Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10299-8:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

STT

Tổ chức, biên chế

Số lượng

1

Bác sỹ (y sỹ) tổ trưởng

01

2

Y tá

02

3

Tải thương (kiêm nhiệm)

Từ 2 đến 4

4

Lái xe

01

CHÚ THÍCH: Áp dụng cho công trường RPBM có từ 5 đội RPBM trở lên.

 

Bảng A.2 - Phương tiện y tế tối thiểu cho một tổ hỗ trợ y tế của công trường RPBM

STT

Tên phương tiện, hoạt chất

Đơn vị tính

Số lượng

I. Phương tiện vận chuyển:

 

Xe cứu thương chuyên dụng hoặc các phương tiện vận chuyển tương đương phù hợp địa hình (ca nô, máy bay...)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

II. Phương tiện thông khí và các dụng cụ hỗ trợ hô hấp:

1

Bóp bóng người lớn loại sử dụng nhiều lần (ambu + mask)

Bộ

02

2

Mặt nạ thanh quản các cỡ dùng cho người lớn (mask thanh quản)

Bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Mặt nạ thở ô xy người lớn

Cái

02

4

Canuyl Mayo đường miệng và mũi các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 02 cái

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ

01

6

Dây thông khí mũi - họng

Cái

02

7

Ống nội khí quản các số

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

01

9

Bộ dụng cụ mở khí quản (bao gồm cả canuyl Krishaber hoặc Sjober + thuốc gây tê + bơm tiêm + kim, chỉ khâu…)

Bộ

01

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

Mỗi cỡ 01 cái

11

Kim chọc dịch, khí màng phổi

Cái

Mỗi loại 02 cái

III. Dụng cụ tiêm truyền:

1

Kính bảo vệ mắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

2

Thùng chứa đồ sắc nhọn

Cái

01

3

Kim luồn tĩnh mạch cỡ 14G, 16G, 18G, 20G

Cái

Mỗi cỡ 5 cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ dây truyền tĩnh mạch

Bộ

10

5

Băng dính y tế 2,5 cm

Cuộn

02

6

Ga rô tĩnh mạch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

7

Bông cồn

Lọ

02

8

Bơm tiêm dung một lần 5 ml

Cái

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bơm tiêm dung một lần 10 ml

Cái

20

10

Kim cỡ 21G

Cái

20

11

Nước cất 5 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

12

Găng y tế vô khuẩn

Đôi

20

IV. Dụng cụ băng vết thương:

1

Băng tam giác

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Gạc tiệt trùng 10 cm × 10 cm hoặc 10 cm × 20 cm, gói 10 cái

Gói

20

3

Băng cuộn 10 cm

Cuộn

20

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cuộn

20

5

Gạc bụng/ngực

Cái

Mỗi loại 10 cái

6

Băng bỏng

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Băng đệm mắt

Cái

10

8

Băng chun

Cái

04

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

05

Dung dịch sát khuẩn vết thương

10

Polyvinyl pyrroliodine 10 %

Lọ

02

11

Cồn 70o chai 500 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

12

Ô xy già 30 thể tích

Lọ

05

13

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Lọ

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Bộ nẹp cố định cánh tay, cẳng tay (hoặc nẹp Cramer)

Bộ

Mỗi loại 2 bộ

2

Bộ nẹp cố định đùi, cẳng chân

Bộ

Mỗi loại 2 bộ

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

Mỗi cỡ 02 cái

4

Nẹp cố định cột sống lưng, thắt lưng các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 2 cái

VI. Các khoản khác:

1

Kéo cắt băng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

2

Kìm Kelly

Cái

02

3

Kìm sát trùng

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống nghe

Cái

02

5

Huyết áp kế

Cái

02

6

Thẻ phân loại nạn nhân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

7

Gạc đệm cỡ trung bình

Cái

20

8

Đèn soi tai, đồng tử

Cái

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Băng dính

Cuộn

02

10

Dao mổ tiệt trùng (gồm cả cán và lưỡi dao)

Cái

05

11

Kim liền chỉ (tự tiêu và không tự tiêu) đã tiệt trùng các số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi số 02 sợi

12

Hộp dụng cụ tiểu phẫu: 02 kẹp, 02 kéo, 02 kẹp phẫu tích, cán dao, lưỡi dao dùng một lần, kim liền chỉ khâu, kìm kẹp kim.

