Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7530:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: 09/02/2006 Ngày hiệu lực:
ICS:83.160.10 Tình trạng: Đã biết

Loại

Nguyên liệu

Thiên nhiên

Cao su thiên nhiên và các loại tương đương

Butyl

Cao su butyl và các loại tương đương

4. Kích thước

Săm phải có kích thước phù hợp với kích thước và quy cách về kích cỡ lốp tương ứng

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Ngoại quan

Săn phải đồng đều về hình dạng và độ dày, đồng thời không có các khuyết tật như xì hở, nứt rạn hoặc rò khí.

5.2. Tính năng

Săm phải thỏa mãn các chỉ tiêu cơ lý trong Bảng 2 khi thử nghiệm theo các phương pháp mô tả trong điều 6.

Bảng 2 – Các chỉ tiêu cơ lý của săm

Tên chỉ tiêu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử

Loại thiên nhiên

Loại butyl

Độ bền kéo căng

Độ giãn dài, %, không nhỏ hơn

500

450

6.1

Lực kéo đứt mối nối, MPa, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,4

Độ giãn vĩnh cửu, %, không nhỏ hơn

25

35

6.2

Độ già hóa

Mức độ giảm lực kéo đứt, %, không lớn hơn

10

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Phương pháp thử

6.1. Thử độ bền kéo căng

6.1.1. Nguyên tắc

Phép thử độ bền kéo căng được thực hiện bằng cách đo độ giãn dài và lực kéo đứt mối nối.

Đo độ giãn dài là xác định chênh lệch độ dài của mẫu thử trước và sau khi mẫu bị đứt ở nhiệt độ phòng.

Lực kéo đứt mối nối là lực cần thiết để kéo đứt mối nối của mẫu thử ở nhiệt độ phòng.

6.1.2. Chuẩn bị mẫu

Chuẩn bị 4 miếng mẫu thử từ một mẫu săm.

Mẫu thử được cắt theo hình quả tạ (Hình 1) dọc theo hướng chu vi của săm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình dạng và kích thước mẫu thử xem Phụ lục A.

Hình 1 – Chuẩn bị mẫu thử

6.1.3. Tiến hành thử và tính kết quả

Tiến hành thử theo TCVN 4509.

Kết quả thử độ giãn và lực kéo đứt mối nối là giá trị trung bình của 4 mẫu thử cho mỗi phép thử.

CHÚ THÍCH – Khi đo độ giãn dài, tiến hành đo đồng thời lực kéo đứt và sử dụng kết quả này là lực kéo đứt trước già hóa theo 6.3.

6.2. Thử độ giãn vĩnh cửu

6.2.1. Nguyên tắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2. Chuẩn bị mẫu

Chuẩn bị 2 mẫu thử theo 6.1. Sau đó đánh dấu trên mẫu một khoảng cách nhất định bằng hai vạch. Kéo giãn chiều dài giữa hai vạch ra 1,5 lần.

6.2.3. Tiến hành thử và tính kết quả

Tiến hành thử theo TCVN 2229 và áp dụng điều kiện già hóa theo Bảng 3.

Bảng 3 – Điều kiện già hóa

Nhiệt độ thử

105 oC ± 2 oC

Thời gian thử

5 giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong đó:

PS là độ giãn vĩnh cửu, tính bằng phần trăm (%);

Lo là khoảng cách giữa hai vạch trước khi thử, tính bằng milimét (mm);

L1 là khoảng cách giữa hai vạch sau khi thử, tính bằng milimét (mm);

Kết quả là giá trị trung bình cộng của kết quả 2 mẫu thử.

6.3. Thử độ già hóa

6.3.1. Nguyên tắc

Cho mẫu thử tiếp xúc với không khí nóng có nhiệt độ xác định ở điều kiện áp lực bình thường trong một thời gian xác định, sau đó tính toán sự thay đổi lực kéo đứt của mẫu trước và sau khi thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuẩn bị 4 mẫu thử theo 6.1.

6.3.3. Tiến hành thử và tính kết quả

Cho mẫu thử vào tủ sấy và để già hóa trong 96 giờ liên tục tại nhiệt độ thử 70 oC ± 1 0C, hoặc trong 24 giờ liên tục tại nhiệt độ 90 oC ± 1oC. Tiến hành thử theo TCVN 2229. Đo lực kéo đứt, sau đó tính mức độ giảm của lực kéo đứt so với trước khi thử già hóa theo công thức:

Trong đó:

A­C(TB) là mức độ giảm của lực kéo đứt so với trước khi thử già hóa, tính bằng phần trăm (%).

X0 là giá trị trung bình của lực kéo đứt trước khi thử già hóa, tính bằng MPa.

X1 là giá trị trung bình của lực kéo đứt sau khi già hóa, tính bằng MPa.

6.4. Báo cáo thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử một cách đầy đủ;

- các giá trị đo và kết quả tính toán theo 6.1, 6.2, 6.3;

- bất kỳ các điểm đặc biệt nào ghi nhận trong quá trình thử;

- các thao tác khác với quy định của tiêu chuẩn này;

- ngày, tháng, năm và người tiến hành thử nghiệm.

7. Ghi nhãn, bao gói và bảo quản

7.1. Ghi nhãn, bao gói

Trên mỗi săm phải có ký hiệu theo nội dung sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- tên, tên viết tắt hoặc ký/nhãn hiệu của nhà sản xuất;

- mã số sản xuất.

Săm được bao gói tùy theo cơ sở sản xuất. Ngoài các nội dung bắt buộc theo quy định pháp lý hiện hành, nội dung ghi nhãn cần đảm bảo các thông tin sau

- tên cơ sở sản xuất, địa chỉ;

- ký/nhãn hiệu nhà sản xuất;

- ký hiệu quy cách săm phù hợp quy cách lốp tương ứng;

- thời hạn và hướng dẫn sử dụng.

7.2. Bảo quản

Săm được bảo quản đảm bảo tránh mưa, nắng trực tiếp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

(quy định)

Kích thước của mẫu thử

A.1. Kích thước của mẫu thử độ bền kéo căng được quy định trên Hình A.1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.1 – Mẫu thử độ bền kéo căng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7530:2005 về Săm ô tô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.162
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.90.95