Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN4189:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2008 Ngày hiệu lực:
ICS:71.100.60 Tình trạng: Đã biết

Thành phần

Tối thiểu

%

Tối đa

%

a-pinen

71

85

Camphen

0,6

1,5

b-pinen

11

20

Myrxen

0,4

1,5

Limonen

1,0

7,0

d-3-caren

-

0,1

b-caryophylen

0,3

3,0

Longifolen

0,2

2,5

Oxit caryophylen

-

0,5

CHÚ THÍCH: Sắc ký đồ chuẩn, trái ngược với sắc đồ điển hình đưa ra trong Phụ lục A.

6.4. Phép thử chưng cất

Xem ISO 3405.

6.5. Phần còn lại sau khi bay hơi, tính theo phần trăm

Xem ISO 4715.

Phần mẫu thử: 2 g.

Thời gian bay hơi: 3 h.

6.6. Trị số axit

Xem ISO 709.

6.7. Sắc ký đồ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Bao gói, ghi nhãn, dán nhãn và bảo quản

Xem ISO/TR 210 và ISO/TR 211.

CHÚ THÍCH: Tinh dầu này đặc biệt dễ bị oxy hóa.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu thông, loài lberian (Pinus pinaster Sol.)

Nhận diện pic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 a-Pinen

Cột: mao dẫn trong silica nấu chảy, dài 50 m, đường kính trong 0,25 mm

2 Camphen

Pha tĩnh: 100 % dịch metyl silicon

3 b-pinen

Nhiệt độ lò: nhiệt độ chương trình, từ 70 oC đến 180 oC với tốc độ 2 oC/min

4 Myrxen

Nhiệt độ bơm: 240 oC

5 d-3-caren

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6 Limonen

Detector: ion hóa ngọn lửa

7 Longifolen

Khí mang: heli

8 b-caryophyllen

Thể tích bơm: 0,2 ml

9 Oxit caryophyllen

Tốc độ dòng khí mang: 1 ml/min

Hình A.1 - Sắc phổ điển hình trên cột không phân cực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhận diện pic

Điều kiện thực hiện

1 a-Pinen

Cột: mao dẫn trong silica nấu chảy, dài 50 m, đường kính trong 0,22 mm

2 Camphen

Pha tĩnh: polyetylen glycol 20 000

3 b-Pinen

Nhiệt độ lò: đẳng nhiệt ở 70 oC trong 10 min sau đó nâng đến nhiệt độ của quá trình từ

4 d-3-Caren

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Myrxen

Nhiệt độ bơm: 250 oC

6 Limonen

Nhiệt độ detector: 250 oC

7 Longifolen

Detector: ion hóa ngọn lửa

8 b-Caryophylen

Khí mang: hydro

9 Oxit caryophyllen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tốc độ dòng khí mang: 2 ml/min

Hình A.2 - Sắc phổ điển hình trên cột phân cực

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Điểm cháy

B1 Thông tin chung

Vì lý do an toàn, các công ty vận chuyển, công ty bảo hiểm, người có trách nhiệm đảm bảo an toàn v.v… cần phải thông báo các thông tin về điểm cháy của tinh dầu trong hầu hết các trường hợp sản phẩm dễ cháy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- có sự biến đổi lớn về các thành phần hóa học của tinh dầu;

- thể tích mẫu cần cho phân tích không đáp ứng được vì giá tinh dầu cao.

- có nhiều loại thiết bị khác nhau dùng để xác định, người sử dụng không bắt buộc phải sử dụng một loại cụ thể.

Thông thường, giá trị trung bình về điểm cháy được đưa ra trong các thông tin ở Phụ lục của mỗi tiêu chuẩn để thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Cần phải qui định các thiết bị sử dụng để thu được giá trị này.

Về thông tin bổ sung, xem ISO/TR 110181).

B.2 Điểm cháy của tinh dầu thông, loài lberian

Giá trị trung bình là + 38 oC.

CHÚ THÍCH: Giá trị này thu được bằng thiết bị "Setaflash".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4189:2008 (ISO 11020:1998) về Tinh dầu thông, loài lberian (Pinus pinaster Sol.)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26