Bộ

Từ 1 bộ đến 2 bộ

VII. Danh mục thuốc thiết yếu:

Nhóm thuốc tim mạch

1

Dopamin 200 mg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

2

Dobutamin 250 mg

Ống

05

3

Noradrenaline 1 mg

Ống

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Adrenaline 1 mg

Ống

20

5

Atropine sulphate 1/4 mg

Ống

20

6

Nitroglycerine Spray 200 liều (mỗi liều 0,4 mg)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

7

Nifedipin 10 mg

Viên nang

10

8

Captopril 25 mg

Viên

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amiodaron 150 mg

Ống

05

10

Furosemide 20 mg/2 ml

Ống

05

11

Digoxin 0,25 mg/1 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

12

Furosemid 40 mg

Viên nén

10

13

Amiodaron 200 mg

Viên

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nitroglycerin 1 mg/10 ml

Ống

05

15

Nitroglycerin 2,6 mg

Viên

20

Nhóm thuốc hô hấp

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lọ

02

17

Terbutaline sulfate 0,5 mg

Ống

05

Nhóm thuốc tiêu hóa

18

Hyoscine-N-butylbromide 20 mg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

19

Spasvamaverine 40 mg

Viên nén

20

20

Metoclopramide chlohydrate 10 mg

Ống

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Berberine 100 mg

Viên

50

22

Biseptol 480 (Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg)

Viên

50

Nhóm thuốc giảm đau, an thần

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống

05

24

Pethidine chlohydrate 100 mg

Ống

05

25

Diazepam 10 mg

Ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Diazepam 5 mg

Viên

20

Nhóm thuốc kháng sinh

27

Cephalosporin 1 g

Lọ

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ciprofloxacin 400 mg

Viên

20

29

Cefuroxim 500 mg

Viên

30

Nhóm thuốc chống độc

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống

02

31

Bột than hoạt

Tuýp

02

Thuốc gây tê tại chỗ

32

Lidocain 2 %/2 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

Thuốc chống chóng mặt

33

Acetyl-DL–Leucine 500 mg

Ống

10

Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm

34

Paracetamol 1 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

35

Paracetamol 500 mg

Viên sủi

10

Dịch truyền

36

Dung dịch natriclorua 0,9 % 500 ml

Chai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37

Dung dịch glucose 5 % 500 ml

Chai

05

38

Dung dịch glucose 10 % 500 ml

Chai

05

39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chai

05

40

Dung dịch ringer lactate 500 ml

Chai

05

41

Dung dịch Hydroxyethyl starch 6 % hoặc dung dịch cao phân tử khác tương đương 500 ml

Chai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm thuốc chống dị ứng

42

Diphenhydramin hydroclorid 10 mg

Ống

2-5

43

Methylprednisolone Natri succinate 40 mg

Ống

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chlorpheniramine maleate 4 mg

Viên nén

20

45

Loratadin 10 mg

Viên nén

10

Một số thuốc khác

46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tuýp

01

47

Calcium chloride 0,5 g/5 ml

Ống

05

48

Kali chlorid 500 mg

Ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49

Kali chlorid 600 mg

Viên

10

50

Oresol

Gói

10

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lọ

02

52

Natri clorid 0,9 % 10 ml

Lọ

10

VIII. Thuốc và phương tiện y tế tối thiểu cho phương tiện vận chuyển:

1

Cáng thương với các đai và phương tiện giữ cố định cáng thương vào xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

2

Ván cứng cột sống và mũ giữ đầu (hoặc tương tự)

Cái

01

3

Chăn ủ ấm

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình nước 10 L

Bình

01

5

Phương tiện liên lạc

Bộ

01

6

Dụng cụ báo tín hiệu khói (nếu cần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

7

Đèn nháy

Cái

01

8

Bình ô xy dung tích 5 L, có đồng hồ đo áp lực và bộ điều chỉnh lưu lượng; dây dẫn ô xy các cỡ người lớn

Bộ

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóp bóng người lớn loại sử dụng nhiều lần (ambu + mask)

