Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11166-8:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:35.240.15 Tình trạng: Đã biết

Chiều rộng sọc nhỏ nhất

W = 6,35 mm (0.25 in)

W = 10,41 mm (0.41 in)

Theo Hình 3a

a ≤ 9,5 mm (375 min)

a ≤ 15,4 mm (607 min)

Theo Hình 3b

a ≤ 5,8 mm (225 min)

a ≤ 9,3 mm (365 min)

Khi giá trị v tính khó uốn như xác định trong TCVN 11165 (ISO/IEC 7810) cho thẻ nh hơn 20 mm thì giới hạn đường dốc bề mặt là:

Chiều rộng sọc nhỏ nhất

W = 6,35 mm (0.25 in)

W = 10,41 mm (0.41 in)

Theo Hình 3a

a ≤ 9,3 mm (288 min)

a ≤ 11,7 mm (466 min)

Theo Hình 3b

a ≤ 4,5 mm (175 min)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 3 - Đường dốc bề mặt

Hình 4 - Ví dụ đường dốc bề mặt

Hình 5 - Ví dụ đường dốc bề mặt không cân

6.1.2. Chiều cao vùng sọc từ

Độ lệch theo chiều dọc (h) của vùng sọc từ liên quan đến bề mặt tiếp giáp của thẻ là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần nhọn trong đường dốc do vật liệu phun ra” khi in dấu nóng không phải là một phần của sọc từ. Không được m rộng bên trên vùng sọc từ có chiều cao (h) như đã quy định ở trên.

6.2. Tính thô ráp bề mặt

Độ thô ráp bề mặt trung bình (Ra) của vùng sọc từ không vượt quá 0,40 mm(15.9 min) theo cả chiều dọc và ngang khi được đo theo ISO 4287.

6.3. Tính bám dính của sọc với th

Các sọc không được tách rời khỏi thẻ khi sử dụng bình thường.

6.4. Tính mài mòn sọc từ mang đầu đọc/ghi

Biên độ tín hiệu trung bình (UA) và biên độ tín hiệu riêng (Ui) được đo trước và sau 2000 chu kỳ mài mòn và có kết quả:

UA sau 0,60 UA trướcUi sau 0,80 UA sau

6.5. Tính kháng hóa chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UA sau 0,90 UA trướcUi sau 0,90 UA sau

Biên độ tín hiệu trung bình (UA) và biên độ tín hiệu riêng (Ui) được đo trước và sau khi tiếp xúc với điều kiện môi trường trong thời gian dài (24 giờ) với mồ hôi nhân tạo có a-xít và kiềm, như xác định trong ISO/IEC 10373-1.

UA sau 0,90 UA trướcUi sau 0,90 UA sau

7. Đặc tính hiệu năng đối với vật liệu từ

7.1. Yêu cầu chung

Điều này cho phép khả năng đi lẫn từ giữa thẻ và các hệ thống xử lý. Không quy đnh kháng t của phương tiện truyền thông, nhưng trên danh định bằng 51,7 kA/m (650 Oe). Tiêu chí hiệu năng của các phương tiện truyền thông, không phụ thuộc kháng từ được quy đnh trong 7.3.

CHÚ THÍCH Các yêu cu hiệu năng đi với thẻ có kháng từ thp với kháng từ danh định là 23,9 kA/m (300 Oe) được quy định trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2).

Phương pháp này sử dụng một thẻ tham chiếu mà vật liệu có thể được truy nguyên đối với các tiêu chuẩn chính (Xem Điều 4). Tất cả các biên độ tín hiệu từ việc sử dụng thẻ tham chiếu phụ phải được hiệu chỉnh bởi các yếu tố được hỗ trợ cùng thẻ tham chiếu phụ đó. Phải sử dụng các phương pháp thử nghiệm trong ISO/IEC 10373-2.

7.2. Môi trường hoạt động và thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ:

Độ ẩm tương đối:

-35 °C đến 50 °C (-31 °F đến 122°F)

5% đến 95%

7.3. Yêu cầu biên độ tín hiệu cho phương tiện truyền thông từ tính

Các yêu cầu về đặc tính ghi của thẻ được chỉ ra trong Bảng 1, và Hình 6 và 7.

Bảng 1 - Yêu cầu bn độ tín hiệu cho các th không mã chưa sử dụng

Mô tả

Mật độ ft/mm (ftpi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả
biên độ tín hiệu

Yêu cầu

Biên độ tín hiệu

8 (200)

/min

UA1

0,8 UR UA1 ≤ 1,3 UR

Biên độ tín hiệu

8 (200)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ui1

Ui1 ≤ 1,36 UR

Biên độ tín hiệu

8 (200)

/max

UA2

UA1 UA2 0,8 UR

Biên độ tín hiệu

20 (500)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ui2

Ui2 ≥ 0,65 UR

Độ phân giải

20 (500)

/max

UA3

UA3 ≥ 0,7 UA2

Xóa bỏ

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UA4

UA4 ≤ 0,03 UR

Xung bổ trợ

0

/min, DC

Ui4

Ui4 ≤ 0,05 UR

Độ dốc của đường cong bão hòa không bao giờ dương giữa /min và /max

CHÚ THÍCH 1 Không được phép kết hợp toán học các yêu cầu ở trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 6 - Ví dụ đường cong bão hòa ch ra vùng dung sai tại 8 ft/mm (200 ftpi)

CHÚ THÍCH Các đường cong xác định đáp ứng tiêu chuẩn chính (trên thẻ). Các thông số cửa s xác định một thẻ chức năng trong môi trường máy có th đc. Các đường cong tham chiếu điều chnh mô tả ở trên có thể không đáp ứng các thông s kỹ thuật quy định tại Điều 7.

Hình 7 - Ví dụ dạng sóng

8. Kỹ thuật mã hóa

Kỹ thuật mã hóa không được quy định trong tiêu chuẩn này. Khuyến nghị áp dụng các kỹ thuật và yêu cầu trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2), khi thích hợp.

9. Yêu cầu chung về đặc tả mã hóa

Đặc tính mã hóa không được quy định trong tiêu chuẩn này. Khuyến nghị áp dụng các kỹ thuật và yêu cầu trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2), khi thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát hiện lỗi không được quy định trong tiêu chuẩn này. Khuyến nghị áp dụng các kỹ thuật và yêu cầu trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2), khi thích hợp.

11. Vị trí các rãnh mã hóa

V trí các rãnh mã hóa không được quy định trong tiêu chuẩn này. Khuyến nghị áp dụng các kỹ thuật và yêu cầu trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2), khi thích hợp.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2), Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi - Phần 2: Sọc từ - Kháng từ thấp.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Sự phù hợp

3. Tài liệu viện dẫn

4. Thuật ngữ và định nghĩa

5. Đặc tính vật lý của thẻ định danh

5.1. Độ vênh vùng sọc từ

5.2. Biến dạng bề mặt

6. Đặc tính vật lý của sọc từ

6.1. Chiều cao và đường dốc bề mặt vùng sọc từ

6.2. Tính thô ráp bề mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4. Tính mài mòn sọc từ mang đầu đọc/ghi

6.5. Tính kháng hóa chất

7. Đặc tính hiệu năng đối với vật liệu từ

7.1. Yêu cầu chung

7.2. Môi trường hoạt động và thử nghiệm

8. Kỹ thuật mã hóa

9. Yêu cầu chung về đặc tả mã hóa

10. Phát hiện lỗi

11. V trí các rãnh mã hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-8:2015 (ISO/IEC 7811-8:2014) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 1: Sọc từ - Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38