Lệnh Tập lệnh bên Phát hành

Tag: ─

Độ dài: 1

Định dạng: b

Chỉ ra số hiệu lệnh tập lệnh đã xử lý trước đó. cụm nibble bên phải là được bao gồm trong Kết qu Xác minh Thẻ gửi đến bên Phát hành trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành.

Bảng 57 mô tả mã hóa cho Bộ đếm Tập lệnh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

Phương thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

 

RFU

 

x

x

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ đếm Tập lệnh

Ch cụm nibble bên phải của Bộ đếm Tập lệnh là sử dụng. Số hiệu lệnh tập lệnh là không bị hạn mức là 15. Bộ đếm Tập lệnh là chu kỳ: '0F' + 1 = '00'. Bộ đếm Tập lệnh là cập nhật cho từng lệnh tập lệnh đã xử lý thành công, ví dụ:

PUT DATA;

UPDATE RECORD;

PIN CHANGE/UNBLOCK;

APPLICATION UNBLOCK.

Kết quả Tập lệnh bên Phát hành

Tag: —

Độ dài: var.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ch ra kết quả của xử lý tập lệnh thiết bị đầu cuối. Chi tiết hơn, xem EMV Quyển 4, Phụ lục A, Bảng 33.

Ngày tháng Giao dịch Trực tuyến cuối cùng theo Ngày

Tag: —

Độ dài: 2

Định dạng: b

Ngày tháng Giao dịch theo Ngày của giao dịch cuối cùng mà đã thành công thực hiện trực tuyến.

Điều khác giữa Ngày tháng Giao dịch hiện thời và Ngày tháng Giao dịch cuối cùng Trực tuyến là so sánh với Hạn mức số Ngày Ngoại tuyến, khởi động hành động quy định-bên Phát hành nếu Hạn mức bị vượt quá.

Mục nhập Hạn mức x                                                             (x = 1 đ14)

Bn mẫu: 'BF3C'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ dài: 6 - 84 (bội của 6)

Định dạng: n 12

Bên Phát hành chọn hạn mức mà có thể sử dụng với Lượng tiền Giao dịch Tối đa và Thanh tổng chu kỳ. Từng hạn mức có 6 byte chiều dài.

Bản mẫu Mục nhập Hạn mức thu nhận từ ứng dụng sử dụng Lệnh GET DATA với bn mẫu tag 'BF3C', và có thể cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA.

Mục nhập Hạn mức sử dụng cho Lượng tiền Giao dịch Tối đa là định danh trong Kiểm soát Hồ sơ MTA cho giao dịch. Mục nhập Hạn mức sử dụng Cho Thanh tổng chu Kỳ là định danh trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng chu kỳ. Nếu Số ID Mục nhập Hạn mức trong Kiểm soát Hồ sơ MTA hoặc Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ = y, thì Mục nhập Hạn mức y sẽ sử dụng.

Mục nhập Log

Tag: '9F4D'

Độ dài: 2.

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đầu cuối sẽ nhận giá trị này từ hồi đáp SELECT trong FCI. Phần tử Dữ liệu này là cũng đã cá nhân hóa bên ngoài hồi đáp SELECT, sao cho ứng dụng biết khi nào để log giao dịch và số lượng tối đa bản ghi được hỗ trợ trong Tệp tin Log Giao dịch

Bảng 58 - Mục nhập Log

Byte

Định dạng

Chiều dài

Giá trị

1

b

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bit b3-b0: RFU

2

b

1

Số lượng tối đa bản ghi trong Tệp tin Log Giao dịch

Định dạng Log

Tag: '9F4F'

Độ dài: var.

Định dạng: b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định dạng Log chứa tag và độ dài của phần t Dữ liệu liệt kê trong Bảng 59.

Bảng 59 - Định dạng Log

Phần tử Dữ liệu

Tag

Độ dài

Nguồn

Điều kiện

Lượng tiền, được Chun chi

'9F02'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết b đầu cuối (Dữ liệu lệnh GENERATE AC ln đầu hoặc lần hai)

Bắt buộc

Mã Tiền Giao dịch

'5F2A'

2

Thiết b đầu cuối (Dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu)

Bắt buộc

Ngày tháng Giao dịch

'9A'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết b đầu cuối (Dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu)

Bắt buộc

CVR

'9F52'

5

Ứng dụng

Nếu bit 'Log CVR' trong Kiểm soát ng dụng thiết lập là 1

ATC

'9F36'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ứng dụng

Nếu bit 'Log ATC' trong Kiểm soát ng dụng thiết lập là 1

CID

'9F27'

1

Ứng dụng

Nếu bit 'Log CID’ trong Kim soát ng dụng thiết lập là 1

Danh danh được định nghĩa bởi bên Phát hành về Phần tử Dữ liệu

(danh sách 1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Var.

Thiết bị đầu cuối (Dữ liệu lệnh GENERATE AC ln đầu)