Bộ

02

10

Mặt nạ thanh quản các cỡ dùng cho người lớn (mask thanh quản)

Bộ

02

11

Mặt nạ thở ô xy người lớn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

12

Canuyl Mayo đường miệng và mũi các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 02 cái

13

Dây thông khí mũi - họng

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống nội khí quản các số

Cái

Mỗi số 1 cái

15

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

01

16

Bộ dụng cụ mở khí quản (bao gồm cả canuyl Krishaber hoặc Sjober + thuốc gây tê + bơm tiêm + kim, chỉ khâu…)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

17

Dây dẫn ô xy các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 01 cái

18

Máy theo dõi bệnh nhân xách tay (monitor) tối thiểu có 2 thông số: Mạch, SpO2, dùng pin

Cái

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuốc thiết yếu và các khoản khác như mục III, VI, VII

 

Bảng A.3 - Phương tiện y tế khác cho một tổ hỗ trợ y tế của công trường RPBM

STT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

1

Bộ dụng cụ hút, rửa dạ dày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

2

Dụng cụ soi thanh quản (có lưỡi đèn và pin)

Cái

01

3

Kìm Magill số 8

Cái

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kìm Magill số 9

Cái

01

5

Dung dịch nước muối rửa 0,9 %

Lít

10

6

Máy hút dịch di động dùng nguồn ắc quy hoặc điện xoay chiều 220 V/50 Hz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

7

Máy theo dõi bệnh nhân xách tay (monitor) tối thiểu có 2 thông số: Mạch, SpO2, dùng pin

Cái

02

8

Bộ ống thông tiểu các cỡ

Bộ

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình nước uống 10 L

Bình

02

10

Chăn ủ ấm

Cái

02

 

Phụ lục B
(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1. Nhân viên RPBM

Nhân viên RPBM phải được huấn luyện về:

a) Chức trách và quyền hạn tiến hành cấp cứu đầu tiên;

b) 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản, bao gồm:

- Hồi sinh tổng hợp (hô hấp nhân tạo): Hà hơi thổi ngạt; ép tim ngoài lồng ngực;

- Cầm máu tạm thời vết thương: Cầm máu tạm thời vết thương bằng cách: Gấp chi tối đa, ấn động mạch, băng ép, băng chèn, băng nút, khâu da mép vết thương, thắt mạch máu, ga rô;

- Băng vết thương: Nhặt các dị vật trên bề mặt vết thương, vệ sinh vết thương bằng dung dịch sát khuẩn và các dụng cụ vô khuẩn nhằm hạn chế nhiễm khuẩn vết thương, rửa vết thương từ trong ra ngoài theo đường xoắn ốc. Băng các vùng khác nhau của cơ thể bằng kiểu băng phù hợp như băng vòng xoắn, băng số 8, băng dẻ quạt...;

- Cố định tạm thời gãy xương bằng các loại nẹp chuyên dụng hoặc nẹp tự tạo;

- Phương pháp cáng thương, vận chuyển nạn nhân từ khu vực nguy hiểm đến địa điểm tập kết để cứu chữa bằng tay không, bằng cáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Tầm quan trọng của việc chống để nạn nhân bị lạnh, mưa, tuyết, gió hoặc quá nóng.

B.2. Giám sát viên và đội trưởng đội RPBM

Giám sát viên và đội trưởng RPBM phải được huấn luyện về:

- Cách thức đánh giá tình hình an ninh, đánh giá tác động tình hình an ninh đối với hiệu quả triển khai phương án ứng phó tai nạn bom mìn, vật nổ;

- Cách thức quản lý việc vận chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực độc hại, nguy hiểm;

- Cách thức quản lý tai nạn bom mìn, vật nổ gây thương tích cho nhiều người;

- Hướng dẫn cho những người chưa được huấn luyện hoặc huấn luyện chưa đầy đủ tiến hành cấp cứu đầu tiên;

- Cách lập kế hoạch và điều phối việc vận chuyển nạn nhân từ công trường đến cơ sở chăm sóc phẫu thuật;

- Duy trì hệ thống liên lạc với các cơ sở điều trị y tế và phẫu thuật, với các tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân có trách nhiệm để yêu cầu hỗ trợ vận chuyển nạn nhân đến bất cứ cơ sở chăm sóc y tế trung gian nào và sau đó là đến các cơ sở điều trị, phẫu thuật phù hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhân viên hỗ trợ y tế cần được huấn luyện về:

- Đánh giá tình trạng sức khỏe chung của nạn nhân, phân loại ưu tiên và đánh giá phương pháp điều trị cần thiết;

- Lựa chọn phương pháp chuyển thương tốt nhất;

- Báo cáo đề nghị hỗ trợ y tế để điều trị cho nạn nhân tại chỗ hoặc tại một địa điểm thích hợp trước khi chuyển lên các cơ sở điều trị tốt hơn;

- Điều trị nạn nhân một cách phù hợp và an toàn tại công trường và trên đường vận chuyển nạn nhân đến một cơ sở điều trị tốt hơn;

- Cung cấp thuốc kháng sinh, ô xy, truyền dịch, giảm đau, chống sốc và các thuốc cần thiết khác.

 

Phụ lục C
(Tham khảo)

Mẫu kế hoạch bảo đảm y tế trên công trường rà phá bom mìn, vật nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

(Địa danh), ngày …… tháng ……. năm ……

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT

Ngày…….tháng……..năm ……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(CẤP CÓ THẨM QUYỀN)

KẾ HOẠCH

Bảo đảm y tế trên công trường rà phá bom mìn, vật nổ

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu đặc điểm tình hình liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo y tế cho công trường rà phá bom mìn, vật nổ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đặc điểm dịch tễ học, thời tiết, khí hậu tại khu vực RPBM;

- Mật độ, chủng loại bom mìn, vật nổ…;

- Tình hình lực lượng, trang thiết bị của tổ chức RPBM.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nêu các căn cứ chính để xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế cho công trường RPBM sau chiến tranh:

- Khối lượng công việc, sự phức tạp, thời gian thực hiện;

- Số lượng người tham gia RPBM;

- Dự kiến số lượng nạn nhân nếu xảy ra sự cố bom mìn, vật nổ;

- Tuyến đường vận chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị phù hợp, địa hình…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mục đích;

- Yêu cầu.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

4.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để cấp cứu, vận chuyển nạn nhân bom mìn, vật nổ (đường vận chuyển nạn nhân nhanh và ngắn, an toàn nhất).

4.2. Nhân viên RPBM bao gồm cả nhân viên y tế

- Biên chế và chức trách của từng nhân viên tham gia RPBM.

- Kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Huấn luyện về y tế (được nêu trong Phụ lục B).

4.3. Phương án ứng phó tai nạn bom mìn, vật nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phương thức báo cáo lên cấp trên, chi viện, hiệp đồng với các tổ chức khác trong quá trình ứng phó tai nạn bom mìn, vật nổ.

4.4. Phương án vận chuyển nạn nhân bom mìn, vật nổ

- Vị trí cơ sở điều trị y tế phù hợp hoặc cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật hoặc những địa điểm tập trung để tiếp tục đưa nạn nhân đến cơ sở y tế thích hợp.

- Phương tiện vận chuyển bom mìn, vật nổ phù hợp với tổn thương và địa hình.

- Tuyến đường vận chuyển.

- Phương thức đảm bảo an toàn và thông tin liên lạc trong quá trình vận chuyển nạn nhân.

- Điều trị nạn nhân trong quá trình vận chuyển.

V. KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Quy định chung

4.1. Yêu cầu về sức khỏe của nhân viên tham gia hoạt động RPBM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.1. Phương án ứng phó tai nạn

4.2.2. Phương án bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp

5. Khả năng ứng phó tai nạn trong quá trình RPBM

5.1. Đối với công trường rà phá bom mìn, vật nổ

5.2. Đối với các đội RPBM độc lập

6. Nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức và lực lượng

6.1. Cơ quan quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ quốc gia

6.2. Các tổ chức hoạt động RPBM

6.3. Nhân viên RPBM, nhân viên y tế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B (Tham khảo) Huấn luyện y tế

Phụ lục C (Tham khảo) Mẫu kế hoạch bảo đảm y tế trên công trường rà phá bom mìn, vật nổ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-8:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 8: Bảo đảm y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209